eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5984/2019 20201124 24.11.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % stilling som sykepleier i Karasjok kommune Eva Marita Lindi   her
7409/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7415/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7417/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** *****   her
7418/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Tana vannområde - fortsettelse av samarbeid om vannområdekoordinator ut 2021 Tana kommune   her
7410/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7416/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Varsel om prisregulering Evry Norge AS   her
7398/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Oppdragshåndteringsverktøy i 110 sentralen - 2020 Alarmsentral Brann Innlandet   her
7404/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7419/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Marit Elisabeth Didriksen   her
7392/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev Melding til tinglysing gnr 14 bnr 37 i Karasjok kommune Kartverket Tinglysing   her
7356/2020 20201124 24.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7401/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Endringer i valgforskriften Kommunal og moderniseringsdepartement   her
7403/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Kvittering på innsendt søknad om spillemidler *****   her
7395/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Dispensasjon Jan Amundsen   her
7400/2020 20201124 24.11.2020 Inngående brev Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2021 —2023 Trygg Trafikk   her
7382/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om bygging av fritidsbolig Nils Andre Eriksen   her
7383/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Godkjenning av overføring av eksisterende gjeterhytte i Maridalen/Ánárjokdalen i Karasjok kommune Landbruksdirektoratet   her
7375/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid og/eller faglige nettverk for samiske barnehager Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
7385/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev 20/5056-1 Veileder til selvkostforskriften KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
7363/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak til søknad om fornyelse av skjenkebevilling Engholm Husky Engholm Husky   her
7370/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE Jusshjelpa i Nord Norge   her
7381/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte HS HAVFISKE AS   her
7389/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7371/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Høring: Alf William Berg, Søknad om dispensasjon fra arealplanens plankrav for byggetillatelse for garasje på gnr 21 bnr 123 i Karasjok Troms og Finnmark Fylkeskommune m.fl.   her
7376/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Randi Johansen Paltto   her
7377/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Agnes Kristine Johansen   her
7378/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Edvard Johansen   her
7379/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Kristian Hilbert Nymo   her
7380/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 76 Anni Østby   her
7366/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev )Forvaltningsmelding Skolenes Landsforbund v/ Mette Johnsen Walker   her
7384/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Skadelidt Bieskkabgeaidnu 261 Skadedato:19.01.19 Tryg forsikring   her
7388/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Utbetalingsbrev høsten 2020 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2018 - andre utbetaling UTDANNINGSDIREKTORATET   her
7390/2020 20201123 23.11.2020 Utgående brev Vedr. 20-03429-2 - Dilljohka i Karasjok kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
7368/2020 20201123 23.11.2020 Inngående brev Protokoll for punktfeste til eksisterende hytte i Vuolit Mollesjohka på gnr 16 bnr 1 mellom Corotjohka og Iesjohka i Karasjok til godkjenning Fefo - Jim Einar Roska   her
5549/2020 20201120 20.11.2020 Saksframlegg/innstilling Rádjamudden ávžžuhus Guovdageainnu suohkana ja Kárášjoga gieldda gaska Anárjohleagis- Anmodning om grensejustering Kautokeino og Karasjok kommuner- Anárjohkdalen   her
7364/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Fwd: Påminnelse - Forespørsel om dokumenter - på vegne av kontrollutvalget i Karasjok kommune KUSEK IKS   her
7365/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev 20-088144TVI-OTIR/06 Viser til tidligere sendt epost med to filer vedlagt via Liquid Files Domstol   her
7372/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7359/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7360/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7350/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. Torfinn Balto   her
7332/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning under gnr 21 bnr 101 i Karasjok kommune til godkjenning Jim Einar Roska   her
7333/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning under gnr 21 bnr 101 i Karasjok kommune til godkjenning Fefo - Jim Einar Roska   her
6666/2020 20201119 19.11.2020 Saksframlegg/innstilling Goalmmát njealljádas ráporta 2020 Kvartalsrapport 3. kvartal 2020   her
7338/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
7355/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Protokoll for oppmålingsforretning under gnr 22 bnr 1 til godkjenning Fefo - Jim Einar Roska   her
7357/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7304/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest BTEK DA   her
7344/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7348/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020 Skatteetaten   her
7346/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7347/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
7353/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
7351/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7352/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7331/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7345/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7330/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7323/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7320/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om tiltak TEKFORVALT AS   her
7313/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Høring av forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven, om behandling av personopplysninger KUNNSKAPSDEPARTEMENTET   her
7309/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7327/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad om hyttetomt - gnr 5437/16/1 - Ikke tatt til behandling Finnmarkseiendommen   her
7299/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet er registert i matrikkelen for erverv av gnr 14 bnr 25 i Jergul i Karasjok Hans Arild Holmestrand m.fl.   her
7318/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Brukerstyrt personlig assistent i Bo- og avlastningstjenesten - 2020/1404 - ***** ***** ***** Abdou Salam Sall   her
7319/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Brukerstyrt personlig assistent i Bo- og avlastningstjenesten - 2020/1404 - ***** ***** Evy Bær   her
7310/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7311/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7307/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kari M Balto: Innvilget disp fra arealplanen for deling til boligformål gnr 21 bnr 101 Kari Margrethe Balto m.fl.   her
7312/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Kari M Balto: Innvilget disp fra arealplanen for deling til boligformål gnr 21 bnr 101 Elen Ravna Anti Eira m.fl.   her
6935/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Innkalling til tverrsektorielt Ros-analyse for områderegulering Markannjárga LUOSTEJOK KRAFTLAG SA m.fl.   her
7300/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7321/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Helsetilsynet   her
1679/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % engasjement stilling som prosjektmedarbeider i Karasjok kommune Johanna C Mattsson Unga   her
7306/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
7302/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7262/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Orientering om mottatt klage, delingsvedtaket, nabovarsel, varsel, protokoll m.m Mina Lundby Michaelsen   her
7295/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 - grovfôr med husdyr, Søknadsnummer 50651 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7308/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7291/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev B-rundskriv B/4-2020 - Stillinger med særaldersgrense Kommunesektorens Organisasjon   her
7292/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev B-runskriv B/6-2020 - Hovedtariffoppgjøret 2020 - Iverksetting og kommentarer Kommunesektorens Organisasjon   her
7293/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev B-rundskriv B/200-2020 - PAI, Lønnsstatistikk for 2020, rettledning og kodeoversikter for kontroll og nye oppgaver til PAI-registeret Kommunesektorens Organisasjon   her
7294/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge HF Uniiversitetssykehuset Nord-Norge HF   her
7297/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % engasjement stilling som prosjektmedarbeider i Karasjok kommune Johanna C Mattsson Unga   her
7301/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7287/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 923056424, 5437-23/ 14 Landbruksdirektoratet   her
7270/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984727518, 5437-24/ 32 Landbruksdirektoratet   her
7275/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 997288912, 5437-24/ 8 Landbruksdirektoratet   her
7278/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914246334, 5437-17/ 22 Landbruksdirektoratet   her
7286/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 987031077, 5437-8/ 11 Landbruksdirektoratet   her
7265/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922777578, 5437-18/ 68 Landbruksdirektoratet   her
7266/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920983928, 5437-21/ 415 Landbruksdirektoratet   her
7283/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980344177, 5437-2/ 8 Landbruksdirektoratet   her
7279/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 979635214, 5437-16/ 9 Landbruksdirektoratet   her
7269/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 913951182, 5437-2/ 12 Landbruksdirektoratet   her
7272/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 996262316, 5437-11/ 15 Landbruksdirektoratet   her
7274/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 816970202, 5437-18/ 51 Landbruksdirektoratet   her
7267/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914720176, 5437-21/ 51 Landbruksdirektoratet   her
7285/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969725606, 5437-21/ 64 Landbruksdirektoratet   her
7281/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969224852, 5437-20/ 20 Landbruksdirektoratet   her
7284/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 989212168, 5437-10/ 8 Landbruksdirektoratet   her
7268/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 920906745, 5437-7/ 15 Landbruksdirektoratet   her
7276/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 984917953, 5437-7/ 20 Landbruksdirektoratet   her
7263/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969656620, 5437-3/ 1 Landbruksdirektoratet   her
7277/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 880437852, 5437-6/ 2 Landbruksdirektoratet   her
7264/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969725827, 5437-22/ 16 Landbruksdirektoratet   her
7271/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 870375042, 5437-22/ 39 Landbruksdirektoratet   her
7280/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 876705672, 5437-25/ 3 Landbruksdirektoratet   her
7282/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 956724856, 5437-21/ 461 Landbruksdirektoratet   her
7242/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7198/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7235/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7254/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7228/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tildeling av tilskudd som kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7234/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7220/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7216/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Sara Husky Sara Husky Sara   her
7211/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7259/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7257/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7227/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Underretning til klager Finnmark Politidistrikt   her
7246/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ohcan bušeahttadivvun 2020 SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
7218/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Nye tiltak Folkehelseinstituttet   her
7219/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Innhenting av opplysninger til Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 Folkehelseinstituttet   her
7222/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten Folkehelseinstituttet   her
7226/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Seks anbefalinger i Koronapandemien FFO   her
7213/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Påminnelse om valg av forliksråd for 2021-2024 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7241/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev AVTALE OM LEIE AV NÆRINGSLOKALER Logoped Ristin Anne AS   her
7221/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Høring - Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser Kommunal og moderniseringsdepartement   her
7214/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Informasjon om rapportering - tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
7217/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Håndtering av henvendelser og post i overgangen fra kommune og stat skatteetaten   her
7223/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Vedrørende etablering av namsfogd i Finnmark fra 1. november 2020 Politiet   her
7200/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7215/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7229/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** Bø skule *****   her
7240/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** Grande skole *****   her
7225/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Planstrategi for Tana kommune 2020-2023 - Høring og offentlig ettersyn Tana kommune   her
7233/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev KLAGE PÅ VEDTAK AV REHABILITERING AV FRITIDSBOLIG GNR 27 BNR 11 I DALABOHKI, KARASJOK- Nils Ragnvald Dalseng m.fl.   her
7251/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Nabovarsel John Turi   her
7261/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Reidun og Sture Soleng Sture Soleng   her
7244/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7256/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7253/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Meld. St. 30 (2019 - 2020) En innovativ offentlig sektor Vi trenger alle kommunale og statlige virksomheter med på laget Kommunal og moderniseringsdepratement   her
7247/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Bedriftsutviklingstiltak HS havfiske as   her
7252/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Hans Arild Holmestrand   her
7250/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet Liv Eli Holmestrand   her
7249/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Alf William Berg Bieskangeaidnu 15 9730 Karasjok   her
7248/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Ny rettleiar for utgreiing av skredfare i bratt terreng i reguleringsplan og byggesak NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)   her
7260/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Jan Amundsen Jan Amundsen   her
7236/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Rettleiar om regionalt planforum Kommunal og moderniseringsdepratement   her
7237/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Høring —NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet Justis og beredskapsdepartement   her
7185/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Opplasting av opplysninger om avgangselever skoleåret 2020-2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
7232/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7255/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev ORIENTERINGTILKOMMUNENEA. VVIKLINV PAPPKONTAINEREPÅ RETURPUNKTENE Fimil   her
7197/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Tildeling av kulturmidler til idrettsformål for 2020 KARASJOK SVØMMEKLUBB   her
7224/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Kommunesektorens skatteinngang Skatteetaten   her
7192/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest SAHA as   her
7186/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7208/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Vedr. 20-05625-115 - Tilskuddsbrev særskilt utbetaling COVID-19, Utvidet programtid Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
7210/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Tilbakemelding til kommune om gjennomgang av vedtak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7190/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Søknadsskjema primærnæringsfond ASLLAT HEANDARAT GUTTORM ANTI   her
7191/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Ny purring på oversendelse av vedtak - motorferdsel i utmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7172/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7154/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7156/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7157/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7159/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7160/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7161/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7162/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7163/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7165/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7166/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7168/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7169/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7170/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7147/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7148/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7193/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest Oddgeir Nystad   her
7189/2020 20201112 12.11.2020 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2020-11-11 FHI   her
2274/2019 20201112 12.11.2020 Utgående brev Søknad og rapportering på tilskudd - Kommunalt rusarbeid - Kap 0765 post 62 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7205/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7207/2020 20201112 12.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7132/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % vikariat stilling som styrer ved Lattošluohkká manaidgárdi Camilla Louise Lukkari   her
7181/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev ZE81300 meldt ut av forsikringsavtalen KLP skadeforsikring AS   her
7146/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Klage i sak 2019-1176-14/L-34 Linnet - Mina Lundby Michaelsen   her
7179/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7176/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7152/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Rundskriv om karantenehotell FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7183/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Anbefalinger rettet inn mot kommende smitteutbrudd FFO   her
7178/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Oddgeir Nystad   her
7180/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest BTEK DA   her
7182/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Barne- og ungdomsidretten er et viktig samfunnsbidrag, også i koronatiden Norges idrettsforbund   her
7174/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Forskning på lokalpolitikernes arbeidsvilkår og lokaldemokratiet Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
7142/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7143/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7144/2020 20201111 11.11.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7171/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Høring av endringer i forvaltningsgrenser for laks i Tanavassdraget FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7173/2020 20201111 11.11.2020 Inngående brev Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2021 Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her