eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
7332/2021 20210925 25.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Kommunelege II / fastlege (vikariat) i Helse enhet - 2021/910 - ***** ***** Alf Kristoffersen   her
7328/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7327/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7279/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6840/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7287/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7225/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
7320/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7286/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7304/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7019/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7273/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7265/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7319/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7321/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7316/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7317/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7322/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7323/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7318/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7315/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7324/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7300/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev Tilleggstrase disp felt 59 Heargejohka Arnt Isak Oskal   her
7303/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Vår ref Hans Jørgen Haugli   her
7305/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl Hans Jørgen Haugli   her
7306/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Disp ref.PT3WAJ Magne Johansen   her
7309/2021 20210924 24.09.2021 Utgående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Magne Johansen m.fl. Magne Karesius Johansen   her
7311/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Utlysning Karasjok Kommune - Inger Lise Nordsletta   her
7312/2021 20210924 24.09.2021 Inngående brev Utlysning Karasjok Kommune - Inger Lise Nordsletta   her
7295/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Rådsmøte Festivaler Karasjok Kenneth Eliassen   her
7294/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ansvarserklæring - Smitteverntiltak Barnevernsaksjonen.no   her
7293/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Ansvarserklæring - Smitteverntiltak Barnevernsaksjonen.no   her
7292/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksbehandlerrundskriv regionale miljøtilskudd 2021Postmottak Alta kommune Statsforvalteren - Anne Kristine Guttormsen   her
7285/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Gnr./Bnr. 7/7 og 7/11 Ragnhild og Arild Måsø   her
7284/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev 20/2088-16 Rundskriv H-4 2021 Etablering av ladepunkter for elkjøretøy mv. Postmottak KMD   her
7283/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksdokument fra Forsvarsdepartementet - kopi Fd Dep -   her
7278/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kommunale Tomter Terje Dalseng   her
7276/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Dispensasjon for uttak av masser - gbnr. 25/1 Dirmin - Henning Sigstad   her
7275/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Fwd: Dokument 21/154390-2 Tilbakemelding på nabovarsel - Fradeling av tomt til boligformål med veirett - avkjørsel fra rv. 92 - eiendommen gnr. 10 bnr. 19 – Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen GEIR ATLE FAGERNESS   her
7274/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Arktis 2030 Tffk - Henrikke Rokkan Iversen   her
7270/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Kopi av sendt søknad for Bajitgorži 32, 9/501, Karasjok Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
7313/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7052/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7298/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7291/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7297/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7263/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7280/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Søknad om utsettelse av frist for tilskudd fra Næringsfondstyre Sapminh - Svein Sjøveian   her
7289/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7290/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7267/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til studiehjemmel i finsk høst 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
7281/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Saksdokument fra Forsvarsdepartementet - kopi Fd Dep -   her
7269/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0017 Regionalforvaltning - RF13.50   her
7266/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7299/2021 20210923 23.09.2021 Inngående brev Tillegstrase disp felt 59 heargejohkka Arnt Isak Oskal   her
7314/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7271/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7277/2021 20210923 23.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7138/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Svar på tilsyn etter barnehageloven §34 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
6332/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7260/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
6891/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Enhetsleder/ rektor Karasjok skole - stillingsutlysning Terje Tretnes m.fl.   her
6949/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Innstilling rådgiver tildelingskontoret Karasjok Kommune - Marit Meløy   her
7139/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Dispensasjon i forbindelse med elgjakt - Felt 41 Dakteroavvi ulf arnesen   her
7140/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven- tillegg jaktmedlem Ulf Arnesen   her
6971/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Dispensasjon i forbindelse med motorferdsel på ulf arnesen   her
6972/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven Ulf Arnesen   her
6905/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Geasse Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Osmo Karvonen Osmo Karvonen   her
7071/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7242/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev brev ut Sven Tomas Holm   her
7226/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring Dagbladet Finnmarken AS   her
7205/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7142/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Forvaltnigsmelding mangelfull søknad for bygging av hytte på gnr 17 bnr 14 John Petter Eriksen   her
6932/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Tildeling av boligtomt gnr 9 bnr 265 i Heargedievva 19 Martin André Anti   her
7253/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Malin Anti   her
7254/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** ***** Anna Helene Eira Persen   her
7255/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Inka Nuorgam   her
7256/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** Laila Labba Wilhelmsen   her
6929/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev kokk innstilling Karasjok Kommune - Ellen Inga Hætta Norvang   her
6990/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
6991/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Tilbud om 16,43 % fast helgevakt stilling som hjelpepleier ved sykeavdeling i Karasjok kommune Turid Irene Turunen   her
7197/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Turid Irene Turunen   her
6921/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
6327/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7249/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7257/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6938/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Utbetaling av tilskudd HS HAVFISKE AS   her
7248/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev Oppfølgingsmøte etter oversendelsen av foreløpig tilsynsrapport om arkivholdet i Karasjok kommune Arkivverket - Geir Ivar Tungesvik   her
6968/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Høring- forskrift om skuterløyper i Karasjok kommune - feil på høringsdokument STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
7076/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Utsending matrikkelbrev gnr 7 bnr 7, 9, 12, 13, 14 og 15 i Dálabohki med klageadgang Eli Julianne Dalseng m.fl.   her
6330/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7252/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6954/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
6955/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
6956/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
6945/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Søknad om fradeling av forretningstomt FKT4 Vullosgulban Karasjok kommune Finnmarkseiendommen   her
7137/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 9 bnr 522 på Vullosguolbba i Karasjok. Aktuell fester GV3 Eiendom AS FINNMARKSEIENDOMMEN   her
7240/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7244/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev testt per 22.09.21 Gunn Anette Anti Aslaksen   her
6329/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7199/2021 20210922 22.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Jørn Espen Hansen   her
7177/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse slakteri Bajit Gorži 32 gnr 9 bnr 501 Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
6904/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev Godkjenning som ansvarlig utførende tømrerarbeid på bolig på gnr 21 bnr 94 HUKSEN SAMI GUTTORM   her
7093/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** *****   her
7087/2021 20210922 22.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7235/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7238/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7196/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innspill til sak 21/10 Asbjørn Guttorm   her
7200/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine   her
7201/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine   her
7203/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar Fhi - vaksine   her
7233/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** *****   her
7232/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** *****   her
7236/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7204/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-15 Fhi -   her
7239/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** *****   her
7237/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7220/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring AS FINNMARK DAGBLAD   her
7195/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % fast stilling i Hjemmesykepleie - 2021/895 - ***** ***** Signe Nedrejord   her
7209/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Berit Johnsen   her
7210/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Jafar Hussain   her
7211/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** Michèle Van Wonterghem   her
7212/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Bodil Vars   her
7213/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Lill-Eli Jørgensen-Dahl   her
7191/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** Bodil Vars   her
7192/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** Jafar Hussain   her
7193/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** Lill-Eli Jørgensen-Dahl   her
7194/2021 20210921 21.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** ***** Michèle Van Wonterghem   her
7234/2021 20210921 21.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7181/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7178/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7179/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7166/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Viser til brev av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmester for Svalbard 26.08.21 ref. 21/04728-9 angående Avvisning av klage på vedtak om tildeling av undersøkelsesrett i området i Raitevarri i Karasjok kommune. kRivkkaroggi vintersiida   her
7135/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
7143/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema -kulturskolen *****   her
7145/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknadsskjema - kulturskolen *****   her
7183/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7184/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om boligtomt gnr 21 bnr 362 Sami Keijo Guttorm   her
7150/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7151/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Ejike Okonkwo   her
7152/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Mahdi Enayati   her
7153/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Miroslav Perac   her
7154/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Nicklas Iversen   her
7155/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Muhammd Akram   her
7156/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Grethe Hillersøy   her
7157/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Mari Vold   her
7158/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Jarle Riise   her
7159/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Lisbeth Jensen   her
7160/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** Victoria Therese Frydstad   her
7161/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** Tine Sköll Johansen   her
7162/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Odin Sleen   her
7163/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Cyrielle LEROY   her
7164/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Sanja Kubat   her
7120/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Ejike Okonkwo   her
7121/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Mahdi Enayati   her
7122/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** Miroslav Perac   her
7123/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** ***** Tine Sköll Johansen   her
7124/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Sanja Kubat   her
7125/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Mari Vold   her
7126/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** ***** Victoria Therese Frydstad   her
7127/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Lisbeth Jensen   her
7128/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Jarle Riise   her
7129/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Muhammd Akram   her
7130/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Odin Sleen   her
7131/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Nicklas Iversen   her
7132/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Cyrielle LEROY   her
7133/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** Grethe Hillersøy   her
7167/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7171/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7173/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7186/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7168/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7187/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Utsettelse på innspill til høring Vegvesen - Line Thomassen   her
7146/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7185/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7180/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7182/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7165/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7176/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 9 bnr 501 Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
7169/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7174/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7170/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
7175/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev UNN oppretter regional covid senfølgeklinikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF   her
7119/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7118/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7117/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7116/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7115/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** *****   her
7114/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7113/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7112/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7108/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7102/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7104/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7097/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** *****   her
7106/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** *****   her
7095/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
7072/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7094/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
7073/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her