eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
4404/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
4412/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
1881/2018 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på -Tar ikke imot stilling Tove Mette Linløkken   her
4315/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra telefonmøte i rovviltnemnda for region 8 den 1.7.202C0 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
4401/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4406/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4400/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4410/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
2026/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
4414/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4403/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
4407/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4405/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4308/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling samlingsstyrer AV-utstyr/IKT veileder Jan Idar Somby   her
4311/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Fred Arne Sørdal Fred Arne Sørdal Strømeng   her
4309/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge og Geir Erik Nergård Helge Nergård   her
4334/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Nergård og Gerir Erik S. Nergård Helge Nergård   her
4310/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Nordsletta Svein Nordsletta   her
4319/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi, Tove E.Turi Paul Inge Turi   her
4362/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tommy Hansen, Tommy Hansen   her
4393/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avtaleoppmålingsforretning- Karasjokkommune Statens vegvesen   her
4391/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - klage Eriksenelektro - Eriksen Elektro AS   her
4402/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avtale om godtgjøring for sykepleierturnus sommeren 2020 Karasjok kommune   her
4141/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4131/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om undervisningsstilling Inger Lise Nordsletta   her
4132/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling i Karasjok kommune Eli May-Grete Sara   her
4136/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling i Karasjok kommune *****   her
4137/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling i Karasjok kommune *****   her
4138/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % vikariat undervsningsstilling i Karasjok kommune *****   her
4409/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Arbeidsavtale *****   her
4388/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett —Ravdojohka 12 —Gnr. 10/1/44 Kirsten Anne Guttorm   her
4312/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jristian, Per Olav og Sverre Nymo Kristian Nymo   her
4313/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ravna Kristine Anti ravna kristine anti   her
4318/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Informasjonsbrev fra Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) Luftambulansetjenesten   her
4330/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 Kommunal og moderniseringsdepartement   her
4325/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond —tilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune - 74,4 millioner kroner Kommunal og moderniseringsdepartement   her
4336/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 troms og finnmark fylkeskommune   her
4340/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring —forslag til lov om infonnasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Justis og beredskapsdepartement   her
4371/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Justis og beredskapsdepartement   her
4374/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal og moderniseringsdepartement   her
4345/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal og moderniseringsdepartement   her
4316/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Edvard Østby Per Edvard Østby   her
4322/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Edvard Eriksen John Edvard Eriksen   her
4326/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Hugo Skoglund Nils Hugo Skoglund   her
4339/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Rolf,Dina Skotnes- Johnsen, Even og Mats Skotnes Nils Rolf Johnsen   her
4343/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Petter Tretnes/Maret Lajla Sara Nedrejord petter tretnes hansen   her
4347/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tarjei Moland Tarjei Moland   her
4349/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anders Nils K. eira Anders Nils K. Eira   her
4352/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara/anna Dorothea Yri Dag Iver Sara   her
4366/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara Odd Iver Sara   her
4408/2020 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak på grunn GNR 21/475 - Oppføring av hus og garasje. Byggmester Eikjok   her
4416/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4417/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4413/2020 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4214/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** Berit Marie Lise Eira   her
4270/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
3790/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4265/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4176/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4177/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4148/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4149/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
4146/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4224/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Siskáldas ohcan giellapedagoga virgái 2020-2023 May-Britt H Balto   her
4147/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Auvu Arvid Turunen Auvo Arvid Turunen   her
4155/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ellen R. A. Eira Ellen R A Eira   her
4193/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Andreas Mäki, Signe Helander Andreas Mäki   her
4163/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annfinn og Randi Balto annfinn balto   her
4272/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4271/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4280/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse- Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Norvald Strømeng Norvald Strømeng   her
4164/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev 2020/426 - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anne Karine, Laila Kristine, Lise marie, Ole Tommy og Aslak Krokmo Aslak Krokmo   her
4183/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Aslak Alf Mienna Aslak Alf Mienna   her
4276/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby, Berit Liv Inger Gaup, Silje Maret Somby og Mia Marja Somby John Åge Somby   her
4288/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng og Mattis Strømeng Tor Arild Strømeng   her
4277/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Ingvald Anthi Åsen Tor Ingvald Åsen   her
4286/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Erik Oskar Eriksen Oskar Eriksen   her
4275/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Kristian Varsi Rasmus   her
4283/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Idar Somby og Rune G. Hansen Jan Idar Somby   her
4279/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Petter Boyne Hans Petter Boyne   her
4273/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD *****   her
4161/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnulf Soleng Arnulf Soleng   her
4194/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup Per Iver Gaup   her
4191/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jens Vegard Østerbøl   her
4292/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Rasmus Kjell Magne Rasmus   her
4290/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Jens Rasmus OleJens rasmus   her
4291/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Osvald Anti Nils Osvald Anti   her
4203/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Ny havne- og farvannslovgjør det enklere for kommunene å regulere brukav vannscooter Norsk friluftsliv   her
4188/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4297/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Eriksen, Synnøve Pettersen Jens Siri Eriksen   her
4239/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak direktoratet for byggkvalitet   her
4238/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev SØKNAD OM GRUNNEIERS TILLATELSE TIL BYGGING AV TRAPP OG UTEPLASS VED ELVA —GNR 9 BNR 1 - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
4237/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kommunale boliger - utgiftsdekning Den norske kirke   her
4234/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forelegging av el-anlegg i Karasjok kommune, se vedlegg Luostejok Kraftlag SA   her
4235/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet samler Folkehelseinstituttet inn opplysninger fra kommunene om kommunenes forvaltning av tobakksskadeloven. folkehelseinstituttet   her
4232/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring —forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo Justis og beredskapsdepartementet   her
4227/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte Nærings og fikseridepartementet   her
4230/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Elektronisk samhandling mellom helseforetak og helsestasjon ved fødsel Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
4231/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Helsedirektoratetvisertil refusjonskravfor særligressurskrevendehelse-ogomsorgstjenestermottatt fra landets kommuner. Helsedirektoratet   her
4198/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Heldøgns bemannede omsorgsboliger Senter for omsorgsforskning øst   her
4229/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev EIERSKAPSMELDING FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 2019 - 2023 Kautokeino kommune   her
4202/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Oppnevning av medlemmer til Norsk-Finsk grensevassdragskommisjon Klima og miljødepartementet   her
4207/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kvalitetssikring av kriteriedata for kommuner 2021 Kommunal og moderniseringsdepartement   her
4143/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Johan Sara Johan Sara   her
4145/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Anders, Lill og Lars Jonas Gaup John Anders Gaup   her
4150/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Eivind Måsø Eivind Måsø   her
4151/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Petter Asbjørn Balto Petter Asbjørn Balto   her
4152/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Raili Helena, Roald og Ronald Isaksen Raili Helena Isaksen   her
4153/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Raili Helena, Roald og Ronald Isaksen raili helena isaksen   her
4154/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Utsi Per Iver Utsi   her
4165/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Sara helen Ekaas og Robin Alexsander Ytrehauge Sara Helen Ekaas   her
4166/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Mats Vicente Thomassen, Frode Vullum, Olav Sigmund Olsen og Espen Myhre Mats Vicente Thomassen   her
4169/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Leif og Biret Inga Guttorm Somby Jan Leif Somby   her
4171/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bjørn Ostad, Sverre Henriksen, Runar Andreassen, Birger Olsen, Lars Rune Bang Larsen og Astor Johansen Bjørn Ostad   her
4174/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Sami Kela og Mattila Joonatan Sami Kela   her
4175/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Sverre Nymo og Finn Harald Nygård Sverre Nymo   her
4178/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Eirik og Frank Nilsen Erik Nilsen   her
4179/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Jovnna og Karen E. A. Meløy Nils Jovnna Meløy   her
4182/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Tore Kåven og Ørjan Dalseng Svein Tore Kåven   her
4185/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4186/2020 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4190/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Klemet Ingolf og Karen Anne M. Kildedam Klemet Ingolf Kildedam   her
4217/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - NIBIO NIBIO Svanhovd Norsk institutt for bioøkonomi   her
4221/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dan Peder Olli dan peder olli   her
4228/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annfinn og Randi Balto annfinn balto   her
4274/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas-søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine Irene Boine   her
4278/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen Unn Kari Hansen   her
4287/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Erik Rønning Odd Erik Rønning   her
4289/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Maria Varsi Rasmus Maria Varsi Rasmus   her
4295/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Johnny Åsen Piera Pedersen   her
4299/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Piera, JanPetter Pedersen, Ingrid Eide og Sammol-Ánde Saijets Piera Pedersen   her
4298/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag, Karen Berit og Ole Mathis Nedrejord Dag Nedrejord   her
4300/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Rolf Are Gustavsen , Dagfinn og Øyvind Lindbæck Rolf Are Gustavsen   her
4301/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - SeppoTapani Harkonen Seppo Tapani Härkönen   her
4302/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - SeppoTapani Harkonen Tore Lindi   her
4303/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Nils Utsi Per Nils Utsi   her
4305/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Stig Nordgård Stig Nordgård   her
4199/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Skjønnsmidler til smittevern og midler til vedlikehold/rehabilitering Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
4241/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Viser til telefon samtale med NilsAsilat Kildedam og Kristin Nordbye-Bekkevold. Roy Evert Guttorm   her
4294/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Johnny Åsen og Berit anna Gaup Ulf Johnny Åsen   her
4296/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Tore og Monicia Boine Aslaksen Jan Tore ASLAKSEN   her
4281/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Geir Fagernes Geir Fagernes   her
4306/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Olav, Anders Verstad og Reidun Boine Olav Verstad   her
4304/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bernt og Berit Anni Somby Bernt Somby   her
4226/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bernt og Berit Anni somby Bernt Somby   her
4284/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Terje Lindi Terje Lindi   her
4219/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Roy Evert og Mats William Guttorm Roy Evert Guttorm   her
4285/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annhild Rikardsen og Kai Åge Nedrejord Annhild Rikardsen Nedrejord   her
4181/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Mats og LineBerit Skotnes Mats Skotnes   her
4282/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Lars Mathis og anne Marit Anti Lars Mathis ANTI   her
4293/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev GEasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin, Anne Lise, Jon Idar og Iselin Vuolab Alvin Vuolab   her
4225/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Inger Lisbeth Persen Inger Lisbeth Persen   her
4206/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev UAVHENGIG REVISORS BERETNING VEDRØRENDE SKATTEMELDING FOR MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON —2. TERMIN 2020 Oarje-Finnmárkku suohkánrevišuvdna SGO/VEFIK IKS   her
4173/2020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kåre Balto Kåre balto   her
4100/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % vikariat stilling som renholder i Karasjok kommune *****   her
4102/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % fast undervisningsstilling i Karasjok kommune *****   her
4106/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % fast undervisningsstilling i Karasjok kommune *****   her
4083/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4103/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4118/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4084/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4085/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4111/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4119/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4086/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4087/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4113/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4110/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4091/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4093/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4114/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4094/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4108/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4095/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4115/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4116/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4096/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4097/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4117/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4098/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
4092/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4112/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4107/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
4076/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4080/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
4082/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
4062/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4063/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4067/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4070/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2927/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
4071/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forlengelse av vedtak om midlertidig fartsgrense - grensekontroller - E45 Kivilompola , E75 Utsjok og Rv92 Karigasniemi - Kautokeino , Tana og Karasjok kommune Statens vegvesen   her
4056/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
4060/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Kartvedlegg Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
4065/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev ***** *****   her
4057/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4078/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
4079/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
4045/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
4035/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler Utdanningsdirektoratet   her