eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
736/2021 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
646/2021 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
695/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** *****   her
640/2021 20210126 26.01.2021 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt skoleskyss skoleåret 2020-2021 og inntil videre Ole Rune Hætta   her
701/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/vinter søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Vidar Somby   her
690/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
726/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
727/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
729/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
708/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Julia Somby   her
705/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Amund Peder Teigmo   her
691/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
709/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Lemet Ailu Holmestrand   her
704/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Endring av navn på adresseparsell 2880 fra Ruovttojohka til Sámmálnjavvi Kartverket   her
712/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Stine Lise Nordsletta Somby   her
702/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Jo Espen Thomassen   her
707/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev OSO-sak 33/2020. LIS3 samarbeidsavtale er nå vedtatt. Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
730/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ALIS-Samarbeidsavtale FIN klar til signering -feil versjon Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
681/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Rapportering Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Statforvalteren i troms og Finnmark   her
694/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale *****   her
711/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
739/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
699/2021 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
700/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
692/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Vaksinasjonsvogn Standard systemer   her
680/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering Apotekforeningen   her
683/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Covid-19 vaksinasjon: Informasjon om SYSVAK og viktigheten av å registrere riktig vaksinekode Folkehelseinstituttet   her
686/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Avonova Helse (Stamina) bistår gjerne kommunene med det viktige Covid-19 vaksineringsarbeidet Avonova helse as   her
703/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
682/2021 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
720/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartement   her
721/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev frivilligsentraler vedlegg: Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartement   her
697/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale Husbanken   her
696/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av rutiner på trykkløst nett på vannledningsnettet Seksjon smitte fra vann og dyr   her
735/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Oversendelse av møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 15. desember 2020 - Til kommunestyret Kusek   her
737/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Barn og unges mulighet til å drive idrett i kommunen Norges Idrettsforbund   her
734/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Landbruks- og matdepartment- kommunal og mpderniseringsdepartement   her
731/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet Barne- og familiedepartement   her
706/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Vedtak Luostejok kraftlag AL   her
722/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Protokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda for region 8 den 21.1.2021 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen   her
723/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Utsatt iverksetting av rovviltnemndas vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv Klima og miljødepartement   her
687/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra2022- veiledning til kommuner Miljødirektoratet   her
688/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter *****   her
689/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Endelige satser for produksjons-og avløsertilskudd er fastsatt Landbruksdirektoratet   her
713/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Niillas magnus Skoglund   her
714/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Simen Guttorm-Lund   her
715/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Ulf Henry West   her
716/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Maret Anneli Gaup Rikardsen   her
717/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Ine Marielle Eriksen   her
719/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Simen Paltto   her
732/2021 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Inger Marit Anti   her
636/2021 20210125 25.01.2021 Inngående brev Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
638/2021 20210125 25.01.2021 Inngående brev Bygging av bolig/garasje 9/520 BTEK DA   her
624/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
635/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
641/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
637/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
35/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
619/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
620/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
639/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
616/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
618/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
642/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
643/2021 20210125 25.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
628/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** Geir Michael Boine   her
629/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** ***** Nils Per Mikkel Utsi   her
630/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** Ivan Mattias Anti   her
631/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** Niklas Gaup   her
632/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** ***** Kátjá Márjá Berg Grønnli   her
633/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** Kamilla Olsen Simensen   her
634/2021 20210123 23.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Brannkonstabel i Enhet brann og beredskap - 2021/12 - ***** ***** ***** Marius Knutsen Vigebo   her
622/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
581/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - ***** ***** ***** Dursun Ahmet Deniz   her
582/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - ***** ***** ***** Else Marie Veimæl   her
583/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sykepleier - ***** ***** ***** Marthe Katrin Sarre   her
575/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
593/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
590/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
621/2021 20210122 22.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
584/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
588/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
587/2021 20210122 22.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2549/2020 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Astoáigge fálaldatnjuolggadusat / Retningslinjer og vedtekter for skolefritidsordningen   her
549/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Skjenking av alkohol på utesteder   her
554/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen fra kommunehelsetjenesten folkehelseinstituttet   her
564/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
565/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
547/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv -Aile Guttorm Eriksen   her
548/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Sarah Mariell Balto   her
546/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Ingrid Andrine Hansen   her
555/2021 20210121 21.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
576/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder - institusjonsbasert omsorg i Kommunedirektørens stab og støtte - 2020/1363 - ***** ***** ***** Ellen Inga Norvang   her
553/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Etterlysning av svar på søknad Dávvet Sara   her
541/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Alf William Berg   her
542/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling ÁLGGAHIT GIELDDAPLÁNA BARGGU OPPSTART AV ARBEIDET MED KOMMUNEPLAN   her
552/2021 20210121 21.01.2021 Inngående brev Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk skoleåret 2021/22 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
543/2021 20210121 21.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra politiske verv- Ragnhild Varsi Dahl   her
7288/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Mearrádusváidda PS 20/46 - Luvvejupmi politihkalaš doaimmain - Sissel Gaup Klage på vedtak PS 20/46 - Fritak fra politiske verv - Sissel Gaup   her
5999/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Prošeakta “beaivemáhcahatbarttat Finnmárkkus -Finnmárkku Olgostallanráđđi”-Prosjekt "Dagsturhytter i Finnmark - Finnmark Friluftsråd   her
539/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Forespørsel for ***** ***** ***** Ellen Inga Norvang   her
6890/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Gielddalaš mánáidgárddiid váhnenmáksu 2021 /Foreldrebetaling kommunale barnehager 2021   her
7103/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Astoáiggefálaldaga (AÁF) váhnenmáksu 2021 - Foreldrebetaling for skolefritidsordningen (SFO) 2021   her
7061/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Váhnenmáksu kulturskuvla 2021 / Foreldrebetaling kulturskolen 2021   her
7111/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Virgáibidjannjuolggadusat Kárášjoga Gielddas Ansettelsesreglement Karasjok kommune oktober 2020   her
7087/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Gielda Divvagat 2021 /Kommunale gebyrer 2021   her
7194/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Bušeahttamudden 2020/Budsjettregulering 2020   her
7298/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Čoahkkinplana 2021 - Møteplan 2021   her
7303/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Buhtadusnjuolggadusat álbmotválljenolbmuide Reglement for godtgjørelse til folkevalgte   her
7086/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Luvvejupmi politihkalaš doaimmain / Fritak fra politiske verv   her
2011/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Riektelahtui ja mielduopmár válljen diggegoddai ja lágamánneriektái 2021-2024 Valg av skønnsmedlemmer, og meddommer til tingrett og lagmannsrett 2021-2024   her
7034/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Kárášjoga gieldda dárkkistanlávdegotti njuolggadusat – dárkkistanlávdegotti njuolggadusat Reglement for kontrollutvalget i Karasjok kommune - kontrollutvalgets forslag   her
7036/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Dárkkistanlávdegotti jahkeraporta Kontrollutvalgets årsrapport 2019   her
5366/2019 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Láhkaásahus čávdojuvvon oljotáŋkkaid hárrái / Forskrift om nedgravde oljetanker   her
544/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 21 bnr 351 og bnr 379, gnr 21 bnr 352 og bnr 380 i Gaskavuovdi med klageadgang Finnmarkseiendommen   her
5359/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Kárášjoga gieldda plánastrategiija 2020 – 23 Karasjok kommunes planstrategi 2020 - 2023   her
5518/2020 20210120 20.01.2021 Saksframlegg/innstilling Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2021 / Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2021   her
545/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Matrikkelbrev for gnr 21 bnr 351 og bnr 379, gnr 21 bnr 352 og bnr 380 i Gaskavuovdi med klageadgang Finnmarkseiendommen   her
503/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av Aksept av vilkår Finnmark fylkeskommune   her
537/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
529/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Undersøkelser ved tidligere Mannevárre avfallsplass STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
538/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 Skatteetaten   her
523/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Vedrørende sak med deres ref. Daapia19553731 TRYG FORSIKRING   her
7090/2020 20210119 19.01.2021 Saksframlegg/innstilling Gielddalaš visttiid ja rusttegiid haddemudden Regulering av priser for kommunale bygg og anlegg 2021   her
500/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
536/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
535/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Anmodning om rapportering på bruk av prosjektskjønnsmidler og status på prosjekter som er tildelt i årene fra 2016 til og med 2019. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
528/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Ingen merknader STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
532/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
534/2021 20210119 19.01.2021 Saksframlegg/innstilling Personell til skadefellingslag   her
531/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
526/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedr. 21-6258-1 - Oppdatering/revisjon av veglister I Troms og Finnmark - Kommunale veger Statens vegvesen   her
533/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Prosedyre for pasienter med behov for ledsager på Pasientreise FINNMARKSSYKEHUSET HF   her
496/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra politiske verv Alf William Berg Bieskangeaidnu 15 9730 Karasjok   her
462/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Ny informasjon til Karasjok kommune —badstu og tilbygg tilknyttet hytta i Assebakti Trygve Nilsen   her
449/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Byggetillatelse vedr en lager utvidelse av eksisterende bygg. M. Paulen As   her
494/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev ***** *****   her
522/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev ***** ***** Samtykke *****   her
551/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
492/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
493/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Midlertidig brukstillatelse Doresdievva 70 gnr 9 bnr 500 Byggebistand - Johan Niillas Saba   her
517/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
499/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl***** ***** Landbruksdirektoratet   her
459/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Høring - Tiltaksstrategi for SMIL-midler for Karasjok kommune 2021-2024 SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.   her
516/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
475/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer i Guolban barnehage - 2020/1579 - ***** ***** ***** ***** Anne Rihtta J. Eira   her
476/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer i Guolban barnehage - 2020/1579 - ***** ***** Malin Anti   her
477/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer i Guolban barnehage - 2020/1579 - ***** ***** Inka Nuorgam   her
478/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer i Guolban barnehage - 2020/1579 - ***** ***** ***** ***** Karen Marie T Grønmo   her
479/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehagelærer i Guolban barnehage - 2020/1579 - ***** ***** Ali Akbar   her
480/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** ***** Tor Asbjørn Østby   her
481/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** ***** ***** Liv Anita A Nilsen   her
482/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** ingelin vars   her
483/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** kajsa østmo   her
484/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** Minna Guttorm   her
485/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** ***** Signhild Maria Kruse   her
486/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** Julie Dumand   her
487/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** Khaled Anfouki   her
488/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** ***** Eirik Borg Fagerness   her
489/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** Ali Akbar   her
490/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** Arnt-Ivan Pedersen   her
491/2021 20210116 16.01.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent i Guolban barnehage - 2020/1580 - ***** ***** connie soleng   her
455/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad som medlem på skadefellingslag Nil Daniel Eikjok   her
456/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad som medlem på skadefellingslag Kjell Olav Guttorm   her
452/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Ny informasjon til Karasjok kommune —badstu og tilbygg tilknyttet hytta i Assebakti Trygve Nilsen   her
72/2021 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Overordnet beredskapsplan for Karasjok kommune   her
447/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Vedr. 20-242185-1 - NA-rundskriv 2021/01 Fartsgrensekriterier Statens vegvesen   her
453/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Rundskriv om forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø Barne- og familiedepartement   her
457/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 Virke   her
468/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Månedsbrev for november til skattekreditorene Skatteetaten   her
463/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev ***** *****   her
461/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
465/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Høring NOU 2020: 14 Ny barnelov Barne- og familiedepartement   her
466/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Uttak av rødrev,svartbak og ravn i hekkeområdene for dverggåsi 2021-2025 Miljødirektoratet   her
467/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Informasjon om ubenyttet psykologtilskudd Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
7184/2020 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Egenbetalingssatser 2021   her
7538/2020 20210115 15.01.2021 Saksframlegg/innstilling Ohcan luvvejuvvot politihkalaš doaimmas - Søknad om fritak fra politisk verv   her
454/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Regionalforvaltning - Påminnelse om innsendelse av Aksept av vilkår Finnmark fylkeskommune   her
233/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev GV3 Eiendom: Deling av gnr 21 bnr 351 GV3 eiendom AS   her
230/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev GV3 Eiendom: Deling av eiendom gnr 21 bnr 352 GV3 eiendom AS   her
437/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980344177, 5437-2/ 8 Landbruksdirektoratet   her
438/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 922777578, 5437-18/ 68 Landbruksdirektoratet   her
458/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
448/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev Oversendelsesbrev for spillemidler fra Karasjok kommune for tildelingingsåret 2021 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
450/2021 20210115 15.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
423/2021 20210115 15.01.2021 Inngående brev Arealoverføring Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund   her
417/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) for 2020 utgår Helsedirektoratet   her
430/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
428/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. folkehelseinstituttet   her
422/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev OVERSENDELSE AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT —KARASJOGA GIELDA/KARASJOK KOMMUNE, RUTINER FOR AVVIKSHÅNDTERING» Vet Finnmark kommunerevisjon IKS   her
435/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd - sykavl, 996262316 Landbruksdirektoratet   her
231/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
232/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
427/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Forbud mot fyrverkeri i privat regi Dyrenes Rett   her
416/2021 20210114 14.01.2021 Utgående brev Høring Karasjok kommune: Søknad om disp fra arealplanens LNFR-formål til punktfeste for dagsturhytte nord for Karasjok STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
409/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Til behandling etter plan og bygningsloven - søknad om punktfeste for dagsturhytte Fefo - Maria Krogstad   her
434/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Innhenting av terminkarakter (H1) for avgangselever skoleåret 2020-2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
418/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 10 om koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet   her
426/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartement   her
424/2021 20210114 14.01.2021 Inngående brev Byggetillatelse vedr en lager utvidelse av eksisterende bygg. M. Paulen As   her