eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2763/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Valentina Dejanovikj   her
2764/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Katrine Nilsen   her
2765/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Vinjar Svendsen   her
2766/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Maekele Gaim   her
2767/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Máret-Elle Utsi   her
2768/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Erlend Svendsen   her
2769/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Nina Rollstad   her
2770/2021 20210413 13.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Ferievikarer - Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/293 - ***** ***** Aleksandar Deljanin   her
2756/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2733/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektstilling som miljøarbeider i Utviklingssenter - 2021/346 - ***** ***** Svetlana Kitanovic   her
2734/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektstilling som miljøarbeider i Utviklingssenter - 2021/346 - ***** ***** Lioudmila Holm   her
2735/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektstilling som miljøarbeider i Utviklingssenter - 2021/346 - ***** ***** JensÅge Holmestrand   her
2736/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektstilling som miljøarbeider i Utviklingssenter - 2021/346 - ***** ***** ***** ***** Mikkel Isak n. Buljo   her
2737/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektstilling som miljøarbeider i Utviklingssenter - 2021/346 - ***** ***** Aleksandar Deljanin   her
2741/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev BEREGNING AV BEVILLINGSGEBYR ETTER ALKOHOLLOVEN OG FORSKRIFT GITT MED HJEMMEL I ALKOHOLLOVEN - Scandic Hotels As   her
2744/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Rapporter fra forvaltningssamarbeidet i GeoVEKST Kartverket   her
2745/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Tilskudd til kjøp av digitale læremidler - skoleeier kan søke Utdanningsdirektoratet   her
2747/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Midlertidig brukstillatelse Roger og Ragnhild Kalstad   her
2748/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev Váilevaš dieđut Gijjálašvuođaguovddáš/Samisk litteratursenter   her
2757/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2717/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2726/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
1619/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2746/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Klage på vedtak i sak Refusjon for tomta i Niittosjohka Sara Marit A. Gaup   her
2749/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling NOAH for dyrs rettigheter   her
2740/2021 20210412 12.04.2021 Inngående brev Vedrørende etablering av helsefellesskap Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
2738/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2739/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2728/2021 20210412 12.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2724/2021 20210409 09.04.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten Fhi -   her
2718/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2720/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2713/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
2714/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2725/2021 20210409 09.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2759/2021 20210408 08.04.2021 Inngående brev ***** ***** Samtykke *****   her
2707/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** ***** john-kenneth m n meberg   her
2708/2021 20210408 08.04.2021 Utgående brev Søkerliste for ***** ***** ***** ***** Karen Marie T Grønmo   her
2671/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Ohcat lobi vuovdigoahtit davviguovIlus ráhkaduvvon vuolaid GirjjáIašvuodaguovddaža gávppis Gijjálašvuođaguovddáš/Samisk litteratursenter   her
2679/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2663/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2605/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2564/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2673/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Marit Kirsten Anti Gaup   her
2675/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd KARASJOK SKOGSMASKINER AS   her
2674/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd Marit Kirsten Anti Gaup   her
2685/2021 20210407 07.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2561/2021 20210407 07.04.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2653/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/381 Løpenr: 2636/2021 Dokument tittel: Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Karasjok Pizzarestaurant Postmottak   her
2662/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Tilsyn - lukking av varsel Arbeidstilsynet   her
2657/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta   her
2660/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Foreløpig svar STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2659/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2656/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta   her
2661/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Diverse vedr. utlevering av folkeregisteropplysninger Skatteetaten   her
2652/2021 20210406 06.04.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten Fhi -   her
2562/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om økning av stillingsprosent fra 95 % til 100 % stilling som helsefagarbeider ved omsorgsboligen Lovelyn Rocutan Alstad   her
2638/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2644/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2563/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud 50 % fast stilling som hjemmehjelp ved hjemmesykepleier i Karasjok kommune Ingelin Vars   her
2557/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om 23,30 % fast helgevakt stilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemning Kanogwan Balto   her
2558/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om 54.93 % fast våkende nattevakt stilling som miljøarbeider ved tjenester for mennesker med utviklingshemning Daniel Niittyvuopio   her
2560/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om 67.80 % vikariat våkende nattevakt stilling som pleiemedarbeider i Karasjok kommune Ketil Somby   her
2636/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Karasjok Pizzarestaurant KARASJOK PIZZA RESTAURANT   her
2572/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om 95 % vikariat stilling som sykepleier i Karasjok kommune Else Marie Veimæl   her
2618/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Undervisningsstilling i Karasjok skole - 2021/365 - ***** ***** ***** Åsá Márgget Anti   her
2619/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Undervisningsstilling i Karasjok skole - 2021/365 - ***** ***** Saima Toqueer   her
2620/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Undervisningsstilling i Karasjok skole - 2021/365 - ***** ***** ***** ***** Sanu maiya Bhandary (Chaulagain)   her
2621/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Undervisningsstilling i Karasjok skole - 2021/365 - ***** ***** ***** Dharma Raj Joshi   her
2622/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Undervisningsstilling i Karasjok skole - 2021/365 - ***** ***** Komal Khadija   her
2623/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Spesialpedagog/lærer i Karasjok skole - 2021/366 - ***** ***** ***** Dharma Raj Joshi   her
2624/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut i Karasjok skole - 2021/367 - ***** ***** ***** ***** john-kenneth m n meberg   her
2625/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Miljøterapeut i Karasjok skole - 2021/367 - ***** ***** ***** ***** Karen Marie T Grønmo   her
2604/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2589/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev Tilbud om 80 % fast stilling som helsefagarbeider i Karasjok kommune Liss Iren Østby   her
2591/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2626/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Serralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven dálve/vinter -Morten Solheim Morten Solheim   her
2631/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter -Sámipath samipath officail as (firma, næring, turisme)   her
2628/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdsellove HT Gjerde Finnmark AS   her
2629/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Piera Andre Balto Piera Andre Balto   her
2639/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2640/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2641/2021 20210331 31.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2645/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2642/2021 20210331 31.03.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Hjemmehjelp i Hjemmesykepleie - 2020/1545 - ***** ***** ingelin vars   her
2596/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Høring- av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge Bufdirektoratet   her
2595/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev 1. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR ÅR 2021 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2592/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Bredbåndstilskudd 2021 (21/048099 Troms og Finnmark fylkekommune   her
2607/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Bruksendring Else Turi   her
2608/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Søknad om ***** ***** ***** Lajla Helene Eira   her
2573/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2602/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Påminnelse om anmodning om informasjon om ev. uttalelser/vedtak om Wizz Air Nærings- og fiskeridepartement   her
2600/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Biepmu Biepmu   her
2601/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Circle K Karasjok Cirkle K   her
2597/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Kjell´s Kafe Kjells kafe   her
2598/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Scandic Karasjok Karasjok scabdic   her
2599/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - YX Karasjok YX   her
2593/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 18 i «Koronavaksinasjonsprogrammet Folkehelseinstituttet   her
2594/2021 20210330 30.03.2021 Inngående brev Årsmøtereferat 2020 Karasjok svømmeklubb   her
2499/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
417/2020 20210329 29.03.2021 Utgående brev Etterlyser svar i forbindelse med kontroll av landbruksforvaltningen FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
1327/2020 20210329 29.03.2021 Utgående brev Ytterligere kommentarer til avvik i i forbindelse med produksjonstilskudd Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
497/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Ferdigattest beredskapshytte for Statnett ved Gamajohka på gnr 15 bnr 1 fnr 12 i Karasjok kommune Multiconsult   her
2428/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tildeling av adresse Gámajohka 1 til driftshytte for Statnett på gnr 15 bnr 1 fnr 12 i Karasjok kommune STATNETT OSLO HOVEDKONTOR   her
2492/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2567/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** *****   her
2521/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ingvald Klemet Åsen, Solveig E. A. Åsen Ingvald Klemet Åsen m.fl.   her
2520/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Terje Østby m.fl.   her
2511/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Rolf Marcus Ytrehauge Rolf Marcus Ytrehauge   her
2541/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Dálve Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ole Kristian V. Rasmus Ole Kristian Rasmus   her
2518/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Atle Svebakk Atle Halvard Svebakk   her
2545/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Dálve Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Bjarne, Ågot og Anette Tapio Bjarne Tapio   her
2505/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Per Øyvind Moeng Per Øyvind Moeng   her
2500/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Kjetil Eikjok, Else Eikjok Kjetil Eikjok m.fl.   her
2526/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Mats Skotnes m.fl.   her
2502/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Dagmar Marie Skoglund, Nils Erling Skoglund Dagmar Marie Skoglund m.fl.   her
2516/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Alf Henry Nystad Alf Henry Nystad   her
2496/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Høring: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 - Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen (20/07588) Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2515/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Toralf Johannes Nystad m.fl.   her
2529/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Roy Evert Guttorm, Toril Merete Guttorm, Mats William Guttorm, Ine Marie Guttorm, Kaisa Malene Guttorm Roy Evert Guttorm m.fl.   her
2513/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Hans Fridtjof Nystad m.fl.   her
2566/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** *****   her
2568/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** *****   her
2533/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter John Nystad m.fl.   her
2538/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tilbud om 100 % fast stilling som kommunelege II/Fastlege i Kárášjoga gielda Karasjok kommune Thea Schjødt Høyforsslett   her
2548/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2549/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2527/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tildeling av adresser til 2 reingjeterhytter,Buortnavárjeaggi og Čalbmebealskáidi samt 1 Statnetthytte i Gámajohka i Karasjok kommune Aud-Kirsti Pedersen   her
2384/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tildeling av adresse Buortnavarjeaggi 1 til reingjeterhytte tilhørende Lasse Erik Næss Gaup Lasse Erik Næss Gaup   her
2411/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Tildeling av adresse Čalbmebealskáidi 1 til reingjeterhytte ved Gossjohka John Idar Anti   her
2498/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Niitonjárgeaidnu 6 Søknad om tillatelse i ett trinn 9/363 BTEK DA   her
2551/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat   her
2543/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Dálve Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Inger Anita Saari Inger Anita Saari   her
2524/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Utlysing av statlige midler til kommuner i Oppfølgingsordningen og Læringsmiljøprosjektet for høsten 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2532/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Arvid Solbakken m.fl.   her
2517/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Bengt Roger Kåven Bengt Roger Kåven   her
2501/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Daniel Eikjok med flere Nils Daniel Eikjok   her
2525/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Daniel Eikjok med flere John Terje Balto   her
2530/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Svanhild Alette Guttorm m.fl.   her
2523/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Niklas Gaup Niklas Gaup   her
2522/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Lill Tonje Skoglund, Tomas Vesterbukt Lill Tonje G Skoglund   her
2519/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Lill Karin Kråkøy, Oddbjørn Kråkøy-Pedersen Lill Karin Kråkøy   her
2514/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Hans Mickal Myrskog, Ken Johnny Myrskog Hans Mickal Myrskog m.fl.   her
2508/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Erik Enerud, Even Ugelstad Erik Enerud m.fl.   her
2504/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tom Christian Balto Tom Christian Balto   her
2544/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fylkesveg 8068 - Gbnr 21/152 - Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2550/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2547/2021 20210329 29.03.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2553/2021 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Karasjoga Gielda Karasjok kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2565/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev ***** *****   her
2404/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Adam Klemet Hætta m.fl Adam Klemet J Hætta m.fl.   her
2453/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ulf Henrik Nilsen m/flere Ulf Henrik Nilsen m.fl.   her
2449/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tor Egil Mikkelsen m/fler Tor Egil Mikkelsen m.fl.   her
2450/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tor Egil Mikkelsen m/fler Tor Egil Mikkelsen m.fl.   her
2425/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Johan Niillas Saba m.fl.   her
2401/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Frode Grønmo Samuel Frode Grønmo   her
2416/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - John Åge Somby m/flere søkere John Åge Somby m.fl.   her
2410/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Henning Alstad Henning Alstad   her
2438/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter Per Inge Anthi Åsen m.fl.   her
2400/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Eskil Nergård Soleng Eskil Nergård Soleng   her
2088/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Søknad om midler til grovtelling av elg i Karasjok kommune 2020 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat m.fl.   her
2402/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Gisle Soleng Gisle Nergård Soleng   her
2403/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab m.fl. Alvin Vuolab m.fl.   her
2407/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Gudrun Kåven, Frank Charles Kåven, Alexander Kåven Gudrun Anna Kåven m.fl.   her
2472/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Skadefelling til stor skade for dyr Dyrenes Røst   her
2480/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Prosjekt«Friluftslivets ferdselsårer»—Utarbeidelse av sti-og løypeplaner for kommuner i Finnmark Finnmark Friluftsråd   her
925/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Spørsmål om kommunens risikobaserte kontroll av regionale miljøtilskudd i 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
812/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Søknad - Stimuleringstilskudd til veterinærdekning - 127061 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
1391/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Gulaskuddan - Rievdadusevttohusat guollebivddu láhkanjuolggadusaide Deanu čazádagas Høring - Forslag til endringer i forskrifter om fiske i Tanavassdraget Klima- og mijødepartementet   her
928/2020 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling Høring - forslag til endringer i forskrifter om fisket i Tanavassdraget   her
2396/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Anita Balto Nordslette m/flere søkere Anita Balto Nordsletta   her
2446/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Runar Lindseth Runar Lindseth   her
2420/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Vegard Østerbøl Jens Vegard Østerbøl   her
2445/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Rosie og Yasmin Holmestrand Rosie Holmestrand m.fl.   her
2395/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ánne Káre Krokmo med/flere søkere Anne Karine Krokmo m.fl.   her
2412/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Irjan Balto Irjan Fløysvik Balto   her
2386/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Arvid Boine, Natalia Bush Arvid Boine m.fl.   her
2454/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tor Ingvald, Linn Beate Åsen og Ingvald Åsen Tor Ingvald Anthi Åsen m.fl.   her
2486/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Svar på søknad om dispensasjon - Bruk av snøskuter til kartlegging av rovfugl i Øvre Ánárjohka nasjonalpark -NINA Øvre nasjonalparkstyre   her
2408/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Hans Petter Boyne m.fl. Frode Boyne m.fl.   her
2448/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tommy Furulund og Lena Marie Nergård Tommy Furulund m.fl.   her
2409/2021 20210326 26.03.2021 Utgående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Helge Nergård og Geir Erik S. Nergård Helge Gunnar Nergård m.fl.   her
855/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Revisjon av retningslinjer for utmarkutvalget/Meahccelávdegotti sierralohpeohcannjuolggadusaid dárkkisteapmi FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
1563/2018 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling RETNINGSLINJER FOR UTMARKSUTVALG   her
976/2018 20210326 26.03.2021 Saksframlegg/innstilling Endringer av fiskeregler i nedre norsk del av Tanavassdraget - høring   her
881/2018 20210326 26.03.2021 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om rasting på islagte vann langs snøskuterløyper i Porsanger kommune Porsanger kommune   her
6877/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Detaljregulering for Endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Melding om vedtak og klagerett TELENOR NORGE AS m.fl.   her
2625/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Forlenget åpning av snøskuterløyper - Søknad FIFY - Finnmark fylkeskommune   her
2470/2021 20210326 26.03.2021 Inngående brev Årsmelding og regnskap IUA 2020.- Revisors beretning 2020, Midt- Finnmark lUA IUA Midt Finnmark   her
5165/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE FOR 2018. Finnmark Landbruksrådgiving avd. Forsøksringen   her
1200/2019 20210326 26.03.2021 Utgående brev Bietnamudden dánr 9 doanr 32: 2 gearddi meannudeapmi gulaskuddama ja almmolaš dárkkisteami maŋŋá/Detaljregulering for gnr 9 bnr 32: 2 gangs behandling etter høring og offentlig ettersyn RP EIENDOM AS m.fl.   her
3712/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Stilling som vaktveterinær Svend Erik Garbus   her
5115/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Søknad som veterinær i vaktdistrikt Karasjok og Kautokeino Zaidoon A-Jaderi   her
72/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Ohcan muddet gielddarájá gaskal Deanu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Tana og Karasjok kommune Svein Atle Somby   her
76/2020 20210326 26.03.2021 Utgående brev Ohcan muddet gielddarájá gaskal Deanu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Tana og Karasjok kommune Svein Atle Somby   her
6568/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Søknad om fristforlengelse for tilbakemelding grensejustering mellom Karasjok og Tana kommune- Fylkesmannen i Finnmark - Juridisk stab   her
1604/2019 20210326 26.03.2021 Utgående brev Ohcan muddet gielddarájá gaskal Deanu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Tana og Karasjok kommune Fylkesmannen i Finnmark - Juridisk stab   her
1603/2019 20210326 26.03.2021 Utgående brev Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune Fylkesmannen i Finnmark - Juridisk stab   her
6574/2018 20210326 26.03.2021 Utgående brev Søknad om fristforlengelse for tilbakemelding grensejustering mellom Karasjok og Porsanger kommune Fylkesmannen i Finnmark - Juridisk stab   her
5067/2019 20210326 26.03.2021 Utgående brev Vedrørende søknad om tilskudd til filmprosjekt Klemet Turi   her