eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2023
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Ovdagoddi - Formannskapet
08
+
03
+
14
+
08 22
+
Gielddastivra - Kommunestyret
03
+
16
+
11
+
22
+
19
+
14
+
Hovedutvalg for helse og omsorg
25
+
06
+
21
+
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
24
+
05
+
20
+
Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
20
+
01
+
17
+
Bargobiraslávdegoddi - Arbeidsmiljøutvalg
Meahccelávdegoddi -Utmarksutvalg
07
+
Ealáhusfoanddastivra - Næringsfondstyre
Boarrásiidráđđi - Eldreråd
21
+
02
+
15
+
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
21
+
02
+
15
+
Hálddáhuslávdegoddi - Administrasjonsutvalg
Válgastivra - Valgstyre
Boazodoallolávdegoddi - Reindriftsutvalg
Gielddaplánalávdegoddi - Kommuneplanutvalg
Bušeahttaseminára - Budsjettseminar
Mánáid ja nuoraidráđđi - Barne og ungdomsråd
10
+
19
+
31
+
14
+
Politiijaráđđi - Politirådet
Klagenemda
31
+
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20231214 14.12.2023 Gielddastivra - Kommunestyret 09:30 Servvodatviessu - Samfunnshuset
20231122 22.11.2023 Ovdagoddi - Formannskapet 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231121 21.11.2023 Hovedutvalg for helse og omsorg 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231120 20.11.2023 Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231117 17.11.2023 Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231115 15.11.2023 Boarrásiidráđđi - Eldreråd 09:00 Sentrumsbygget Møterom i 2. etg
20231115 15.11.2023 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12:00 Sentrumsbygget Møterom i 2.etg
20231114 14.11.2023 Mánáid ja nuoraidráđđi - Barne og ungdomsråd 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231108 08.11.2023 Ovdagoddi - Formannskapet 09:00 Ráđđeviessu - Rådhuset Ovdagottisálla - Formannskapssalen
20231019 19.10.2023 Gielddastivra - Kommunestyret 09:30 Servvodatviessu - Samfunnshuset
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 34 Siste
Loader