Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: 66695 202201171208 Servicerapport 100 Avs/Mot: Pelias - http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pelias - | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 349/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Til ungdomsråd: Siste mulighet til å delta på forskningsprosjekt om ungdomsråd Avs/Mot: Student Uib - Benjamin Jakobsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Student Uib - Benjamin Jakobsen | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 348/2022 | Avdeling: Ordfører | Tittel: Forvalter eller eier kommunen noen vann som det er tillatt å fiske i? Avs/Mot: Perfish - Kent Bråten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perfish - Kent Bråten | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 347/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Til barnevernsledere Avs/Mot: Oslomet - Elisabeth Backe-Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oslomet - Elisabeth Backe-Hansen | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 343/2022 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Invitasjon til seminarrekke 2022 - Bærekraftig besøksforvaltning Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 341/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Invitasjon og påmelding til Dialog- og partnerskapsmøtet Helsefellesskapet Finnmark Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 340/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Oppdatering: Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2021 Avs/Mot: Helsedir - Postmottak Hdir 160300ASKS Avd komparativ stat. og styringsinfo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Postmottak Hdir 160300ASKS Avd komparativ stat. og styringsinfo | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 338/2022 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) Avs/Mot: Miljødirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 335/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Rapportering på øyeblikkelig hjelp døgntilbud for 2021 Avs/Mot: Helsedir - Postmottak Hdir 160300ASKS Avd komparativ stat. og styringsinfo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Postmottak Hdir 160300ASKS Avd komparativ stat. og styringsinfo | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 334/2022 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Informasjon om Livsgledehjem til kommunale ledere Avs/Mot: Livsgledeforeldre - Lene Sødal http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livsgledeforeldre - Lene Sødal | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 332/2022 | Avdeling: Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter | Tittel: Vedr. høring dispensasjon for oppføring av Gapahuk ved gbnr. 12/1 Karasjok Avs/Mot: Tffk - Lene Trosten Kaspersen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Lene Trosten Kaspersen | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 330/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Informasjon til vannverkseiere fra Mattilsynet om rapportering for 2021 og tilsynsfokus i 2022 Avs/Mot: Mattilsynet - Anders Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet - Anders Guttorm | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 329/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Søkbare stimuleringsmidler gjennom ordningen "inkluderende kulturskoler" - fordypningsprogram ved kulturskoler Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Kulturskoleråd | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 327/2022 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 336/2022 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 323/2022 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: Igangsettelse hele tiltaket NRK Mari Boine geaidnu 12-14 Avs/Mot: Jan Bauck Arkitektkontor AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Bauck Arkitektkontor AS | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 331/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Dokument 21/00152-3 Rapportering av trafikk og svartidsdata til Helsedirektoratet sendt fra HDO Avs/Mot: Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 328/2022 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 333/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Invitasjon til seminarrekke 2022 - Bærekraftig besøksforvaltning Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 342/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Forsvarets rekvisisjonssystem Avs/Mot: Statsforvalteren - Schjelderup, Ronny http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Schjelderup, Ronny | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 339/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Oppsigelse av feietjenester. Avs/Mot: Tone Ulvenes Sundal http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Ulvenes Sundal | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 345/2022 | Avdeling: Brann, vei og VAR | Tittel: Brev fra Nærings- og fiskeridepartementet Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dss Dep - Distribusjonsoppdrag | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 337/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Jobbsøknad Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 326/2022 | Avdeling: Ledere | Tittel: Årsbrev fra Husbanken til ordførere og kommunedirektører Avs/Mot: Husbanken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 17.01.2022 | Journalnr: 346/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | Journalnr: 322/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Bekreftelse 17/19 Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 314/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Bekreftelse 17/4 Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 312/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Bekreftelse 17/8, 15 Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 310/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 269/2022 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Tilbud om forlengelse av engasjementet som sykepleier i 100 % helsesykepleier stilling ved enhet barn, unge og familie Avs/Mot: Ellen Marianne Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/DocumentDetails/37844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marianne Hætta | Journaldato: 14.01.2022 | Journalnr: 231/2022 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie |