Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no 40 Dilljaskáidi - Endring av kjøretøy - Per Inge Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8946/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet DISPENSASJON http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Eira | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8942/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ endring av kjøretøy - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7998/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Elgjakt disp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7997/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ endring av kjøretøy - Anna Melkeråen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7939/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om disp til skuter under elg jakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7934/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 35 Bierssáskáidi - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven -endring av kjøretøy- Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7916/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jan Helmer Olsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7915/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp til elgjakta - samjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7914/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av disp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7906/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen m.fl. | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7901/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klage på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kr. Anti mfl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter T Hansen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7808/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedrørende dispensasjon fra motorferdselloven - 13 Lášssevárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Astrid N. Veimæl | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7767/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 63 Čalbmetbealvárri - Tillegg jaktmedlem- Johan Anders Biti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7695/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oppføring av nye medlemmer til dispensasjon fra motorferdselloven for jaktfelt nr 64 - Čalbmetbealvárri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nrk - Johan Anders Biti | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7691/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Registrering vedr dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan E. Henriksen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7677/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fwd: Disp. Elgjakt i Vuččulskáidi. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uit - Jan Erik Henriksen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7653/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 35 Bierssáskáidi - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven tillegg jaktmedlemmer- Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7551/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Elgjakt disp. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7550/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 45 Beahcečaŋŋa - Frank Bakke m.fl. tillegg jaktmedlemmer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7545/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Påføre flere jegere på vår elgjakt disp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: frank bakke | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7542/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven- tillegg jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7539/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon i forbindelse med elgjakt - Felt 41 Dakteroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ulf arnesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7538/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 28 - Ruotkkoroavvi - Dispensasjon fra motorferdselloven- tillegg jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Sara Nedrejord | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7532/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Nedrejord | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7528/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Omsøking disp jaktfelt Ammunaja http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7404/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7400/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7326/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp ref.PT3WAJ http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7306/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7305/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vår ref http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7303/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilleggstrase disp felt 59 Heargejohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7300/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tillegstrase disp felt 59 heargejohkka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7299/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven- tillegg jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7140/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon i forbindelse med elgjakt - Felt 41 Dakteroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ulf arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7139/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6972/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon i forbindelse med motorferdsel på http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ulf arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6971/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6861/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6860/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Felt 51 - Geassaroavvi: Endring av kjøredisp iforbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Vars | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6859/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6858/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6817/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lagadus - Svein Nordsletta | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6816/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 Dákteroavvi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Arnesen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Arnesen Sara m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5453/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Berg m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Berg | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6786/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6782/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6774/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet RIVTTES MÁĐI ŠUOLGGA BIVDOJOAVKKUS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - John Nystad | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6756/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6755/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ref. ref. 2021/686-143/K01 - Klage på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Svein Kr. Anti mfl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Tretnes Hansen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6751/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om Ny Disp-løype, Felt 16 Nieiddadvarri. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6750/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6740/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Deres ref.: 2021/696/K01. Avslag på dispensasjon til leir 1 jaktfelt 24 Guohcoaivi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Teigen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6739/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 29 Nuorrojohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John klemetsen Engstad | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6738/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rasmus Dan Vidar | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6736/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nieiddaidvárri - Dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6630/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 14 Fáhttevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Sandberg | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6595/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 30 Bojosbeasvárri - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Stian Molland m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Kløvtveit Molland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6591/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 57 Rávotjohka sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jørn Steve Paulsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Steve Paulsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6589/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 62 Vuhčulskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Henriksen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6588/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 35 Bierssáskáidi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6582/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 56 Bassevuovdi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Toralf Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6581/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 9 Njárgasaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Johannes Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge J Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6580/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 43 Gámehiseana - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Arve Lund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Arve Lund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6579/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 52 Njoammeljohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Ole Sandvik m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6578/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6577/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6576/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 58 Allamaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Kari Hansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6575/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6574/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuorggebuollán - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Rune Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6573/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Asbjørn Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6572/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Piera Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6571/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Uglebakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6570/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 3 Básteskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Torbjørn Bernhardsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Bernhardsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6569/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 64 Galmmat - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Einar Nilsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Nilsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6568/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 19 Geaimmejávri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6567/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Roger Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6566/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helmer Olsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6565/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Johan Anders Biti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6564/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6563/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunn-Astrid N. Veimæl m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Astrid Nyborg Veimæl | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6561/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tormod Birkely m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Birkely | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6560/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6559/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 17 Háldevađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Marte Monsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Henrikke Berg Monsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6558/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 45 Beahcečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6557/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Georges Nasr m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6556/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuorggebuollán - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Rune Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6555/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 33 Suolumaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Are Boine Nikkinen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Are Boine Nikkinen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6554/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 31 Áitevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Grønnli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6553/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 21 Doigesvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Henrik Gaup m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6552/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Uglebakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6551/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 10 Biipuidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Thorvald Guttorm Balto m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6550/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 54 Ráitejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Trym Johansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Johansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6549/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Roger Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6548/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Inge Turi | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6546/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 46 Stohkkečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tore Amundsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Amundsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6545/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Morten Utsi m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten S Utsi | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6544/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anna Melkeråen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6543/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Iver Nilsen Sara | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6542/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 55 Guorrasvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Tore Einan m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6541/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnulf Soleng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6540/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 40 Dilljaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Inge Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6539/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnt Isak Oskal m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6538/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 1 Sohpparvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vivi Dalseng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivi Dalseng Johnsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6537/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 44 Ruvvaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helge Mikkelsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6536/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 18 Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Jørgen Romsdal | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6535/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 6 Valjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Maurstad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6534/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6533/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6531/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6530/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6529/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6528/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 15 Girkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Rolf Gullik Sarre m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6527/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Andé Eriksen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6526/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6525/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6524/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6523/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6522/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6521/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 29 Nuorrojohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John klemetsen Engstad | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6508/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rasmus Dan Vidar | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6507/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 314/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/4 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 312/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/8, 15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 310/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fastsettelse av snøskuterløyper Karasjok kommune. Søknad om tillatelse til kryssing av Rv og Europavei http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED m.fl. | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 87/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sosifil av vedtatte snøskuterløyper i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@miljødir.no m.fl. | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 15610/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kunngjøring om vedtak av Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommunenn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15560/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6285/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6284/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6283/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 6242/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fastsettelse av forskrift om skuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15363/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Vars | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6233/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Andé Eriksen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils André Eriksen | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6232/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 15 Girkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Rolf Gullik Sarre m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik Sarre | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6231/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Jakobsen m.fl. | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15141/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15102/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SLAKTEEIENDOM AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15096/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Verner Johnsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15066/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6226/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Balto | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14943/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6225/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 196/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild J Balto | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14942/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6224/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ristin Ravdna Kemi og Tore Jan Gjerpe | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14854/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilif Torgeir Norvang | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14853/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28139 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6220/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Doris Norbye | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14852/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet testt per 22.09.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7244/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 6 Valjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Maurstad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6209/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Varsi Rasmus | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10763/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Eldbjørg Andresen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10762/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 44 Ruvvaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helge Mikkelsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen| | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6205/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Jakobsen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10761/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10760/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10759/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10758/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10724/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ref 2021/10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ailo sara | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8949/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 21 Doigesvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Henrik Gaup m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6195/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 46 Stohkkečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tore Amundsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Amundsen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6194/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 336/2022 | Guolban mánáidgárdi Høringsuttalelse - skuterløype http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailo sara | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8181/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 45 Beahcečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Bakke | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6192/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 323/2022 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Unni Rasmussen | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8175/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 10 Biipuidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Thorvald Guttorm Balto m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6191/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 255/2022 | Guolban mánáidgárdi 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anna Melkeråen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6190/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 124/2022 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7995/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 1 Sohpparvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vivi Dalseng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vivi Dalseng Johnsen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6189/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 121/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 84/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 83/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 82/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-12 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 198/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 16/2022 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Torgeir Norvang | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 7986/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-05 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 49/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15429/2021 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-29 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 47/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15428/2021 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15598/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15427/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15345/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse til revisjon av forskrift om snøskuterløyer i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7015/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15426/2021 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15435/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tillatelse til å skutertrafikk på eiendom 21/34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjerpe - Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7902/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6687/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-08 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15307/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15238/2021 | Láttošluohkká mánáidgárdi Tillatelse til å skutertrafikk på eiendom 21/34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjerpe - Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7881/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-24 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15002/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14945/2021 | Guolban mánáidgárdi Høring Forskrift om snøskuterløyper http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7802/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6169/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7899/2021 | Guolban mánáidgárdi Brevvtil landets kommuner om forsendelse i uke 37 av covid-19-selvtester http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7828/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Torgeir Norvang | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7675/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7897/2021 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ristin Ravdna Kemi | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7674/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet UNN oppretter regional covid senfølgeklinikk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7175/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 17 Háldevađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Marte Monsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Monsen | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6167/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7673/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7450/2021 | Guolban mánáidgárdi Hurtigtester - oppdatert informasjon om utsendelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7016/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Atle Hansen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7672/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7447/2021 | Guolban mánáidgárdi Dekningsstatistikk for barnevaksinasjonsprogrammet 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7004/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset HF | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7671/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Infobrev dose 2 til studenter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6135/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok slakteeiendom AS | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7670/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7444/2021 | Guolban mánáidgárdi Nyhetsbrev om koronasertifikat til kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5908/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7442/2021 | Guolban mánáidgárdi Beredskap for covid-19 høsten 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jd Dep - Adrian Cyril Trømborg Martin | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5730/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune (Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15619/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7441/2021 | Guolban mánáidgárdi Klage fra Stig Harby på vedtak av 22.4.21 i sak 2020/5: Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15204/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7665/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7440/2021 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Asgeir Samuelsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7663/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7439/2021 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Verner Johnsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7662/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7438/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5890/2021 | Guolban mánáidgárdi Klage saksbehandling Karasjok kommune vdr Basevuovdi Reg Plan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5798/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7660/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5861/2021 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Sofie Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7659/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5649/2021 | Guolban mánáidgárdi Svar på anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav fra Åpne valgdata http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 20/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans G Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7658/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av samevalgstyre valgperioden 2019- 2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15590/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 201/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav - purring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 15422/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7655/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravetillatelse - Tormod Svineng As http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng Boks 187 9730 Karasjok | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5679/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 35/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innsynshenvendelse - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune - klage på manglende svar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliwer Noreng Lieng | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 15418/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7652/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Piera Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Somby | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6147/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet GRAVETILLATELSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IFM AS | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5675/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15476/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav for klagebehandling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 14989/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Lena B Øvregård | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7651/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 64 Galmmat - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Einar Nilsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Nilsen | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6146/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15317/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fwd: Innsynshenvendelse - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune - klage på manglende svar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Offpost - Oliwier Noreng Lieng | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14860/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Skoglund | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7649/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6145/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15408/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 14920/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Offpost - Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7870/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Eldbjørg Andresen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7648/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helmer Olsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6144/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7922/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7821/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7641/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunn-Astrid N. Veimæl m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn-Astrid N. Veimæl | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6143/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Sørlie Cathrine | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7785/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Unni Rasmussen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7640/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7636/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tormod Birkely m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Birkely | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6142/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-01 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15195/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Innsyn - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Offpost - Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7731/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedr. 21-76034-6 - Svar på høring - Forskrift om snøskuterløyper - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29447 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7523/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6977/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Georges Nasr m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georges Nasr | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6141/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-17 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 14948/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Detaljregulering av Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7911/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Refusjonskrav valgutgifter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7548/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Høringsuttalelse til forskrift om snøskuterløyper i Kárášjoga gielda / Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7272/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6689/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6461/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 33 Suolumaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Are Boine Nikkinen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Are Boine Nikkinen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6140/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14823/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling 21/1440-10 Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7358/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Innspill til sak 21/10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7196/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6713/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6297/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 31 Áitevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Grønnli m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6139/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 239/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15320/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-03 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 9858/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Utsettelse på innspill til høring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Line Thomassen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7187/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Stortingsvalget 2021 Finnmark valgdistrikt - Pakking og forsendelse av valgmateriell til fylkesvalgstyret http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6754/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om permisjon 30.08.-03.09.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 6712/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6187/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 54 Ráitejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Trym Johansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Johansen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6138/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innspill planprogram Baisjohnjabmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5958/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 200/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15402/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15312/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-27 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8048/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7297/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Statsforvalterens uttalelse - forslag til forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6976/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6653/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6180/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paul Inge Turi | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6137/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr oversendelse av endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Baišjohnjálbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5956/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 27/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15048/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Test sak per 13.06.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olan Normann m.fl. | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 3219/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7935/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7304/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høring- forskrift om skuterløyper i Karasjok kommune - feil på høringsdokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6968/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6652/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Morten Utsi m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Morten Utsi | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6136/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse - Endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Baišjohnjálbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5954/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15604/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 14867/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-13 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7859/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7286/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse - skuterløype http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ailo sara | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6798/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6635/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: odd iver sara | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6134/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse - Endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Baišjohnjálbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5821/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15630/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15370/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8024/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-10-06 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7787/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7694/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6827/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6466/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høring - forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per anders Eira | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6420/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnulf Soleng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6132/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15348/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15186/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7948/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7518/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-29 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7467/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6918/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2021 | RegistryNumber: 6806/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole SVAR - VARSEL OM OPPSTART - FASTSETTELSE AV SKUTERLØYPER I KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6407/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6370/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnt Isak Oskal m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6131/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15347/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8018/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7938/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7374/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6900/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6778/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høring - Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 13 SISKKIT CORGAS JA LAGESDUOTTAR m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6241/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6130/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5923/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7950/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7936/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7866/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7204/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6468/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høring - Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6234/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 56 Bassevuovdi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Toralf Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Nystad | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6129/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7937/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7692/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7531/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-08 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6867/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 9 Njárgasaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Johannes Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Johannes Nystad | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6128/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjonsbrev nr. 41 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 195/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 7530/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-01 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6795/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 43 Gámehiseana - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Arve Lund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Arve Lund | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6127/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjonsbrev om koronasertifikat- Kommunens oppgaver i tilknytning til koronasertifikat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 190/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7434/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7468/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7107/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-08-25 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 6479/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6126/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjonsbrev nr. 40 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 167/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6772/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-08-18 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6402/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 58 Allamaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unn Kari Hansen | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6125/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjonsbrev nr. 39 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15472/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6979/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6633/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-08-11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6399/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 3 Básteskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Torbjørn Bernhardsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torbjørn Bernhardsen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6123/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 194/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 38 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15331/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37125 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt-Ivan Pedersen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15200/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % fast stilling som rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odin Sleen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15082/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6865/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6584/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-08-04 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6164/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 19 Geaimmejávri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vidar somby | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6122/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om forlengelse av vikariatet som renholder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Sara | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5605/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 26/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15230/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15175/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Tilbud om fast stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Sköll Johansen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15027/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7421/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6830/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6773/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6214/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Johan Anders Biti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6121/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-07-28 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6047/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15481/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15224/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 36 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15001/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om 100 % fast stilling som rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Sköll Johansen | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 14988/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7718/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6488/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5385/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-07-21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 6018/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 9857/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7867/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29632 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7707/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsbrev nr. 31 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7561/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5384/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % vikariat stilling som barnehageassistent i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minna Elle Berit Guttorm | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 5995/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2021-07-14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5903/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 269/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Innstilling miljø utmark og landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14958/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 9856/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.10.2021 | RegistryNumber: 7535/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ytterligere informasjon om en tredje dose til de med alvorlig nedsatt immunforsvar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7203/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5013/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Asbjørn Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6106/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikter fra FHI http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstitutt | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5693/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om forlengelse av engasjementet som sykepleier i 100 % helsesykepleier stilling ved enhet barn, unge og familie http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marianne Hætta | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 231/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ********** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15389/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7839/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7383/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7201/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanja Kubat | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7164/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6105/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 75/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15384/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7838/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk 19/2234-330 Oppfølging av orientering om meddommere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Larsen, Karina | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7761/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7200/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29085 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7163/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15051/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7835/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29084 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odin Sleen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7162/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7011/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Informasjonsbrev om vaksinasjon av ungdom 12-15 år http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6797/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15503/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7834/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7320/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tine Sköll Johansen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7161/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 27 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6796/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5499/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Somby Hætta | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6027/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Refusjonskrav høsten 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest kommune | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15500/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15546/2021 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15344/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15100/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7779/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Victoria Therese Frydstad | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7160/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6403/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5498/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Laila Margareta Labba Wilhelmsen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5860/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5683/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15499/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15359/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 14986/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14826/2021 | Ledere Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7403/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisbeth Jensen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7159/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6688/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsbrev om stor økning i leveranser til Norge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6401/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5497/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Solbakken Eira | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5854/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5682/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Refusjonskrav høsten 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest kommune | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15498/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14985/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14825/2021 | Ledere ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8059/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7401/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7369/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jarle Riise | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7158/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 25 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6400/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ian Alexander Øvregård | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5853/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15497/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15321/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14984/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10773/2021 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7544/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7145/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Vold | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7157/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6761/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Åge Somby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6619/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6181/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linda Anette Krokmo | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5850/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 23 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - Hill, Jorunn | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5738/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 181/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15495/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14983/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7983/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7520/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7475/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7298/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema -kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7143/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29078 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grethe Hillersøy | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7156/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6628/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 914720176 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5859/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jovna Ailo Sara Anti | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5849/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 22 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstitutt | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5694/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 180/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15458/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Jarle Boine: Ny behandling av Statsforvalters klage på manglende begrunnet vedtak om å tillate hytte i byggeforbudsbeltet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT OLE MORTEN OLLI SARA AS | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15134/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 14960/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8171/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Detaljregulering av Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7910/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7428/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7390/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7287/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7135/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29077 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Muhammd Akram | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7155/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6458/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 914720176 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5858/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Åge Somby | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5888/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om engasjement i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Somby Hætta | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5848/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Etterregistrering av koronavaksiner tatt utenfor Norge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5670/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Bruk av gratis influensavaksine til personer som ikke er i målgruppene for influensavaksinasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 292/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Tilsynsaksjon farlig stoff - resultater 2021 og informasjon 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 170/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 119/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 25/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15457/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Statsforvalteren: Klage på kommunes avgjørelse om disp til oppføring av hytte i Jergul 20 m fra Iešjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15137/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 14909/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8019/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7977/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon 22.-26.11.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 8011/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7918/2021 | Ledere Innsendt søknad om spillemidler til anlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7727/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7225/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7052/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7249/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nicklas Iversen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7154/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7066/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Krav om regress http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TRYG FORSIKRING | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6668/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om forlenget høringsfrist Novus Panorama hytteby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thoralf Henriksen | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6406/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6321/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5841/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr 21 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5669/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 118/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15633/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ny nettveileder for områdekonsesjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Are Gildestad | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15567/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15456/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Etteradopsjon - Mulighet for informasjon på kommunens hjemmeside http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Angelica Lauvsland Haags | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15213/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15010/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15049/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 8010/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7923/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invoice from project Master plan for Karigasniemi-Karasjok joint waterworks http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Jutta Lehtinen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7842/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7793/2021 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 6288/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vi innvilger søknaden om samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7198/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miroslav Perac | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7153/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7146/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7065/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7023/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6919/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6916/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1568 Løpenr: 5955/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Nuvvos http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Postmottak m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6377/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2019/969 Løpenr: 1391/2021 Dokument tittel: Asbjørn Guttorm: Søknad om dispensasjon til feste av areal til beite for landbruk i flytteleie for rein http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6112/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5974/2021 | Brann, vei og VAR Søknadsnr. 145152 - Avslag på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Dagsturhytte - Anleggsnr. 77035 - FINNMARK FRILUFTSRÅD http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5905/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Tilbud om 75 % fast stilling som kokk i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jouni Juhani Harjunen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5778/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15415/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15326/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 14982/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914246334 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14931/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nettbasert kurs i brannvern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36764 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14840/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14815/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Smittevern når lov som tillater fjernmøter oppheves http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda - Tromsø | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10639/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Tilbud om 100 % fast stilling som enhetsleder/rektor ved Kárášjoga skuvla Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Ingrid Utsi Vars | Journaldato: 03.11.2021 | RegistryNumber: 9327/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7976/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7921/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % engasjement stilling som miljøterapeut ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marie T Grønmo | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7634/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Svar på søknad om permisjon fra stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Beate Josefsen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7376/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Rapport Boahttevaš Kárášjohka - 2. prosjektår http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7418/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mahdi Enayati | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7152/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7064/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7050/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2021 | RegistryNumber: 6967/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6915/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6899/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Hytte på gnr 25 bnr 3 ved Iskurasjohka oppført i byggeforbudsbeltet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Morten Olli Sara | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6316/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om igangsettingstillatelse - skjema http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6453/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tideling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 941/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Særutskrift fra styreprotokoll - Lill-Eli Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrik 16 Karasjok vest | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5774/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg forsikring | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5653/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om tilskudd - sykavl, 876705672 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15226/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914246334, 5437-17/ 22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36812 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14888/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1110 Løpenr: 14822/2021 Dokument tittel: Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši - Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jovna | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14839/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10774/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om økning av helsefagarbeider stilling fra 80 % til 100 % stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mostafa Ahmed Jabrallah Saleh | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7878/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Bjørnback | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7741/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice INVITASJON TIL BUFDIRS NASJONALE BARNEVERNSKONFERANSE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7696/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7633/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7549/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7308/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7238/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ejike Okonkwo | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7151/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7063/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6987/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6914/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 21-151339-2 - Infoskriv til eiere: Utrykningskjøretøy http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6841/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6428/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6065/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole IG2 for Fitnodatgeaidnu 25, 9/114 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Monica Balto Anti m.fl. | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6043/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 5997/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Innspill planprogram Nuvvos http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5959/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tildeling av skjønnsmidler - Prosjektleder/prosjektkoordinator http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5780/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Klage på kommunens avgjørelse - Søknad om dispensasjon oppføring av hytte - 20 meter fra Iešjohka - gnr. 14 bnr 37 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5655/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.01.2022 | RegistryNumber: 322/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Inntekt fra naturressursskatt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 152/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Prosjekt 6024 Ledningsanlegg Vullušguolba - Renseanlegget – fullbyrdelsesdom - Melding om vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 117/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknadsnr. 145688 - Sluttutbetaling spillemidler 2021 - Karasjokhallen - Anleggnr 7931 - Karasjok kommune.pdf http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: postmottak@tffk.no | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15620/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15413/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 876705672, 5437-25/ 3 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14887/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši - Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14822/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8029/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7984/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 80 % engasjement stilling som pleiemedarbeider ved sykeavdeling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Tove Somby | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7872/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bærekraftig hyttebygging http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boligprodusentene - Marita Grande | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7759/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Varsi | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7740/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon 01.10.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7567/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7397/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7252/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Hillersøy | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7133/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7112/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7062/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6818/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6642/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6413/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 5519/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6064/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om IG2 for 2020 287 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Monica Balto Anti | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6042/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting av økonomimedarbeider i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Iren Anti m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 4724/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedr oversendelse av endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Nuvvos http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5957/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27717 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5791/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 203/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 85/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2021, sendt 04.01.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 11/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknadsnr. 145688 - Sluttutbetaling spillemidler 2021 - Karasjokhallen - Anleggnr 7931 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15547/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** Mjøleråen skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15381/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15330/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15042/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 956724856, 5437-21/ 461 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14890/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8046/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forslag til intervju og case. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nnl - Leif Magne Hjelseng | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8028/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7962/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 18/22732-19 Nasjonal veileder for helsetjenester til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente: nytt kapittel om menneskehandel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Jenny Le | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7909/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Hjelpepleier/helsefagarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariyana Stamenkovich | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7757/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Irene Turunen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7739/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjon til Rådmannen og ledergruppe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco - Andersen, Torhild | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7686/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7566/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Magne Johansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Karesius Johansen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7309/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6327/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7144/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7132/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7061/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 7069/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6780/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6492/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 5518/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse - Endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Nuvvos http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5955/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5873/2021 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/15779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 1864/2020 | Institusjonsbasert omsorg Søknad om igangsettingstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand AS | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5622/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 275/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Helge Nergård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Gunnar Nergård | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 174/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 19/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Vástádus Kárášjoga gildii girjebusseášši http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 2196/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15611/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15605/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15380/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15130/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Hei - gjennomføringer av intervjuer i kommende uke. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nnl - Leif Magne Hjelseng | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8027/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7724/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 21/2561-7 Barneverntjenestens stans av samvær på grunnlag av nødrett - klagerett og klageinstans http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7760/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karin Solbakken | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7738/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % fast stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn-Marita Dæhlin | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7574/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedr. 21-202751-1 - Digital N301 - informasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7527/2021 | Ledere Kopi av sendt søknad for Bajitgorži 32, 9/501, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7270/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6330/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nicklas Iversen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7131/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7060/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6957/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6910/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronald Pettersen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronald Pettersen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6747/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6418/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6219/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsnr. 145688 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2021 gjeldende Karasjokhallen - Anleggsnr. 7931 - KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 6006/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5872/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse - Endelig planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Nuvvos http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5820/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5608/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ulf Henrik Nilsen med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Henrik Nilsen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5351/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 81/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 10/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15631/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15565/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15379/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37282 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15357/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15353/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15267/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 14946/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979635214, 5437-16/ 9 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14899/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7521/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Almmuhus/Utlysning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Media | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7919/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1110 Løpenr: 7214/2021 Dokument tittel: Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amedia - Arnfinn Sjøenden | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7907/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Innstilling - helsefagarbeider stillingene ved sykeavdeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ellen Inga Hætta Norvang | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7573/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Regina Rita Lange | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7737/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7664/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 20-33011-10 - Invitasjon til uformell innspillsrunde -utkast til forskrift om nasjonalt register for vegdata, trafikkinformasjon, trafikkberedskap og trafikkstyring m.m. for offentlig veg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7536/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7412/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Midlertidig brukstillatelse slakteri Bajit Gorži 32 gnr 9 bnr 501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7177/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odin Sleen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7130/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6930/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Oversendelse av bekymringsmelding fra kontrollutvalget i Karasjok kommune til kommunestyret - Om manglende og sen levering av forvaltningsrevisjoner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6922/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6850/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Erling Aune Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erling Aune Hansen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6746/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6731/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6686/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6218/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sanu maiya Bhandary (Chaulagain) | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6100/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5508/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5968/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5688/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Helge Nergård og Geir Erik S. Nergård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Gunnar Nergård m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5366/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ulf Henrik Nilsen med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Henrik Nilsen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5338/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 277/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 256/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 9/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15673/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15378/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15392/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15358/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15328/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15346/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Styringsrapport til skattekreditor for periode 10/2021, sendt 02.11.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14813/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Veterinærdekning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/34989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julie Nedrebø Johannessen | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13065/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Møte om strategi for prehospitale tjenester mv. 9. november - bakgrunnsdokumenter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Bakkeli Mette | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8062/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Lobálašvuođaváidda gielddastivra ášši Lovlighetsklage kommunestyre sak 56/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29811 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7886/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 75 % fast stilling som kokk i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Molero Perez Pedro | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7880/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Anti | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7736/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7693/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon fra Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7415/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7408/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7388/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7279/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 6840/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7263/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7213/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om midlertidig brukstillatelse gnr 9 bnr 501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7176/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Muhammd Akram | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7129/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6869/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk BEKYMRINGSMELDING TIL KOMMUNESTYRET - MANGLENDE OG SEN LEVERING AV FORVALTNINGSREVISJONER http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget i Karasjok kommune | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6839/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad om dispensasjon for gjennomkjøring/transitt i Karasjok kommune - Jo Magne http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Jan Idar Somby | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6745/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6711/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6464/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6639/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6730/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6185/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Saima Toqueer | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6099/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 40 Dilljaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Inge Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Eira | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6046/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5967/2021 | Guolban mánáidgárdi Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Østby | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5507/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Omsetningsoppgave for alkohol for Kjells Kafe og Catering As http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og Catering As | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5678/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5446/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 276/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på orientering fra Karasjok kommune vedr håndtering av klagesaker http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 130/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15637/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15606/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Rapport fra digitalt tilsyn med Karasjok kommune/Karasjok tettsted avløpsrenseanlegg den 07.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15582/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15386/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om midlertidig fritak for ansatte i virksomhet som ivaretar samfunnskritisk funksjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ost.Finnmark.SFD@dsb.no | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15400/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15251/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Salgs og skjenkekontroll Karasjok november 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frisurf - Alkontroll AS | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15177/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15111/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15045/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til utsatt fagsamling for lærere i kvensk eller finsk som andrespråk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14861/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13245/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om innsending av data fra helse- og omsorgstjenesten til Kommunalt pasient- og brukerregister for 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Mette Odden Grimeland | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8060/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Natalia Anti | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7735/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerlister til helsefagarbeider stillingene ved sykeavdeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ellen Inga Hætta Norvang | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7416/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Til ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har sitt oppdrag knyttet til sped- og småbarns psykiske helse (ansatte i familiesentre, barnevern, sped- og småbarnsteam i BUP, helsestasjon m.m) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: R-Bup - Unni Rosenkilde | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7406/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7366/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7019/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arktis 2030 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Henrikke Rokkan Iversen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7274/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7313/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodil Vars | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7212/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jarle Riise | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7128/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 75 % stilling som kokk i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikael Ågren | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6986/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6901/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6857/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Min Njuovahat AS: Igangsettingstillatelse lagerhall til industri på gnr 9 bnr 501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6641/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6777/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6763/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6722/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 08/2021, sendt 02.09.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6702/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6500/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Leif Petter Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Grønmo | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6620/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Erling Aune Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erling Aune Hansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6627/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6729/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6710/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6372/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 4981/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6322/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6184/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Alette Eira Anti | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6098/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 55 Guorrasvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Tore Einan m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6045/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6041/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Østby | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5506/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om 100 % engasjement stilling som miljøterapeut ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27814 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marie T Grønmo | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5896/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Plan for eierskapskontroll 2021-2024 - Vedtak fra Karasjok kommunestyre http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5846/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Svar på forespørsel til kommunedirektøren om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5877/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15651/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15662/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Ber om utsettelse på fristen 20.02.19 - innspill bokbuss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI - Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 899/2019 | Folkebiblioteket ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15584/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15534/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15356/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15314/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15233/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15250/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15184/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 914720176 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14929/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på søknad om refusjon - nordsamisk fjernundervisning - høst - 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 14004/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 10128/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8150/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Pasientreiser - tydelige papirrekvisisjoner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7830/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Emilie Trabandt Grindaker | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7734/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7425/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Info til barneverntjenesten og ruskonsulenter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fossumkollektivet - Mariann Renshus | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7371/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7277/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utsending matrikkelbrev gnr 7 bnr 7, 9, 12, 13, 14 og 15 i Dálabohki med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eli Julianne Dalseng m.fl. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7076/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7256/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice kokk innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ellen Inga Hætta Norvang | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6929/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7211/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisbeth Jensen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7127/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6333/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 7100/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6903/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6856/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6467/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6762/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: linn marita dæhlin | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6699/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6636/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Stein Are Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Are Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6626/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6720/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bajitgorži 32 Søknad om rammetillatelse 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6606/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28208 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6289/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6393/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 4980/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 5379/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Kløvstad | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6097/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Roger Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6037/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Furuly | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5505/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Forespørsel til kommunedirektøren om misligheter, risikosituasjon og intern kontroll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5876/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedlegg til ref H7WHVV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5869/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD -Engholm Husky http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll As | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5752/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Vedteig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5590/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen og John Edvard Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5569/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 268/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 191/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Signert : Tilbud om 100% fast stilling som Nav veileder i Kárášjoga Gielda Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 206/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 39/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 34/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på behandling av innsendt klagesak - Vedtak om sats for private barnehager 2021 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15674/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15361/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15591/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15521/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15229/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15193/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Grønmo | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15138/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 90 % fast stilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorill Mikkelsen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15144/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914720176, 5437-21/ 51 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14885/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8092/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Midlertidig stans av datainnsamling til BrukerPlan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE STAVANGER HF | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7850/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Somby | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7733/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Stadfesting -Byggesak - Karasjok - 27/11 Dalabohki - reparasjon av fritidsbolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7564/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7429/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon 11.10.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29269 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7346/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 3313/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ansvarserklæring - Smitteverntiltak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen.no | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7294/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7290/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7260/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inka Nuorgam | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7255/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jafar Hussain | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7210/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Victoria Therese Frydstad | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7126/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7134/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6794/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Melding til tinglysing for gnr 27 bnr 12, 13, 14 og 15 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6752/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6765/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Eriksson | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6698/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Magne Johansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Karesius Johansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6621/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Ingeborg og Jan Arthur Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Ingeborg S Hansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6617/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti m.fl. | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6618/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28524 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALTA UNGDOMSSKOLE | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6604/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om igangsettingstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6452/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6415/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presisering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige klima- og miljødepartement | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6392/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6371/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 4979/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 5378/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 5421/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6296/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åsá Márgget Anti | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6096/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilsetting av økonomikonsulent i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tonje Irèn Anti m.fl. | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 859/2019 | Sentraladministrasjonen 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Uglebakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6025/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 - Vedtak fra Karasjok kommunestyre http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5845/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Næss | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5847/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Særutskrift fra styreprotokoll - Morten D. Siri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrik 16 Karasjok vest | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5772/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5770/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD - Engholm Husky http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5702/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Svar på klage på vedtak dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Andre Varsi Johnsen m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5616/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5597/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf, Randi Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5598/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Mearrádus: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5589/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Idar Somby og Rune G. Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27278 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Gjøvik Hansen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5358/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Svein Kristian Anti m. fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5434/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 50 % fast stilling som barnevernkonsulent ved enhet barn, unge og familie http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Helen Johansen | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 232/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 18. januar 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 186/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om 100% fast stilling som Nav veileder i Kárášjoga Gielda Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 192/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utfyllende begrunnelse i forbindelse med deling av boligtomt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 86/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 68/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 33/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15632/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Veiledning om vaksinasjon av barn 5- 11 år med alvorlig grunnsykdom http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15566/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Vedrørende behandling av tidligere innsendt klagesak - Vedtak om sats for private barnehager 2021 for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15583/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15542/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15366/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15373/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15275/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Fylkeskommunens uttalelse til høring - Søknad om dispensasjon fra arealplanens plankrav for godkjenning av reingjerde ved Niitošjohka - gbnr. 21/1 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15305/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15174/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15140/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15043/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15003/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 969224852 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14930/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989212168, 5437-10/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14894/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapport fra digitalt tilsyn med Karasjok kommune/Karasjok tettsted avløpsrenseanlegg den 07.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14821/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 50 % fast undervisningsstilling i Kárášjoga gielda Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Tone Boine | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13176/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8236/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole REFUSJON FJERNUNDERVISNING HØSTEN 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8043/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utsending matrikkelbrev gnr 14 bnr 22 - 26 og bnr 38 - 42 i Jergul med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Sofie Holmestrand m.fl. | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7854/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til møte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Koronakommisjonen | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7826/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 04.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.10.2021 | RegistryNumber: 7533/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Ferdigattest enebolig gnr 21 bnr 35Bieskkangeaidnu 239 B http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAHA AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7498/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7529/2021 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7519/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Brev til saksparter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7377/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon 01.-08.10.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7345/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ansvarserklæring - Smitteverntiltak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barnevernsaksjonen.no | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7293/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7289/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7254/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Johnsen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7209/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mari Vold | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7125/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7109/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7054/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7006/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6793/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6734/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedro Molero Perez | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6749/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mostafa Saleh | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6697/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6735/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bjørn-Roar Mannsverk m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roar Mannsverk | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6612/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Nyweb kontaktskjema: 'Flyttemelding for Sara Emilie Granshagen' http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Merete Sara Nystad | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6601/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6485/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Igangsettingstillatelse deler av tiltaket slakteri Min Njuovahat gnr 9 bnr 501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6056/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gnr 27 bnr 7 Dálabohki i Kárašjohka. Protokoll for oppmålingsforretning til godkjenning. Involvert gnr 27 bnr 9 og gnr 27 bnr 11 samt FeFo gnr 27 bnr 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kraftlaget - Dalseng | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6315/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6188/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Ailo Anti | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6095/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til plan- og byggesakskonferanse i 2021 i Tromsø og Alta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Rønningen, Hans Kristian | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6028/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 47 Ássuorggebuollán - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Rune Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6022/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5982/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Referat fra brukermøte vedr. fordeling av halltimer for skoleåret 2019-2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brukergruppa | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5025/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Asbjørn Guttorm: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deling av boligtomt fra gnr 22 bnr 17 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5207/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Ang. anmodning om lovlighetskontroll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Andreassen, Jan-Peder | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5925/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Arild Holmestrand m.fl. | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5916/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kart til søknad - ref.nr CC3EUM http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5766/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD - Teigmo Helsegård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5701/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5705/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kenneth Eliassen, m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5619/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Leif Petter Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Grønmo | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5638/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klage på vedtak dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mollisjok - Per Edvard Johnsen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5604/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Edvard Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5449/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sammol Nystad med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sammol Jovnna Nystad m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5469/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27468 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5547/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf, Randi Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Nystad m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5549/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5354/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2021. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ole Viken | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5315/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vedteig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5564/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Syed Moiz Hasnain | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 220/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 50 % fast stilling som barnevernkosulent i Kárášjoga gielda Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Helen Johansen | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 199/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Månedsbrev Desember måned 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 71/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Forhåndsvarsel / foreløpig innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 18. januar 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 67/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15641/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15634/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15624/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15327/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15274/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om ansettelse for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Kleppe | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15201/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15194/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15173/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Klage på vedtak om tilskuddssatser til private barnehager i Karasjok 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pbl - Anders Grønmo | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15155/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Oversendelse av dokumentasjon - skolens arbeid med elevenes skolemiljø http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14907/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15127/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Matrikkelbrev gnr 2 bnr 43 på Javrebainjarga med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Eikeland | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14963/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 14924/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969224852, 5437-20/ 20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36825 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14901/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969725606, 5437-21/ 64 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14883/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14851/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30089 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8165/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8041/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Johan Niillas Saba og Thea Schjødt Høyforsslett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7974/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Brev til kommuneoverleger og smittevernansvarlige angående pneumokokkvaksinasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7807/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regina Rita Lange | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7628/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7568/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole FeFo: Søknad om disp fra arealplanen for uttak av masser til utbedring av Anárjohgeaidnu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7478/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7328/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29214 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7291/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7240/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7253/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7182/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sanja Kubat | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7124/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andre¨språk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7070/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6999/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7007/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6873/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6866/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6792/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedro Molero Perez | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6748/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valentina Blagojevic | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6696/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Aslak John Einar Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak John Einar Hansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6611/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28653 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6733/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 6477/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2021, sendt 13.08.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6324/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling INVITASJON: Bufdirs arrangementer på Arendalsuka 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 09.08.2021 | RegistryNumber: 6240/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie Kristensen | Journaldato: 31.07.2021 | RegistryNumber: 6094/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 6019/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Aslak Krokmo m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Krokmo | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5970/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kulturgaskaomiid juolludeapmi joavkkuide ja servviide 2019 – 1. juolludeapmi / Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEASSI BIRAS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 4848/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Innkalling til brukermøte vedr. fordeling av halltimer - Skoleåret 2019/2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IL Ávju v/Ronny Persen m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 4900/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Noen nye presiseringer i Føringsinstruksen - vedr. føring av bygg og adressering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Bodil Borch Mietinen | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5909/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 90 % fast stilling som sykepleier i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Veimæl | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5771/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift fra styreprotokoll - Alwin vas AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrik 16 Karasjok vest | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5773/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER - Rema 1000 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5700/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Leif Petter Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Grønmo | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5637/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5599/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gnr 27 bnr 7 Dálabohki i Kárašjohka. Protokoll for oppmålingsforretning til godkjenning. Involvert gnr 27 bnr 9 og gnr 27 bnr 11 samt FeFo gnr 27 bnr 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Jim Einar Roska | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5582/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kenneth Eliassen, m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5332/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5556/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Simen Andre Johnsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27366 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Andre Varsi Johnsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5445/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Roy Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Evert Guttorm m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5452/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5477/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Anthi Åsen, Ingvald Åsen og Solveig Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Anthi Åsen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5374/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5349/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 306/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Bråten | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 219/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alexander Kleppe | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 227/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetaling av tilskudd - reisemålsutvikling fase 3 år 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 15681/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 79/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Siktforhold - kommentar til kommunens brev http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 48/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 29/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15678/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om tilskudd - sykavl, 980344177 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15629/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15543/2021 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15309/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15325/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Månedsbrev November måned 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Ferning, Nina | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15279/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15232/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om revisjonskrav - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Kathrine Syse | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15246/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Geir Atle Fagerness: Søknad om disp fra arealplanen for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15135/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sak vedrørende eventuelt suppleringsvalg til kontrollutvalget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15179/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Reiseforsikringsbevis fra KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15172/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Sak til kommunestyremøte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Anja Tellervo Hansen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15150/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Høringsuttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Aslak Johnsen Guttorm | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15199/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Matrikkelbrev gnr 9 bnr 525 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Petter Boyne | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14990/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15125/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 922777578 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14932/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Eideng Gaup | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 428/2019 | Sentraladministrasjonen Informasjonsbrev nr. 35 om Koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14877/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14828/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14819/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sletting av urådighet gnr 2 bnr 11 i Karasjok. Melding om tinglysing av matrikkelenhet gnr 2 bnr 43 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 10827/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/34522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.11.2021 | RegistryNumber: 12598/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Enkeltvedtak om tilskudd 2022 til privat barnehage Badjemánáid Beaiveruoktu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BADJEMÁNÁID BEAIVERUOKTU SA | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 9306/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8757/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - NAV veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Børseth-Eriksen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8039/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ny faktura http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7993/2021 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Stillingsbeskrivelse avdelingsleder bygg og eiendom http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7946/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anmodning om oversendelse av dokumentasjon og avslutning av deler av tilsynet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7896/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.10.2021 | RegistryNumber: 7889/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kárášjoga gielda/ Karasjok kommune gnr.15 bnr.1 fnr. 2. Søknad om gjenoppbygging av fritidsbolig etter brann i Gásadat 2 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7819/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjon fra UNN om Covid 19 senfølgeklinikk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7806/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7747/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Andreas Hivand | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7751/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7732/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anja Varsi | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7627/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om tilskudd - sykavl, 969224852 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7559/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon for uttak av masser - gbnr. 25/1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dirmin - Henning Sigstad | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7365/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Matrikkelbrev gnr 9 bnr 522 på Vullosguolbba i Karasjok. Aktuell fester GV3 Eiendom AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7137/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7233/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7165/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk - 2. gangs utlysning i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tine Sköll Johansen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7123/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7185/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7180/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7000/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk høsten 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7024/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6948/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6872/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6864/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6849/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6703/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6753/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28605 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6685/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jussi Peltonen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6693/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill Tove | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6695/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6677/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28601 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Turi | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6681/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6634/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Osvald Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Osvald Anti | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6624/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6732/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6427/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronald Pettersen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronald Pettersen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6506/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6469/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Henvendelse vedrørende ICDP-veilederopplæring 2021-2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6389/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2021, sendt 03.08.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 03.08.2021 | RegistryNumber: 6124/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Innstilling til lærerstillinger skoleåret 2021-22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - May-Britt Hansen Balto | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6008/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 52 Njoammeljohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Ole Sandvik m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 5984/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Ingeborg og Jan Arthur Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27807 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ingeborg hansen | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5889/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer - utgår se dok. 14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartement | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5862/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % fast stilling som sykepleier i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signe Susanne S Nedrejord | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5767/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER - Coop Prix http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5699/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Johan Niillas Saba, Thea Schjødt Høyforslett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5639/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Vuolab og Nils Kristian Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Guttorm m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5587/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gnr 27 bnr 7 Dálabohki i Kárašjohka. Protokoll for oppmålingsforretning til godkjenning. Involvert gnr 27 bnr 9 og gnr 27 bnr 11 samt FeFo gnr 27 bnr 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Dalseng m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5573/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Klemet Ingolf og Karen Anne M. Kildedam http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Ingolf Kildedam m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5600/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Simen Andre Johnsen, Per Edvard Johnsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simen Andre Varsi Johnsen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5444/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27467 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Næss | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5546/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5318/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Anders Utsi og Marit Mildrid http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5376/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5480/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 261/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 293/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 294/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 15319/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 229/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Line Pedersen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 226/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ivar Sommer Os | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 218/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 179/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om tilskudd - sykavl, ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 09.01.2022 | RegistryNumber: 80/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SARA ALEHTTA GUTTORM EIRA | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15648/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Saksfremlegg - Innstilling til miljøterapeutstillingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Elisabeth Larsen | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15639/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15669/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15603/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15593/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Opprydding av siktforhold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15511/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15515/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15478/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Pedersen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15492/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utsatt frist på bruk av runde 3 og 4 i kommunal kompensasjonsordning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Rune Eliassen | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15488/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15395/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15417/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15352/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1045377, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15171/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Saksnr. 2020/362-4/223 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Svein Sjøveian | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15159/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 16. november 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15153/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37070 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15145/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalse - søknad om disp fra arealplanen for godkjenning av reingjerde ved Niitosjohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Mattis Anti | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15197/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15081/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15093/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % vikariat stilling som enhetsleder ved omsorgsboliger i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Nan Inger Kalstad | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15086/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 14879/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15032/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020, påminnelse om tilbakebetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 14981/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987031077, 5437-8/ 11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14897/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980344177, 5437-2/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14898/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 922777578, 5437-18/ 68 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14882/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14827/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14824/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Månedsbrev Oktober måned 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/34993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - Ferning, Nina | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13069/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/31323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 9399/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10775/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ávjovárgeaidnu 1 Selvbetjent divstofftank Ferdigattest 9/484 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8188/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8067/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - NAV veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nawaz Meraj | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8038/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 3,85 % vikariat stilling som brannkonstabel i Karasjok brannvesen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29871 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Aslaksen | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7945/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Innkalling til omstillingssamtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Teigen m.fl. | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7944/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7876/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Indeksregulering av vedlikeholds-og bruksrettsavtaler for Infodoc programvare http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: INFODOC AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7800/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak til søknad om tilskudd - sykavl, 969224852 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7775/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Grønmo | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7746/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7750/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Tone Boine | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7730/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Stasjonsbesøk ved NORSARs anlegg – Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norsar - Jon Magnus Christensen | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7668/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karin Solbakken | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7626/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Brev til saksparter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7378/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Revisors beretning til prosjektregnskap for styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7363/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dispensasjon for uttak av masser - gbnr. 25/1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dirmin - Henning Sigstad | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7276/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om fradeling av forretningstomt FKT4 Vullosgulban Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6945/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6332/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7087/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7194/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Saken avsluttes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7172/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miroslav Perac | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7122/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7118/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon 27.09.-01.10.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29026 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7104/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6996/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6947/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6863/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6847/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.09.2021 | RegistryNumber: 6805/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6657/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minna Guttorm | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6680/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6676/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: mikael ågren | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6692/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28614 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valentina Dejanovikj | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6694/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28604 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inka Nuorgam | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6684/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6629/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 5833/2020 | Karasjok skole ***** ***** fjernundervisning Bø skule http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 6474/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6334/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Varsel om oppmålingsforretning 25.08.21 kl 10 i Javrebainjarga 42 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Eikeland m.fl. | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6423/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6414/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2018 - 2. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK HØRSELSLAG | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 311/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Tilbud om vikariat i 100 % undervisningsstilling skoleåret 2021/2022 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Guttorm Kløvstad | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6007/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 35 Bierssáskáidi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5960/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sykepleiere sykeavdeling innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Elle Inga Eira | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5765/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til kursdeltakelse, fagbrev i renholdsoperatørfaget for ansatte i bedrift http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Okosf - Roar Torvik | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5749/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD - Karasjok pizza http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5698/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om igangsettingstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5621/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC-INVEST AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5584/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Vuolab og Nils Kristian Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5560/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Næss m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5450/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Klemet Ingolf og Karen Anne M. Kildedam http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27392 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Ingolf Kildedam | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5471/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5479/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2021, sendt 02.07.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5542/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 217/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Massimo Bisonni | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 225/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 178/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 69/2022 | Guolban mánáidgárdi Handlingsplan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 36/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Nytt enkeltvedtak etter klage - tilskudd 2021 privat barnehage Badjemánáid Beaiveruoktu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Grønmo <anders@pbl.no> | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 7829/2020 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15659/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15663/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Anmodning om utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Alehtta Eira | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15647/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15628/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15602/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om rapportering - Tilskudd 2021 Sårbare barn og unge i skole og barnehage - RNB 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15596/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad om omdisponering av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samipath As | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15595/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Kvittering for nabovarsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15564/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - John Nystad m/flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15490/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Merknader og klage til sak 2020/673 på gnr 21 bnr 183 ovenfor Dilljohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Tor Georg Næss | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15404/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15390/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15382/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15376/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15351/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15318/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15262/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15223/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 967548, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15170/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Opprydding av siktforhold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15198/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15139/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Statsforvalterens merknader til søknad om dispensasjon - reingjerde ved Niitosjohka i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15117/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15058/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15085/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15080/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15069/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD Saksnr. 2020/362-4/223 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Svein Sjøveian | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15044/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15031/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020, påminnelse om tilbakebetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 14980/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Tilsyn - oppfyllelse av vedtak og utsettelse av frist http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 14921/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996262316, 5437-11/ 15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14884/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 816970202, 5437-18/ 51 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14886/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969656620, 5437-3/ 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14892/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997288912, 5437-24/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14902/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 16. november 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14874/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14856/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering, 914246334 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14835/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjonsbrev nr. 34 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/34992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13068/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 21/57469-8 Omgjøring av gjeterhytte til næringshytte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Hildegun Thomassen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10590/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8746/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8169/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8045/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - NAV veilder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Julianne Eira | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8037/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 8023/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ávjovárgeaidnu 1 Søknad om ferdigattest 9/484 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7951/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Fradeling av boligtomt fra gnr. 10, bnr. 19, Ravdojok - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Andreassen | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7883/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Referat fra møter i samarbeidsforum for dekomp Troms og Finnmark 10. og 15. sept. 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Salmi, Jan | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7846/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Månedsbrev September måned 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7837/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Kartlegging av samlokaliserte boliger og bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svar Sentio - Erfaringskompetanse | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7780/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorill Mikkelsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7749/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kajsa østmo | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7745/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29654 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hari Ram Rajendra Perumal | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7729/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7644/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7632/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Bjørnback | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7625/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7547/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7476/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7424/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7431/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7382/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om overføreing - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjensten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7362/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7257/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7093/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6329/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28859 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HS HAVFISKE AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6938/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Espen Hansen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7199/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7193/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7181/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mahdi Enayati | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7121/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7102/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7103/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6997/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7010/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Klage til Karasjok sykehjem http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Marie Guttorm | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7003/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6983/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6974/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6804/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til søknad om dispensasjon for uttak av masser - gnr. 25 bnr. 1 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6743/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6651/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6683/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pedro Molero Perez | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6691/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Turi | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6675/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6679/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Foreløpig tilsynsrapport - varsel om vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.08.2021 | RegistryNumber: 6598/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad om fradeling av forretningstomt FKT4 Vullosgulban Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6518/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6465/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arnt Ove Eikeland: Delingstillatelse gnr 2 bnr 11 med eksisterende bygg på Jávrebainjárga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Ove Eikeland | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6223/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill Tove | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6267/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Hugo Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Hugo Skoglund | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6213/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Aslak John Einar Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bavttajohkka jaktlag-Aslak John Einar Hansen | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6148/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6061/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % fast undervisningsstilling ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit A Johansdtr E Anti | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6005/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til idrettslag 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 939/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 57 Rávotjohka sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jørn Steve Paulsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Steve Paulsen | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5953/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Besvarelse på henvendelse angående utestående renter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27753 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maret Sara | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5835/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Henvendelse vedrørende ICDP-veilederopplæring 2021-2022 - utgår, se dok. 11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5871/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Skytterlag | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5788/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Vedr. 21-1896-48 - Vedtak V54-48-2021 Forlengelse av vedtak om midlertidig fartsgrense - grensekontroller - E45 Kivilompola, E75 Utsjok og Rv92 Karigasniemi - Kautokeino, Tana og Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5782/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse av evalueringsrapporter etter brann i batteriferger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5740/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD - Kjells Kafe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Altkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5666/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kopi av sendt søknad for Bajitgorži 32, 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba - Valva byggebistand AS | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5606/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ulf Johnny Åsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Johnny Åsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5459/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Tore Aslaksen og Monica J. Boine Aslaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Tore Aslaksen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5447/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Invest AS v/Frank bakke | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5562/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Samuel Frode Grønmo m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samuel Frode Grønmo | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5324/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Hilde Holmestrand m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilde Holmestrand m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5428/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ellen R. A. Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Ravna Anti Eira | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5370/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Roald Andreas Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5373/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 262/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 265/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 272/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Oversendelses skriv - Samarbeidsavtale mellom Karasjok kommune og Finnmarksløpet 2022-2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSLØPET AS | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 234/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Anita A Nilsen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 224/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 216/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar - 100 % vikariat stilling i Omsorgsboliger - 2021/902 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tone Merete Haugli | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 205/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 63/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Utbetaling av tilskudd - førstelinjetjeneste 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 15657/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Sak 21/3660-3 ref, 21825815 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Sapmiko | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 163/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utdanningsdirektoratet: Krav om tilbakebetaling av ubrukt tilskudd til sommerskole 2021 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 146/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Karen Lovise Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karen Lovise Eira | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 128/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % engasjement stilling som flyktningveileder/sekretær ved enhet barn, unge og familie http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Somby Boine | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 15296/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Klage på avslag på søknad om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TURGLEDER AS | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 52/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 37/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 21-250245-2 - Svar på høring: Søknad om dispensasjon fra arealplanen for gnr 24 bnr 27 med tilleggsareal fra gnr 24 bnr 1 til boligformål og landbruksformål http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 21/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Omdisponering av innvilget tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SARA ALEHTTA GUTTORM EIRA | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15645/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Tilbud om 100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Guolban manaidgardi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inka Maarit Elina Nuorgam | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15655/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15650/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15660/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15652/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.12.2021 | RegistryNumber: 15635/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15612/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15601/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Lasihanválga ráđiide ja lávdegottiide - Suppleringsvalg til råd og utvalg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 5840/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om utsettelse og omdisponering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samipath As | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15575/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15506/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kvittering for nabovarsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15563/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15388/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15385/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15350/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om serverings- og skjenkebevilling - SamiCity Hotel AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Morten Dalseng | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15295/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GASKAVUOVDI VEL | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15338/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad om utsettelse på frister i endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15218/2021 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok 21/2372-1 Orientering om formannskapsmedlemmers valgbarhet som meddommere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Larsen, Karina | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15276/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 1504657, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15169/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Merknader og klage til sak 2020/673 på gnr 21 bnr 183 ovenfor Dilljohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15191/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100% vikariatstilling som miljøterapeut ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15132/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15057/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15084/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15113/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15079/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uttalelse vedrørende søknad om godkjenning av reingjerde ved Niitošjohka, Karasjok kommune/Kárášjoga gielda http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15038/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15029/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979635214 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14928/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880437852, 5437-6/ 2 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14900/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920906745, 5437-7/ 15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14891/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 21/1215-96 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon om reviorattestasjon og tilbakebetaling av utestående midler til departementet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14878/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 16. november 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14873/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Teste for masseutsendelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad m.fl. | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 6695/2018 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14816/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsbrev nr. 33 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8734/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8161/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - NAV veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linda Margrethe Amundsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8036/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om forlengelse av fristen for tilsagnet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7803/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Forlengelse av barmark disp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7784/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Digital oppkoblingslenke og oppdatert program for ALIS-konferansen 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodo Kommune - Linn Hege Larsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7719/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet 19/2234-330 Oppfølging av orientering om meddommere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Larsen, Karina | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7762/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7744/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7748/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Simona Cappuccio | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7728/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvild Emilie Trabandt Grindaker | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7624/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon 11.10.21 ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7570/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsynsrapport - vedtak med pålegg om retting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7560/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7477/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7432/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Status etablering av Helsefellsskapet Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7407/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7427/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7413/2021 | Ledere 21/1-18 Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7334/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7353/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7380/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7336/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 21-171038-2 - Svar på høring - Søknad om disp fra arealplan for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag - gnr 10 bnr 19 i Ravdojok i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7296/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jafar Hussain | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7192/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7169/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ejike Okonkwo | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7120/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7179/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7115/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7051/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7067/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 7101/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til søknad om dispensasjon for oppføring av lagerbygning - gnr. 18 bnr. 36 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6960/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6909/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon fra kommunes arealplan for uttak av masser til utbedring av Anarjohkaveien - gbnr 25/1 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6787/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28629 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6709/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28602 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6682/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Babar Ishaque | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6678/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6674/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Månedsbrev for juli 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6669/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6648/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6501/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6497/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6511/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 1350044011 Selvbetjent drivstofftank Karasjok - Plassering av tank http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6631/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Terje Gjerde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Gjerde | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6632/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6605/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6603/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag-Inge Enger | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6498/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Mearrádus skuvllaruvtto/Vedtak skolerute 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tillitsvalgt Udf m.fl. | Journaldato: 25.08.2021 | RegistryNumber: 6480/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 6443/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6404/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Svar på rapportering kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 - tilbakebetaling av ubrukt innovasjonstilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6421/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6398/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6217/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valentina Blagojevic | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6266/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Hugo Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Hugo Skoglund | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6208/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5537/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6060/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 5999/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetaling av tilskudd - Teknisk arrangør av 17. mai http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klasse 8A | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 3264/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5963/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5901/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5895/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør 30 Bojosbeasvárri - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Stian Molland m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Molland | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5883/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anmodning om utbetaling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5799/2021 | Ordfører Rapport aktivitetstilskudd 2020 - Karasjok skytterlag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skytterlag - karasjok | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5787/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsfilm om Sped- og småbarnsteamet ved SANKS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Joks Henriette | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5739/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Merknadsbehandling, nabovarsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: btek da | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5680/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hilmar Olsen | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5687/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kommuneplanens samfunnsdel for Hammerfest kommune 2021-2032 til offentlig ettersyn/høring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HAMMERFEST KOMMUNE | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5668/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEFARINGSRAPPORT SKJENKEBEVILLING/ RØYKEFORBUD - Scandic hotell http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll A.S | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5665/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Auvu Arvid Turunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5596/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5586/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Runar Samuelsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Samuelsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5583/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Gunn Anette Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John-Morten A Aslaksen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5336/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5574/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 270/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om forlenget permisjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Alette Rasmussen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 257/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Torvetjønn Haugland | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 215/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nezeha Mestini | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 223/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37653 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Gunnar Turi | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 40/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 62/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15653/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15668/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15649/2021 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Omdisponering av innvilget tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Alehtta Eira | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15644/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om dispensasjon for fradeling av tilleggsareal til g/bnr. 24/27 i Karasjok kommune - statsforvalterens uttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.12.2021 | RegistryNumber: 15608/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15600/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Klage på kommunal kompensasjonsordning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15574/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15505/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om å behandle og eventuelt oversende klage på innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15479/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Anmodning om oversendelse av budsjett- og økonomiplan 2022-2025 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15474/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling 9/1, Ávjovárgeaidnu 29 - Tilfredsstillende tilbakemelding på tilsynsrapport http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoga Gielda / Karasjok Kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15375/2021 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15349/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15355/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15324/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kulturgaskaomiid juolludeapmi joavkkuide ja servviide 2021 / Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVD MUSEA- JA HISTORJÁSEARVI / DSS MUSEUMS- OG HISTORIELAG | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15337/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Signert anleggbidrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK KRAFTLAG SA | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15334/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ref 2021/581-4/270 - KLPref452012-sa206 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klp - Post Ansvar | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15231/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957925, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15168/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskap mandag 20.12.2021 kl. 12.00 pr. MS Teams http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKAF | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15158/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15151/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15083/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15109/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 21/1143 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: monica jullum Boine | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15078/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15028/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15012/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innvilget statstilskudd til opplæring i og på samisk skoleåret 2021/2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.11.2021 | RegistryNumber: 14979/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14941/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969725827, 5437-22/ 16 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14881/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14903/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 6248/2018 | Sentraladministrasjonen Høring: Søknad om disp fra arealplanens plankrav for godkjenning avreingjerde ved Niitošjohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14837/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 14.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/34994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13070/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Kommunepsykolog i Helse enhet - 21/977 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/33111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 06.11.2021 | RegistryNumber: 11187/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forhåndsvarsel / foreløpig innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 16. november 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8733/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilskudd til sommerskole 2021 - sluttrapportering, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Udir - Stig Lodve Janbu | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8752/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8772/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8072/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - NAV veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kajsa G Bjerknes Østmo | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8035/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7942/2021 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7924/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7721/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7879/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr. 32 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7849/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Oversender henvendelse - anmodning om å besvare henvendelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7789/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7743/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7753/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7755/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner.Alstahaug kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7650/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/953 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Grønmo | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7606/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 90 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/954 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7610/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Natalia Anti | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7623/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Undervisningsstilling 50% i Karasjok skole - 21/ 957 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simona Cappuccio | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7616/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice søknad om dispensasjon fra motorferdselloven-forlengelse av dispensasjon Toralf Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Toralf Holmestrand | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7556/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- forlengelse - Lill-Eli og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7557/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.10.2021 | RegistryNumber: 7569/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Edvard Johansen: Søknad om dispensasjon for oppsett av lager til landbruksformål på Buollánnjarga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7435/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om utsettelse av frist for tilskudd fra Næringsfondstyre http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sapminh - Svein Sjøveian | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7502/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Avklaring av møtetidspunkt - referansegrupper for arbeidet med strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Bakkeli Mette | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7448/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer-Magne Svineng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Svineng | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7453/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7410/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7419/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7420/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7357/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forelølpig tilsynsrapport - varsel om vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7354/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Fwd: Dokument 21/154390-2 Tilbakemelding på nabovarsel - Fradeling av tomt til boligformål med veirett - avkjørsel fra rv. 92 - eiendommen gnr. 10 bnr. 19 – Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GEIR ATLE FAGERNESS | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7275/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7314/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7271/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Kommunedirektørens stab og støtte - 2021/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Vars | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7191/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Viser til brev av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmester for Svalbard 26.08.21 ref. 21/04728-9 angående Avvisning av klage på vedtak om tildeling av undersøkelsesrett i området i Raitevarri i Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kRivkkaroggi vintersiida | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7166/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7178/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7116/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7105/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6982/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28900 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6978/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utlysning av stillinger - avdelingsledere Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6879/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6911/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6902/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - vedtak om pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6874/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6852/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6764/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6439/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** *****ssøknad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6473/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6647/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anni Dagmar Høgman http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anni Dagmar Høgman | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6609/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Etablering av helsefelleskap http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6513/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6602/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6708/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6457/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2021 | RegistryNumber: 6434/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6397/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miroslav Perac | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6347/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kokk - 75 % fast stilling i Sykeavdeling - 2021/836 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pedro Molero Perez | Journaldato: 14.08.2021 | RegistryNumber: 6341/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6216/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % vikariat stilling i Guolban mánáidgárdi - 21/830 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6277/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pedagogisk leder - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/828 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6281/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/829 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Malin Anti | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6273/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28184 Type: Inngående brev | Avs/Mot: linn marita dæhlin | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6265/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Hugo Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Hugo Skoglund | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6193/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 5536/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Osvald Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Osvald Anti | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6118/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Geir Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6055/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6062/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Erik Tretnes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erik Tretnes | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6039/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 5994/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 5992/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ragnar og Elen Marit Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5981/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av tilskudd - kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 940/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5881/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Berg m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Berg | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5882/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Ailo Anti | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5819/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5663/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5662/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5685/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Uttalelse til søknad om deling av gbnr 2/11 - LNFR - Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5656/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27281 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5361/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Evy Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Marie Guttorm | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5364/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ingar Haukenes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Haukenes | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5365/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Espen Berg Persen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Espen Berg Persen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5329/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Selvbetjent drivstofftank gnr 9 bnr 484 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5275/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Runar Samuelsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Samuelsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5563/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5561/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Auvu Arvid Turunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5545/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Geir Lam Andresen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Lam Andresen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5448/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5478/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 66695 202201171208 Servicerapport 100 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pelias - | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 349/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Til ungdomsråd: Siste mulighet til å delta på forskningsprosjekt om ungdomsråd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Student Uib - Benjamin Jakobsen | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 348/2022 | Ordfører Igangsettelse hele tiltaket NRK Mari Boine geaidnu 12-14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Bauck Arkitektkontor AS | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 331/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling støtte per 20.12.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAPMIKO AS | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 305/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 281/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 241/2022 | Brann, vei og VAR Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signhild Maria Kruse | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 222/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Niloofar Nikbin | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 214/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 202/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Bjørn Ivar Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Ivar Johansen | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 172/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 77/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37637 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.01.2022 | RegistryNumber: 24/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 13/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 18/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15636/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15658/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15666/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15664/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15670/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15667/2021 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15672/2021 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15665/2021 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Hovedutskrift fra styremøte 30.09.19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: styret | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 5657/2019 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Turgleder AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TURGLEDER AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15518/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15537/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Guttorm Lund | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15491/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på høring - Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplanen til endret bruk fra drosjesentral til boligformål http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37381 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15453/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 9/1, Ávjovárgeaidnu 29 - TEST4: Tilsynsrapport uten avvik/anm. test 6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoga Gielda / Karasjok Kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15374/2021 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15377/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15316/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kulturgaskaomiid juolludeapmi joavkkuide ja servviide 2021 / Tildeling av kulturmidler til lag og foreninger 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15335/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Anmodning om sluttutbetaling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC PRIME AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15242/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Anleggsbidrag for tilknytningspunkter el-kraft i Beahcevardievva 93-95 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Nils Arve Lund | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15143/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15087/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15112/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15095/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15105/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15077/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15070/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/1131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15021/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Anmodning om utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14933/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning - Kompetanse for kvalitet - Høst 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14906/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984917953, 5437-7/ 20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14889/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 913951182, 5437-2/ 12 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14893/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 984727518, 5437-24/ 32 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.11.2021 | RegistryNumber: 14896/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kartlegging av overvann i avløpsledninger – Informasjon til bygningseiere i Karasjok sentrum http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SCANDIC KARASJOK m.fl. | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 5457/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14857/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad på stilling - Enhetsleder ved omsorgsboligene 100 % vikariat i Omsorgsboliger - 21/989 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 13789/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kommunepsykolog i Helse enhet - 21/977 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/33110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ufuk ateşci | Journaldato: 06.11.2021 | RegistryNumber: 11186/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om serverings- og skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10580/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Matrikkelbrev gnr 21 bnr 343 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8989/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30079 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8155/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8170/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8053/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8065/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - NAV veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaisa Fredsdatter Larsen | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8034/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29969 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8042/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7912/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - utsettelse av frist http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7875/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Tilsynsrapport nr. 21/6111-8 og avslutning av tilsyn 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS JERNBANETILSYN | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7818/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7829/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 14. oktober 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7764/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7754/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7752/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kajsa østmo | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7742/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Hjelpepleier/helsefagarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mariyana Stamenkovich | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7758/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 90 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/954 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorill Mikkelsen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7609/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/953 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kajsa østmo | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7605/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Undervisningsstilling 50% i Karasjok skole - 21/ 957 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hari Ram Rajendra Perumal | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7615/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann-Mari Somby | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7622/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forlengelse av barmark disp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7555/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedrørende ditt tilskudd fra primærnæringsfondet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SARA ALEHTTA GUTTORM EIRA | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7423/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7481/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7430/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7422/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7414/2021 | Ledere Informasjon om samarbeidsforum for tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Salmi, Jan | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7356/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7370/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7265/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om utsettelse av frist for tilskudd fra Næringsfondstyre http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Svein Sjøveian | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7280/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Avslutning av sak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7246/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Oppfølgingsmøte etter oversendelsen av foreløpig tilsynsrapport om arkivholdet i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket - Geir Ivar Tungesvik | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7248/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Svar på tilsyn etter barnehageloven §34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7138/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra arealplan for deling av boligtomt på Gbnr 10/19, Kárášjoga gielda-Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7227/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7097/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7022/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6995/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- informasjon og veileder for bruk av regionalforvaltning.no og rapportering til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7014/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Tilbud om 100 % fast stilling som rådgiver ved tildelingskontoret i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Alette I Eira | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6981/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6906/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6855/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6851/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6848/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til avdelingsleder 8-10 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - May-Britt Hansen Balto | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6825/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6810/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ber om snarlig uttalelse til søknad om disp til landbrukslager plassert i 100 m beltet på Buollannjarga i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6662/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6779/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6707/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6715/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon 06.09.21 ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6719/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til ungdommens fylkesting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6757/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28657 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6737/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Covid-19 vaksinasjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6665/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6646/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6505/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Arne Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6610/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annfinn og Randi Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annfinn Jarl Balto | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6607/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6600/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6290/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6470/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6482/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Opparbeidet ulovlig vei gjennom gnr. 21/1/123 til gnr. 21/183 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samipath - John Nystad | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6369/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6396/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Særutskrift fra styreprotokoll http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6387/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6368/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28270 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6351/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28271 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6352/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mahdi Enayati | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6346/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kokk - 75 % fast stilling i Sykeavdeling - 2021/836 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag-Inge Enger | Journaldato: 14.08.2021 | RegistryNumber: 6340/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pedagogisk leder - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/828 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inka Nuorgam | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6280/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % vikariat stilling i Guolban mánáidgárdi - 21/830 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Minna Guttorm | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6276/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/829 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6272/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paula Eriksson | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6264/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune den 31. mai 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6196/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6186/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6081/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak: Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjetil Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Johansen | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6040/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversiktskart sommerløyper http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Erik Tretnes | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6038/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet søknad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: karen marit utsi | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6878/2018 | Sentraladministrasjonen Oversendelse matrikkelbrev gnr 9 bnr 505 med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Anne Allas og Astrid Turi Gaup | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6719/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om 100 % fast stilling som sykepleier i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henri Juhana Kitti | Journaldato: 23.07.2021 | RegistryNumber: 6014/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedrørende din søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 6001/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 5991/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Helge Norvang og Kirsten Myrskog http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Norvang m.fl. | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5829/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÁLDU AS | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 5917/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Amund Øvregård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Amund Øvregård | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5946/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet lukking av avvik http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5947/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marius Kløvstad | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5818/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % fast stilling som spesialpedagog i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gro Beate Josefsen | Journaldato: 12.07.2021 | RegistryNumber: 5779/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice B-rundskriv nr.: B/3-2021 Mellomoppgjøret pr 1.5.2021 - iverksetting og kommentarer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5763/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 14 Fáhttevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn Sandberg m.fl. | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5645/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven,sommer - Terje Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Hansen | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5578/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Dag og Karen Berit Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nedrejord m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5615/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Høring: Søknad om deling av gnr 2 bnr 11 i Karasjok. Samisk tun 5 daa i LNFR-område http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5602/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Eira, Marit Kirsten Gaup og Per Ivan Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Gaup m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5451/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anne Marie Guttorm Graven m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Marie G Graven | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5323/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Hugo Skoglund med flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Hugo Skoglund | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5319/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Irene Boine http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5320/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Marit Kisten Guttorm m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lemet Arne Guttorm Graven m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5325/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ragnar og Elen Marit Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5326/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ann Karoline Hagelin, Ole Jens og Supannee Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Supannee Sueasamong m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5327/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Rolf Are Gustavsen, Øyvind og Dagfinn Lindbæck http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5328/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Anniken Fagerness og Sven Tore Kemi Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken E Fagerness m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5435/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Kristian Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Guttorm | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5369/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Ove Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ove Biti | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5427/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Gunnar Johnsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunnar Johnsen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5432/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5570/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Midlertidig forskrift om utvidet adgang til å ha lukket møte som fjernmøte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 315/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 271/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Egenerklæring om konsesjonsfrihet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET HEGG & CO AS | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 317/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om igangsettelse Mari Boine geaidnu 12-14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Bauck Arkitektkontor AS | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 304/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37880 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 267/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 278/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 279/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Renholder fast 100% stilling i Teknisk enhet - 21/1225 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Holm | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 221/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sonja Lydia Kimo Pedersen | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 213/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MIHKKAL N SOMBY | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 15671/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RIDDODUOTTARMUSEAT | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 15683/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Sak. 2021/664/3/242 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Post Sapmiko | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 165/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Kai Erik Bull http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Erik Bull | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 127/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter -Karl Edvard Balto og May-Britt Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Edvard E Balto m.fl. | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 175/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 76/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 31/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15680/2021 | Ledere ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15675/2021 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Innkalling til styremøte 30.09.19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: styret | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 5656/2019 | Kultur, samfunn og samisk språk Del 1. Rapportering i henhold til kriterier for måloppnåelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanetinget | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 2169/2019 | Folkebiblioteket ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15586/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Feil sending 2021/ 1194-4 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARBEIDSTILSYNET | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15585/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15544/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15528/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15519/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15520/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15455/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 9/1, Ávjovárgeaidnu 29 - TEST4: Tilsynsrapport uten avvik/anm. test 5 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoga Gielda / Karasjok Kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15371/2021 | Brann, vei og VAR 2021/9017 - Fyrverkerisesongen 2021/2022 - rapportering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15394/2021 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15310/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15322/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15323/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om utbetaling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Girjjit - John Trygve Solbakk | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15308/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ingen merknader til søknad om dispensasjon for deling av boligtomt Gahtajohka 18 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15336/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Doarjjaohcan - Ođđajagiruohta dollarusoniidda / Søknad om midler - Nyttårs fyrverkeri 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MATHIESEN CONSULT AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15237/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TURGLEDER AS | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15248/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Anmodning om utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC PRIME AS | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15227/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15221/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15176/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15157/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ref 2021/581-4/270 - KLPref452012-sa206 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - Post Ansvar | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15182/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anleggsbidrag for tilknytningspunkter el-kraft i Juhana Rasttos geaidnu 58 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lksa - Nils Arve Lund | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15142/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14952/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15076/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15104/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15054/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Miljøterapeut - Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/1131 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaisa Henriette Fredsdatter Larsen | Journaldato: 25.11.2021 | RegistryNumber: 15020/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15013/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Unntatt offentlighet for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35712 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.11.2021 | RegistryNumber: 13788/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ovttasbarošiehtadus Finnmarksløpet 2022-2024/Samarbeidsavtale Finnmarksløpet 2022-2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSLØPET AS | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10666/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Servicerapport 07.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8180/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8064/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice REFUSJONSKRAVN HØSTEN 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8040/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.10.2021 | RegistryNumber: 8052/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/24938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 3026/2021 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7964/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ASA 4301 Avtale om økonomiske vilkår for allmennleger med kommunal fastlegeavtale og legespesialister med avtalepraksis (statsavtalen) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29891 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7965/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Matrikkelbrev gnr 25 bnr 7 og bnr 18 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivian Store Mathisen | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7630/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Veimæl | Journaldato: 15.10.2021 | RegistryNumber: 7845/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7794/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7698/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innsyn lønn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protonmail - Innsynsmannen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7773/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7756/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 2.9.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7687/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til workshop - Fotefar mot nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7637/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/953 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7604/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Avdelingsleder - Kárášjoga skuvla / Karasjok skole i Karasjok skole - 21/952 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7602/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 90 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/954 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7608/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % vikariat stilling frem til 09.09.21 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/956 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7612/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Irene Turunen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7621/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % vikariat stilling frem til 23.10.2022 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/958 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7618/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Undervisningsstilling 50% i Karasjok skole - 21/ 957 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Tone Boine | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7614/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- forlengelse - Lill-Eli og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7554/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.10.2021 | RegistryNumber: 7562/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7483/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | RegistryNumber: 7411/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7386/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Kommunelege II / fastlege (vikariat) i Helse enhet - 2021/910 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Kristoffersen | Journaldato: 25.09.2021 | RegistryNumber: 7332/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7324/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7321/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - oppfyllelse av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7282/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7205/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Enhetsleder/ rektor Karasjok skole - stillingsutlysning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Tretnes m.fl. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6891/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6956/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7232/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fylkeskommunens uttalelse til høring - Søknad om dispensasjon fra arealplan for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7216/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7186/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 7110/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7096/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7020/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6984/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kommunens retningslinjer for startlån 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6989/2021 | Nav ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.09.2021 | RegistryNumber: 6973/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foreløpig tilsynsrapport og varsel om mulige pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6964/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6908/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen 24.09.-01.10.21 ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6842/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til årets Ungdomskonferanse i Kristiansand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6659/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iris Sara | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6700/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paula Eriksson | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6701/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6645/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6718/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6499/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6714/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.08.2021 | RegistryNumber: 6706/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6456/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse vedrørende søknad om uttak av masser til utbedring av Anarjohkaveien, Gbnr 25/1, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6454/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Opparbeidet ulovlig vei gjennom gnr. 21/1/123 til gnr. 21/183 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6239/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Avdelingsledere – Kárášjoga skuvla / Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/703 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Maurstad | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 6450/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6430/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6374/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.08.2021 | RegistryNumber: 6367/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6349/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6350/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/rådgiver innen Miljø, Utmark og Landbruk i Teknisk enhet - 2021/805 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ejike Okonkwo | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6345/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kokk - 75 % fast stilling i Sykeavdeling - 2021/836 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jussi Peltonen | Journaldato: 14.08.2021 | RegistryNumber: 6339/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % vikariat stilling i Guolban mánáidgárdi - 21/830 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Turi | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6275/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pedagogisk leder - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/828 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6279/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valentina Dejanovikj | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6263/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/829 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6271/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28134 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6215/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2021 | RegistryNumber: 6183/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Byggetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Eli Holmestrand | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6082/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6090/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6117/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Vedtak: Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Thorvald Guttorm Balto m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 30.07.2021 | RegistryNumber: 6068/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6063/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6058/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tribuna vuodjanhállii Tribune Svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SVØMMEKLUBB | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 5878/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumášlaš doaibmaplána 2019 - Rullering av handlingprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 67/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjetil Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Johansen | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6036/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Geir Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Fagerness | Journaldato: 21.07.2021 | RegistryNumber: 6000/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilleggsbrev til Vedtak om deling av undersøkelsesretter til statens mineraler i området Raitevarri 1-18 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Anti Gaup | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5971/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapport over bruk av tilskudd 19/2225-3 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/15047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 1132/2020 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse på tilbud på tjenester knyttet til endringer i kommunenummer fra januar 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norkart | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 2078/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5979/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5980/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ferdigattest garasje Kapro Karasjok gnr 9 bnr 503 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggebistand - Johan Niillas Saba | Journaldato: 19.07.2021 | RegistryNumber: 7339/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Sykepleier i Hjemmesykepleie - 2021/714 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2021 | RegistryNumber: 5951/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Uke 30: Fordeling av Comirnaty og Spikevax (tidligere Covid-19 Moderna) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jeanette Ulvestad | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5935/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Rapportering på tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/15040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 1125/2020 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5921/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilsyn - vedtak om pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5918/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling OVERSENDELSE AV SAK TIL KOMMUNESTYRET — KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalget i Karasjok kommune | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5855/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Melding om vedtak - Fritak og valg av nye medlemmer til politiske utvalg - John Arne Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5837/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5830/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åsá Márgget Anti | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5817/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 2729/2020 | Sentraladministrasjonen Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Anni Dagmar Høgman http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni Dagmar Høgman | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5642/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5636/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Anders, Lilli,Ida og Lars Jonas Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Gaup m.fl. | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5592/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Erik Tretnes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Erik Tretnes | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5594/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Iver Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Utsi | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5595/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Edvard Veimæl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5588/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven,sommer - Terje Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Hansen | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5567/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27503 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kirsten Synnøve Gaup m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5581/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 18 Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Sverre Jørgen Romsdal m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Jørgen Romsdal | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5359/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 266/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 264/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bekreftelse på etterkommet vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 285/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vigdis Synnøve Utsi | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 313/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Veileder til kontoplanen i KOSTRA for regnskapsåret 2022 - endringer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 308/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Kommunenes krisesentertilbud under c-19-pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Anita Wahl Nilsen | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 168/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Kopi av brev - Avtale om tiltredelse av areal til pendlerboliger for Sametingets representanter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Maria Krogstad | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 143/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på brev - eiendommene i Beahcevardievva 19/21 og 23/25 [KLUGE-LEGAL.FID126843] http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kluge - Ina Aanerud | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 73/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 51/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Resultater fra Anmodning om utbetaling - OU-midler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kurt Maurstad | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15638/2021 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.01.2022 | RegistryNumber: 15646/2021 | Guolban mánáidgárdi Hovedutskrift fra styremøte 14.06.19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: styret m.fl. | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 3269/2019 | Kultur, samfunn og samisk språk Godkjenning av svar til høringsbrev - bokbussen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Boine Nikkinen m.fl. | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 4734/2018 | Folkebiblioteket Kvittering på opplasting av filer til lovdata - fjernmøte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15618/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Laiti Eliassen ANS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAITI ELIASSEN ANS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15504/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Doarjjaohcan márkanfievrrideapmái Søknad om tilskudd til markedsføring - Samipath Official AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMIPATH OFFICIAL AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15570/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Sven Engholm AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVEN ENGHOLM AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15512/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15573/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gatelys http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kirsti Balto | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15509/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15524/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15525/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15530/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole HG 047/21 Giellaprošeakta 2021 - Kárášjoga gielda - Duobjeárbi - Blehttalus HG 047/21 Språkprosjekter 2021 - Karasjok kommune -Duodjearv - Avslag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37482 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15554/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2021 | RegistryNumber: 15485/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Luvvenohcamuš politihkkálaš doaimmain - Søknad om fritak fra politiske verv - Lilja Skljarova Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilija Skljarova Hansen | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15467/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Svar - Høring - søknad om dispensasjon fra arealplanen for gnr24/27 med tilleggsareal fra gnr 24/1 til boligformål og landbruksformål http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta kommune | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15454/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 9/1, Ávjovárgeaidnu 29 - TEST4: Tilsynsrapport uten avvik/anm. test 4 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoga Gielda / Karasjok Kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15369/2021 | Brann, vei og VAR Oversendelse til alle kommuner - Sivilombudets veiledningshefte Ansettelser fra A til Å http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15340/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Rusttetgaskaomiid juolludeapmi 2021 / Tildeling av kommunale anleggsmidler 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15332/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Søknad - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37172 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15247/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ferdigattest tiltak bolig gnr 21 bnr 238 Egil Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen Noste | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15290/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anmodning om utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37165 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mihkkal N Turi Somby | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15240/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Førjulsfesten 17. og 18. desember AVLYST http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Amundsen | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15225/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Prisjustering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Franzefoss - Charlotte Kjellmann | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15215/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15156/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodnig om utbetaling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15154/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Tildeling av ekstra skjønnsmidler grunnet koronapandemien- 2. halvår 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15196/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15129/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice regresskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ansvar@klp.no | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15039/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nrk Sápmi - tilbygg lager - Igangsetting grunn- og gravearbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Janbauck - Linda Jansen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14939/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Matrikkelbrev gnr 9 bnr 524 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Anne Anti m.fl. | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14961/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15110/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15101/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37028 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15103/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) – ORIENTERING OM TILSKUDDSMIDLER FOR 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15068/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14855/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Dokument 21/44520-3 Innvilger tilskudd til Testing ved grenseoverganger juli-september 2021 over statsbudsjettet 2021 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14875/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Kvittering for mottatt Lovtidend-kunngjøring: avd2 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lovdata - Stiftelsen Lovdata - Lovdata.no | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 14850/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Revidert refusjonskrav - Barnehageplass i annen kommune 2020/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14814/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14832/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % fast stilling i Hjemmesykepleie - 2021/978 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/33112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mahdi Tarhini | Journaldato: 06.11.2021 | RegistryNumber: 11188/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kokk/ institusjonskokk 75 % fast stilling 2. gangs utlysning i Sykeavdeling - 21/1106 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/33113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Isak n. Buljo | Journaldato: 06.11.2021 | RegistryNumber: 11189/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10723/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Akseptbrev tilskudd Demensplan 2025- Pårørendeveileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: postmottak@helsedir.no | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10589/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Kvalitetssikring i SYSVAK2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10722/2021 | Ledere Vandelsvurdering i forbindelse med søknad om serverings- og skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8782/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Giddodaga dánr 9 doanr 1 lánr 92 – Oalgejotguolbba 26 oastin Kjøp av eiendom gnr 9 bnr 1 fnr 92- Oalgejotguolbba 26 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAHA AS | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8179/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % fast stilling som Nav veileder i Kárášjoga Gielda Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8026/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7920/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7932/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Program og påmelding - Friluftslivssamling 27.10.2021 - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7840/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7815/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7816/2021 | Ledere Utbetalingsbrev for videreutdanning for lærere høsten 2021 - vikarordning og studieavgift http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7790/2021 | Ledere Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar - 100 % vikariat stilling i Omsorgsboliger - 2021/902 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Else Marie Veimæl | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7717/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 2. Purring på svar : Veien i Couvdatmohki http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Steve Lindseth | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7575/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7635/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % vikariat stilling frem til 23.10.2022 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/958 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Veronica Katrin Børseth-Eriksen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7617/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % vikariat stilling frem til 31.07.2022 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/959 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7619/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent i Personal og innbyggerservice - 2021/960 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marte Anti | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7620/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Undervisningsstilling 50% i Karasjok skole - 21/ 957 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michèle Van Wonterghem | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7613/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % vikariat stilling frem til 09.09.21 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/956 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7611/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 90 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/954 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Andreas Hivand | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7607/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/953 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7603/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Avdelingsleder - Kárášjoga skuvla / Karasjok skole i Karasjok skole - 21/952 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kajsa østmo | Journaldato: 09.10.2021 | RegistryNumber: 7601/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Niitonjárgeaidnu 20 Ferdigattest rahab idrettshallen med tilbygg gnr 9 bnr 492 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7460/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ber om sletting av urådighet etter jordlova for gnr 25 bnr 7 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7463/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tore-Jan Gjerpe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7500/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7482/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29361 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7437/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til webinar "Merarbeid: en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet" på fredag 1. oktober klokken 08:30-09:15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ehealthresearch - Nora MacLaren | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7375/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7317/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rådsmøte Festivaler Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7295/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7266/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd til studiehjemmel i finsk høst 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7267/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Tildeling midler til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet - tilleggssum http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7301/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Godkjenning som ansvarlig utførende tømrerarbeid på bolig på gnr 21 bnr 94 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUKSEN SAMI GUTTORM | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6904/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6921/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6955/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7239/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % fast stilling i Hjemmesykepleie - 2021/895 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe Nedrejord | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 7195/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7171/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7099/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7084/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7119/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6994/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ASA 4303 Avtale om driftstilskudd og takster for fysioterapeuter med avtale om drift av privat praksis med kommunene (statsavtalen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6958/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6962/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6944/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6854/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innspill til søknad om dispensasjon for fradeling av boligtomt - gnr. 10 bnr. 19 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28758 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6837/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6832/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28742 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6821/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Igangsettingstillatelse 9/519 Vullošguolbba 23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6758/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6705/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 6672/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6644/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6640/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Frank I Nilsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Ingvard Nilsen m.fl. | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6613/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 6799/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.08.2021 | RegistryNumber: 6483/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Byggetillatelse for rasteplasstoalett ved E6 ved Váljohka i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOMEK PT MODULAR AS | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6417/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vil NVE gi uttalelse til søknad om bygging av landbrukslager på gnr/ bnr 18/36 og 50 på Buollánnjarga i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) REGION NORD | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6314/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ang søknad om uttak av grus - feil adresse. Høring søknad om disp massetak Anarjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor-Håvard Sund | Journaldato: 23.08.2021 | RegistryNumber: 6378/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Avdelingsledere – Kárášjoga skuvla / Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/703 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Astrid Utsi | Journaldato: 21.08.2021 | RegistryNumber: 6449/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.08.2021 | RegistryNumber: 6429/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - oppfyllelse av vedtak, vedtak om pålegg og varsel om pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 18.08.2021 | RegistryNumber: 6391/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.08.2021 | RegistryNumber: 6366/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Kokk - 75 % fast stilling i Sykeavdeling - 2021/836 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: mikael ågren | Journaldato: 14.08.2021 | RegistryNumber: 6338/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Enhetsleder i Tjenester for mennesker med utviklingshemning i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 2021/709 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28239 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sven Tomas Holm | Journaldato: 13.08.2021 | RegistryNumber: 6320/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pedagogisk leder - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/828 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28197 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6278/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % vikariat stilling i Guolban mánáidgárdi - 21/830 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Babar Ishaque | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6274/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/hjelpepleier - 50 % fast stilling i Sykeavdeling - 2021/826 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iris Sara | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6268/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/hjelpepleier - 80 % vikariat stilling i Sykeavdeling - 2021/827 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paula Eriksson | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6269/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Barnehagelærer - 100 % fast stilling i Guolban mánáidgárdi - 2021/829 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Turi | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6270/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ Hjelpepleier i Sykeavdeling - 2021/825 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mostafa Saleh | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6262/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6236/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Bjørn Olav Paulen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Paulen | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 5754/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.08.2021 | RegistryNumber: 6212/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Johnsen | Journaldato: 02.08.2021 | RegistryNumber: 6104/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6057/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6067/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Thorvald Guttorm Balto og Thor Martin A Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 6059/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Atle Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Atle Somby | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 6035/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Byggetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Eli Holmestrand | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6029/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bjørn-Roar Mannsverk m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn-Roar Mannsverk | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6034/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6017/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2021 | RegistryNumber: 6010/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 5977/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5936/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Harald Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Balto | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5937/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2021 | RegistryNumber: 5912/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5914/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5900/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Manglende svar fra Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Feldt, Toril | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5910/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Offroad Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSRITTENE AS m.fl. | Journaldato: 15.07.2021 | RegistryNumber: 5920/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Annfinn Balto og Randi Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27804 Type: Inngående brev | Avs/Mot: annfinn balto | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5886/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tildeling av undersøkelsesretter til statens mineraler området Raitevarri 1-18 og 19-24 i Karasjok kommune - undersøker: EMX Norwegian Services AS- utgår se doknr. 6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 Karasjok | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5868/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5878/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Påminnelse om bestilling av influensavaksine http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5857/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2021 | RegistryNumber: 5875/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/708 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Marie Kristensen | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5816/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utbetalingsskjema 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aldring og helse | Journaldato: 13.07.2021 | RegistryNumber: 5989/2020 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter OVERSENDELSE AV SAKSDOKUMENTER TIL OK'S GENERALFORSAMLING 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opplæringskontoret m.fl. | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5769/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Opparbeidet ulovlig vei gjennom gnr. 21/1/123 til gnr. 21/183 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5768/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet EKSTRAORDINÆR INNBETALING FRA EIERKOMMUNENE KNYTTET TIL UNDERSKUDD PÅ SELVKOST FOR FIMILS RENOVASJONSTJENESTER http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark Miljøtjeneste as | Journaldato: 09.07.2021 | RegistryNumber: 5759/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kunngjøring og innkalling til årsmøte i Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27669 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturskoleradet - Kjellaug Kornstad | Journaldato: 08.07.2021 | RegistryNumber: 5745/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Servicerapport http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pelias | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5691/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Agenda for arkivtilsyn 31.08 - 01.09.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5661/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune OPPFORDRINGTILÅ SVAREPÅHØRING OM FYRVERKERI http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NOAH - for dyrs rettigheter | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5672/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Landingskart http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mosquito Air Taxi/Per Bueng | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5677/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innvilget kompetanse og innovasjons tilskudd for 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2021 | RegistryNumber: 5658/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 5657/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 5611/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Dag Iver Sara m/flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5372/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Svar på spørsmål til innvilget unntak fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven til hønsefugltaksering 2019-2029 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN AVD LAKSELV | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5543/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Iver Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Iver Utsi | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5552/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Erik Tretnes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Erik Tretnes | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5553/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Anders, Lilli,Ida og Lars Jonas Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Gaup | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5554/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Edvard Veimæl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5559/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kisten Synnøve Gaup, Stian Gaup og Klemet Atle Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kirsten Synnøve Gaup m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5565/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Barnevernkonsulent i Barneverntjenesten - 2021/672 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristin Alice Opgård | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5541/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5548/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Forvalter eller eier kommunen noen vann som det er tillatt å fiske i? http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Perfish - Kent Bråten | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 347/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til seminarrekke 2022 - Bærekraftig besøksforvaltning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Eivind Høstmark Borge | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 341/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Informasjon om Livsgledehjem til kommunale ledere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37945 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livsgledeforeldre - Lene Sødal | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 332/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Vedr. høring dispensasjon for oppføring av Gapahuk ved gbnr. 12/1 Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tffk - Lene Trosten Kaspersen | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 330/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dokument 21/00152-3 Rapportering av trafikk og svartidsdata til Helsedirektoratet sendt fra HDO http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 328/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 273/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Nilsen Utsi | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 311/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 282/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 185/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Sametingets innspill til ny opplæringslov http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Vesterheim, Turid | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 156/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk svar angående refusjonskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet - Vanja Yüksel | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 140/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse - Søknad om tilleggsareal til gnr 7/28 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 14/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 46/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 15643/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.12.2021 | RegistryNumber: 15656/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Innkalling til styremøte 14.06.19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: styret m.fl. | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 2680/2019 | Kultur, samfunn og samisk språk Godkjenning av svar til høringsbrev - bokbussen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4766 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Boine Nikkinen m.fl. | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 4733/2018 | Folkebiblioteket Oppsigelse på firmakort Cirkle K - Bokbussen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cirkle K Norge, Schweigaards gate 16, 0191 Oslo | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 272/2020 | Folkebiblioteket Høringssvar fra Karasjok kommune vedrørende 420 kV kraftlinje Skaidi - Lebesby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15592/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Jergul Astu AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JERGUL ASTU AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15510/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Klage på regning av 30.11.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Sverre Hansen | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15589/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Doarjjaohcan mátkeealáhuskonseptii / Søknad om tilskudd til reiselivskonsept - Karasjok Camping AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK CAMPING AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15569/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - Holbi AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HOLBI AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15513/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning for lokale virskomheter - Graveniid AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRAVENIID AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15514/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - SapmiKo AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAPMIKO AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15516/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15517/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15527/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15522/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15523/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15529/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15550/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15556/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole HG 048/21 Giellaprošeakta 2021 - Kárášjoga gielda - Oahpa čállit! - Biehttalus HG 048/21 Språkprosjekter 2021 - Karasjok kommune - Lær å skriv! - Avslag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15553/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Gatelys http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Kirsti Balto | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15494/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Mattilsynets gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng med varsel om at vi vurderer å gi dere pålegg om fysisk sikring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MATTILSYNET | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15559/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15545/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2021 | RegistryNumber: 15536/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Til personvernombud i kommuner og fylkeskommuner - Invitasjon til digitalt nettverksmøte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15477/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om ettergivelse av kommunale avgfter - avslag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Vidar Rikardsen | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15468/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 9/1, Ávjovárgeaidnu 29 - TEST4: Tilsynsrapport uten avvik/anm. test 3 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoga Gielda / Karasjok Kommune | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15367/2021 | Brann, vei og VAR RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - RF13.50 | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15396/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15409/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15354/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Etablering av Samisk barnehus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15253/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hanne Iversen Noste | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15241/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.12.2021 | RegistryNumber: 15219/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Førjulsfesten 17. og 18. desember AVLYST http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Amundsen | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15205/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Fyrverkeri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrsrettigheter - Maria Lien | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15160/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vandelsvurdering i forbindelse med søknad om skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15192/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice NVEs uttalelse - Søknad om dispensjon - Deling av boligtomt til eksisterende hus og uthus i Gahtajohka 18 - Karasjon kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Søren Elkjær Kristensen | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15136/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Informasjon om erklæring for gjeterhytter i reindrift på Finnmarkseiendommen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15119/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Uttalelse Karasjok kommune- søknad om godkjenning av gjerdeanlegg ved Sohpparvađđa i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 15034/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Prosjekt 6074 Utslipps- og overløpsarrangement - Leveranse av tverroverløp - Meddelelse om tildeling av kontrakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36862 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRØDRENE DAHL AS AVD ALTA | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14938/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Boliger for Sametinget. Referat fra forhåndskonferanse. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Aina Bjerke | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14975/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Referat og avtale om tjenesteabonnement http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eyvind Wang | Journaldato: 01.12.2021 | RegistryNumber: 14905/2021 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Søknad om dispensasjon for endret bruk fra drosjesentral til boligformål - statsforvalteren anbefaler planendring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15106/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37024 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15099/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15052/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra arealplanen for 5437/24/27 med tilleggsareal fra 24/1 til boligformål og landbruksformål http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15060/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2021 | RegistryNumber: 15046/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på søknad om midler- oppfølgingsordningen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15007/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.11.2021 | RegistryNumber: 14996/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilleggsbevilgning av tilskuddsmidler for lokal kompetanseutvikling i barnehage - Rekomp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 14926/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.11.2021 | RegistryNumber: 14925/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Nrk Sápmi - tilbygg lager - søknad om igangsetting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Janbauck - Linda Jansen | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14869/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain - Søknad om fritak fra politiske verv – Berit inger Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/32600 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit inger eira | Journaldato: 11.11.2021 | RegistryNumber: 10676/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Urådighet gnr 9 bnr 1 fnr 276 gjøres ikke gjeldende. Melding om tinglysing av matrikkelenhet gnr 9 bnr 524 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 13131/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 21-217106-2 - Svar på henvendelse på avkjørsel stengt av nabo på gnr. 21 bnr. 119 etter kjøp av bolig på gnr. 21 bnr. 300. Avkjørsel må ordnes - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14817/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 19/5279-17 Rapportering av årsregnskap til KOSTRA for regnskapsåret 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kmd Dep - Herje Charlotte | Journaldato: 08.11.2021 | RegistryNumber: 13079/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Kunnskapsprøve i alkoholloven skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Dalseng | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8774/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8741/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Matrikkelbrev gnr 9 bnr 523 i Karasjok med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.11.2021 | RegistryNumber: 8792/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8174/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dokument 16/37278-13 Innvilger tilskudd til Demensplan 2025 -Pårørendeveileder over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 79 sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8153/2021 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Merknader og klager til deres sak ref. 2021/673 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8061/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Overføring av hjemmel til festerett for gnr. 9 bnr. 1 fnr. 238 I Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KLUGE ADVOKATFIRMA AS | Journaldato: 28.10.2021 | RegistryNumber: 8051/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Refusjonskrav - Barnehageplass i privat barnehage 2020/21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7980/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Ferdigattest bolig gnr 21 bnr 475 Badjenjarga 51 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER EIKJOK AS m.fl. | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7953/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Matrikkelbrev gnr 8 bnr 49 og bnr 50 på Mannevarnjarga med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten S Utsi | Journaldato: 22.10.2021 | RegistryNumber: 7955/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Juhána Rasttoš geaidnu 58 og Beahcevárdievvá 93 og 95 - Søknad om IG http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sh-Arkitekter - Espen Flatin Drogseth | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7905/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KUD | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7836/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Påminnelse om manglende innsendt melding til MSIS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7827/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Skjema innrapportering kommunenes merutgifter med covid-19 1 halvår 2021.xlsx http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7833/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Invitasjon til høringsmøte om konverteringsterapi 21. september 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7823/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2021 | RegistryNumber: 7798/2021 | Ledere Prognose for gebyrnivå fra FIMIL i 2022 - husholdningsrenovasjon og slam http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fimil - Svein Tønnessen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7782/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet sak 2021/992 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trevland - Bjarne Trevland | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7777/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om kulturmidler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Amundsen | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7768/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Ohcan Kulturruđat 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SVD Musea- ja historjásearvi | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7771/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk 19/2234-330 Oppfølging av orientering om meddommere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Larsen, Karina | Journaldato: 13.10.2021 | RegistryNumber: 7763/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ny påminnelse - Regresskrav etter skade hos Anne Ravna Somby - Fremtind sak 1770387600003 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fremtind Forsikring | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7654/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring - kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021-2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Lahm, Inger-Ann | Journaldato: 12.10.2021 | RegistryNumber: 7681/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.10.2021 | RegistryNumber: 7642/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.10.2021 | RegistryNumber: 7576/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven-FEFO http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7511/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Melding til tinglysing av matrikkelbrev gnr 21 bnr 343 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7086/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29211 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.10.2021 | RegistryNumber: 7288/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilskudd til reise og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet, høsten 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 30.09.2021 | RegistryNumber: 7501/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 2. Purring på svar : Veien i Couvdatmohki http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7452/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tore-Jan Gjerpe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7454/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Niitonjárgeaidnu 20 Søknad om ferdigattest 9/492 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7436/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.09.2021 | RegistryNumber: 7471/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Obligatorisk innrapportering av elektronisk dødsmelding gjeldene fra 1. januar 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - eDår | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7372/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Protokoll fra generalforsamlingen i FIMIL http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fimil - Svein Tønnessen | Journaldato: 27.09.2021 | RegistryNumber: 7333/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7273/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7322/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7323/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6954/2021 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Irene Turunen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7197/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7174/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7168/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 7167/2021 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7111/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7083/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7075/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7094/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 7341/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 6998/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vei blokkert for nødsamband http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anni Østby | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7018/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Feilaktig pålegg om absolutt krav om karantene for barn uten å avklare at unntaksregler kommer til anvendelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 7013/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 6985/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 7098/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6961/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dokument 21/154390-2 Tilbakemelding på nabovarsel - Fradeling av tomt til boligformål med veirett - avkjørsel fra rv. 92 - eiendommen gnr. 10 bnr. 19 – Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 6925/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6912/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6843/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6831/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6820/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6728/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om igangsettingstillatelse 9/519 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 6721/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet