eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
5510/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
1248/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1264/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1242/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
1245/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1262/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1246/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5497/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1258/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5503/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1259/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5512/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1261/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5515/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1251/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1239/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5516/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1257/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1252/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1253/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
1244/2019 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5480/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5505/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Beregningsgrunnlag for kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn regjeringen.no   her
5479/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev UKM 2020 Sør-varanger kommune   her
5498/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING - INNLØSNING AVLEIENDOM 5437/9/1/276 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
5477/2020 20200925 25.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
5491/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensajon fra motorferdslloven - Dan Vidar Rasmus - vedtak Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5492/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars - vedtak Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5493/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra motorferdselloven elgjakt - Tor Arild Strømeng - vedtak Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5474/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5482/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon - vedtak Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5475/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Stipend til lærere som tar videreutdanning i norsk som andrespråk - våren 2021 og høsten 2021 Kompetanse Norge   her
5481/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Fritak for renovasjonsavgift *****   her
5488/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Fritak for kommunale avgifter Kristin Norbye-Bekkelund   her
5484/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Bealuštan vuoigatvuođan iežan eatnamii vuoddjinguji gesiid John Nystad   her
5485/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 Kulturdepartement   her
5486/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Vedtak - Landingstillatelse med helikopter - Øvre Anárjohka nasjonalpark Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre   her
5487/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Rundskriv om kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang Helse og omsorgsdepartement   her
5489/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Oppfordring til alle eiere og brukere av tilfluktsrom og tilsvarende_anlegg -kontroller at ingen uvedkomne lett kan komme seg inn. Direkoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
5490/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om tomt Herlaug Farvelund   her
5502/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tiltakspakke for sårbare eldre Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5508/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. helse og omsorgsdepartement   her
5499/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Søknad om overtakelse av salgsbevilling *****   her
5500/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket Troms og finnmark fylkeskommune   her
5501/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Fulltids barnehagetilbud Det kongelige kunnskapsdepartementet   her
5504/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon 2020 - brann i avfallsanlegg Direktoretet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
5506/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5509/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Høring: Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter Helse og omsorgsdepartement   her
5507/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Om oppfølging av TISK-strategien og finansiering helse og omsorgsdepartement m.fl.   her
5511/2020 20200925 25.09.2020 Inngående brev Utløp av inneværende bevillingsperiode jf. alkoholloven § 1-6. Ringnes   her
5726/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5451/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider Adrian Husabø Bjørseth   her
5467/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev FORESPØRSEL TIL KOMMUNEDRIREKTØREN OM MISLIGHETER, RISIKOSITUASJON OG INTERN KONTROLL Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS   her
5455/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, ***** Landbruksdirektoratet   her
5456/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5469/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Ansvar for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødmeldetjenesten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
5465/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Protokoll fra RÅDSFORSAMLING 2020 Festivaler Karasjok   her
5444/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester- utbetaling 2020 Helsedirektoratet   her
5461/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5452/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune   her
5453/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev OVERSENDELSE AV KU SAK 9/2020 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I KARASJOK KOMMUNE -KONTROLLUTVALGETS FORSLAG Kontrollutvalget i Karasjok   her
5454/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev OVERSENDELSE AV KONTROLLUTVAGETS SAK 3/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019 Kontrollutvalget i Karasjok   her
3714/2020 20200924 24.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
5462/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Husleierefusjon 2020 - rekrutteringsbolig for prester i Karasjok kommune Den norske kirke   her
5448/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 Arbeids- og sosialdepartement   her
5464/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innrapportering av meddommere - PURRING Domstol administrasjonen   her
5450/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tillegg nr. 28 Utredning av utjamningstilskuddet Helse og omsorgsdepartement   her
5466/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev TILSKUDD TIL PARØRENDESKOLER TIL PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Aldring og helse   her
5468/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Byggmester Eikjok AS   her
5449/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 FHI   her
5446/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev KONTROLL AV DETEKTSJONER MOT SØLVKRE Pelias   her
5471/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Revisionsordning for kommunene i Vest-Finnmark, pluss Båtsfiord og Vadso Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS   her
5437/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Nils Andre Eriksen   her
5438/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karsten Bure Gabrielsen Norvang   her
5440/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark samipath officail as (eier og arbeidere for firmaet)   her
5447/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd for å kompensere for fastlegenes sykefravær knyttet til Covid-19 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5443/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartement   her
5445/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning Det kongelige kunnskapsdepartementet   her
5470/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet   her
5458/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karen Lovise Eira   her
5442/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring - Handlingsprogram for samferdsel Troms og Finnmark fylkeskommune   her
5457/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Tor Arild Strømeng Tor Arild Strømeng   her
5463/2020 20200924 24.09.2020 Inngående brev 3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
5434/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Dan Vidar Rasmus   her
5435/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 7 v/Helge Nystad Helge Nergård   her
5436/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev MELDING OM NY DATO FOR TILSYN Arbeidstilsynet   her
5413/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5417/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak John Turi   her
5425/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring- Søknad om tillatelse til oppføring av avlastningsgjerdeanlegg i Cohttá i Karasjok kommune Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest   her
5427/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5423/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ohcan virgelobi Kárášjoga gielddas *****   her
5429/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5430/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5422/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
5428/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5419/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - ***** *****   her
5415/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5416/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5414/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverk   her
5418/2020 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel *****   her
5424/2020 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 17/17 John Petter Eriksen   her
5411/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5410/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5408/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Refusjon av merutgifter- fjernundervisning i nordsamisk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5407/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev PURRING - KLAGE OG KRAV OM HANDLING FRA KOMMUNENS SIDE Máret Sárá   her
5402/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** Nyweb - Lisa Monica Aslaksen   her
5398/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5401/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Møteutskrift fra kontrollutvalget i Karasjok kommune 14. september 2020 Kontrollutvalget i Karasjok kommune   her
5400/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kontrollutvalgets uttalelse om Karasjok kommunes årsregnskap og årsberetning for 2019 kontrollutvalget i karasjok kommune   her
5404/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Påminnelse om valg av forliksrådsmedlemmer FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5403/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5399/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Plastforsøpling fra ødelagte brøytestikker langs veiene i Troms og Finnmark - Oppfordring til å gjøre tiltak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5389/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5392/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Administrativt vedtak - Kolbjørn Moe Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5381/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5382/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5390/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Kart jaktfelt 64 - Olaf Opgård Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund   her
5391/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Administrativt vedtak - Olaf Opgård Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5380/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5363/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5379/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5378/2020 20200916 16.09.2020 Utgående brev Ny intern utlysning for skoleåret 2020-21 Alle ansatte /Buot bargit   her
5374/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Invitasjon til lærere som underviser i kvensk eller finsk - videreutvikle nettressursen digilær.no FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5376/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5371/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Uttalelse til høring: Søknad om disp fra arealplanens plankrav for deling av tomter til boligformål gbnr. 21/101, Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
5377/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5373/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Karasjok kommune   her
5367/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak Byggmester Eikjok AS   her
5357/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5360/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5358/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5361/2020 20200915 15.09.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
5368/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5353/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD *****   her
5349/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5356/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl***** ***** Landbruksdirektoratet   her
5348/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5341/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5334/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5336/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5335/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5337/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5342/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** utskriving ***** ***** *****   her
5327/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5344/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5339/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5284/2020 20200911 11.09.2020 Saksframlegg/innstilling Jahkedieđáhus 2019 Årsmelding 2019   her
5312/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark samipath officail as (eier og arbeidere for firmaet)   her
5314/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Disp søknad Samipath Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5315/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Kart Madiijavri Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5299/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Endring av tillatelse - retting av feil FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
5304/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5305/2020 20200909 09.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5179/2020 20200909 09.09.2020 Saksframlegg/innstilling Nubbi njealljádas ráporta 2020 /Kvartalsrapport 2. kvartal 2020   her
5309/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kolbjørn Moe   her
5310/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- v/ Asbjørn Guttorm Asbjørn Guttorm   her
5306/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Elgvall Kristian Solbakken Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5307/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev Kart felt 30 Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
5301/2020 20200909 09.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5294/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
5281/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5297/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev Forslag til planstrategi for Porsanger kommune 2020-2023 Porsanger kommune   her
5285/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5288/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5289/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
5279/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5278/2020 20200908 08.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5291/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5287/2020 20200908 08.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5271/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** Sandefjord Kommune - Anne Grethe Bøe Melsom   her
5723/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
5268/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5171/2020 20200907 07.09.2020 Saksframlegg/innstilling Tilsetting av enhetsleder helse i 100 % fast stilling i Karasjok kommune   her
5258/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5231/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5265/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5256/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5276/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
5254/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Belastningsfullmakt 2020 - Kommunevise rammer for tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering i jordbruket Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
5253/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev REGULERINGSBESTEMMELSERTIL B 34 BOLIGFELT Tor Georg Næss   her
5260/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Høring - forskriftsfesting retningslinjer for tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling Det kongelige kunnskapsdepartementet   her
5263/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte *****   her
5261/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5267/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
5273/2020 20200907 07.09.2020 Inngående brev Propellfabrikken - ung drivkraft for nordnorske regioner VINN   her
5262/2020 20200907 07.09.2020 Utgående brev ***** *****   her
5246/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** Nyweb - Ida jeanette soldat   her
5247/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** Ida Jeanette Soldat   her
5240/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Søknad om tomt Morten Dalseng   her
5238/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Melding om sak for jordskifteretten —registrering i matrikkelen Finnmark jordskifterett   her
5237/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Høring av forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen Samferdselsdepartement   her
5234/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Høyring- framleggtil endringari forvaltningslovam.m. - større høve til informasjonsdeling Justis og beredskapsdepartement   her
5235/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg Kommunal og moderniseringsdepartement   her
5244/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Avtale vedrørende rettighet for nettstasjon og elbilladere Luostejok Kraftlag SA   her
5243/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Kontaktinformasjon Kulturavdelingen Troms og Finnmark fylkeskommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
4925/2020 20200904 04.09.2020 Utgående brev GV3 Eiendom AS: Tildeling av boligtomt gnr 21 bnr 352i Gaskavuovdi Morten Dalseng   her
5242/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Forside periodisk oppgjør Karasjok kommune   her
5251/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
5245/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev REVISORS BERETNING 2019 - KARASJOK KOMMUNE Vest-finnmark kommunerevisjon IKS   her
5239/2020 20200904 04.09.2020 Inngående brev Digital UKM festival i Finnmark Sør-Varanger Kommune   her