eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
15219/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15224/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
15225/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Førjulsfesten 17. og 18. desember AVLYST Rolf Amundsen   her
15227/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd ARCTIC PRIME AS   her
15229/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
15230/2021 20211207 07.12.2021 Inngående brev Søknadsskjema - Kulturskolen *****   her
15231/2021 20211207 07.12.2021 Utgående brev Ref 2021/581-4/270 - KLPref452012-sa206 Klp - Post Ansvar   her
15217/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Informasjon fra Landbruksdirektoratet - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet   her
15216/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Til brannsjef og leder forebyggende Dsb -   her
15215/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Prisjustering Franzefoss - Charlotte Kjellmann   her
15213/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Etteradopsjon - Mulighet for informasjon på kommunens hjemmeside Angelica Lauvsland Haags   her
15206/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev 21/210799-1 - Ønsker om å få på plass gang og sykkelvei - RV 92 - innkjørsel til Sami klinihka - Karasjok kommune Vegvesen - Knut Åsmund Hågensen   her
15205/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Førjulsfesten 17. og 18. desember AVLYST Rolf Amundsen   her
15208/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev HDO HF: Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Hdo - Knut Ragnar Haugen   her
15212/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev Brev fra arbeidsinnvandrerutvalget Dss Dep - Distribusjonsoppdrag   her
15134/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Jarle Boine: Ny behandling av Statsforvalters klage på manglende begrunnet vedtak om å tillate hytte i byggeforbudsbeltet ADVOKAT OLE MORTEN OLLI SARA AS   her
15135/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Geir Atle Fagerness: Søknad om disp fra arealplanen for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag Geir Atle Fagerness   her
15137/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Statsforvalteren: Klage på kommunes avgjørelse om disp til oppføring av hytte i Jergul 20 m fra Iešjohka Lill-Eli Jørgensen-Dahl   her
15176/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15184/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15200/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Arnt-Ivan Pedersen   her
15201/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Tilbud om ansettelse for ***** ***** Alexander Kleppe   her
15203/2021 20211206 06.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
15204/2021 20211206 06.12.2021 Utgående brev Klage fra Stig Harby på vedtak av 22.4.21 i sak 2020/5: Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.10.2021 Stig Harby   her
15195/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-01 Fhi -   her
15194/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell Fhi - vaksine   her
15181/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Utsendelse av rapport om kommuner og menneskerettigheter Nhri - Anders Einar Broderstad   her
15179/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Sak vedrørende eventuelt suppleringsvalg til kontrollutvalget Kusek - Bård Larsson   her
15177/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Salgs og skjenkekontroll Karasjok november 2021 Frisurf - Alkontroll AS   her
15175/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine   her
15174/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring Klp -   her
15173/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp -   her
15172/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring Klp -   her
15171/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1045377, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp -   her
15170/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 967548, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp -   her
15169/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1504657, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp -   her
15168/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957925, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring Klp -   her
15160/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Fyrverkeri Dyrsrettigheter - Maria Lien   her
15159/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Saksnr. 2020/362-4/223 Sapminh - Svein Sjøveian   her
15158/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskap mandag 20.12.2021 kl. 12.00 pr. MS Teams IKAF   her
15155/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Klage på vedtak om tilskuddssatser til private barnehager i Karasjok 2022 Pbl - Anders Grønmo   her
15154/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0010 Regionalforvaltning - RF13.50   her
15153/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 16. november 2021 Kusek - Bård Larsson   her
15150/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Sak til kommunestyremøte Sapminh - Anja Tellervo Hansen   her
15149/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - oppdatering Helsedir - Jenny Le   her
15148/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Feiltrekk Kommunale avgifter 2017-2021 Tom Normann Guttorm   her
15144/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Tilbud om 90 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming Thorill Mikkelsen   her
15145/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15147/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15151/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev ***** *****   her
15152/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) Miljødirektoratet   her
15138/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming Kristin Grønmo   her
15156/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15157/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15180/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Til brannsjef og leder forebyggende Dsb -   her
15182/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Ref 2021/581-4/270 - KLPref452012-sa206 Klp - Post Ansvar   her
15183/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0016 GRAVENIID AS   her
15185/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning - Holbi AS HOLBI AS   her
15186/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15191/2021 20211203 03.12.2021 Utgående brev Merknader og klage til sak 2020/673 på gnr 21 bnr 183 ovenfor Dilljohnjalbmi John Nystad   her
15192/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Vandelsvurdering i forbindelse med søknad om skjenkebevilling Politiet -   her
15193/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15197/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Høringsuttalse - søknad om disp fra arealplanen for godkjenning av reingjerde ved Niitosjohka i Karasjok Johannes Mattis Anti   her
15198/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Opprydding av siktforhold Trygve Nilsen   her
15199/2021 20211203 03.12.2021 Inngående brev Høringsuttalelse Nils Aslak Johnsen Guttorm   her
15143/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Anleggsbidrag for tilknytningspunkter el-kraft i Beahcevardievva 93-95 Lksa - Nils Arve Lund   her
15142/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Anleggsbidrag for tilknytningspunkter el-kraft i Juhana Rasttos geaidnu 58 Lksa - Nils Arve Lund   her
15131/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Anbefalinger fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen 2021 Statsforvalteren - Kalske, Tiia Henrika   her
15132/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Tilbud om 100% vikariatstilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming Lisa Klepp Kristensen   her
15139/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15140/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
15141/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Bekreftelse Vegard Jakobsen m.fl.   her
15130/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 Skatteetaten   her
15034/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Uttalelse Karasjok kommune- søknad om godkjenning av gjerdeanlegg ved Sohpparvađđa i Karasjok STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15081/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15083/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
15084/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15085/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
15117/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Statsforvalterens merknader til søknad om dispensasjon - reingjerde ved Niitosjohka i Karasjok kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15119/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Informasjon om erklæring for gjeterhytter i reindrift på Finnmarkseiendommen Finnmarkseiendommen   her
15121/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15125/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
15127/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
15129/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14952/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14961/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 9 bnr 524 i Karasjok med klageadgang Inger Anne Anti m.fl.   her
14963/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 2 bnr 43 på Javrebainjarga med klageadgang Arnt Ove Eikeland   her
14975/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Boliger for Sametinget. Referat fra forhåndskonferanse. Norconsult - Aina Bjerke   her
14983/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14984/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14985/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14954/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Læringsmiljøprosjektet/Oppfølgingsordningen og midler Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
14958/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Innstilling miljø utmark og landbruk Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund   her
14990/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Matrikkelbrev gnr 9 bnr 525 i Karasjok med klageadgang Hans Petter Boyne   her
14992/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Høring: Søknad om disp fra arealplanen for deling av boligtomt til eksisterende hus og uthus i Gahtajohka 18 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
14904/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Høring Karasjok drosjesentral: Søknad om disp fra bebyggelsesplanen til endret bruk fra drosjesentral til boligformål STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
14905/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Referat og avtale om tjenesteabonnement Eyvind Wang   her
14907/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentasjon - skolens arbeid med elevenes skolemiljø STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14938/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Prosjekt 6074 Utslipps- og overløpsarrangement - Leveranse av tverroverløp - Meddelelse om tildeling av kontrakt BRØDRENE DAHL AS AVD ALTA   her
14939/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Nrk Sápmi - tilbygg lager - Igangsetting grunn- og gravearbeider Janbauck - Linda Jansen   her
14935/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE JUSSHJELPA I NORD-NORGE   her
14936/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Prosjekt 6074 Utslipps- og overløpsarrangement - Pumpeleveranse - Meddelelse om tildeling av kontrakt MOMEK SERVICES AS m.fl.   her
15022/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Uttalelse- Søknad om godkjenning av gjeterhytte - reinbeitedistrikt 13 - Sohpparvađđa, Karasjok STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15027/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Tilbud om fast stilling Tine Sköll Johansen   her
15030/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Søknad om å bli registrert som medeier av reingjeterhytte i Vuollosjohka 4 i Karasjok Nils Ante A Somby   her
15039/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev regresskrav Ansvar@klp.no   her
15057/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
15058/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15065/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Vedr. oppmåling av tomtegrense mellom Jeaggeluodda 38 og Jeaggeluodda 34 Annlaug Maridal og Piera West   her
15087/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15093/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7364/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev vurdering utlysning av stilling Karasjok Kommune - Inger Lise Nordsletta   her
15095/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
15096/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bekreftelse KARASJOK SLAKTEEIENDOM AS   her
15097/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15098/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15099/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
15100/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15101/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15102/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bekreftelse Aslak Olav Krokmo   her
15103/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15104/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15105/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15106/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon for endret bruk fra drosjesentral til boligformål - statsforvalteren anbefaler planendring STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15109/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** *****   her
15110/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** *****   her
15111/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** *****   her
15112/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** *****   her
15113/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev ***** *****   her
15116/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bli med på Frivillighetens år 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15076/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Nevena Jončić   her
15077/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Nevena Jončić   her
15078/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** ***** monica jullum Boine   her
15079/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** ***** Veronica Katrin Børseth-Eriksen   her
15080/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** Nevena Jončić   her
15086/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilbud om 100 % vikariat stilling som enhetsleder ved omsorgsboliger i Karasjok kommune Ellen Nan Inger Kalstad   her
15082/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk Odin Sleen   her
15070/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15068/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) – ORIENTERING OM TILSKUDDSMIDLER FOR 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15069/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15054/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15055/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DISPONIBELT TILSKUDD 2021-2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15050/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Nye rutiner for forvaltning av direktetilskudd Samediggi/Sametinget   her
15051/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
15052/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
15066/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev BEKREFTELSE Pål Verner Johnsen   her
15067/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15060/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra arealplanen for 5437/24/27 med tilleggsareal fra 24/1 til boligformål og landbruksformål Finnmarkseiendommen   her
15061/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15062/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15063/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15064/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15042/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15043/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14920/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15010/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14867/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14879/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14982/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15044/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Saksnr. 2020/362-4/223 Sapminh - Svein Sjøveian   her
15045/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
15046/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15038/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om godkjenning av reingjerde ved Niitošjohka, Karasjok kommune/Kárášjoga gielda Samediggi/Sametinget   her
15048/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15049/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15031/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** ***** Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen   her
15032/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Nevena Jončić   her
15028/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** ***** Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen   her
15029/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** Nevena Jončić   her
15020/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/1131 - ***** ***** ***** ***** Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen   her
15021/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/1131 - ***** ***** Nevena Jončić   her
15013/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15012/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15001/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet Fhi - vaksine   her
15002/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-24 Fhi -   her
15003/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15005/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
15006/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Kristin Norbye-Bekkelund m.fl.   her
15007/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Svar på søknad om midler- oppfølgingsordningen STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14998/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om økonomisk støtte Foreningen fotballbaner for jenter og gutter i Kobane og Raqqa   her
14989/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav for klagebehandling STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14993/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Høring - Søknad om godkjenning av gjeterhytte - reinbeitedistrikt 13 - Sohpparvađđa, Karasjok STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14994/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om midler - Nyttårs fyrverkeri MATHIESEN CONSULT   her
14996/2021 20211122 22.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
14960/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14986/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
14988/2021 20211122 22.11.2021 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk Tine Sköll Johansen   her
14979/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Innvilget statstilskudd til opplæring i og på samisk skoleåret 2021/2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14981/2021 20211119 19.11.2021 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020, påminnelse om tilbakebetaling av tilskudd STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14953/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Læringsmiljøprosjektet/Oppfølgingsordningen og midler Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
14948/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-17 FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
14949/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Svar på søknad om skjønnsmidler til fagansvarlig på sykeavdeling STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14946/2021 20211118 18.11.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 Skatteetaten   her
14937/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Godkjenning av eksisterende gjeterhytte i distrikt 16 i Karasjok vest Landbruksdirektoratet - Charlotte Berg   her
14940/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Økonomisk stønad som lån STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
14941/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev ***** *****   her
14942/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev BEKREFTELSE Anna Ragnhild J Balto   her
14943/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev BEKREFTELSE Nils Kristian Balto   her
14945/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
14928/2021 20211117 17.11.2021 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979635214 Landbruksdirektoratet   her