eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
3249/2022 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Kunngjøring av ledig stilling - Ferievikarer omsorgsbolig i Omsorgsboliger ved Karasjok kommune - 22/397   her
3250/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer omsorgsbolig i Omsorgsboliger - 22/397 - ***** ***** Tor-Erling Nystad   her
3252/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Prop. 110 S - kommuneproposisjonen 2023 KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
3253/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Tillatelse til å avholde hundeutstilling FINNMARK ELGHUNDKLUBB   her
3254/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3255/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring - revisjon av Aktivitetshåndboken, kapittel om demens Helsedirektoratet   her
3256/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Helge Norvang og Kirsten Myrskog Helge Norvang m.fl.   her
3257/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Arne Næss Jan Arne Næss   her
3258/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Gangvei Stuorraluohkka-Avjovargeaidnu Gunn Kirsti Balto   her
3265/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Konfliktdempende og holdningsskapende tiltak overfor dyr Dyrenes røst   her
3266/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tor Georg Næss, Emil Oscar Næss og Siiri Maija Næss Tor Georg Næss m.fl.   her
3267/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Bernt Somby og Berit Anni Somby Bernt Somby m.fl.   her
3268/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Klemetsen Engstad og Gunnhild Elen Anna E. Engstad John Klemetsen Engstad m.fl.   her
3269/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Flomlys gamle grusbane Karasjok Motorklubb   her
3270/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Eira, Marit Kirsten Gaup og Per Ivan Eira Per Inge Mikkelsen Eira m.fl.   her
3271/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Servicerapport nr 100 PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS   her
3275/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Edvard Johansen og Torstein Sandvik Edvard Halfdan Johansen m.fl.   her
3276/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf Nystad og Randi Nystad Toralf Johannes Nystad m.fl.   her
3277/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjell Olav Guttorm og Sanja Kubat Kjell Olav J Guttorm m.fl.   her
3278/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Edvard Veimæl John Edvard Veimæl   her
3279/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Høring: "Bostøtte - opprydning og forankring". Rapport fra ekspertgruppe KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET   her
3280/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ketil Somby Ketil Somby   her
3285/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3286/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Morten Utsi, Gro Elin Nilsen, Mika Lapinniemi og Katrine Bjørnes Jan Morten Utsi m.fl.   her
3247/2022 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste for stilling - Ferievikarer omsorgsbolig i Omsorgsboliger - 22/397   her
3248/2022 20220516 16.05.2022 Internt notat uten oppfølging Utvidet søkerliste for stilling - Ferievikarer omsorgsbolig i Omsorgsboliger - 22/397   her
3281/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Anti Nils Anti   her
3282/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev 3 Básteskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Tor Georg Næss m/fler Tor Georg Næss   her
3283/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnhild og Bjørnar Rasmussen Ragnhild Alette Rasmussen m.fl.   her
3284/2022 20220516 16.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer-Egil Utsi Egil Utsi   her
3234/2022 20220516 16.05.2022 Utgående brev Forhåndsvarsel og pålegg om stans av arbeid. Ulovlig hytte oppført på gnr 7 bnr 1 i Karasjok kommune Bjarne Rikardsen   her
3236/2022 20220514 14.05.2022 Internt notat uten oppfølging Offentlig søkerliste for stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223   her
3238/2022 20220514 14.05.2022 Internt notat uten oppfølging Kunngjøring av ledig stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet ved Karasjok kommune - 21/1223   her
3239/2022 20220514 14.05.2022 Utgående brev Unntatt offentlighet for ***** ***** *****   her
3240/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** ***** Laila Labba Wilhelmsen   her
3241/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** Anni Østby   her
3242/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** ***** Lars Nils Gaup   her
3243/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** *****   her
3244/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** *****   her
3245/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** *****   her
3246/2022 20220514 14.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** *****   her
3228/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Befaring av kunstgressanlegg i kretsen mai 2022.- ENDRINGER Fotball - Andersen, Paul Erling   her
3229/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3230/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 22/1068 Beredskapsbrev 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET   her
3231/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 22/1068 Beredskapsbrev 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET   her
3232/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 22/1068 Beredskapsbrev 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET   her
3233/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev 22/1068 Beredskapsbrev 2022 ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET   her
3235/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskudd - Inkludering av barn og unge - 2022 Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
3188/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Forvaltningsmelding oppgjør for erverv av eiendom til gangfelt gnr 21 bnr 110 og 137 Maret Sara   her
3212/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innsyn i dokumenter i reguleringsplansaken Helligskogen. Innsyn gitt i sak 2008/526, 2009/292 og 2014/569. FINNMARKSEIENDOMMEN   her
3213/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innsyn 2008/526-15 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
3214/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innsyn 2009/292-7 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
3215/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Innsyn 2014/569 mailer FINNMARKSEIENDOMMEN   her
3216/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Bestilling av innsyn i Sak ref. 2021/673 Asbjørn Guttorm   her
3217/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Bidrag TV aksjonen 2022 Vibeke Olsen - TV aksjonen   her
3218/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3219/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 12.05.2022 NTL - INTEGRERINGS- OG MANGFOLDSDIREKTORATET   her
3220/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Auvo Arvid Turunen Auvo Arvid Turunen   her
3221/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tor Atle Hansen og Svein Kristian Anti Tor Atle Hansen m.fl.   her
3222/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak og varsel om pålegg Arbeidstilsynet   her
3223/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Torgeir Anti og Teija Irene Anti Torgeir Anti m.fl.   her
3224/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ida Kristina Østerbøl, Inger Lisbeth Persen, Aage Arnulf Olsen og Ole Marcus Balto Ida Kristina Østerbøl m.fl.   her
3225/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara Jens vegard Østerbøl m.fl.   her
3226/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Høringssvar på planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2032 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
3227/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Oversendelse av brev fra kontrollutvalget i Karasjok kommune til kommunestyret - Angående sak 28/22 i kommunestyret den 19. mai 2022 Kusek - Tom Øyvind Heitmann   her
3191/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Alf Henry Nystad Alf Henry Nystad   her
3192/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina Arbeids- og inkluderingsdepartement   her
3193/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Spørsmål om et ordningsprosjekt Nordland fylkeskommune   her
3195/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Forespørsel om tomt til bussdepot i Karasjok Gulaskuddan guoros bussevuorkká birra Kárášjogas Troms og Finnmark fylkeskommune   her
3196/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3197/2022 20220512 12.05.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** *****   her
3198/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3199/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Mánáidgárddesadjásaš fasta virgi Guolban mánáidgárdáid *****   her
3200/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3201/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
3202/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3203/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3204/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
3205/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
3206/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
3207/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3208/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3210/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3171/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss Tor Arild Strømeng m.fl.   her
3172/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Gunn Anette Aslaksen, Ragnvald Aslaksen og John-Morten Aslaksen Gunn Anette Anti Aslaksen m.fl.   her
3173/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng Norvald Strømeng   her
3178/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Kvittering Oppgi referansenummer 2022/3771. Sven Tomas Holm   her
3179/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Spørsmål om et ordningsprosjekt Nordland fylkeskommune   her
3182/2022 20220512 12.05.2022 Internt notat uten oppfølging *****   her
3184/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Tilbud om fast 100 % hjelpepleierstilling i hjemmesykepleien- Karasjok kommune Turid Irene Turunen   her
3185/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Flom/smeltevann pga flomvoll. Inger Lisbeth   her
3186/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Flom/smeltevann pga flomvoll. Inger Lisbeth   her
3187/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Flomvoll Markangeaidnu Roy Tommy Fagerheim   her
3169/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-11 Fhi -   her
3163/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Strategi for voksnes læring Tffk - Keilin Annie Dahlmo   her
3164/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng Norvald Strømeng   her
3170/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilsynsrapport med varsel om pålegg Arbeidstilsynet   her
3166/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev 2022 - Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler UTDANNINGSDIREKTORATET   her
3167/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Flomvern i Markanjarga Roy Tommy Fagerheim   her
1035/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak på søknad om reduksjon i foreldrebetaling *****   her
3139/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Johansen m/fler Edvard Johansen m.fl.   her
3140/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Morten Lindi og Kjetil Monsen tor morten lindi m.fl.   her
3141/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Asbjørn Guttorm Asbjørn Guttorm   her
3142/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer -Evy Marie Guttorm Evy Marie Guttorm   her
3143/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Rolf Are Gustavsen, Øyvind og Dagfinn Lindbæck Rolf Are Gustavsen m.fl.   her
3144/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 KARASJOK KOMMUNE Statsforvalteren i troms og finnamrk   her
3146/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3149/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** *****   her
3150/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
3151/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3153/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 22 Jalgesvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Tor Arild Strømeng m/fler Tor Arild Strømeng   her
3155/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev 31 Áitevárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Jan Ove Hermansen m/fler Jan Ove Hermansen   her
3157/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Ove Hermansen m/flere Jan Ove Hermansen   her
3158/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Orientering om prosjekt pleie og omsorg - KS v/ Ole Martin Minsås Kommunesektorens Organisasjon   her
3159/2022 20220511 11.05.2022 Internt notat uten oppfølging *****   her
3161/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev Vedtak på søknad om reduksjon i foreldrebetaling *****   her
3162/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3101/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Kristian Anti m/fl. Svein Kristian Anti   her
3102/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 19 Geaimmejàvri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Jan Idar Somby m /fl. Jan Idar Somby   her
3103/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Petter Tretnes Hansen Petter tretnes Hansen   her
3104/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anita Nordsletta, Jan Ailo Nordsletta og Oddleif Nordsletta Anita Nordsletta m.fl.   her
3105/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Kristian Anti, Hildur Hansen og Morten Ailu Hætta Hansen Svein Kristian Anti m.fl.   her
3106/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Iŋga Roald Andreas Iŋga   her
3107/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Niillas Saba Johan Niillas Saba   her
3108/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Ánde Máhtte Somby Sandvik Johan Ánde Máhtte Somby Sandvik   her
3109/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng Norvald Strømeng   her
3110/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi Terje Lindi   her
3111/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3112/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ben Lindbäck og Rita Karoline Hansen Ben Lindback m.fl.   her
3113/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sverre Østerbøl og Tom Andre Østerbøl Sverre Østerbøl m.fl.   her
3116/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3117/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Hans Nystad og Eli Anne Nystad Hans Nystad m.fl.   her
3118/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Harald Balto Harald Balto   her
3119/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Idar Somby m/fler Jan Idar Somby m.fl.   her
3120/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3121/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3122/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3124/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev 10 Biippuidvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Paul Inge Turi m/fler Paul Inge Turi   her
3128/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3129/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
3130/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Programme tjïelteseminaarese / Suohkanseminára prográmma / Program til kommuneseminar Samediggi/Sametinget   her
3131/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3132/2022 20220510 10.05.2022 Internt notat uten oppfølging Besvarelse av spørreskjema - Forvaltning av tobakkskadeloven Silvia Annette Siri   her
3134/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gravetillatelse LP ENTREPRENØR AS   her
3135/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Gravetillatelse LP ENTREPRENØR AS   her
3136/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3137/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3138/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3080/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Skadenummer 19553731 Tryg - Regress   her
3081/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3082/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3083/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3086/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
3087/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3088/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Gravemelding - Tormod Svineng AS TORMOD SVINENG AS   her
3089/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dere er trukket ut til å delta i forskningsprosjektet "Kartlegging av kunnskap og prioritering av psykososialt arbeidsmiljøarbeid blant norske virksomheter" SINTEF AS   her
3090/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3091/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3092/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3093/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Tilbud om 100 % fast lærerstilling *****   her
3094/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3095/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3096/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
3097/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3098/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3099/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3100/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
3064/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3065/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** *****   her
3066/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sverre Nymo og Per Olav Nymo Sverre Nymo m.fl.   her
3067/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ronny Berg m/flere Ronny Berg m.fl.   her
3068/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** *****   her
3075/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3076/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3077/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3078/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
1550/2018 20220509 09.05.2022 Utgående brev Detaljert gjennomføringsplan - TSmidler Statens vegvesen Region nord   her
1671/2018 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Befaringsrapport 06.11.2017 Befarings-rapport økonomisk status   her
1672/2018 20220509 09.05.2022 Utgående brev Detaljert gjennomføringsplan - Ts-midler Karasjok kommune Statens vegvesen Region nord   her
4737/2018 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Innkalling til møte i trafikksikkerhetsutvalget   her
4738/2018 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Rapport - befaring av fartsdumpere i Karasjok   her
4744/2018 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging REFERAT FRA MØTE I TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET   her
3843/2019 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** *****   her
6198/2018 20220509 09.05.2022 Internt notat uten oppfølging Befaringsrapport - intensivbelysningav fotgjengerovergang   her
5355/2019 20220509 09.05.2022 Utgående brev TILBUD OM SOMMERVIKARIAT SOM PLEIEMEDARBEIDER I KÅRÅSJOGA GIELDAKARASJOK KOMMUNE *****   her
627/2020 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2542/2020 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2806/2020 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
5667/2021 20220509 09.05.2022 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
3062/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Månedsbrev april måned 2022 Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad   her
3059/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Anmodning om opprettelse av kommunekomite i forbindelse med årets NRK TV aksjon. Tvaksjonen - Vibeke Olsen   her
3060/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Ferdigattest bolig gnr 9 bnr 520 BTEK DA   her
3063/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 Fhi - vaksine   her
3045/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Overføring av landbrukseiendom Jan Idar Solbakken   her
3046/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Hydrogensone Arktis: Informasjon om tilgjengelig næringsareal og offentlige innkjøp No Ey - Harald Melbo Øystese   her
3047/2022 20220506 06.05.2022 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2022/441 - NVEs svar på bekymringsmelding om kvikkleire ved gr/br 21/01/21, Karasjok kommune geir@sagat.no   her
3048/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Brev til kommunene i Nord Norge vedrørende Pakkeforløp hjem for kreftpasienter Kreftforeningen - Wenche Pedersen Kjølås   her
3051/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Arbeidstilsynet   her
3052/2022 20220506 06.05.2022 Internt notat uten oppfølging ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
3054/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dokument 21/13131-9 Innvilger tilskudd til Testing ved grenseoverganger okt.-des. 2021 over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet -   her