Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9518/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring i dispensasjon felt 27 Doigesvadda http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 31.10.2022 | RegistryNumber: 9204/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nytt medlem i 27 Doigesvadda http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Somby | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9188/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Dag Iver Sara m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8954/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Dag Iver Sara m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8945/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dispensasjon i forbindelse med elgjakt felt 52 Njoammeljohka og 53 Noaidatvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Sara | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8927/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Deres ref: 2022/458-173/K01 - endring disp i forbindelse med elgjakt felt 52 Njoammeljohka og 53 Noaidatvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: klemet anders sara | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8924/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - flyttet jaktfelt fra felt 49 Bikketmaras til felt 43 Gamehhiseana http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bergseth m.fl. | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8886/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - flyttet jaktfelt fra felt 49 Bikketmaras til felt 43 Gamehhiseana http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Berg m.fl. | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8831/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med samjakt 55- Guorrasvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8827/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tillegg jaktmedlem i forbindelse med samjakt - val 46 Stohkkečaƞƞá http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Henrik Nilsen m.fl. | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8826/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med samjakt 55- Guorrasvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 13.10.2022 | RegistryNumber: 8821/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: jhm@koloseum.no | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8755/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av jaktfelt fra 43 Gámihiseana til 38 Bálggesvárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8710/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av jaktfelt fra 43 Gámihiseana til 38 Bálggesvárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8616/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon barmarkskjøring - 58 Allamaras - tillegg jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby m.fl. | Journaldato: 10.10.2022 | RegistryNumber: 8534/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon barmarkskjøring - 58 Allamaras http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 10.10.2022 | RegistryNumber: 8531/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - 40 Dilljaskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ammon Piera Nystad m.fl. | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8517/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - 40 Dilljaskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ammon Piera Nystad m.fl. | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8514/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dispensasjon for elgjakt i Heargejohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8513/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Legge til jeger i disp - Elgjakt Muoidonvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten Simonsen Utsi m.fl. | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8490/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 48 Muoidonvárri - dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8488/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Angående DISP søknad for elgjakt Heargejohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8486/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Legge til jeger i disp - Elgjakt Muoidonvarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8485/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dispensasjon for felt 63- Álbmetvárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46087 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga m.fl. | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8467/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon barmarkskjøring - tilleggsjegere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8461/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga m.fl. | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8460/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon barmarkskjøring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8450/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8401/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel - flyttet fra jaktfelt 63 til jaktfelt 35 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8329/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel - flyttet fra jaktfelt 63 til jaktfelt 35 Bierssáskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8328/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dispensasjon i forbindelse med samjakt mellom felt 21 og felt 26 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Sandvik m.fl. | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8241/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om disp Guoskesvuobmi elgfelt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8237/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på registrert fallvilt Guorrasvárre http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8232/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på grønn elg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8227/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på registrert fallvilt Sarvvescielgi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8159/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dato for dispensasjon felt 17 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Halvard Hammari | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7724/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av dato for dispensasjon felt 17 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Halvard Hammari | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7723/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet - kart over leirplass http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik Sarre | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7687/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Flytting av jaktleir felt 26 Čorotoaivvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7293/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Flytting av jaktleir felt 26 Čorotoaivvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7283/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 2 Baisjohka- endring jaktfelt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kristian E Balto | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6919/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 32 Mirkkovárri - Endring av kjørespor http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6914/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22 Jalgesvárri - Nytt jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 6913/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nytt jaktmedlem felt 33 suolomaras http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 6912/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon til elgjakt - tillegg jaktmedlem 41 Dákteroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6880/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon Elgjakt- endring jaktfelt 2 Baisjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Baltos busser | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6870/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon 2022/458-146/K01- 14 Fahttevarri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@eriksenelektro.no | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6869/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 Dákteroavvi - nytt jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen m.fl. | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6744/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 32 Mirkkovárri - Endring av kjørespor http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6832/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22 Jalgesvárri - Ny jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6829/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 17 Háldevađđa - Sierralohp motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond halvard hammari m.fl. | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6772/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: nytt jakt medlem felt 33 suolomaras http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georges Nasr | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6747/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 36 Šuolggajohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6746/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 14 Fáhttevárri - nye jaktmedlemmer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 6741/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 47 Ássuoggebuollán - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6740/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Behandling av klage på avslag av dispsøknad jaktfelt nr 51 Geassaroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Sara Nedrejord m.fl. | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6739/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Re: Klage på avslag av dispsøknad jaktfelt nr 51 Geassaroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Nedrejord | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6722/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 17 Háldevađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Trond Halvard Hammari m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond Halvard Hammari | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6716/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 28 Ruotkkoroavvi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6677/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 36 Šuolggajohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6676/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ønsker endret kjøretrase - jaktfelt 36 Suolggajohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6675/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ang. elgdisp til elgfelt 18 Iešvárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6674/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Elgdisp 2022 Endring dato - 28 Ruoktkkoroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils henrik gaup | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6673/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 18 Iešvárri - Dspensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta m.fl. | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6669/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre m.fl. | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6668/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6667/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 5 Ádjatskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6665/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6635/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 37 Báhkkilvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6634/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 42 Čáhppesjohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6633/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 36 Šuolggajohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6632/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 43 Gámehiseana Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6631/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 35 Bierssáskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6630/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 45 Beahcečaŋŋá - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asgeir Johansen m.fl. | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6628/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 46 Stohkkečaŋŋá - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6627/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 44 Ruvvaš - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Lund m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6626/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuoggebuollán - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6625/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 48 Muoidonvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6624/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 49 Bikketmaras - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Berg m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6623/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 50 Salčoskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6622/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 34 Goržžiroavvi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6621/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 33 Suolomaras -Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6620/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 32 Mirkkovárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6619/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 52 Njoammeljohka ja/og 53 Noaidátvárri - Dispensasjon fra motorferdselloven i fobindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Anders Sara m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6618/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 31 Áitevárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Ove William Hermansen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6617/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 55 Guorrasvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Henriksen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6616/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 30 Bojobeasvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6615/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 29 Nuorrojohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6614/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 28 Ruotkkoroavvi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6612/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6611/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 54 Ráitejohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Nilsen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6610/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6609/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 27 Doigesvađđa - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6608/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 62 Vuhčulskáidi - Sierralohpeohci motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6607/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 26 Čorotoaivi - Sierralohpo motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6606/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 64 Galmmat - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6604/2022 | Ledere 25 Likčačearru - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Nystad m.fl. | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6603/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 24 Guohcoaivi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Beddari m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6602/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 65 Galmmatnussir - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Johansen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6601/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 23 Stuorra Čearru - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Isak Nilsen Sara m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6598/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22 Jalgesvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6593/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 21 Guškesvuopmi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Karesius Johansen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6591/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 20 Varitvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Viggo Roald Nilssen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6589/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 56 Basevuovdi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6583/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 19 Geaimmejàvri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6580/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6576/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 Dákteroavvi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6575/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 15 Girkovárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Ivar Sivertsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6573/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 18 Iešvárri - Sierralohp motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6572/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 38 Bálggesvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/ Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sammol Jovnna Nystad m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6571/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 14 Fáhttevárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6570/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 13 Lássevárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6569/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 57 Rávotjohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/ dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6566/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9487/2022 | Guolban mánáidgárdi 12 Unna Gállováráš - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6565/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9320/2022 | Guolban mánáidgárdi 59 Heargejohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen m.fl. | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6564/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6562/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9174/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karina Nilsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6561/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8515/2022 | Guolban mánáidgárdi 10 Biippuidvárri - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Inge Turi m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6560/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6792/2022 | Guolban mánáidgárdi 9 Njárgasaš - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivi Dalseng Johnsen m.fl. | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6559/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 8 Njukčaskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/ dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ailu H Hansen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6558/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6038/2022 | Guolban mánáidgárdi 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6557/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6029/2022 | Guolban mánáidgárdi 51 Geassároavvi -Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Sara Nedrejord m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6556/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5582/2022 | Guolban mánáidgárdi 7 Sávkadas - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6549/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4560/2022 | Guolban mánáidgárdi 5 Ádjatskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6548/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5990/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4526/2022 | Guolban mánáidgárdi 4 Goddevađđa - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6547/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4524/2022 | Guolban mánáidgárdi 3 Básteskáidi - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oscar Halfdan Næss m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6546/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 4062/2022 | Guolban mánáidgárdi 2 Baišjohka - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kristian E Balto m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6545/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3406/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi 1 Sohpparvađđa - Sierralohpi motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Tandberg m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6541/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 36 Šuolggajohka - Ønsker endret kjøretrase http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 6535/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 37 Báhkkilvárri tilleggs jeger til dispensasjonssøknad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: roald solbakken m.fl. | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 6525/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 5 Ádjatskáidi - oppføring av nye jaktmedlemmer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 6501/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-11-09 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9375/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-11-02 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9261/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-10-26 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9097/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-10-19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8929/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Kristian Solbakken m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken m.fl. | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6425/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-10-12 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8741/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-10-05 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8465/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling 54 Ráitejohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Einar Nilsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Nilsen m.fl. | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6422/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-09-21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 7984/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-09-14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7603/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Resultat frå spørjeundersøking om informasjon frå Helsedirektoratet til kommunane under pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4776/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Gravemelding E6 Barta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varanger-Kraft - Geir Kristoffersen | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8197/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravemelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valva Byggebistand v/Johan Niillas Saba | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7854/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet GRAVEMELDING - Jeaggeluodda 25, 9730 Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAHA v/Morten Hansen | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7851/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46461 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8841/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7067/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravetillatelse Bieskangeaidnu 26, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: tormod@svineng.no | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6641/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6466/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole VS: Gravetillatelse LKSA-stasjon til omsorgsboliger i Fitnodatgeaidnu 67, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: tormod@svineng.no | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 6507/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9759/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8618/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIKSEN ELEKTRO AS | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6352/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9538/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7643/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse LKSA-stasjon til omsorgsboliger i Fitnodatgeaidnu 67, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: tormod@svineng.no | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6313/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9425/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7307/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6294/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47289 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9669/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8883/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7241/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole VS: Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 5967/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9668/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2022 | RegistryNumber: 8820/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 7002/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 5966/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9539/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8469/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 7001/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 15 Girkovárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jan-Ivar Sivertsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Ivar Sivertsen m.fl. | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6350/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5956/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9347/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7858/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6881/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Re: gravemelding karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Myrvoll | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5955/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9199/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7279/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 6727/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: gravemelding karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Asllat Kildedam | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5954/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9665/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8916/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7270/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6671/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: HASTER! Gravetillatelse Fitnodatgeaidnu 25, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORMOD SVINENG AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5545/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9664/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8850/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7269/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6666/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole HASTER! Gravetillatelse Fitnodatgeaidnu 25, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: tormod@svineng.no | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5528/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9626/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8617/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Nettsiden Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten stenges 14. oktober 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7739/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7233/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2022 | RegistryNumber: 6543/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4099/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9576/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8264/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7214/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-09-07 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7144/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6478/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lpentreprenor - Steinar Myrvoll | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4079/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8622/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8168/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7080/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-31 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6886/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6457/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding/ gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lpentreprenor - Steinar Myrvoll | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4078/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7298/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7299/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7079/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-24 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6769/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5913/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3774/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8844/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7296/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44727 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7107/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6915/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-17 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6599/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5278/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7291/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7106/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6809/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6458/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44041 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6421/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5265/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8624/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7889/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7206/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6774/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6423/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-03 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6211/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5249/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6907/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6897/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6773/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6455/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6406/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 11 Guorpmet - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Rolf Gullik Sarre m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik Sarre m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6308/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-27 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 6018/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4909/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6771/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6670/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6416/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5960/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5880/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3736/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6770/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6476/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6415/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jonas Gulsrud m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6306/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-13 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5920/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6764/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-06 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5643/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Varpu Margareta Falck | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6703/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4609/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev om koronavaksinasjon av barn og unge under 18 år http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9760/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9662/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Elise Balto | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6698/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4192/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør VS: Informasjonsbrev nr. 53 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9618/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Samplan for kommunedirektører 2023, att: kommunedirektør/rådmann http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Una Voss Christophersen | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9435/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Halonen | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6696/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 62 Vuhčulskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Ole Rune Hætta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6301/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4445/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-08 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3904/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 53 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9590/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 90 ÅR SIDEN FOLKEMORDET HOLODOMOR 1932 TIL 1933 I UKRAINA http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Support to the People of Ukraine | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9341/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9078/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Oskal-Somby og Leif Anders Somby | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6656/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Tore Einan m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6300/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4444/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-01 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3703/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Velkommen til innspillsmøte fredag 28. oktober 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 9004/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 7982/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 6487/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Kjell Beddari m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Beddari m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6298/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6183/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-25 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3556/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Bedrekommune blir enda bedre! http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommuneforlaget AS | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8991/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 51 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7287/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 29 Nuorrojohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Vidar Uglebakken m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Ugelbakken m.fl. | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6292/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6277/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5872/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til innspillsmøte i Kautokeino 28. oktober 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KDD | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8879/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 50 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7272/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6050/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Arbeidsavtale ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5574/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ledsagerbevis i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovemammaene - | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8712/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 49 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7034/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6027/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5572/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4809/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Aktivering av innsynsflate for NAV Kontaktsenter - informasjon til alle kommunene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8516/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjonsbrev nr. 48 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6274/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 33 Suolomaras -Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Georges Nasr m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georges Nasr m.fl. | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6240/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6026/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5538/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om krav til tilgjengelegheitserklæring - pinkode til innlogging http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIGITALISERINGSDIREKTORATET | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8341/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6981/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 14 Fáhttevárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Nils Andre Eriksen m/fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils andre eriksen | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6239/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Helene Halonen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5894/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5086/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Oahpaheaddjivirggit skulvajahkái 2022/2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42669 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5048/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Endringer i integreringsforskriften: permisjon for freds- og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Åsa Linusson | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8337/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6980/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 1 Sohpparvađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Anders Tandberg m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Tandberg m.fl. | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6238/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Embla Scheele | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5888/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 90/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5080/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4721/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Avvikling av Personkortet og ny innsynsflate for NAV Kontaktsenter - informasjon til alle kommunene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8325/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6979/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 35 Bierssáskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6224/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Embla Scheele | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5887/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat- endring av arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Niittyvuopio | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4719/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet- korrigert link i pkt 9 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3873/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Lenke i oppdatert brev til kommunene - utfasing av Personkortet - kommuner uten innsynsløsning for bruker http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8244/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6473/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Kjell Roger Hætta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta m.fl. | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6223/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4678/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3802/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3725/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Oppdatert brev til kommunene - utfasing av Personkortet - kommuner uten innsynsløsning for bruker http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8109/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 30 Bojobeasvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Dag Ivar Sara m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6079/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4266/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3724/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Husk Egenberedskapsuka 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: #Postmottak DSB | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7236/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Alvin Vuolab m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6072/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4545/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils AIlo Anti | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4263/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Foreløpig svar om kurs / opplæring til kommunedirektørens ledergruppe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7177/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Arnt Oskal m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Oskal m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6071/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % lærerstilling i årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ian Øvregård | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4262/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uttalelse til kommuneplanens samfunnsdel for Kárášjoga gielda Karasjok kommune 2022 - 2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8899/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Invitasjon til kommunedirektør/Rådmann http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gerardo Poblete | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6835/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 47 Ássuoggebuollán - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Thorvald Guttorm Balto m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6059/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Isak Eira | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6000/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Solbakken Eira | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4261/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3988/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommuneplanens samfunnsdel for Kárášjoga gielda / Karasjok kommune 2022 - 2034 til høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8621/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6960/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forbedring av digital sikkerhet i norske kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@kommunecsirt.no | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6402/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Irene Boine m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Boine m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6057/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om fast 100 % stilling som konsulent/ rådgiver i miljø, plan og landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Isak Eira | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5627/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Kløvstad | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4260/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3987/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8986/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 6959/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 18 Iešvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Nordsletta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Samuel S Anti m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6056/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til Totalforsvarsøvelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HV-17 KONTAKT (postboks) | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5957/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Niittyvuopio | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4257/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3986/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.10.2022 | RegistryNumber: 8985/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse fra eldrerådet - Protokollutdrag 07.10.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46153 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 10.10.2022 | RegistryNumber: 8533/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Bestilling av innsyn - Sak: 2021/699 - 43, Refusjon av merutgifter for å tilby nordsamisk fjernundervisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Hilanmo | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8111/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6958/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 46 Stohkkečaŋŋá - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6054/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4908/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agneta Utsi | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4242/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3985/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9654/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Innspill til kommuneplan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Selma Nedredal | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8502/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7777/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refusjon av merutgifter for å tilby nordsamisk fjernundervisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Pedersen, Marit Helene | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7638/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7250/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6480/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Toralf Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Nystad m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6052/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klima- og miljøministeren besøker Karasjok 23. august http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjeldstad Espen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5087/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4179/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3982/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3466/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse fra Karasjok Senterparti - Ny versjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Senterparti v/Anne Toril Eriksen Balto | Journaldato: 10.10.2022 | RegistryNumber: 8530/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Klage over gjennomført oppmålingsforretning og utstedelse av matrikkelbrev for eiendommen gnr. 9 bnr. 521 - klagen tas ikke til følge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8030/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7235/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7058/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6982/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 43 Gámehiseana Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Anders Utsi m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6048/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon Krisekonferansen 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4948/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4555/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3981/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3664/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel for Kárášjoga gielda Karasjok kommune 2022 - 2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8505/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7277/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen 08.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7005/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roy Johnskareng m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6036/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nytt foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6040/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn - Sammen mot vold - 30082022-31082022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knotten, Hilde Marit | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4784/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4552/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3980/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3663/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9678/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9552/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til kommuneplanen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) Karasjok v/Frid Tellefsen Svineng | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8512/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7276/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** 08.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 7003/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roald Solbakken m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6035/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4551/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jakola, Katharine | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4102/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3922/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3662/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9745/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9298/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2022 | RegistryNumber: 9213/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8851/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gulaskuddancealkámuš Gielddaplána servodatoassái 2022-2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kárenaš Sámi Giella- ja kulturguovddáš ovttas NKD/UKM v/Gudrun Eriksen Lindi | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8510/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 6976/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 44 Ruvvaš - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Nils Lund m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Lund m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6034/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4944/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4549/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4112/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4086/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3921/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3661/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9289/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse fra Karasjok Senterparti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Senterparti v/Anne Toril Eriksen Balto | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8509/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8422/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8437/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7887/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6460/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 28 Ruotkkoroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Nils Henrik Gaup m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6032/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4943/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4547/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 4111/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3853/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Til kommunaldirektør: Invitasjon til å delta i en nordisk studie av kommuners håndtering av pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipsos | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3806/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3660/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9562/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utsending matrikkelbrev gnr 9 bnr 527 med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA FITNODAT AS | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8943/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: post@karasjokmk.no | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8503/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8420/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8436/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7776/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Asbjørn Guttorm m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guttorm Asbjørn m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6030/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4489/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Varslingsprøve 08.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Nilssen, Alexandra Berlin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3772/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3659/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9807/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9598/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9489/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsnotat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utviklingssenteret, Karasjok kommune | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8501/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8262/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokoll for oppmålingsforretning med deling av eiendom gnr 9 bnr 114 i Karasjok til godkjenning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA FITNODAT AS | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8163/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7302/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6469/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 27 Doigesvađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Vidar Somby M/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6028/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4939/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4812/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4488/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4512/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3658/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til Eldrerådsmøte i Porsanger 7. juni http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Kristine Sunde Fauske | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3611/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9597/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til kommuneplanens samfunnsdel for Kárášjoga gielda Karasjok kommune 2022 - 2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8498/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8429/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8407/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8230/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7788/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utlysningstekst konsulent/ rådgiver innen miljø, utmark og landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40327 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 2708/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Varsel om oppmålingsforretning deling av eiendom gnr 9 bnr 114 i Karasjok 22.09.2022 kl 10:00 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA FITNODAT AS m.fl. | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7078/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6411/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Anne Melkeråen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen m.fl. | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 6017/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5248/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4816/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4825/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4411/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4291/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4196/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4115/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på refusjon - merutgifter til fjernundervisning - våren 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3895/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3799/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3657/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Digi Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Monica Larssen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3465/2022 | Ledere VS: [nssf-invitasjon] Velkommen til 12. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnhild Helen Stock | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9613/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9353/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8944/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % fast stilling som enhetsleder / rektor ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Hansen Balto | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8733/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elen Marit Guttorm | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8487/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8428/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7730/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7130/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 3386/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 41 Dákteroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Aslak John Einar Hansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dakteroavvi jaktlag v/Aslak John Einar Hansen m.fl. | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6016/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 5919/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer -Berit Gaup, m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Liv Inger Gaup m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5215/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Vegard Østerbøl m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4750/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4803/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4410/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4255/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4190/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4195/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4035/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3798/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refusjonskrav - undervisning vår 2022 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMSØ KOMMUNE | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3671/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3656/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjon om fosterdiagnostikk på ulike språk - se helsenorge.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9427/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Tilbud om 100 % fast stilling som enhetsleder/ rektor ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May-Britt Hansen Balto | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 4218/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8539/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8633/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Maret | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8484/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7694/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7129/2022 | Guolban mánáidgárdi Søknad om dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6700/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6472/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 57 Rávotjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Raold Andreas Iŋga m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga m.fl. | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6002/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5652/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Åge Somby, Mia Márjá Somby og Silje Máret Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Åge Somby m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5214/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4417/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4232/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4189/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3884/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3783/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3655/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Refusjon fjernundervisning Våren 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3551/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsskriv fra 110-sentralen for Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: 110 sentralen for Finnmark v/Daniel Mood | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9575/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Påminnelse - Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regress | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9540/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Turnustjeneste for fysioterapeuter fra august 2023 til august 2024 - anmodning om turnusplasser i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9344/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46220 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8600/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Markussen | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8482/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8527/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7693/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7128/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7019/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Situasjonskart i M=500 til søknad om deling av gnr 9 bnr 114. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Monica Balto Anti | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6654/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Sammol Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sammol nystad m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5981/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klagebehandling - vedtaket stadfestes - oppføring av hytte - 14/37 - Karasjok - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5970/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5166/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4841/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4416/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4319/2022 | Ledere ansettelse enhetsleder skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Karasjok | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4081/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4119/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4024/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3782/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3790/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3654/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3418/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsskriv nr 2 fra brann- og redningsseksjonen i DSB http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: #Postmottak DSB | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9571/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Påminnelse om krav om avtale om direkte oppgjør http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9240/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Protokollutdrag UU 04.10.22 - Gielddaplána servodatoassi 2022- 2034– gulaskuddan ja almmolaš geahčadeapmi Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 til høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46033 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8413/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regress | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7707/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2022 | RegistryNumber: 7692/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2022 | RegistryNumber: 7073/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7011/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fitnodatgeaidnu 17 Søknad om tillatelse i ett trinn 9/114 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6636/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Piera Somby m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Somby m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5980/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5560/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4949/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5079/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42369 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4748/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4503/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4286/2022 | Ledere ansettelse enhetsleder skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Karasjok | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4080/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Lill-Eli J Dahl: Klage på at hovedutvalget tok Statsforvalterens klage til følge. Plassering hytte endret til 30 med fra Iešjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4067/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4117/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4015/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3789/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3653/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3382/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse av sak til kommunestyret - Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9834/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole REFNR:49633 Informasjon leveringsplikt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luostejok Nett AS | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9373/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9153/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse av NIMs rapport «Rus og menneskerettigheter» http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Info | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8759/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8574/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Dokument 22/11130-3 Karasjok kommune - Tilsagnsbrev TFFK2022-114 - Veiledningspilot sendt fra Troms og Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8293/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8236/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2022 | RegistryNumber: 7691/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6971/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6755/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6493/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6335/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Piera Somby m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Somby m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5979/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5559/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42367 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4746/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4495/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4285/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Åge Somby, Mia Márjá Somby og Silje Máret Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Åge Somby m.fl. | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4176/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4069/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4004/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4046/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3872/2022 | Brann, vei og VAR Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole i Karasjok skole - 21/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2022 | RegistryNumber: 3810/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3788/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3652/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse til kommunestyret - protokoll fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 10.november 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9829/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9469/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innføring av to-faktor autentisering for Landbruksdirektoratets elektroniske tjenester http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Kristiansen | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9364/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9285/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9140/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Influensavaksinasjon 2022/2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Marie Tandberg | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8560/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedr. 22-04985-2 - Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens samfunnsdel 2022–2034 for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8249/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7789/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6719/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6334/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5558/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4884/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4743/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4619/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4492/2022 | Ledere ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4520/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4284/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4045/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 4110/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3787/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3779/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3651/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Nabovarsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3681/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Berit Gaup, Silje Maret Somby, Mia Marja Somby og Espen P. Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Liv Inger Gaup m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3428/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9462/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til orientering om sak i møte i kontrollutvalget 10.11.22, kl. 10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9342/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Varsel om oppstart av utredningsarbeid for kraftsystemutredning Finnmark 2024-2043 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barentsnett | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9302/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46552 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 8932/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9195/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Brev til kommunene- Aktuell informasjon om influensavaksineringen 2022-2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8453/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet NVEs uttalelse - Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel for 2022-2034 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Andreassen | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8200/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7894/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45225 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7605/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Edvard Johansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen m.fl. | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5951/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43434 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5813/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5557/2022 | Guolban mánáidgárdi jobbtilbud sykepleierstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5089/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4728/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4707/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4651/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4293/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4283/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4326/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 3900/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4044/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3786/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3778/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3650/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innkalling til møte i kontrollutvalget 10.november 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9272/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.10.2022 | RegistryNumber: 9200/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9194/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsskriv fra brann- og redningsseksjonen i DSB http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: #Postmottak DSB | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8933/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8632/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8356/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8408/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8256/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Influensavaksinasjon 2022/2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: influensa@fhi.no | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 7986/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7599/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7596/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7261/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41577 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3958/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Magne Johansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen m.fl. | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5949/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5893/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43433 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5812/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 1698/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5556/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4954/2022 | Guolban mánáidgárdi Protokollutdrag AU 26.04.22 - Tilsetting som sykepleier i 100 % stilling ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42316 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4695/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4282/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4325/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4247/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3998/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3785/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3757/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3649/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3614/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9687/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9688/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foreløpig innkalling til møte i kontrollutvalget 10.november 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8935/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 22/1800-7 Ny veileder om planlegging av fritidsbebyggelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8840/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bajitgorži 32 Søknad om tillatelse i ett trinn 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 13.10.2022 | RegistryNumber: 8746/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kopi av brev til KDD - Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8464/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Heidi Sara | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8355/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8235/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45770 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8150/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7873/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Invitasjon til påmelding til Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark OG Innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse med HOD http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Pedersen, Marie Varsi | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7850/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7574/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7317/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41351 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3732/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7260/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hagbart Groenmo | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7113/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7006/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6332/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 51 Geassároavvi -Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Ole Mathis Sara Nedrejord m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Sara Nedrejord m.fl. | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5921/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5892/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5810/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kopi av brev - Søknadsnr. 148748 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2022 gjeldende Givdovárri Dagsturhytte - Anleggsnr. 77035 - FINNMARK FRILUFTSRÅD http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5615/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5490/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5188/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4885/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4883/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4281/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4279/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4246/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3891/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3784/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3751/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3648/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9686/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9473/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: Geosynkronisering av arealplaner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Vaadal | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9407/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Faglige anbefalinger om kompetanse og utdanning for kommunalt barnevern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9299/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Invitasjon til seminar om klimaendringer og bruksregler som verktøy http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8835/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sak nr. 2021/851-23/L42 Saksbehandler Hans Gunnar Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Kvam, Liss Wickstrøm | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8462/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8425/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45768 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8148/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7899/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7869/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7745/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Pakkeforløp psykisk helse og rus endrer navn til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7689/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7290/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41350 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3731/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Bajitgorži 32 Søknad om tillatelse i ett trinn 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7271/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7108/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6946/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommuneplanens samfunnsdel for Kárášjoga gielda Karasjok kommune 2022 - 2034 til høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6650/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Protokollutdrag KS 20.06.22 - Dárkkistanlávdegotti jahkeraporta 2020 - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44073 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6453/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Arnulf Soleng m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5916/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5809/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsvar på lønnskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4623/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4574/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4497/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4484/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4454/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4419/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4280/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4278/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4245/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3739/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3647/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3575/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9799/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9782/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: Geosynkronisering av arealplaner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Markus Torstad' m.fl. | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9404/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oppfølging av tilsyn Lukking av pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9293/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Barnevernkonferanse 09-10.11.2022 i Tromsø http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9168/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Presisering og informasjon om kompetansekrav for brannkonstabel og operatør i brann- og redningsvesenforskriften http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8468/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2022 | RegistryNumber: 8424/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8147/2022 | Guolban mánáidgárdi Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45361 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7741/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord. Klagebehandling, melding om vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marjo Kristiina Jussila' | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7722/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7697/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7607/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41349 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3730/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6942/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6945/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6815/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Informasjon til helsetjenesten om Felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6781/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ole Isak Strømeng | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6658/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6542/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6354/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Innspill til arealplan, Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: john dalseng | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6060/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag KS 20.06.22 - Dárkkistanlávdegotti jahkeraporta 2020 - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43612 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5991/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Kevin Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Nystad m.fl. | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5904/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43429 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5808/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4856/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4838/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4794/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4756/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4543/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4491/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4418/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4272/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4237/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4244/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4125/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3979/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3738/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3646/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3527/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47347 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9727/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: arealplaner.no - redigeringsbruker http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9403/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ordningsprosjekt Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIV I NORDLAND | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9290/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Invitasjon til Bufdirs nasjonale barnevernskonferanse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 19.10.2022 | RegistryNumber: 8915/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8619/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Til alle kommuner i Norge - Nye-FAST http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8466/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8389/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8146/2022 | Guolban mánáidgárdi Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7740/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord. Klagebehandling, melding om vedtak. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORCONSULT AS AVD TROMSØ m.fl. | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7720/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7628/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7257/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41348 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3729/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7164/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 996262316 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 6683/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6944/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6941/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6461/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6353/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Solbakken m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5962/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fylkesnemndenes saksportal: For store dokumenter + organisering av vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5953/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet 4 Goddevađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-gjennomkjøring - Kurt Maurstad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Maurstad m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5901/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5806/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5625/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5481/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4831/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4847/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald Strømeng | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4922/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4425/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4415/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4340/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4243/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4251/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4236/2022 | Ledere ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4063/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4118/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % fast stilling som barnehagelærer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3721/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3716/2022 | Guolban mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3645/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3526/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3061/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9817/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9806/2022 | Guolban mánáidgárdi Rovviltnemnda for region 8 - møte i Tromsø 30.11.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9701/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9557/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9354/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Hilanmo | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9337/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44851 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 7231/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46513 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8893/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8576/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8496/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8476/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8387/2022 | Guolban mánáidgárdi Dokumentasjon for å lukke pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8348/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev til alle kommuner fra KS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8254/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Trafikksikkerhetsutviklingen 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Sigurd Løtveit | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8208/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8144/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45328 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7708/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45321 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7701/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7622/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7255/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7163/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7109/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6998/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6714/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6943/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6940/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om tilskudd - sykavl, ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5929/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Karina Nilsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Nilsen m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5898/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet MPX (apekopper) - informasjon til primærhelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5852/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Fwd: Resultater fra Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark (MF-1) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Solbakken | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5600/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5619/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Kristian Anti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4897/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Tom Andreas Strømeng Tom Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Andreas Strømeng m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5258/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Henrik Nilsen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5217/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5107/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4859/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4874/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4350/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4424/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4414/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4339/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4290/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4234/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4235/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4241/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4306/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3908/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3644/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Møteutskrift fra representantskapsmøte i Kusek Iks http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kate M. Larsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3612/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3525/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9772/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9758/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9463/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9434/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9340/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Driftsetting av arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9315/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9310/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokoll fra rovviltnemndas møte den 27.9.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9157/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: Gravemelding Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martine.Mallasvik@multiconsult.no | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8947/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8489/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8409/2022 | Guolban mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8440/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8286/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Motorferdsel i utmark - oppstartsmøte 27.09.22, kl. 14:00 via Teams http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino Kommune - Berit Solveig Bals | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8177/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8182/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak AID | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8156/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Svar på uttrekk av Forum Winsak for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8003/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7770/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Påminnelse om forskuttering av tilskudd som følge av høye strømpriser http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7688/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7621/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7264/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41674 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 4054/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7221/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7111/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6975/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2022 | RegistryNumber: 6935/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2022 | RegistryNumber: 6752/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6464/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6172/2022 | Ledere 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Oddbjørn Opgård m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5897/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43457 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5836/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5108/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022 NIBIO Svanhovd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIBIO SVANHOVD | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4747/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4806/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4828/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykksak | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4705/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4413/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4421/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4423/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4338/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4240/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4231/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4233/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4076/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3643/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3524/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av årsmelding 2021 for kontrollutvalget i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3456/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3457/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 22-30511-3 - Tilbakekalling av vedtak om bosetting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9836/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9749/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9720/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9757/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Mangelfull tilbakemelding etter tilsyn den 07.10.2021. Vedtak om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9713/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Angående områderegulering for Markannjarga, arealplan id 201302 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eivind Strømeng | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9534/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Kalstad | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9260/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 3578/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46221 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8601/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8319/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8285/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8179/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjon til kommunale brannvesen - Brannutvikling i batterirom http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SJØFARTSDIREKTORATET | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7890/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7861/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7690/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på uttrekk av Forum Winsak for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7785/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Rovviltnemndsmøte per Teams den 27.9.2022 klokken 9.–11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7669/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7606/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7595/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44940 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7320/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Gravemelding - Byggebistand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7288/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7285/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7218/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Vedr. 22-03765-3 - Invitasjon til webinar om bosetting 14.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7075/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6951/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7008/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6900/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6977/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6171/2022 | Guolban mánáidgárdi Avslag på søknad for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Marja Hansen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5925/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5883/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Ronny Berg m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Berg m.fl. | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5853/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5588/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Geir Fagerness og Rauni Halonen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5228/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5142/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5190/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4871/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4865/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4788/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4791/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Knut Ole Viken, NIBIO http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ole Viken | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4744/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Bernt Somby og Berit Anni Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Somby m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4777/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4708/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4698/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4420/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4422/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4412/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ************************* ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4337/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4388/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4239/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 3965/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Tom Andreas Strømeng Tom Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Andreas Strømeng m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4104/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4022/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3780/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3776/2022 | Guolban mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3642/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3521/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3460/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse av protokoll fra møte i kontrollutvalget 12. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3454/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3422/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på høring - dispensasjon for bygging av vei, samt tildeling av friområde - 9/501 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9814/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9729/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9756/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbakemelding på svar av 20.01.2022 etter digitalt tilsyn med Karasjok kommune / Karasjok tettsted avløpsrenseanlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9380/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9599/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Fjose, Astrid' | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9451/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9457/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet arealplaner.no - e-læringskurs http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9259/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9198/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8876/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8481/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8318/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8284/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8178/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7891/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole VS: Konferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annbjørg Løvik | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7717/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttrekk fra Forum Winsak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7685/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7598/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vedteig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Alice Balto m.fl. | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7246/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere opplæring norsk, samfunnskunnskap og introduksjonsprogram 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Edman | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6827/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6842/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Protokoll fra rovviltnemndas møte den 25.8.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6803/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6950/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6474/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6395/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om dispensasjon - motorferdsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils henrik gaup | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6225/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6170/2022 | Guolban mánáidgárdi Avslag på søknad for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Risten Joks | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5924/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5790/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 55 Guorrasvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jan Erik Henriksen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Henriksen m.fl. | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5624/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5257/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Gunn Kirsti Balto og Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kirsti Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5179/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kristine Solbakken og Nils Torfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Rasmus Solbakken m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5133/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42756 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5135/2022 | Guolban mánáidgárdi Utbetaling av tilkskudd til ALIS 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BODØ KOMMUNE | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5067/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4957/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Niillas Saba http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4781/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Persen Anti | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4934/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4714/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4850/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4822/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til innspillsmøte – Bo trygt hjemme-reformen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4661/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4663/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Gravemelding -Ellefsen Maskin http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Ellefsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4662/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4507/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4408/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4387/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4385/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4361/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4365/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4336/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4238/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4187/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3984/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3756/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3717/2022 | Ledere Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3641/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3520/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3541/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om endret stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Fredrik Teigen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3444/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3392/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9728/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47346 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9726/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 967548, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9755/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedr. 22-39084-1 - Anmodning om bosetting 2023 - Kárášjohka-Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9715/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Omstridt reingjerde ved Niitošjohka fjernet, Saken avsluttes av Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Jovnna Eira | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9620/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttalelse til søknad om dispensasjon for bygging av ny adkomstvei og tildeling av areal - gbnr. 9/501 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9672/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9465/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9446/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2022 | RegistryNumber: 9390/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole TFFK Bussdepot Karasjok - Spørsmål til reguleringsbestemmelse plan 199801 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas W. Foss Westgaard | Journaldato: 10.11.2022 | RegistryNumber: 9388/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GASKAVUOVDI VEL | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9327/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk VS: Prøvekonvertering av planregister til arealplaner.no for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Mathis Guttorm | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9226/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46497 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 8877/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9197/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46713 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9093/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8843/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44427 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 6807/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46216 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8596/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8324/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8317/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8283/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8176/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8034/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7769/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7774/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7651/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7630/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anbefalinger fra Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Kalske, Tiia Henrika | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7660/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7602/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - vedteig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Alice Balto m.fl. | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7240/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på forespørsel om kurs / opplæring til kommunedirektørens ledergruppe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7227/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7148/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6840/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Hilanmo | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6776/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak AID | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6804/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6462/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 19.05.22 - Revišuvdnabálvalusaid hattit - Pris på revisjonstjenester http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44068 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6448/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6385/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Moland | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5927/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: celine lamo | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5923/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 52 Njoammeljohka ja/og 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Ole Sandvik og Klemet Anders Sara m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Anders Sara m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5543/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Henning Alstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Alstad | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5206/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Birger Mannsverk og John Edvart Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Petter Eriksen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5178/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Eriksen Elektro AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIKSEN ELEKTRO AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5121/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlá - Johan Anders Biti, Tom-Erik Biti og Ole Adam Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5122/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5134/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4940/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4942/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Nordsletta og Sofe Borga Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4755/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4834/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42512 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4891/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4739/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4474/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4478/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4441/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4407/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4439/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4335/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4364/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4360/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4384/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4139/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4116/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3983/2022 | Ledere Til orientering - forlengelse av overgangsordning i akuttmedisinforskriften http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4052/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Geir Fagerness og Rauni Halonen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Fagerness m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3862/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3750/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3701/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3702/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3640/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3519/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1504657, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9754/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2022, sendt 18.11.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9560/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9467/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9459/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9445/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Om reingjerde i Nittošjohka krevd fjernet av Reinbeitedistrikt 17 og Jeagilvárre Siida http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Jovnna Eira m.fl. | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9382/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9366/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Matrikkelbrev gnr 9 bnr 529 "Bussdepot Vullošguolbba" med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9329/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Månedsbrev oktober måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9336/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Høring: Søknad om dispensasjon for bygging av ny vei på friområde til slakteri samt tildeling av friområde og område 3 til industri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9227/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Prøvekonvertering av planregister til arealplaner.no for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roar Husby | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9225/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8982/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8896/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8439/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8448/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8331/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Alehtta Eira | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8323/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8282/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8175/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45652 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8032/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7864/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7646/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7653/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7629/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7589/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7591/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 22-15049-5 - Bosetting av flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7310/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie kurs/opplæring til kommunedirektørens ledergruppe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IKA Finnmark IKS m.fl. | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7258/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7256/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7252/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7146/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen 01. - 02.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6994/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6930/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6695/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppfordring til samarbeid http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harald Evanger | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6810/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø torsdag 25. august http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6702/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2022 | RegistryNumber: 6968/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6957/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6596/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SR 019/21 Karasjok kommune- folkemøte "Finnmarkskommisjonens delrapport 1 for felt 4 - Karasjok"/sluttutbetaling med reduksjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6637/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 6496/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om fylkeskommunal tjenestetilbud for flyktninger: karriereveiledning, tilskuddsordning og søking videregående opplæring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erle Holm-Varsi | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6400/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6228/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6185/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6169/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Nilsen Gaup m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5982/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MickeÅgren MickeÅgren | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5926/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Grønnli | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5891/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5640/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Isak Sara m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Isak Nilsen Sara m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5542/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Simen Andre Johnsen m/fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Christian Holten m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5207/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5201/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anna Ragnhild, Ann Kristin og Alice Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild J Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5219/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen og John Edvard Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Petter Eriksen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5175/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf Nystad og Randi Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5167/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Adam Klemet Hætta, m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adam Klemet J Hætta m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5115/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingeborg, Jan Arthur, Jan Christer og Erik Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Ingeborg S Hansen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5131/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 50 % stilling som fagarbeider i barnehageassistentstilling ved Guolban mánáidgárdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4952/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Idar Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Gjøvik Hansen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4916/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4751/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42466 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4845/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4819/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4313/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4660/2022 | Ledere ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4622/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Torfinn Balto og Kristine Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Torfinn Balto m.fl. | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4561/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4383/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4406/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4438/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4440/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4363/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4315/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4274/2022 | Guolban mánáidgárdi Invitasjon til årets MS-konferanse i Tromsø – tirsdag 27. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Region Ms - Region Nord-Norge | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4166/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4103/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 4138/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3894/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3852/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1013 - Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3714/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3639/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3518/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3492/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Persen Anti | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3437/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9780/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9741/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1504657, Forsikringsbevis til ansatte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9753/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9667/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9550/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samordna uttale til forslag til områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9439/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9365/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av kulturmidler 2022 1. tildeling - Grunnstønad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVD MUSEA- JA HISTORJÁSEARVI / DSS MUSEUMS- OG HISTORIELAG | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9325/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2022, sendt 02.11.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9243/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Oppstartsmøte innføring arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9224/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Supplering av søknad gnr 9 bnr 501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9139/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8981/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Re: Protokoll til godkjenning gnr 9 bnr 308 i Karasjok . Fradeling av tomt til bussdepot http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Einar Roska | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8926/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46532 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.10.2022 | RegistryNumber: 8912/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8737/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46218 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8598/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innføring av innkjøpsstopp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46083 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth m.fl. | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8463/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8334/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8447/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8438/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8269/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8281/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Matrikkelbrev gnr 2 bnr 44 i Gahtajoha 18 med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8198/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8161/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8016/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7862/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7775/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7758/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4042/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7604/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forlengelse av landingstillatelse med helikopter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina - Karl-Otto Jacobsen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7609/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7581/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 22-15049-4 - Bosetting av flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7309/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Tilbud om 100 % fast stilling som sykepleier med fagansvar på sykeavdelingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 5654/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7187/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7219/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7103/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6985/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppgjørsordning for privat virksomheter som vaksinerer mot covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELFO | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6920/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6918/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** 01. - 02.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44613 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6993/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6794/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6754/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6694/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6956/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rovviltnemndsmøte 25.8.2022 – Saksfremstillinger, saker til informasjon og påmelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6640/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biret Alehtta Eira Anti | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6595/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6567/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke v/Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arctic-Paydirt ved Frank Bakke | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6340/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjon om nytt eksamenssystem for jegerprøven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6366/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6216/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6168/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6106/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer-Terje Tretnes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Tretnes | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6058/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Espen Thomassen m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5963/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fylkesnemndenes saksportal: For store dokumenter + organisering av vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5952/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Rapporteringsskjema m/vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5902/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Månedsbrev juni måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5850/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Tilbud om 100 % fast stilling som kokk/ institusjonskokk ved helsesenterets kjøkken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celine Stovner Nordli | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5639/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 64 Galmmat - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Johan Anders Biti m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5541/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anita Nordsletta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Balto Nordsletta m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4938/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Arild, Simon og Hans Adrian Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Arild Holmestrand m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4752/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Kristian Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Balto | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5218/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kåre og Aiken Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5224/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sammol Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sammol Jovnna Nystad m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5231/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5269/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg 4 og 6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5084/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4844/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4868/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4862/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41933 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4312/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4657/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4501/2022 | Guolban mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4382/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4405/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4443/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4362/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4349/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4273/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4304/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4314/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4142/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Brev til kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3972/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3901/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3754/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3686/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Kunngjøring av ledig stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole ved Karasjok kommune - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41256 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3637/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Henning Alstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Alstad | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3610/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nibio - Paul Eric Aspholm | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3601/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3517/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3491/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kristine Solbakken og Nils Torfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Rasmus Solbakken | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3438/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Eriksen Elektro AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIKSEN ELEKTRO AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3434/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Anders Biti, Tom-Erik Biti og Ole Adam Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3389/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til bestandsplanmøter 2023 - med oversikt over bestandsplangruppene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47446 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Aarthun Ims | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9826/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957925, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9752/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9740/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Re: Vedr klage Ref.2021/979-6/242 og Ref.2022/135-3/233 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder AS | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9641/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9372/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9464/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9443/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse - Områderegulering for Markannjárga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Veimæl Utsi | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9421/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9249/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina W. Tronstad' | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9223/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9037/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8979/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Vi innvilger søknaden om samtykke etter automatisk saksbehandling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8939/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokoll til godkjenning gnr 9 bnr 308 i Karasjok . Fradeling av tomt til bussdepot http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: shx@fefo.no m.fl. | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8925/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8566/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46213 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8593/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8393/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 04.10.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8362/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8280/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8268/2022 | Guolban mánáidgárdi Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 7614/2022 Dokument tittel: Melding til tinglysing gnr 2 bnr 44 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8116/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8154/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- John Nystad, Ámmon Piera Nystad og Jan Kristian Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8015/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7757/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forespørsel til kommunedirektøren om misligheter, risikosituasjon og intern kontorll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7650/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** og språkpedagog http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4040/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forlengelse av landingstillatelse med helikopter, http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina - Karl-Otto Jacobsen | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7601/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7575/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7580/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7295/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7624/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7324/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 22-15049-3 - Bosetting av flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7308/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7301/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7253/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7102/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7072/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6929/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6304/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6753/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6720/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6955/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6681/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erika Niittyvuopio | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6544/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gjennomkjøring -Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jørgen Jørgensen m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Jørgensen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6553/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag KS 19.05.22 - Mátkemeari Kárášjohka/Porsáŋgu merken guoddevaš mátkemearrin – prinsihppamearrádus Merking av reisemålet Karasjok/Porsanger som bærekraftig reisemål - prinsippvedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44053 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.08.2022 | RegistryNumber: 6433/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune SV: flere personer på disp, Arctic invest as v/frank bakke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic-Paydirt ved Frank | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6339/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6167/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6104/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Aslak Alf Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Alf Mienna | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 4947/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Informasjon om Digibarnevern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Anja Evensen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5529/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jo Espen Thomassen, Mari Ingeborg Thomassen, Pål Even Thomassen, Olga Thomassen og Beate Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Espen Thomassen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5539/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Trym Johansen m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Johansen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5540/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ketil Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Somby | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5162/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokoll fra rovviltnemndas møte den 28.6.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5077/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring på tilskuddsrapportering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5071/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4814/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Hans Nystad og Eli Anne Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Nystad | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4917/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4311/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier - publisering av veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Aschim, Carsten | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4710/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4334/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4329/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4348/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4379/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4303/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4321/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4199/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4174/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 4141/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3991/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4012/2022 | Ledere Månedsbrev mai måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3870/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3753/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3796/2022 | Guolban mánáidgárdi Dokumentasjon for å lukke pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3694/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41254 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3635/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3567/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3516/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3490/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Disp etter 5.mai - Innvilget - Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3506/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Simen Andre Johnsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Andre Varsi Johnsen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3453/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3436/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingeborg, Jan Arthur, Jan Christer og Erik Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Hansen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3431/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring - kartlegging av personer i aldersgruppen 0-17 år og 18-49 år i institusjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3440/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1045377, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: servicesalg@klp.no | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9751/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9466/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9476/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9441/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Områdergulering for Markannjarga ID 5437 – høringsuttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9409/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr klage Ref.2021/979-6/242 og Ref.2022/135-3/233 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder AS | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9323/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Utbetaling av tilskudd - Grunnstønad og aktivitetstilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9321/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Offentlig søkerliste - kommunedirektør http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46868 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9248/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9036/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Nummert brev nr. 9 fra revisor til kontrollutvalget i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Bæhr | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 8995/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Vs: Sak 2022/246 Tomt til fylkeskommunalt bussdepot http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sveinung Meyer Svendsen | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 8897/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Områderegulering for del av Karasjok sentrum. Melding om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 8998/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bajitgorži 32 Søknad om rammetillatelse 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8532/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8984/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46561 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8941/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Oppstarsmøte innføring arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8874/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag KS 06.10.22 - Dearvvasvuođaguovddáš- ja skuvlavistti konseaptta válljen Valg av konsept for helsesenterbygg og skolebygg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46468 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8848/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2022 | RegistryNumber: 8475/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8442/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8392/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8267/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8279/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8123/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2022, sendt 20.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7749/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7756/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 6337/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Melding til tinglysing gnr 2 bnr 44 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7614/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7664/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 2753/2022 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel til kommunedirektøren om misligheter, risikosituasjon og intern kontorll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7649/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Meannudeapmi giellapedagogavirggis http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4039/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7587/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7577/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7318/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7289/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41672 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 4053/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7249/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7238/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7213/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7074/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7101/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2022 | RegistryNumber: 7071/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44428 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6808/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6721/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gjennomkjøring - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-gjennomkjøring - Odd Mathis Hætta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Mathis Hætta m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6552/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.08.2022 | RegistryNumber: 6492/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6409/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6290/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole flere personer på disp, Arctic invest as v/frank bakke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic-Paydirt ved Frank | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6265/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6166/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6175/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6103/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6062/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6001/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anne Karine Krokmo og Aslak O. Krokmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Karine Krokmo m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5959/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5886/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43425 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5804/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5811/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5561/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5470/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlá - John Nystad, Hánná Sofe Nystad og Elle Márgget Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5170/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Roald Andreas Vuolab og Helge Andreas Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5137/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Anders Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5140/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 45 Beahcečaŋŋá - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Frank Bakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Bakke | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5095/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5064/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Arne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arne Næss | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4888/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4310/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rovviltnemndsmøte per Teams den 28.6.2022 klokken 9.–11. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4672/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4668/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Vennlig påminnelse - Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Grethe Almenning | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4653/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4636/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4352/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4378/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4453/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4302/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4320/2022 | Guolban mánáidgárdi Dokument 22/08711-5 Informasjon om utsatt ikrafttredelse av endret luftfartshinderforskrift sendt fra LUFTFARTSTILSYNET http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: luftfarttilsynet | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4205/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på mottatt svar - Anmodning 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Hedda Gudim | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4071/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3990/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4011/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kåre og Aiken Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Balto m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3859/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3795/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3749/2022 | Ledere Søknad på stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3627/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Offentlig søkerliste for stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41252 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3633/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41212 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3593/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3515/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3489/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Purring - kartlegging av personer i aldersgruppen 0-17 år og 18-49 år i institusjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3416/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sammol Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sammol nystad m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3394/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9769/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9775/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9594/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47188 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9568/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 2019/208 Svar på offentlig høring Markanjarga områderegulering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luostejok Nett AS v/ Nils Arve Lund | Journaldato: 10.11.2022 | RegistryNumber: 9387/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9035/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46703 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9083/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Områderegulering for del av Karasjok sentrum. Melding om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN AVD LAKSELV m.fl. | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8970/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2022 | RegistryNumber: 8983/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vs: Sak 2022/246 Tomt til fylkeskommunalt bussdepot http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinung Meyer Svendsen | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8890/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: Oppstarsmøte innføring arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8873/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innsyn søkerliste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Andersen | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8732/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8556/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Hilanmo | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8500/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8391/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8431/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2022 | RegistryNumber: 8330/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8278/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8167/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Møtereferat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45763 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8143/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7866/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Byggetillatelse i ett trinn tilbygg til bolig gnr 9 bnr 1 fnr 249 Jeaggeluodda 25 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ailu H Hansen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7727/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % vikariat stilling frem til september 2022 i Sykeavdeling - 2021/819 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7755/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Meannudeapmi giellapedagogavirggis http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4038/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7620/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7582/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7579/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7597/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43693 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 6073/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44767 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7147/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42288 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 4667/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7237/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7167/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44627 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7007/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2022, sendt 02.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6931/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 7000/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6997/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6820/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6822/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6793/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6797/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6798/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6738/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rapport grunnstønad, aktivitetstilskudd og anleggsmidler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 6732/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Gjennomkjøring - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Steinar Svendsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Svendsen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6551/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.08.2022 | RegistryNumber: 6230/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Varsel om oppmålingforretning i Gahtajohka 18 i Karasjok onsdag 24.08.2022 kl 10:00 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo m.fl. | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6318/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6165/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6174/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6067/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6102/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Torgrim Fredeng Kemi og Ole-juhan Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgrim Fredeng Kemi m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 5848/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Osvald Anti | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5975/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43424 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5803/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43419 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5798/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5622/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5575/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40427 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 2808/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Vedr klage Ref.2021/979-6/242 og Ref.2022/135-3/233 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TURGLEDER AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5267/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5476/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Erling Skoglund, Atle Skoglund og Stian Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Erling Skoglund m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5255/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke v/Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5229/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Piera Pedersen og Ingrid Eide http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Pedersen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5127/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5180/2022 | Guolban mánáidgárdi 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Morten Ailu Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ailu Hansen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5092/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tor Georg Næss, Emil Oscar Næss og Siiri Maija Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4780/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4904/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4853/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41930 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4309/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om DigiBarnevern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordreisa Kommune - Ellinor Anja Evensen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4611/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4637/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4632/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 30.–31.5.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4487/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4351/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4402/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4398/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4452/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4301/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4249/2022 | Guolban mánáidgárdi Bestilling av innsyn - Sak: 2019/69 Løpenr: 3910/2022 Dokument tittel: Kommentarer til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4171/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Birger Mannsverk og John Edvart Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4178/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4010/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kommunal trafikksikkerhetsplan - ny mal fra Trygg Trafikk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3968/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3923/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3928/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3748/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3765/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3794/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukrainalaš báhtareddjiid ásaheapmi - Bosetting av flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marie Joks | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3690/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Kunngjøring av ledig stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning ved Karasjok kommune - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41243 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3624/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3592/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3194/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3488/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kunngjøring av ledig stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling ved Karasjok kommune - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41133 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3514/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse til Karasjok kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3455/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Aslak Alf Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Alf Mienna | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3403/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Kristian Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils kristian Balto | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3429/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9774/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9739/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9733/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9679/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Servicerapport http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9621/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9593/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foredrag fra fylkeskonferanse: Universell utforming gjennom medvirkning, dag 2. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alesia Andreassen | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9544/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Fornyet forhåndsvarsel og pålegg om stans av arbeid. Ulovlig hytte oppført på gnr 7 bnr 1 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Rikardsen | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9420/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak - Rapport fra tilsyn 10305 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kundestotte@lksa.no | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9526/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9477/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9468/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9460/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av områderegulering for Márkannjárga, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9385/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Terje Tretnes | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9268/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9254/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Matrikkelbrev gnr 7 bnr 44 med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9160/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9034/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9082/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om disp fra arealplanen for 24/27 på Gámehisguolbba med areal fra 24/1 til bolig- og landbruksformål http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8977/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8965/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sak 2022/46: Vedtak i Formannskap http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8871/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: Synkronisering av plandata og arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina W. Tronstad' m.fl. | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8872/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utsending matrikkelbrev gnr 9 bnr 526 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 13.10.2022 | RegistryNumber: 8823/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste kommunedirektør http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Thorsen | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8729/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8719/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8558/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8494/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Bajitgorži 32 Søknad om rammetillatelse 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8419/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8390/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8353/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8446/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dokument 20/1860-23 Innvilger overføring av tilskudd over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 60 sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8360/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8340/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8430/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8277/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45719 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8099/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8155/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7865/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7780/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solrunn Holmen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7754/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Morten Ailu Hansen: Søknad om disp fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad for å bygge tilbygg til bolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Ailu Hætta Hansen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7716/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4037/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7573/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7586/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7578/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7280/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7110/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7142/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7004/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6289/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6999/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6996/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6891/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6756/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6821/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Endret arbeidsavtale for avdelingsleder med undervisningsplikt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6787/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Gjennomkjøring - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Johannes A Hætta m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6550/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2022 | RegistryNumber: 6497/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6331/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6299/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2022 | RegistryNumber: 6263/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6164/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6173/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6101/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6066/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5999/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag KS 20.06.22 - Plánadárbodárkkisteapmi - gielddalaš plánastrategiija 2020-23 Revidering av planbehov - kommunal planstrategi 2020-23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43614 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5993/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2022 | RegistryNumber: 5976/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43418 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5802/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5618/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Gunn Anette Aslaksen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John-Morten A Aslaksen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4910/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas- Andreas Mäki, Signe Helander og Emil Mäki-Helander http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Andreas Mäki m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5116/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5493/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Fridtjof Isaksen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5220/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Hilmar Olsen og Atle Midttveit http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hilmar Olsen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5118/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frode Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samuel Frode Grønmo | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5138/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5168/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ulf Johnny Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Johnny Åsen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5148/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK HØRSELSLAG | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4214/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Osvald Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osvald Anti | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5099/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4959/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Gjerde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Gjerde | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4742/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Per Inge Eira m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Eira | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4836/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4722/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 3348/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41929 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4308/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4643/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4635/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4631/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4550/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4504/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4401/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4397/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4426/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4451/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4300/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4275/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4322/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4248/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4267/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn - Sak: 2019/69 Løpenr: 3912/2022 Dokument tittel: Uttalelse fra Karasjok Idrettsråd til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr. svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4170/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jakola, Katharine | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4101/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4033/2022 | Guolban mánáidgárdi 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak AID | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3878/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3902/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3914/2022 | Ledere Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kdd Dep - Prestkvern Iver Grøtting | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3775/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3764/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3793/2022 | Guolban mánáidgárdi Melding i forhold til ansettelsesprosessen for utlyst 100 % stilling som oppvekstrådgiver http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Elisabeth Didriksen m.fl. | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3689/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41240 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3621/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3579/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3547/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Infoskriv om dokumenttilsyn - Matrikkelloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Marthe Mari Normann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3538/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3487/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41130 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3511/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anna Ragnhild, Ann Kristin og Alice Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild Balto m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3427/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen og John Edvard Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3433/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Nystad, Hánná Sofe Nystad og Elle Márgget Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3414/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Krav om dekning av sakskostnader ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9833/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9779/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppdatert Møteprotokoll fra representantskapsmøtet i IKA Finnmark IKS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9790/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9744/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9724/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9738/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9661/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9732/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9608/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9563/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søker om utvidet skjenking 26.desember 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sami City Hotel | Journaldato: 18.11.2022 | RegistryNumber: 9561/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Foredragene fra fylkeskonferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. Sending 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alesia Andreassen | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9543/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Kontrakt nordsamisk fjernundervisning skoleåret 2022-2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AURSMOEN SKOLE | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9517/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak - Rapport fra tilsyn 10308 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kundestotte@lksa.no | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9525/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9472/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9458/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: Innsyn i sak 2021/1202 gnr 7 bnr 20 fnr 1 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian@advokatselskap.no | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9414/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Servicerapport - Pelias http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9381/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9370/2022 | Ledere Vedr. tilsagn om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av livdyr http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LISA MÁJJÁ GAUP | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9378/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Uttalelse til høring og offentlig ettersyn - Områderegulering for Markannjarga - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9352/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2022 | RegistryNumber: 9346/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Driftsetting av arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina W. Tronstad | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9314/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Terje Tretnes | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9267/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9253/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9104/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Byggdrifter/ vaktmester i Teknisk enhet - 22/571 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9032/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9091/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9028/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9018/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune SaksnrOppmålingsforretning 9/308 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sveinung Meyer Svendsen' | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8870/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Varsel om oppmålingsforretning gnr 9 bnr 1 Bájit Gorzi 32 for deling av tilleggsareal til Min Boazu AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8636/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Påminnelse om rutiner knyttet til suppleringsvalg av meddommere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordang, Birgit | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8747/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8753/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8557/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8400/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8427/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8351/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8441/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8445/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8339/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8276/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bajitgorži 32 Søknad om rammetillatelse 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8287/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokoll for oppmålingsforretning under Finnmarkseiendommen gnr 7 bnr 1, tilleggsareal til gnr 7 bnr 28 til godkjenning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jim Einar Roska | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8212/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8122/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7771/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solrunn Holmen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7753/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokollutdrag HMPS 19.09.22 - Morten Ailu Hansen: Søknad om disp fra reguleringsplanens utnyttelsesgrad for å bygge tilbygg til bolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45326 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7706/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4034/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7657/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7583/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ferdigattest for enebolig på eiendommen Mánnevárnjárga 41, gbnr. 8/45 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jacon - | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7323/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7585/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7592/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 2199/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3545/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41172 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3553/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7208/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole NY VURDERING - KARTLEGGING OG VERDSETTING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER I KARASJOK KOMMUNE. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9002 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 1949/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 6795/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7089/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7059/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 6693/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6928/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** 06.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6939/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6995/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6895/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversending av samarbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44448 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Solveig Ballo | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6828/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6796/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: karen maret hetta | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6717/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John-Marcus Kuhmunen m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6537/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6330/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.08.2022 | RegistryNumber: 6341/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.08.2022 | RegistryNumber: 6288/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6163/2022 | Ledere Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6076/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6077/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6065/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6100/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6141/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 19.07.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5948/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsvar på tilbakemelding tilknyttet lønn i arbeidsavtale av 05.07.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5858/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5612/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5621/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Lill-Eli Jørgensen-Dahl og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5285/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Johnny Torstein Andresen m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Torstein Andresen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5287/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Østby, Kirsten Østby, Martin Pope og Marvin Pope http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Edvard Østby m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5112/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5492/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5487/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Matti Naumanen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matti Naumanen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5158/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingolf Balto m./fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5172/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4213/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Klage på vedtak på søknad om dispensasjon for oppsett av lager http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5072/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Iŋga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4753/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Auvo Arvid Turunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4900/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jan Helmer Olsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4641/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4647/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4634/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4630/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4496/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Torgrim Fredeng Kemi og Ole-juhan Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Fredeng Kemi m.fl. | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4467/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4482/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4450/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4447/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4396/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4299/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4296/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4265/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4258/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4032/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3949/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3893/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse fra Karasjok Idrettsråd til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr. svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok idrettsråd | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3912/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3792/2022 | Guolban mánáidgárdi 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aid Dep - Andersen Kristin Leifsdatter | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3677/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Offentlig søkerliste for stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41237 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3618/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41195 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3576/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Offentlig søkerliste for stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41127 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3508/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3484/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3530/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3445/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Gunn Kirsti Balto og Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3432/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke v/Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC-INVEST AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3425/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Veterinærvakt i Karasjok og Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: anveig merete | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9830/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9776/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9773/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Viktig informasjon om MinID for avgangselever http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9761/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9765/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9731/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.11.2022 | RegistryNumber: 9743/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9681/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Re: Vedr klage Ref.2021/979-6/242 og Ref.2022/135-3/233 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder AS | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9642/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9607/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak - Rapport fra tilsyn 10309. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kundestotte@lksa.no | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9524/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9516/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9456/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: Innsyn i sak 2021/1202 gnr 7 bnr 20 fnr 1 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian@advokatselskap.no | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9413/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. tilsagn om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av snøscooter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LISA MÁJJÁ GAUP | Journaldato: 09.11.2022 | RegistryNumber: 9377/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Statsforvalterens innspill til varsel om oppstart - NVE steinbrudd - gnr/bnr 9/1/304 og 9/1 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46916 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9296/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.11.2022 | RegistryNumber: 9257/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9220/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uttalelse til høring/offentlig ettersyn på områderegulering for Markannjarga - arealplan id 201302 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 31.10.2022 | RegistryNumber: 9201/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9193/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskapsmøte 23.11.2022 kl. 12 i Lakselv http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9141/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9017/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9027/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9023/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9041/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i Karasjok skole - 2022/130 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9081/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Byggdrifter/ vaktmester i Teknisk enhet - 22/571 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9031/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Deltakelse i skadefellingslag - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8969/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sak 2022/246 Tomt til fylkeskommunalt bussdepot http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sveinung Meyer Svendsen' m.fl. | Journaldato: 17.10.2022 | RegistryNumber: 8869/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helsesykepleier 100 % vikariat i Barn, unge og familie - 22/940 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2022 | RegistryNumber: 8863/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr 9 bnr 1 tilleggsareal i Karasjok. Sak 2022/737 Min Boazu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8592/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8551/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8578/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8571/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8630/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Planprogram til ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Espen Flatin Drogseth' m.fl. | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8403/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2022 | RegistryNumber: 8357/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2022 | RegistryNumber: 8426/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8275/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning for bygging av ny vei og byggetrinn 2 av slakteriet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIN BOAZU AS | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8261/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8253/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole VS: Geosynkronisering av plandata, tildelingsbrev http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjartan Greiff Selnes (kjartan.selnes@nkgs.no) | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8234/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Servicerapport - Pelias http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8214/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokoll for oppmålingsforretning under Finnmarkseiendommen gnr 7 bnr 1, tilleggsareal til gnr 7 bnr 28 til godkjenning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hege Charlotte Næss m.fl. | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8166/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Godkjenner overføring av ubrukte midler til 2022- rapport og søknad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7773/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7779/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7632/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 4049/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Melding fra Statsforvalteren http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Arild Nielsen | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7663/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet AVS-22-08 00246 - Svar fra Arkivverket http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7627/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7594/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7584/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7619/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7322/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7617/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7612/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad ferdigattest for enebolig på eiendommen Mánnevárnjárga 41, gbnr. 8/45 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jacon - | Journaldato: 14.09.2022 | RegistryNumber: 7319/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7281/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3543/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Kunngjøring av ledig 100 % fast miljøterapeutstilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3147/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7254/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 6682/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7087/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uttalelse etter befaring - Søknad om dispensasjon til boligformål og landbruksformål - gbnr. 24/1 og 24/27 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7027/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6949/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6938/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emily Alisin | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6902/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6990/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ole Georg Balto og Vegar Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Georg Balto m.fl. | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6534/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2022 | RegistryNumber: 6690/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 6734/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ??AnneLNGaup?? | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6597/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.08.2022 | RegistryNumber: 6326/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6162/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6129/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6099/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 20.06.22 - Sápmi ealáhusgárdi – ovttasbargošiehtadus Sápmi næringshage - samarbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43618 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5997/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag FS 01.07.22 - Tilbud på bistand i rekrutteringsprosessen for kommunedirektør http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43629 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6008/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43439 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5818/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43421 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arbeidsavtale for avdelingsleder med undervisningsplikt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5595/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John og Gunnhild Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Klemetsen Engstad m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4754/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 04.07.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5523/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5240/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Paal Arne Sollien m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paal Arne Sollien m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5288/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnar Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5211/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Tore Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Solbakken | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5146/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil, Jon Egil og Dan Peder Olli http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5156/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jonas Gulsrud og Maria Louise Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5139/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5143/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5164/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVD MUSEA- JA HISTORJÁSEARVI / DSS MUSEUMS- OG HISTORIELAG | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4212/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4912/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer -Evy Marie Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Marie Guttorm | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4913/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4729/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4706/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4629/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4633/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Arne Kristian Balto m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristian Balto | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4562/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4470/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4375/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4359/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4390/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4446/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4449/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4395/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4389/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4327/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4298/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4271/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4253/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4264/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4207/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4031/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4003/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kommentarer til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SVØMMEKLUBB | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3910/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3791/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3760/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Informasjon om politiattest i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Christine Nilssen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3673/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3571/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3483/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3449/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3426/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Bakke | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3412/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Hilmar Olsen og Atle Midttveit http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hilmar Olsen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3397/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Andreas Mäki, Signe Helander og Emil Mäki-Helander http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3390/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9815/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9798/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9781/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9805/2022 | Guolban mánáidgárdi Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9737/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9730/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Nå kan du melde på flere til Valgkonferansen 2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Valgdirektoratet | Journaldato: 25.11.2022 | RegistryNumber: 9702/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47255 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9635/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47258 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9638/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9658/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9596/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foredrag fra fylkeskonferanse: Universell utforming gjennom medvirkning, dag 2. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alesia Andreassen | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9546/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak - Rapport fra tilsyn 10307. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kundestotte@lksa.no | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9523/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9478/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9471/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9474/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: Leder - 100 % fast stilling - 2. gangs utlysning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9436/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9412/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2022 | RegistryNumber: 9416/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Langsiktig plan for samarbeidsforum for desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling i skolen (Dekomp) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.11.2022 | RegistryNumber: 9309/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9270/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.11.2022 | RegistryNumber: 9252/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Anders Somby | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9192/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Områderegulering for del av Karasjok sentrum. Melding om oppstart av planarbeid, høring og offentlig ettersyn av planprogram http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9143/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9016/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad på stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i Karasjok skole - 2022/130 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9080/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Vikariat enhetsleder teknisk i Teknisk enhet - 22/926 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9039/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9026/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Midlertidig permittering fra skadefellingslaget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8968/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2022 | RegistryNumber: 8914/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering - NVE Steinbrudd - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8900/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helsesykepleier 100 % vikariat i Barn, unge og familie - 22/940 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2022 | RegistryNumber: 8862/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tomtearrondering bussdepottomt - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8838/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2022/249 Løpenr: 8343/2022 Dokument tittel: Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5437 Karasjok kommune per oktober 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Hilanmo | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8745/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8550/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8570/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8568/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innsyn byggesøknad GNR: 7 BN. 20 FNR. 1 (Datalex ref: PAA-4301) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATHUSET LAKSELV AS | Journaldato: 10.10.2022 | RegistryNumber: 8529/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Antall veterinærer i vaktordning etterlyses http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark v/Jakobsen, Anne Sofie | Journaldato: 07.10.2022 | RegistryNumber: 8518/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8577/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommuneplanens samfunnsdel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Maret | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8491/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2022 | RegistryNumber: 8493/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem SV: Planprogram http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Espen Flatin Drogseth | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8388/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8415/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8376/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8435/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8274/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geosynkronisering av plandata, tildelingsbrev http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Vaadal | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8233/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8243/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8187/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8142/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Reinconsult: Søknad om disp fra reguleringsplan Ravdojohguolbba for fradeling av tilleggsareal til slakteri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 7925/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45632 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 8012/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Påminnelse - Innhenting av kontaktinformasjon i kommunene - Nasjonal kartlegging kommunenes tjenestetilbud demens http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7733/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7786/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7772/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7696/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 19.09.2022 | RegistryNumber: 7686/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Informasjon om TryggEst, tilskuddsordning og konferanse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7635/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7658/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7631/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7616/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7593/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 66695 202209131202 Servicerapport 100 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7303/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2022 | RegistryNumber: 7284/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7263/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7274/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kontrakt - Karasjok Musikkforening - 17. mai http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44668 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7048/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Møtereferat fra møte i kriseledelsen 19.08.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44269 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Svein Atle Somby m.fl. | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 6649/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7188/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttalelse til søknad om dispensasjon - Tilbygg til bolig - gbnr. 9/1/249 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7210/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oppmåling gnr 7 bnr 1 Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Margrethe Måsø | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7133/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44175 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 6555/2022 | Guolban mánáidgárdi Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tor Georg Næss, Ilona Sipilä, Sanni Leena Næss, Siiri Maija Næss og Emil Oscar Næss m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 2418/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7180/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7105/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6984/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6992/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6970/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpi mohtorjohtolatlágas/ ispensasjon fra motorferdselloven sommer-Magne Svineng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Svineng | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 6953/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** 06.09.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2022 | RegistryNumber: 6937/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6989/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6789/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni Østby | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6689/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.08.2022 | RegistryNumber: 6948/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6629/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ole Georg Balto og Vegar Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Georg Balto m.fl. | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6536/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.08.2022 | RegistryNumber: 6509/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingar Haukenes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Haukenes | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6217/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6161/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6098/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 20.06.22 - Opmodatsirdinšiehtadus -2019 earrádusfámohuhttin - Avtale om overdragelse av eiendom - opphevelse av vedtak fra 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43615 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5994/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer-Annfinn Balto og Randi Romsdal Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annfinn Jarl Balto | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5984/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Niklas Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niklas Gaup | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5928/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på kommunens oppfølgning av påpekte lovbrudd etter tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5907/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 4469/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5817/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5799/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5632/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Beslutning om kjøp av tjeneste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORDNORSK LEDERUTVIKLING | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5623/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5607/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5239/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Ove Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ove Biti | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5293/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5477/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Dag og Ole Mathis Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nedrejord m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5227/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Anthi Åsen, Ingvald Klemet Åsen og Edvard Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Anthi Åsen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5130/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Christian Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Christian Biti | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5213/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Gunnar Persen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Gunnar Persen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5202/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnhild og Bjørnar Rasmussen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Alette Rasmussen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5160/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Irene Boine http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5173/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Valdemar, Gunnar og Kurt Grønvold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valdemar Grønvold m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5174/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje og Britt Inger Østby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Østby m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5171/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Knut Berg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Frode Berg | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5125/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Thorbjørn Fagerness og Silje Borg Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Fagerness m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5136/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ole Jens Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Jens Rasmus | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5119/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anniken Fagerness og Sven Tore Kemi Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken E Fagerness m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5120/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BAHKILJOGA ASTOAIGESEARVI BAKKILJOK FRITIDSFORENING | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4211/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Piera Somby og Ingvald Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5154/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting i 80% fast stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5098/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Rolf Are Gustavsen, Øyvind og Dagfinn Lindbæck http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4889/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Helge Norvang og Kirsten Myrskog http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Norvang m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4778/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Eira, Marit Kirsten Gaup og Per Ivan Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4779/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 4553/2022 Dokument tittel: Søknad om tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling (Guolban) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4935/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4732/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4500/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 56 Basevuovdi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Egil Olli m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4522/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4463/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2022 | RegistryNumber: 4462/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4374/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4358/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4369/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4448/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4433/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4347/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4323/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4297/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4269/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4289/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4228/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4252/2022 | Guolban mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4305/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar 100 % fast stilling i Sykeavdeling - 22/518 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4162/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Lill-Eli Jørgensen-Dahl og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4105/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Cealkámuš virgelobi ohcamuššii http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41594 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 3975/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4030/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4002/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3997/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3868/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3607/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3570/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41188 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3569/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3482/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3448/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Innhenting av standpunktkarakterer (ST) for avgangselever skoleåret 2021-2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3443/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingolf Balto m./fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3419/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Østy, Kirsten Østby, Martin Pope og Marvin Pope http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: edvard østby m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3400/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3423/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9792/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.11.2022 | RegistryNumber: 9721/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9690/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2022 | RegistryNumber: 9675/2022 | Kárášjoga buohcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9736/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: Vedr "oppsett av effektbehov min njuovahat" http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Robin Thomassen' m.fl. | Journaldato: 22.11.2022 | RegistryNumber: 9629/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9611/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2022 | RegistryNumber: 9595/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foredragene fra fylkeskonferanse: Til universell utforming gjennom medvirkning. Sending 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alesia Andreassen | Journaldato: 17.11.2022 | RegistryNumber: 9545/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak - Rapport fra tilsyn 10310. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kundestotte@lksa.no | Journaldato: 16.11.2022 | RegistryNumber: 9522/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9483/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.11.2022 | RegistryNumber: 9429/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Riksantikvaren inviterer til Innspillsmøte om Haag-konvensjonen og nasjonal beredskap - 7. desember http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riksantikvaren arrangement | Journaldato: 14.11.2022 | RegistryNumber: 9431/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2022 | RegistryNumber: 9396/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om ferdigattest hytte gnr 14 bnr 41 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Arild Holmestrand | Journaldato: 07.11.2022 | RegistryNumber: 9333/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2022 | RegistryNumber: 9210/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Refusjonskrav høsten 2022 Videreutdanning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.10.2022 | RegistryNumber: 9169/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9154/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Oppfølging av tilsyn - KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 27.10.2022 | RegistryNumber: 9147/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Søknad på stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i Karasjok skole - 2022/130 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9079/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Vikariat enhetsleder teknisk i Teknisk enhet - 22/926 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9038/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Servicemedarbeider i FDV-avdeling - 22/572 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9033/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2022 | RegistryNumber: 9025/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2022 | RegistryNumber: 3966/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2022 | RegistryNumber: 8964/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2022 | RegistryNumber: 8928/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2022 | RegistryNumber: 8904/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8902/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2022 | RegistryNumber: 8892/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Helsesykepleier 100 % vikariat i Barn, unge og familie - 22/940 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2022 | RegistryNumber: 8861/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokollutdrag KS 06.10.22 - 2. Kvartálaraporta/2. Kvartalsrapport 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46467 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.10.2022 | RegistryNumber: 8847/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Nord-Norges Eldrerådskonferanse i Kirkenes 2022. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karstein Kristiansen | Journaldato: 12.10.2022 | RegistryNumber: 8754/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8567/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8549/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2022 | RegistryNumber: 8625/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2022 | RegistryNumber: 8375/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Basistilskuddsrapport for fastlegeordningen i 5437 Karasjok kommune per oktober 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: No-reply Helfo | Journaldato: 03.10.2022 | RegistryNumber: 8343/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/46054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.10.2022 | RegistryNumber: 8434/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8306/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.09.2022 | RegistryNumber: 8273/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Faktura NVE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Svineng | Journaldato: 29.09.2022 | RegistryNumber: 8247/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra plankrav for bygging av bolig og garasje på Ravdojohnjarga - gnr. 10, bnr. 68 -Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Andreassen | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8231/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2022 | RegistryNumber: 8229/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Helsedirektoratet overtar drift og utvikling av Kostholdsplanleggeren.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8209/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SV: Synkronisering av plandata og arealplaner.no http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kjartan.selnes@norkart.no | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8225/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Tilsetting av 2 faste 100 % miljøterapeutstillinger i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/866 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2022 | RegistryNumber: 8206/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tillatelse til å dumpe masser http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIn Boazu | Journaldato: 26.09.2022 | RegistryNumber: 8165/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2021/928 Løpenr: 7666/2022 Dokument tittel: Søknad om utslippstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8117/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8141/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2022 | RegistryNumber: 8133/2022 | Guolban mánáidgárdi Områderegulering for Markannjárga. Melding om høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 22.09.2022 | RegistryNumber: 7916/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Møtereferat sivilforsvaret vedrørende ny brannstasjon. Fremdrift prosjektering og anbud http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAGAT - Lova Hilanmo | Journaldato: 21.09.2022 | RegistryNumber: 7897/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om disp fra arealplan for tilleggsareal til hyttetomt i Anarjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Asgeir Samuelsen | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7744/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2022 | RegistryNumber: 7767/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.09.2022 | RegistryNumber: 7695/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Sykepleiere sykeavdelingen i Sykeavdeling - 22/935 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2022 | RegistryNumber: 7680/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Individuell avtale om deltakelse i Veterinærvaktordningen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7634/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ønske om deltakelse i skadefellingslaget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7639/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2022 | RegistryNumber: 7652/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7608/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7576/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/45208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.09.2022 | RegistryNumber: 7588/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41838 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 4217/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7273/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7278/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7265/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 7247/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41840 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 4219/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Møtereferat fra møte i kriseledelsen 03.06.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41498 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.09.2022 | RegistryNumber: 3879/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7251/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7212/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2022 | RegistryNumber: 7232/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7186/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2022 | RegistryNumber: 7209/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7166/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Stilling innen rus og psykiatritjenesten i Helse enhet - 22/840 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2022 | RegistryNumber: 7153/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7104/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppmåling gnr 7 bnr 1 Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Margrethe Måsø | Journaldato: 06.09.2022 | RegistryNumber: 7125/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet tomtearrondering bussdepottomt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Sveinung Meyer Svendsen' m.fl. | Journaldato: 05.09.2022 | RegistryNumber: 7041/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapportering på tilskudd, 2021, Tiltak for å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 02.09.2022 | RegistryNumber: 7018/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6991/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2022 | RegistryNumber: 6894/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2022 | RegistryNumber: 6823/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6763/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6799/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6757/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.08.2022 | RegistryNumber: 6983/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer-Magne Svineng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Svineng | Journaldato: 25.08.2022 | RegistryNumber: 6724/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2022 | RegistryNumber: 6969/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2022 | RegistryNumber: 6936/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd for 17. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK MUSIKKFORENING | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6653/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2022 | RegistryNumber: 6705/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2022 | RegistryNumber: 6594/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6540/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/44174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2022 | RegistryNumber: 6554/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Maret lajla og Signe Susanne Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Máret lajla Nedrejord m.fl. | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6215/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6080/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6096/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5978/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten G Graven m.fl. | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5974/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Petter Theodorsen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5964/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annfinn Jarl Balto m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5961/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapport fra tilsyn med omsorgsboligene i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 3944/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43437 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5816/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43488 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5867/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43492 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5871/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC PRIME AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5642/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansa Asllat Skoglund Sara | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5651/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Melding om beslutning i kjøp av tjeneste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD NORD-NORGE | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5602/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Økning av årslønn i endret arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5603/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Anders Gaup m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Gaup m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5113/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5296/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5238/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5093/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Stian Moeng og Daniel Eikjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Stian Moeng m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5177/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingar Haukenes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Haukenes | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5091/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Iver P. Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5097/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5124/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Edvard Veimæl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5163/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjell Olav Guttorm og Sanja Kubat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanja Kubat m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5165/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GASKAVUOVDI VEL | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4210/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Harald Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Balto | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4890/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 22,73 % fast pleiemedarbeiderstilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4734/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Aksept av vilkår - Demensplan 2025 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4928/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4645/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4530/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4499/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4368/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4432/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4346/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4393/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4403/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4288/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4200/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar 100 % fast stilling i Sykeavdeling - 22/518 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4161/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4177/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Johnny Torstein Andresen, Tove Eldbjørg Andresen, Ine Marie Guttorm, Kaisa Malene Guttorm og Mats William Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Torstein Andresen m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4106/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Paal Arne Sollien, Roar Johansen, Sturla Bangstad, Oddgeir Terje Olsen, Karl Erik Arnesen, Børge Hemming Hansen og Torstein Svendsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paal Arne Sollien m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4107/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4029/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4001/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting av fast 100 % vernepleier i omsorgsbolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kari Balto | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3924/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3959/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3888/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3869/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3747/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3759/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3769/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3741/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3803/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3706/2022 | Ekonomiijaossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnar Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3705/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3700/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Vedtak - 2022 - 17030 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - 11993 (Láttosluohkka) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3599/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3573/2022 | Guolban mánáidgárdi Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3481/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3447/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9822/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2022 | RegistryNumber: 9823/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2022 | RegistryNumber: 9787/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.11.2022 | RegistryNumber: 9660/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole E-post fra Luftsjok kraftlag vedr forprosjkketering annleggsbidrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/47248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen