Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 35 v/Waldemar Grønvold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/20930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7007/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Presisering vedr. tilbaketrekking av dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Gunnar Nergård | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5915/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Protokollutdrag UU 24.08.21 - 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28509 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6590/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 13 v/Arne Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5067/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 27 v/Frank Bakke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5048/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6029/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5582/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4560/2022 | Guolban mánáidgárdi Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5990/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4526/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4524/2022 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse 21/284 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Atle Hansen | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1047/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 4062/2022 | Guolban mánáidgárdi Vedr. 21-76034-11 - Svar på fastsettelse av snøskuterløyper Karasjok kommune. Søknad om tillatelse til kryssing av Rv.92 og E6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 728/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3406/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Bekreftelse 17/8,15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Lena B Øvregård | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 799/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3293/2022 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse 17/4 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Lena B Øvregård | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 798/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2926/2022 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse - 17/19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Lena B Øvregård | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 797/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2624/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 2573/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2458/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2457/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2317/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39779 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2160/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 2107/2022 | Guolban mánáidgárdi SV: utsjekket dokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3969/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1736/2022 | Guolban mánáidgárdi Kunngjøring om fastsetting av skuterløyper i Karasjok kommune - vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15502/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: TILLEGGSSAK TIL FORMANNSKAPET 08.06.222 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Maurstad | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3942/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1734/2022 | Guolban mánáidgárdi Kunngjøring om fastsetting av skuterløyper i Karasjok kommune - vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailo Sara m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15501/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: TILLEGGSSAK TIL FORMANNSKAPET 08.06.222 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Maurstad | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3941/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1733/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1709/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1708/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1707/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1706/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1705/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1704/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1703/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1678/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1423/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1422/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1421/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1207/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 911/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6822/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 906/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 900/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 833/2022 | Guolban mánáidgárdi Resultat frå spørjeundersøking om informasjon frå Helsedirektoratet til kommunane under pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4776/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 794/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-04 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3010/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 687/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-04-27 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2814/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 649/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-04-20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2647/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1930/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 639/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-04-13 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2616/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1929/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 637/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-04-06 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2385/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1928/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Balto | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8193/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 634/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-03-30 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2200/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild J Balto | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8192/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1927/2021 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Ukentlig oversikt, FHI data 2022-03-23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2070/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-03-02 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1290/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30083 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Doris Norbye | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8159/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-02-23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1164/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2022-02-16 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 964/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløyper over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Varsi Rasmus | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7992/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet testing av mal http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1389/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-02-09 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 846/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ny test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1388/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløyper over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vegard Jakobsen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7991/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-02-02 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 02.02.2022 | RegistryNumber: 720/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling test 16.02.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1387/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløyper over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Laiti | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7990/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-26 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 535/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløyper over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7989/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3077/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ristin Ravdna Kemi | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7985/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7979/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet VS: Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 5967/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet test administrativ http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 568/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 21.07.2022 | RegistryNumber: 5966/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ovadm leder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 567/2021 | Brann, vei og VAR Kabelpåvisning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: kaarlwic@gmail.com | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5956/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Re: gravemelding karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Myrvoll | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5955/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak i klagesak. Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 2716/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: gravemelding karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Asllat Kildedam | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5954/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak i klagesak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 2676/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SV: HASTER! Gravetillatelse Fitnodatgeaidnu 25, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TORMOD SVINENG AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5545/2022 | Brann, vei og VAR Foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 2122/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet HASTER! Gravetillatelse Fitnodatgeaidnu 25, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: tormod@svineng.no | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5528/2022 | Brann, vei og VAR Anmodning om oversendelse av klagesak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1211/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravemelding http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Infranord - Geir-Arne Hestnes | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4099/2022 | Brann, vei og VAR Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune (Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 540/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lpentreprenor - Steinar Myrvoll | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4079/2022 | Brann, vei og VAR Oversendelse av klage på valget 2019 i Karasjok kommune til behandling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6006/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune (Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby m.fl. | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 7/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravemelding/ gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lpentreprenor - Steinar Myrvoll | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4078/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5913/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3774/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5278/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LP ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3135/2022 | Brann, vei og VAR Særutskrift Basevuovddi bietnamuddema 22.04.2021 mearrádusa guoddaleapmi - Klage på vedtak i Detaljregulering Basevuovdi av 22.04.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37127 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15202/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5265/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LP ENTREPRENØR AS | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3134/2022 | Brann, vei og VAR Ukentlig oversikt, FHI data 2022-08-03 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6211/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5249/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravemelding - Tormod Svineng AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORMOD SVINENG AS | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3088/2022 | Brann, vei og VAR Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-27 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 6018/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4909/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse - Alf W. Berg AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2415/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johttiidsámiid listu | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5519/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sykdomspulsen@fhi.no | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5960/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5880/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3736/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse fra Finland - Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2636/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gravetillatelse - Tormod Svineng AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORMOD SVINENG AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2414/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoklista v/ Sissel Gaup | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5518/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-13 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5920/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3218/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2649/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gravetillatelse - Alf W. Berg AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2412/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar ang. klage på ting og tang ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 595/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Same Albmotbellodat | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5516/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38577 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 961/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-07-06 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5643/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Gravetillatelse - IFM AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IFM AS | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2410/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Senterparti | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5515/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 960/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 775/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4609/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Høyre | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5513/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusa váidaleami ođđa meannudeapmi. Detaljregulering for Basevuovdi. Ny behandling av klage på vedtak. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25130 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3218/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 1170/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 959/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4192/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3075/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Underretning om valgresultat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeiderpartiet/Bargiidbellodat | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5512/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 1143/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mari Lise Sjong | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 958/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4445/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-08 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3904/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2845/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1131/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 757/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4444/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2022-06-01 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3703/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 909/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38464 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 848/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6183/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-25 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3556/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3078/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Detaljereguleringsplan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Heidi R. Lindi | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 749/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38273 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 658/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5872/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-18 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3316/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1802/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 907/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak planprogram Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 727/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 654/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6050/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Arbeidsavtale ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5574/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Ukentlig oversikt, FHI data 2022-05-11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3169/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen 0***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1630/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 652/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 630/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6027/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5572/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4809/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2719/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1629/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Elements http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10491 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Gunn Anette Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3435/2019 | Åpen omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 628/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 629/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6026/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5538/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1388/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole test123 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10408 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Andreas Maki | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3352/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 522/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 572/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 579/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Helene Halonen | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5894/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 47 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: vaksine | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5086/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Oahpaheaddjivirggit skulvajahkái 2022/2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42669 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5048/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1387/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Embla Scheele | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5888/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 90/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anbefaling om fjerde dose koronavaksine for flere grupper http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak HOD | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5080/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4721/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 1278/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 591/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 35 Bierssáskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6224/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Elise Embla Scheele | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5887/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat- endring av arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Niittyvuopio | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4719/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet- korrigert link i pkt 9 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3873/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 940/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 610/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Kjell Roger Hætta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta m.fl. | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6223/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4678/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev nr. 46 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3802/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3725/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 895/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 30 Bojobeasvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Dag Ivar Sara m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6079/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4266/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3724/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 3063/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38688 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1070/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Alvin Vuolab m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab m.fl. | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6072/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4545/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41884 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils AIlo Anti | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4263/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjonsbrev om ytterligere dose koronavaksine http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 2654/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2262/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Tilbud om 100 % lærerstilling i årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41883 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ian Øvregård | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4262/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 2115/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 45 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1675/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johttiidsámiid listu | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2423/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Jietnastivrra válljen 2021 - Valg av stemmestyre 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4627/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuoggebuollán - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Thorvald Guttorm Balto m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6059/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Isak Eira | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6000/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tina Solbakken Eira | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4261/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3988/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1040/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 44 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 970/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Irene Boine m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43677 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Irene Boine m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6057/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om fast 100 % stilling som konsulent/ rådgiver i miljø, plan og landbruk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Isak Eira | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5627/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marius Kløvstad | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4260/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3987/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6325/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4106/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.02.2022 | RegistryNumber: 716/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 43 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 688/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 18 Iešvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Nordsletta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mathis Samuel S Anti m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6056/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til Totalforsvarsøvelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HV-17 KONTAKT (postboks) | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5957/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erika Niittyvuopio | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4257/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3986/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Avklaring om strykning av listekandidat Árja http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9317 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2262/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 517/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Informasjonsbrev nr. 42 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 518/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling 46 Stohkkečaŋŋá - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6054/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4908/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % lærerstilling som årsvikariat ved Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Agneta Utsi | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4242/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3985/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2682/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift Varsel om oppstart av arbeid med fastsettelse av skuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26693 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4778/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknadsskjema - Kulturskolen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 516/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Toralf Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Nystad m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6052/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klima- og miljøministeren besøker Karasjok 23. august http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fjeldstad Espen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5087/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4179/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3982/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3466/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3246/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2681/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om fritak som listekandidat for kommunestyrevalget Ann Helen Andresen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9209 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2155/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 43 Gámehiseana Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Anders Utsi m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43668 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi m.fl. | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6048/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon Krisekonferansen 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIHF PB Servicekontoret | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4948/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4555/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3981/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3664/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3245/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3138/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Salčoskáidi nr. 50 Frank Chr. Bakke - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Chr. Bakke | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 4838/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roy Johnskareng m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6036/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nytt foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6040/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Invitasjon til konferanse om vold og overgrep i samiske samfunn - Sammen mot vold - 30082022-31082022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knotten, Hilde Marit | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4784/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4552/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3980/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3663/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3244/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38686 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1068/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38713 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1095/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 584/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roald Solbakken m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6035/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4551/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jakola, Katharine | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4102/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3922/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3662/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3243/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 44 Ruvvaš - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Nils Lund m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Lund m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6034/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4944/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4549/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4112/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Elektronisk forsendelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4086/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3921/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3661/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Unntatt offentlighet for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3239/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3026/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 28 Ruotkkoroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Nils Henrik Gaup m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6032/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4943/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4547/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41732 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 4111/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3853/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Til kommunaldirektør: Invitasjon til å delta i en nordisk studie av kommuners håndtering av pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ipsos | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3806/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3660/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kunngjøring av ledig stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet ved Karasjok kommune - 21/1223 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40857 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3238/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1661/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7262/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38661 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1043/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Asbjørn Guttorm m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Guttorm Asbjørn m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6030/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4489/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Varslingsprøve 08.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Nilssen, Alexandra Berlin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3772/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3659/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2641/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 005/18 - Giellaprošeavttat 2018 - Nuoraid Lávdi - Diehtu loahppamáksima birra http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2256/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1660/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Underretning til listekandidatene og frist for søknad om fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1721/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1017/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie 27 Doigesvađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Vidar Somby M/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 6028/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4939/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4812/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4488/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4512/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3658/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Invitasjon til Eldrerådsmøte i Porsanger 7. juni http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger Kommune - Kristine Sunde Fauske | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3611/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Offentlig søkerliste for stilling - Konsulent/ rådgiver 100 % fast stilling innen Miljø, utmark og landbruk- Teknisk enhet i Teknisk enhet - 21/1223 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40855 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3236/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2640/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 011/18 - Giellaprošeavttat 2018 - Báikenamat ja kulturmuittut - Diehtu loahppamáksima birra http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2255/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Underretning til listekandidatene og frist for søknad om fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Anders Rasmus m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1720/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om fri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2520/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Anne Melkeråen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen m.fl. | Journaldato: 27.07.2022 | RegistryNumber: 6017/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5248/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4816/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4825/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4411/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4291/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4196/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4115/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Svar på refusjon - merutgifter til fjernundervisning - våren 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3895/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3799/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3657/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Digi Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harstad Kommune - Monica Larssen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3465/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2475/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 004/18- Giellaprošeavttat 2018 - Čállinverdde - Diehtu loahppamáksima birra http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2247/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Detaljregulering for Baišjohnjálbmi. Forslag til planprogram.Bietnamudden Baišjohnjálbmái. Plánaprográmmaevttohus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1404/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38694 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1076/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38721 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1103/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 41 Dákteroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Aslak John Einar Hansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dakteroavvi jaktlag v/Aslak John Einar Hansen m.fl. | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6016/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2022 | RegistryNumber: 5919/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4803/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Vegard Østerbøl m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4750/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4410/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4255/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4190/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4195/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4035/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3798/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refusjonskrav - undervisning vår 2022 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMSØ KOMMUNE | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3671/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3656/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bovdehus Seminárii guovttegielalašvuođadoarjaga finansierenmodealla birra/Invitasjon til seminar om finansieringsmodellen for tospråklighetstilskuddet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3339/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2781/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse fra Finland - Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2637/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2369/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 009/18 Giellaprošeavttat 2018 - Hállanhállu - Diehtu loahppamáksima birra http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2251/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39644 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Torvetjønn Haugland | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2025/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Referat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9552 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2497/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38734 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1116/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 57 Rávotjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Raold Andreas Iŋga m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga m.fl. | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6002/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5652/2022 | Boahtevaš Kárášjohka/Fremtidens Karasjok Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Åge Somby, Mia Márjá Somby og Silje Máret Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Åge Somby m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5214/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4417/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4232/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4189/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3884/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41402 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3783/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3655/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Refusjon fjernundervisning Våren 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3551/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3120/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3076/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 3040/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2791/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2780/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Syed Moiz Hasnain | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2024/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice RG 011/18 Báikenamat ja kulturmuittut - Bivdit máksinávžžuhusa - Áigemearri 15.03.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Triumf, Anne Marit | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1437/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1391/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % vikariat undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4783/2019 | Sentraladministrasjonen Underretning til listekandidatene og frist for søknad om fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Gaup m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1716/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9551 Type: Internt notat | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2496/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Innstillingsrapport for stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2021/2022 i Karasjok skole - 2021/580 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38684 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1066/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38371 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljodir - Mari Lise Sjong | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 756/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Sammol Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sammol nystad m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5981/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klagebehandling - vedtaket stadfestes - oppføring av hytte - 14/37 - Karasjok - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I NORDLAND | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5970/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5166/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4841/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4416/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4319/2022 | Ledere ansettelse enhetsleder skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsforbundet Karasjok | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4081/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4119/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4024/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3782/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3790/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41273 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3654/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3418/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Velkommen til Nasjonal helseberedskapskonferanse 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3322/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40844 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens vegard Østerbøl m.fl. | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3225/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 3039/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39932 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2313/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2023/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice RG 005/18 Nuoraidlávdi - Bivdit máksinávžžuhusa - Áigemearri 15.03.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Triumf, Anne Marit | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1436/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Klage på oppførselen til ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2494/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Kunngjøring om planvedtak for gnr 21 bnr 128, 128,148 og 157 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4629/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38715 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1097/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2022 | RegistryNumber: 933/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversettelse til finsk planprogramforslag for detaljregulering for Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38369 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen m.fl. | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 754/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Piera Somby m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Somby m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5980/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43181 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5560/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4949/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5079/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42369 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4748/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4503/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4286/2022 | Ledere Lill-Eli J Dahl: Klage på at hovedutvalget tok Statsforvalterens klage til følge. Plassering hytte endret til 30 med fra Iešjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4067/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ansettelse enhetsleder skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet Karasjok | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4080/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4117/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4015/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3789/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3653/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3382/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 22/1068 Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3230/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** 02-27.05.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2836/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Vegard Østerbøl m.fl. | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 2569/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2130/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ivar Sommer Os | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2022/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice RG 009/18 Hállánhállu - Bivdit máksinávžžuhusa - Áigemearri 15.03.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Triumf, Anne Marit | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1435/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Svar på Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Nordmann | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2493/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Underretning til listekandidatene og frist for søknad om fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeiderpartiets listekandidater | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1697/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Riektelahtuitd válljen 2021-2024 Valg av skjønnsmedlemmer 2021- 2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21125 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7202/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Detaljereguleringsplan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Heidi R. Lindi | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 748/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 58 Allamaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt Piera Somby m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Somby m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5979/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5559/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42367 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4746/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4495/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41906 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4285/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Åge Somby, Mia Márjá Somby og Silje Máret Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Åge Somby m.fl. | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4176/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4069/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4004/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4046/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3872/2022 | Brann, vei og VAR Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole i Karasjok skole - 21/704 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2022 | RegistryNumber: 3810/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3788/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3652/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Spørsmål om et ordningsprosjekt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3193/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40454 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2835/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 2822/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40127 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2508/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2129/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hanne Bråten | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2021/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice RG 004/18 Čállinverdde - Bivdit máksinávžžuhusa - Áigemearri 15.03.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Triumf, Anne Marit | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1434/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Krav om erstatning i forbindelse med konkurs - Lindseth Bygg AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 132/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 1167/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Detaljereguleringsplan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Heidi R. Lindi | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 747/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 582/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 571/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5558/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4884/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4743/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4619/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4520/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4492/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4284/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4045/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 4110/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3787/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3779/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3651/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Nabovarsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3681/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Berit Gaup, Silje Maret Somby, Mia Marja Somby og Espen P. Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Liv Inger Gaup m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3428/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og inkluderingsdepartement | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3192/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3080/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 627/2020 | Helse Kunngjøring av ledig stilling - Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole i Karasjok skole ved Karasjok kommune - 21/704 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40223 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.04.2022 | RegistryNumber: 2604/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2315/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39707 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2088/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2053/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sonja Lydia Kimo Pedersen | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2020/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedrørende ref.nr 2020/1111- 28/L33, tomt 14/37 i Jergul http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1711/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 4986/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Krav til konkursbo Lindseth Bygg AS ved bobestyrer advokat Gisle Loso http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 48/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Melding om vedtak og klagerett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4622/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om 100 % vikariat undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lilja Skljarova Hansen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4567/2019 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28213 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6294/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole til årsmeldingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9524 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2469/2019 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Rápporteren Giellaprošeakta 2018- Čállinverdde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1264/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Jarle Boine: Ny behandling av Statsforvalters klage på manglende begrunnet vedtak om å tillate hytte i byggeforbudsbeltet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energi direktorat, region nord m.fl. | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 1176/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 937/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak planprogram Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 726/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2022 | RegistryNumber: 527/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Edvard Johansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen m.fl. | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5951/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43434 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5813/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43178 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5557/2022 | Guolban mánáidgárdi jobbtilbud sykepleierstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5089/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4728/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4707/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4651/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4293/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4283/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4326/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 3900/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4044/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3786/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3778/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3650/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Spørsmål om et ordningsprosjekt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordland fylkeskommune | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3179/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3086/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole i Karasjok skole - 21/704 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40222 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.04.2022 | RegistryNumber: 2603/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2398/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39938 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2319/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2257/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niloofar Nikbin | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2019/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om midlertidig brukstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1853/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1455/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Detaljregulering for gnr 21 bnr 128,129,148 og 157. Melding om vedtak og klagerett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4621/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9523 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2468/2019 | Ufordelt/sendt tilbake til arkiv Rápporteren Giellaprošeakta - Báikenamat ja kulturmuittut http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1262/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Statsforvalteren: Klage på kommunes avgjørelse om disp til oppføring av hytte i Jergul 20 m fra Iešjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 1064/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag HMPS 21.02.22 - Jarle Boine: Ny behandling av Statsforvalters klage på manglende begrunnet vedtak om å tillate hytte i byggeforbudsbeltet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38667 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1049/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 898/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Jens Vegard Østerbøl og Maret Aile Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Vegard Østerbøl m.fl. | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 642/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 576/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Magne Johansen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen m.fl. | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5949/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5893/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43433 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5812/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 1698/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43177 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5556/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4954/2022 | Guolban mánáidgárdi Protokollutdrag AU 26.04.22 - Tilsetting som sykepleier i 100 % stilling ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42316 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4695/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4325/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4282/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4247/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3998/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3785/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41376 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3757/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3649/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3614/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Programme tjïelteseminaarese / Suohkanseminára prográmma / Program til kommuneseminar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3130/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3099/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2790/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Offentlig søkerliste for stilling - Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole i Karasjok skole - 21/704 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40221 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.04.2022 | RegistryNumber: 2602/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nezeha Mestini | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2031/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1717/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 1416/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Skadenummer 19553731 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1379/2022 | Brann, vei og VAR Særutskrift Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/18531 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4620/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Test http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9522 Type: Internt notat | Avs/Mot: Nils Aslak Boine m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2467/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Protokollutdrag Tilsetting av pleiemedarbeider/ miljøarbeider ved Tjenester for mennesker med funksjonshemning - Helgevakt stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/24463 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Karen Marie Grønmo | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2556/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Midlertidig brukstillatelse Fitnodatgeaidnu 17, 9/114, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Holteportalen - Johan Niillas Saba | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1284/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rápporteren Giellaprošeakta 2018 - Nuoraidlávdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1260/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Protokollutdrag HMPS 21.02.22 - Statsforvalteren: Klage på kommunes avgjørelse om disp til oppføring av hytte i Jergul 20 m fra Iešjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38668 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1050/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38720 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1102/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 51 Geassároavvi -Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Ole Mathis Sara Nedrejord m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Mathis Sara Nedrejord m.fl. | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5921/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5892/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5810/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kopi av brev - Søknadsnr. 148748 - Tilsagn på søknad om spillemidler 2022 gjeldende Givdovárri Dagsturhytte - Anleggsnr. 77035 - FINNMARK FRILUFTSRÅD http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5615/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5490/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42809 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5188/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4885/2022 | Guolban mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4883/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4281/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4279/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4246/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3891/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3784/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3751/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3648/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Forespørsel om møte med ordfører og kommuneledelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STINE SOFIES STIFTELSE | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3005/2022 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2880/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2584/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Enhetsleder/rektor – Kárášjoga skuvla Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39332 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 1715/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Line Pedersen | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2030/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Konvertering fra naturgass til propan som følge av høye naturgasspriser http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 1999/2022 | Brann, vei og VAR Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1674/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Særutskrift GIELDDALAŠ ORGANISEREN 2018 KOMMUNAL ORGANISERING 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13458 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6395/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Opprettelse av skadefellingslag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38258 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 643/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kopi av sendt søknad for Fitnodatgeaidnu 17, 9/114, Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holteportalen - Johan Niillas Saba | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 1274/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rápporteren giellaprošeavtta Hállánhállu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1258/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 24.02.2022 | RegistryNumber: 1171/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Krav om regress http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg - Regress | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 536/2022 | Brann, vei og VAR 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Arnulf Soleng m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5916/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5809/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsvar på lønnskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4623/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42195 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4574/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4497/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4484/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4454/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4419/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4280/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4278/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4245/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3739/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3647/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41194 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3575/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3360/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Markering av at det er 80 år siden jugoslaviske fanger ble deportert til Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Fjellestad | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2874/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 2713/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2650/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40210 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2591/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2330/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2128/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Raymond Holm | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2029/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2021, 914246334 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1731/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % fast stilling som konsulent/ rådgiver innen miljø, utmark og landbruk i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cyrielle Leroy | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 969/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1390/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1314/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2763/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 256/2020 | Helse og omsorg Svar Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ola Normann | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2461/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38703 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1085/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Spørsmål om byggesak / Skilt til politihus under oppføring på gnr 9 bnr 114 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38396 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Tor Georg Næss | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 780/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innspill til arealplan, Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: john dalseng | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6060/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag KS 20.06.22 - Dárkkistanlávdegotti jahkeraporta 2020 - Kontrollutvalgets årsrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43612 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5991/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Kevin Nystad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Nystad m.fl. | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5904/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43429 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5808/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4856/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4838/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4794/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4756/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4543/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4491/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4418/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4272/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4237/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4244/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4125/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3979/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3738/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3646/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3527/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3288/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3311/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Brev til kommuner om omstillingen i Statped http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statped - Marie Hartløfsen | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2861/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2626/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40082 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2463/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39807 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2188/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Signhild Maria Kruse | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2028/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1686/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 801/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Referat fra møte 18.01.19 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8048 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 993/2019 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29141 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7219/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36832 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 14908/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914246334, 5437-17/ 22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1245/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 876705672, 5437-25/ 3 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1231/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1267/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Giellaprošeavttat 2018 raporteren maŋŋonan http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1229/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38712 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1094/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 968/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Avrop prosjekt 6064 Ny skole / Prosjekt 3907 Helsesenter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38451 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 835/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bajitgorži 32 Ferdigattest 9/501 Lagerhall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 766/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Solbakken m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5962/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fylkesnemndenes saksportal: For store dokumenter + organisering av vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5953/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet 4 Goddevađđa - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-gjennomkjøring - Kurt Maurstad m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kurt Maurstad m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5901/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5806/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5625/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5481/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4831/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4847/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norvald Strømeng | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4922/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4425/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4415/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4340/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4243/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4251/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4236/2022 | Ledere ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4063/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4118/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 100 % fast stilling som barnehagelærer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Helene Eira Persen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3721/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3716/2022 | Guolban mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3645/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3526/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3061/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3254/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3016/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppdatert brev til kommunene - utfasing av Personkortet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2816/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40213 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2594/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40056 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2437/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Massimo Bisonni | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2027/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1702/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1628/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Særutskrift Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14715 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 800/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28872 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6951/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13438 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6375/2019 | Institusjonsbasert omsorg Opprettelse av skadefellingslag Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Daniel Eikjok m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3241/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cyrielle LEROY | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 966/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice RG 009/18 Giellaprošeavttat 2018 - Hállanhállu - Gárvvistanáigemeari muittuhus - Odda áigemearri 24.02.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 807/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Bajitgorži 32 Søknad om ferdigattest 9/501 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38377 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 04.02.2022 | RegistryNumber: 762/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Referat fra møte med Stein Halvorsen arkitekter AS den 18. og 19. januar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38147 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 533/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om tilskudd - sykavl, ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5929/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Karina Nilsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karina Nilsen m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5898/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet MPX (apekopper) - informasjon til primærhelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5852/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5619/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Fwd: Resultater fra Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark (MF-1) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Solbakken | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5600/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Kristian Anti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4897/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Tom Andreas Strømeng Tom Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Andreas Strømeng m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5258/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Henrik Nilsen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5217/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5107/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4859/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4874/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4350/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4424/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4414/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4339/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4290/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4241/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41855 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4234/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4235/2022 | Ledere Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4306/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3908/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3644/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Møteutskrift fra representantskapsmøte i Kusek Iks http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Kate M. Larsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3612/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3525/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40933 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3314/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3198/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3200/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3210/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3015/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3012/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina – 29. april 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2803/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ditt svar til «Rapportering om bruken av vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning (LDIR-113B)» (Ref. 20658421) er levert http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40423 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Uio - Nettskjema | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2804/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2436/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2158/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Anita A Nilsen | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2026/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1638/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1627/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om permisjon med lønn. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Isak Strømeng | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 1311/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Vedtak om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26198 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TANYA ELISABETH GRØNVOLD | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4284/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet referat infomøte ny organisering-Helsesøstertjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7918 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 865/2019 | Helse og omsorg Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 956724856, 5437-21/ 461 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1242/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38723 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1105/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 984/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 005/18 Giellaprošeavttat 2018 - Nuoraid Lávdi - Gárvvistanáigemeari muittuhus - Odda áigemearri 24.02.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 806/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 764/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om igangsetting http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 25.01.2022 | RegistryNumber: 524/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6172/2022 | Ledere 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Oddbjørn Opgård m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43518 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5897/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43457 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5836/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5108/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022 NIBIO Svanhovd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NIBIO SVANHOVD | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4747/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4828/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4806/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til å gi innspill på ekstern høring - Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og tannhelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykksak | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4705/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42042 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4421/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4413/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42044 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4423/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4338/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4240/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4231/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4233/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4076/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3643/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3524/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3457/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse av årsmelding 2021 for kontrollutvalget i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3456/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Åge Solbakken, Knut Erik Solbakken og Britt Unni Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Solbakken m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3334/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3313/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvald Strømeng | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3173/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40816 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3197/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3014/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til å orientere kontrollutvalget i møte 12. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2802/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2796/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2583/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapportering om bruken av tildelt vakt- og administrasjonstilskudd til veterinærdekning for 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Inger-Anne Ringereide | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2543/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Klemet Mienna og Kaisa Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40147 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2528/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om å benytte eksisterende bevilling i ett annet lokale - Kjells Kafe og catering AS - Afterski Langfredag. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39896 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og Catering | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2277/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39658 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2039/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1637/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 60 % vikariat stilling som barnehageassistent i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/15591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berit Magdalena Andersdatter Skum | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 1676/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Referat - informasjonsmøte 21.01.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7516 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Georges Nasr | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 463/2019 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38891 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1275/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 986/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 935/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 01118 Giellapro_eavttat 2018 - Báikenamat ja kulturmuittut - Gárvvistanáigemeari muittuhus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 02.02.2022 | RegistryNumber: 723/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 612/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 503/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6171/2022 | Guolban mánáidgárdi Avslag på søknad for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Marja Hansen | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5925/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5883/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Ronny Berg m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Berg m.fl. | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5853/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5588/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Geir Fagerness og Rauni Halonen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5228/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5142/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5190/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4871/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4865/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4788/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4791/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Knut Ole Viken, NIBIO http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Ole Viken | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4744/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Bernt Somby og Berit Anni Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Somby m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4777/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4708/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om nasjonal kartlegging av kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud for personer med demens http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4698/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4420/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4422/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4412/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ************************* ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4337/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4388/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4239/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 3965/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Tom Andreas Strømeng Tom Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Andreas Strømeng m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4104/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4022/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3780/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3776/2022 | Guolban mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3642/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3521/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41079 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3460/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse av protokoll fra møte i kontrollutvalget 12. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3454/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Helge Mikkelsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41041 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3422/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ber om status i saken - Søknad om festekontrakt for eksisterende gamme i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3342/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Tor Arild Strømeng og Anne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3171/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3196/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvald Strømeng | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3164/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Kristian Anti, Hildur Hansen og Morten Ailu Hætta Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kristian Anti m.fl. | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3105/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3137/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40730 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3111/2022 | Guolban mánáidgárdi Skatteetaten inviterer til Brukerforum for Folkeregisteret onsdag 27. april 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 2711/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Leif Petter Grønnmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Grønmo | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2551/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Klemet Mienna og Kaisa Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Arthur Mienna | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2426/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på innsynsbegjæring av 22.03.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pbl | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2273/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2365/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om forlenget skjenking 14.04.22 - Kjells kafe og catering AS. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og Catering | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2226/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Referat fra sykefraværssamtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39365 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 1748/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2099/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 2042/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1878/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100% fast stilling som renholder i teknisk enhet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alexander Persen Kleppe | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1735/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2021, 979635214 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1729/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1456/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Referat - informasjonsmøte 21.01.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7515 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 462/2019 | Helse og omsorg Utbetalingsanmodning januar 2019, Joddu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu gielda - Tana kommune | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 374/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 51/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3318/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad om permisjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 1269/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38629 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1012/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 915/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 901/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole RG 004/18 Giellaprošeavttat 2018 - Čállinverdde - Gárvvistanáigemeari muittuhus - Ođđa áigemearri: 24.02.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 657/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 432/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 577/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon - motorferdsel http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils henrik gaup | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6225/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43790 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6170/2022 | Guolban mánáidgárdi Avslag på søknad for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Risten Joks | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5924/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5790/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 55 Guorrasvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jan Erik Henriksen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Henriksen m.fl. | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5624/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5257/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Gunn Kirsti Balto og Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Kirsti Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5179/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kristine Solbakken og Nils Torfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristine Rasmus Solbakken m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5133/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42756 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5135/2022 | Guolban mánáidgárdi Utbetaling av tilkskudd til ALIS 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BODØ KOMMUNE | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5067/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4957/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4714/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4850/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4822/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Niillas Saba http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4781/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Persen Anti | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4934/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Invitasjon til innspillsmøte – Bo trygt hjemme-reformen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4661/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Gravemelding -Ellefsen Maskin http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Ellefsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4662/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4663/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4507/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4408/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4387/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4385/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4361/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4365/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4336/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4238/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4187/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3984/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3756/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3717/2022 | Ledere Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3641/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3520/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Klage på kommunens avgjørelse - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3541/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om endret stilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Fredrik Teigen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3444/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3392/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Norvald Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norvald Strømeng | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3109/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet TILBUD OM SOMMERVIKARIAT SOM PLEIEMEDARBEIDER I KÅRÅSJOGA GIELDAKARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12414 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 5355/2019 | Pleie og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40534 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2915/2022 | Guolban mánáidgárdi Invitasjon til å orientere kontrollutvalget i møte 12. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2884/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2706/2022 | Ledere 22/2383-20 KDD inviterer til innspills- og samskapingskonferanse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2677/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40215 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2596/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Leif Petter Grønnmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40130 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2511/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Tom Strømeng og Tom Andreas Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40134 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2515/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Svein Kristian Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40142 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2523/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2329/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Afterski Langfredag. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og Catering | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 2121/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Innsynsbegjæring jfr. offentleglova §§ 3 og 9 - Kort svarfrist - Att: Barnehagefaglig ansvarlig i kommunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pbl - Hans-Are Nyheim | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2059/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 2041/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1811/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1722/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1446/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Mottatt søknaden som driftsleder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6056/2018 | FDV Utbetalingsanmodning fjerde kvartal 2018, Joddu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu gielda - Tana kommune | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 22/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Referat - informasjonsmøte 21.01.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7513 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Annhild Rikardsen Nedrejord m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 460/2019 | Helse og omsorg Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7088 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 35/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 979635214, 5437-16/ 9 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1234/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1155/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38736 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1118/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38692 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1074/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bestilling av innsyn - Sak: 2019/929 Løpenr: 853/2022 Dokument tittel: Hastemøte - veterinærdekning Karasjok 11.02.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: anveig merete | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 971/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2022 | RegistryNumber: 951/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38485 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2022 | RegistryNumber: 869/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 589/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: celine lamo | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5923/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anja Moland | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5927/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 52 Njoammeljohka ja/og 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Svein Ole Sandvik og Klemet Anders Sara m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Anders Sara m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5543/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Henning Alstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Henning Alstad | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5206/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Birger Mannsverk og John Edvart Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Petter Eriksen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5178/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Eriksen Elektro AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42742 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ERIKSEN ELEKTRO AS | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5121/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlá - Johan Anders Biti, Tom-Erik Biti og Ole Adam Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5122/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5134/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4834/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42512 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4891/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4940/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4942/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Nordsletta og Sofe Borga Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4755/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4739/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4474/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4478/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4441/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4407/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4439/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4335/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4364/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4360/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4384/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4139/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4116/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Til orientering - forlengelse av overgangsordning i akuttmedisinforskriften http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4052/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3983/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Geir Fagerness og Rauni Halonen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41481 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Fagerness m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3862/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3750/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3701/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3702/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3640/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3519/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Bernt Somby og Berit Anni Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Somby m.fl. | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3267/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord Sierralobiohcan muddenplánas davábealde Kárášjoga báikegottis http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marianne Boine m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2921/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innkalling til møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 12. mai 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40420 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2801/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2702/2022 | Ledere 22/1308 Invitasjon til kommuner, fylkeskommuner og statsforvaltere - fredagsmøte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2646/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2589/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Svein Kristian Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2471/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Tom Strømeng og Tom Andreas Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Strømeng m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2473/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2466/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2328/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2316/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om fast 75 % pleiemedarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kanogwan Balto | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 1957/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39342 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 1725/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Klemet Mienna og Kaisa Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Arthur Mienna m.fl. | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2002/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om forlenget skjenking. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og Catering | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 1981/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1719/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbakemelding på svar av 20.01.2022 etter digitalt tilsyn med Karasjok kommune / Karasjok tettsted avløpsrenseanlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1449/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Særutskrift Tilsetting av barnehageassistent i 60 % vikariat stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12426 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5367/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 923056424, 5437-23/ 14 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1252/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38687 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1069/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1010/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2022 | RegistryNumber: 932/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 865/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Hastemøte - veterinærdekning Karasjok 11.02.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 853/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 805/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % fast stilling som miljøterapeut ved Tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 647/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 515/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6228/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43805 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6185/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6169/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Nilsen Gaup m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5982/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Avslag på søknad for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MickeÅgren MickeÅgren | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5926/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marthe Grønnli | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5891/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43261 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5640/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - John Isak Sara m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Isak Nilsen Sara m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5542/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Simen Andre Johnsen m/fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Christian Holten m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5207/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5201/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anna Ragnhild, Ann Kristin og Alice Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild J Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5219/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen og John Edvard Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42796 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Petter Eriksen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5175/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingeborg, Jan Arthur, Jan Christer og Erik Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Britt Ingeborg S Hansen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5131/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf Nystad og Randi Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5167/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Adam Klemet Hætta, m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42736 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adam Klemet J Hætta m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5115/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 50 % stilling som fagarbeider i barnehageassistentstilling ved Guolban mánáidgárdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4952/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Idar Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rune Gjøvik Hansen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4916/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4751/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42466 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4845/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4819/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4313/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4660/2022 | Ledere ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4622/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Torfinn Balto og Kristine Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Torfinn Balto m.fl. | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4561/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4383/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4406/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4438/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4440/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4274/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4363/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4315/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til årets MS-konferanse i Tromsø – tirsdag 27. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Region Ms - Region Nord-Norge | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4166/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tormod Næss | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4103/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2022 | RegistryNumber: 4138/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3894/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3852/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn - Sak: 2020/1013 - Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3714/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3639/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3518/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3492/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Persen Anti | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3437/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3312/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3150/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Niillas Saba http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3107/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oversendelse av vedtak i sak 22/19: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Bjerke m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2896/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2692/2022 | Ledere Vedrørende saker fra kontrollutvalget til kommunestyret http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2561/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Kommuners arbeid for trygge arrangement http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Likestillingssenteret KUN | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2556/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Kenneth Eliassen og Levajok Fjellstue Adventures AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40151 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2532/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40095 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2476/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2327/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2276/2022 | Guolban mánáidgárdi Vedrørende henvendelse angående siktforhold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39573 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1954/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2021, 914720176 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1728/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1687/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2022 | RegistryNumber: 1477/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om Kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5911/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Prošeaktamielbargi virgi gielddas http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Brita E. Kåven | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5826/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38504 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 888/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28756 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6835/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3176/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Grønmo | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 1139/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38726 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1108/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38728 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1110/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38695 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1077/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 936/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 864/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 761/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av befaringsrapport covid 19 - Scandic Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SCANDIC KARASJOK | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 674/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6216/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43788 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6168/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6106/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer-Terje Tretnes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Tretnes | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6058/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Espen Thomassen m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5963/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fylkesnemndenes saksportal: For store dokumenter + organisering av vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tromsø | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5952/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Rapporteringsskjema m/vedlegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43523 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 5902/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Månedsbrev juni måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5850/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Tilbud om 100 % fast stilling som kokk/ institusjonskokk ved helsesenterets kjøkken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43260 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Celine Stovner Nordli | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5639/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anita Nordsletta m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Balto Nordsletta m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4938/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Arild, Simon og Hans Adrian Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Arild Holmestrand m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4752/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 64 Galmmat - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Johan Anders Biti m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5541/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Kristian Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Balto | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5218/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kåre og Aiken Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5224/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sammol Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sammol Jovnna Nystad m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5231/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42890 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5269/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg 4 og 6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5084/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4844/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4862/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4868/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41933 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4312/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4657/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4501/2022 | Guolban mánáidgárdi Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4382/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4405/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4443/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4273/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4362/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4349/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4304/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4314/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4142/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Brev til kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3972/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3901/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3754/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3686/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Kunngjøring av ledig stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole ved Karasjok kommune - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41256 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3637/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Henning Alstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henning Alstad | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3610/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon for bruk av kjøretøy på barmarksløyper Karasjok 2022. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nibio - Paul Eric Aspholm | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3601/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3491/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3517/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kristine Solbakken og Nils Torfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Rasmus Solbakken | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3438/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Eriksen Elektro AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ERIKSEN ELEKTRO AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3434/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Johan Anders Biti, Tom-Erik Biti og Ole Adam Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3389/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Anti | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3281/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Lindi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Lindi | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3110/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3081/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3020/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Søknad om dispensasjon- Leiligheter Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Marjo Kristiina Jussila | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2895/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2944/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2794/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2777/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2690/2022 | Ledere Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2597/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Geir Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2552/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Nordsletta og Sofe Borga Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2549/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Johan Niillas Saba og Thea Schjødt Høyforsslett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2565/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 17/3308 Invitasjon til møte om krisesentertilbudet i Finnmark 26.04 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak BFD | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2547/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Geir, Magnus og Eirik Nedregård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40141 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2522/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2461/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Kenneth Eliassen og Levajok Fjellstue Adventures AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen m.fl. | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2429/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39861 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2242/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2227/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2253/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1919/2022 | Guolban mánáidgárdi Saken avsluttes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1866/2022 | Brann, vei og VAR Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1667/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1650/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1401/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sittende lagrettemedlemmer/meddommer samt skjønnsmedlemmer | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 592/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 929/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kommunale kulturmidler 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6840 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6775/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12519 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5458/2019 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av tilskudd - Kommunale kulturmidler til idrettsformål 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7276 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 223/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23984 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2078/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Innstilling til permisjon fom 01.02.2021-31.01.0122 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21573 Type: Internt notat | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7649/2020 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Referat avdelingsmøte innbyggerservice 08.12.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37543 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15615/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift Kommunale gebyrer 2022 for saker innenfor plan, byggesak og deling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37782 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 169/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 914720176, 5437-21/ 51 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1244/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1127/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om disp fra arealplanens plankrav for reingjerde ved Niitošjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis Nilsen Eira | Journaldato: 22.02.2022 | RegistryNumber: 1126/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38704 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1086/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38717 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1099/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1004/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 899/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2022 | RegistryNumber: 528/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av befaringsrapport covid 19 - Karasjok Pizza Restaurant AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK PIZZA RESTAURANT AS | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 673/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 645/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43787 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6167/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43724 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6104/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Aslak Alf Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Alf Mienna | Journaldato: 12.07.2022 | RegistryNumber: 4947/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Informasjon om Digibarnevern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43150 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellinor Anja Evensen | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5529/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jo Espen Thomassen, Mari Ingeborg Thomassen, Pål Even Thomassen, Olga Thomassen og Beate Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Espen Thomassen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5539/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Trym Johansen m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trym Johansen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5540/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ketil Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Somby | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5162/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokoll fra rovviltnemndas møte den 28.6.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5077/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring på tilskuddsrapportering http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5071/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4814/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Hans Nystad og Eli Anne Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Fridtjof Nystad | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4917/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4311/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier - publisering av veileder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Aschim, Carsten | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4710/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4334/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4329/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4348/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4379/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4321/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4303/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4199/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4174/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41762 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.06.2022 | RegistryNumber: 4141/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3991/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4012/2022 | Ledere Månedsbrev mai måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41489 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3870/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3753/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3796/2022 | Guolban mánáidgárdi Dokumentasjon for å lukke pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3694/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41254 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3635/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3567/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3490/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3516/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Simen Andre Johnsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Andre Varsi Johnsen | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3453/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp etter 5.mai - Innvilget - Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3506/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingvald Laiti m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41055 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingvald Laiti | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3436/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingeborg, Jan Arthur, Jan Christer og Erik Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingeborg Hansen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3431/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Purring - kartlegging av personer i aldersgruppen 0-17 år og 18-49 år i institusjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3440/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Adam Klemet Hætta, Liv Eli Holmestrand, Johan Thomas H. Hætta, Hilde Holmestrand og Mikkel Ailo Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Adam Klemet Hætta m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3369/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet SR 019 /21 Kárášjoga gielda- álbmotčoahkkimii Finnmárkkukommišuvnna oasseraportta 1 birra fealta 4 - Kárášjohka /Muittuhus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3388/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kristine Solbakken og Nils Torfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Solbakken m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3306/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Toralf Nystad og Randi Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3276/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Idar Somby m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby m.fl. | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3119/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3100/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord Sierralobiohcan muddenplánas davábealde Kárášjoga báikegottis http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2893/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2911/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2689/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 2673/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40212 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2593/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Edvard Nordsletta og Sofe Borga Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2548/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Geir, Magnus og Eirik Nedregård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Nedregård | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2462/2022 | Ledere Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Geir Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40126 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2507/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Johan Niillas Saba og Thea Schjødt Høyforsslett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40128 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2509/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utsendelse til alle kommuner - Informasjon til kommunene_Prop 3L http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40001 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Inger Lise Eng | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2382/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør MØTEINNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPET I KUSEK IKS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2371/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2270/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2252/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refundering av advokatutgifter i forbindelse med hytte ved Sadgejohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39606 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Berg Knut Frode | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 1987/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Svein Kristian Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Kristian Anti | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1871/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39446 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1829/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39439 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1822/2022 | Guolban mánáidgárdi Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2021, 969224852 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1730/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Gjelder fortsatt siktforhold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1740/2022 | Brann, vei og VAR Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Tom Strømeng og Tom Andreas Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Strømeng m.fl. | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1677/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1649/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1646/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1644/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1340/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1362/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1330/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift Kárášjoga gieldda olgostallan guovlluid kárten ja arvostallen/Kartlegging av vedsetting av friluftsområder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14366 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 453/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Fástádus guoská bálkái ja eavttuide virgái http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sárá Álehttá G. Eira | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5359/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Svar på ny søknad om permisjon med lønn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna H Johansdtr E Persen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6239/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2023/24 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 530/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole VIRGELOHPEOHCAN 50 % DOAIBMAMIELBARGI VIRGGIS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1994/2019 | Åpen omsorg Protokollutdrag Tilsetting av miljøarbeider i engasjement stilling ved utviklingssenter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25242 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3330/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Innhenting av saksdokumenter - Ansettelsessak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDSMANNEN STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5170/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Svar på klage om vedtak - tilskuddssats til privat barnehage i Karasjok 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Grønmo m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 44/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Gjentatt søknad om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 412/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Referat avdelingsmøte innbyggerservice 17.11.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37542 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15614/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23981 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2075/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Refusjon for bruk av svømmehallen 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37619 Type: Internt notat | Avs/Mot: May-Britt Hansen Balto | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Særutskrift Gielddalaš visttiid ja rusttegiid haddemudden 2022 Regulering av priser for kommunale bygg og anlegg 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37777 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 164/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geir Atle Fagerness: Søknad om disp fra arealplanen for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1063/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38706 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1088/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1038/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1023/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av befaringsrapport Covid 19 - Kjells Kafe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KJELLS KAFÉ OG CATERING AS | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 672/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 602/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjonsbrev om koronasertifikat- nye regler i EU http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 27.01.2022 | RegistryNumber: 615/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.01.2022 | RegistryNumber: 541/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2022 | RegistryNumber: 510/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6175/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6166/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6103/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6062/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6001/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anne Karine Krokmo og Aslak O. Krokmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Karine Krokmo m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5959/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5886/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43425 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5804/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2022 | RegistryNumber: 5811/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5561/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5470/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlá - John Nystad, Hánná Sofe Nystad og Elle Márgget Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5170/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Roald Andreas Vuolab og Helge Andreas Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5137/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Anders Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5140/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 45 Beahcečaŋŋá - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Frank Bakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Bakke | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5095/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5064/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Arne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Arne Næss | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4888/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41931 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4310/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rovviltnemndsmøte per Teams den 28.6.2022 klokken 9.–11. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4672/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vennlig påminnelse - Dokument 21/23371-6 Forslag til utvidet rapportering fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten til kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Grethe Almenning | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4653/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42289 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4668/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4636/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41999 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4378/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4352/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4453/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4320/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4302/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Dokument 22/08711-5 Informasjon om utsatt ikrafttredelse av endret luftfartshinderforskrift sendt fra LUFTFARTSTILSYNET http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: luftfarttilsynet | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4205/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på mottatt svar - Anmodning 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Hedda Gudim | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4071/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41609 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3990/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4011/2022 | Ledere Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kåre og Aiken Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Balto m.fl. | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3859/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3795/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3749/2022 | Ledere Offentlig søkerliste for stilling - Undervisningsstillinger skoleåret 2022/2023 i Karasjok skole - 2022/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41252 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3633/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3627/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41212 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3593/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3515/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3489/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Purring - kartlegging av personer i aldersgruppen 0-17 år og 18-49 år i institusjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3416/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Sammol Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: sammol nystad m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3394/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Merking av reisemålet Karasjok/Porsanger som bærekraftig reisemål - prinsippvedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁPMI NÆRINGSHAGE AS | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3361/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3355/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering Rapport veiledningsmøte med Karasjok kommune om lukking av avvik etter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3358/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3165/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anita Nordsletta, Jan Ailo Nordsletta og Oddleif Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Nordsletta m.fl. | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3104/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Månedsbrev april måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 3062/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2960/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse til kommunestyret av kontrollutvalgets sak 29/2021 Pris på revisjonstjenester http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2925/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Knut Ole Viken, NIBIO http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Knut Ole Viken | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2789/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40403 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2784/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2688/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2648/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40206 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2587/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2403/2022 | Ledere Svar på søknad om motorisert ferdsel i Anárjohka nasjonalpark i 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2322/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 22-03765-1 - Invitasjon til webinar for nye bosettingskommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2336/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om 54,46 % nattevakt/ pleiemedarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Skoglund | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 1961/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % vikariat som pleiemedarbeider til 09.09.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens Andreas Hivand | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 1925/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2250/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 2116/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Referat fra bestandsplanmøte Porsanger, Karasjok nord, Hammerfest, Lebesby, Gamvik og Nordkapp http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Anders Aarthun Ims | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2083/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Edvard Nordsletta, Marta Nordsletta og Sofe Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Nordsletta m.fl. | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2093/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39542 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1923/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Kenneth Eliassen og Levajok Fjellstue Adventures AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39492 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1875/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Refundering av advokatutgifter i forbindelse med hytte ved Sadgejohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berg Knut Frode | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1862/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Hans Arild Holmestrand, Simon Holmestrand og Hans Adrian Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Arild Holmestrand m.fl. | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1712/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Avslutning av tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39308 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1691/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1657/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1643/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1626/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Gjelder siktforhold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1425/2022 | Brann, vei og VAR Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kai Christian Halonen | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1329/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift Kárášjoga gieldda olgostallan guovlluid kárten ja arvostallen/Kartlegging av vedsetting av friluftsområder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13473 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6410/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2331/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 770/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5006/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 9 bnr 1 fnr 328 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7063 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 10/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om midlertidig brukstillatelse for den nordlige delen av 1. etg + kjeller http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2257/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetalingsanmodning tredje kvartal 2018, Joddu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deanu gielda - Tana kommune | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5534/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Oversending matrikkelbrev Dilljohka masseuttak gnr 22 bnr 48, 49 og 50 med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5252/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Driftsleder- 2. gangs utlysning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Aslaksen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5794/2018 | FDV Særutskrift Tilsetting av barnehageassistent i 60 % vikariat stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11848 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4791/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19089 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5168/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/36958 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15033/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7058/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23979 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2073/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Refusjon driftsutgifter dagsenter 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37618 Type: Internt notat | Avs/Mot: Berit Alette Anti | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 989212168, 5437-10/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1243/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969224852, 5437-20/ 20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1246/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38733 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1115/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38707 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1089/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38691 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1073/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38700 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1082/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokollutdrag HMPS 21.02.22 - Søknad om disp fra arealplanens plankrav for reingjerde ved Niitošjohka http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38670 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1052/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag HMPS 21.02.22 - Geir Atle Fagerness: Søknad om disp fra arealplanen for deling av boligtomt i forbudsbeltet mot vassdrag http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38666 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1048/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1015/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 938/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 651/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - vaksine | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 538/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6165/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6174/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6067/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6102/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Torgrim Fredeng Kemi og Ole-juhan Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgrim Fredeng Kemi m.fl. | Journaldato: 29.07.2022 | RegistryNumber: 5848/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43596 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Osvald Anti | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5975/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43419 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5798/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43424 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5803/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5622/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5575/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40427 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 2808/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Vedr klage Ref.2021/979-6/242 og Ref.2022/135-3/233 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TURGLEDER AS | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5267/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5476/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Erling Skoglund, Atle Skoglund og Stian Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Erling Skoglund m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5255/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke v/Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5229/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Piera Pedersen og Ingrid Eide http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Pedersen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5127/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5180/2022 | Guolban mánáidgárdi 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Morten Ailu Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42713 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Ailu Hansen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5092/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4853/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tor Georg Næss, Emil Oscar Næss og Siiri Maija Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42401 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4780/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42525 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4904/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41930 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4309/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om DigiBarnevern http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nordreisa Kommune - Ellinor Anja Evensen | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4611/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4637/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4632/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 30.–31.5.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4487/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4351/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4402/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4398/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4452/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4301/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4249/2022 | Guolban mánáidgárdi Bestilling av innsyn - Sak: 2019/69 Løpenr: 3910/2022 Dokument tittel: Kommentarer til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4171/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Birger Mannsverk og John Edvart Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41799 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4178/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kommunal trafikksikkerhetsplan - ny mal fra Trygg Trafikk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryggtrafikk - Helga Anette Melhus | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3968/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4010/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3923/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3928/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3794/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3748/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3765/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Ukrainalaš báhtareddjiid ásaheapmi - Bosetting av flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marie Joks | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3690/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Kunngjøring av ledig stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning ved Karasjok kommune - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41243 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3624/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3592/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40813 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3194/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41107 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3488/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Kunngjøring av ledig stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling ved Karasjok kommune - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41133 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3514/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Oversendelse av kontrollutvalgets uttalelse til Karasjok kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3455/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Aslak Alf Mienna http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Alf Mienna | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3403/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Kristian Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils kristian Balto | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3429/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Avslutning av tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3367/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Orientering om RNB 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40915 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3296/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ketil Somby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ketil Somby | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3280/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn i Sak ref. 2021/673 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3216/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22/1068 Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3233/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Tilbud om fast 100 % hjelpepleierstilling i hjemmesykepleien- Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Turid Irene Turunen | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3184/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3151/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Hans Nystad og Eli Anne Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Nystad m.fl. | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3117/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3087/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Statsbygg Rammetillatelse Jeaggeluodda 27 A-D og Ajaluodda . Gnr 9 bnr 1 fnr 248, 244 og 245 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40504 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marjo Kristiina Jussila | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2885/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet REFUSJONSKRAV http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino kommune | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2924/2022 | IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2022 | RegistryNumber: 2823/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2680/2022 | Ledere Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2586/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2433/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2434/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina – 8. april 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39993 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2374/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2376/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2213/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39763 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2144/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Referat fra bestandsplanmøte Karasjok sør og Kautokeino http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Anders Aarthun Ims | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2082/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oppfølging av tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2089/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1948/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2021, 922777578 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1732/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjonssøkna revidert Johan Niillas Saba og Thea S Høyforslett http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Niillas Saba | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1684/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1683/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1668/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1656/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1652/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1625/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Siktforhold krysset Ivvár Ivvar geavli og Niitonjargeaidnu http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trygve Nilsen | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1395/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på opprettholdelse av pålegg om retting av barnehageloven § 34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Jonassen | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1376/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sissel Elise Balto | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1328/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14661 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 748/2020 | Helse og omsorg Utbetaling av tilskudd - Kommunal kulturmidler til idrettsformål 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7097 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 44/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5562/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbud om 100 % fast stilling som driftsleder bygningsdrift og utearealer i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åge Steinar Josefsen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5513/2018 | Sentraladministrasjonen Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 9 bnr 1 fnr 329 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 9/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4061/2019 | Familienshus (Forebyggende enhet) Særutskrift Kárášjoga gieldda olgostallan guovlluid kárten ja arvostallen/Kartlegging av vedsetting av friluftsområder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13452 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6389/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 100 % engasjement stilling som HMS konsulent http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eila Terese Paltto | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 58/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Protokoll - lønnsforhandling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28451 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6532/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Anmodning om innlevering av omsetningsoppgave for alkohol http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/24611 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Pizza Resaurant | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2703/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/24836 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2928/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23978 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2072/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Tillatelse i ett trinn for riving av gamle guolban manaidgardi på gnr 9 bnr 1 fnr 192 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15430/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Refusjon driftsutgifter Láttošluohkká mánáidgárdi 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37617 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ann Silje Guttorm | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1291/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969725606, 5437-21/ 64 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1230/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38727 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1109/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38732 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1114/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 955/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 897/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Månedsbrev Januar måned 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38450 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten - RE-Skatteregnskap Grimstad | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 834/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 796/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Geir Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Atle Fagerness | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 803/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet TILLATELSE TIL BRUK AV SNØSCOOTER I FORBINDELSE MED FORSKNINGSPROSJEKTER PÅ KONGEØRN OG JAKTFALK http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina - Christine Elise Nilsen | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 710/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 437/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6173/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6164/2022 | Ledere Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 02.08.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6066/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6101/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 20.06.22 - Plánadárbodárkkisteapmi - gielddalaš plánastrategiija 2020-23 Revidering av planbehov - kommunal planstrategi 2020-23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43614 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5993/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5999/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.07.2022 | RegistryNumber: 5976/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5802/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43418 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5797/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5618/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Gunn Anette Aslaksen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John-Morten A Aslaksen m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4910/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas- Andreas Mäki, Signe Helander og Emil Mäki-Helander http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lars Andreas Mäki m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5116/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5493/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Fridtjof Isaksen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5220/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frode Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samuel Frode Grønmo | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5138/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5168/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ulf Johnny Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Johnny Åsen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5148/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Hilmar Olsen og Atle Midttveit http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Hilmar Olsen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5118/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK HØRSELSLAG | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4214/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Osvald Anti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Osvald Anti | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5099/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 4959/2022 | Guolban mánáidgárdi Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Gjerde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Gjerde | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4742/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Per Inge Eira m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Eira | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4836/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4722/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 3348/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fraværsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41929 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4308/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4643/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4635/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4631/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4550/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4504/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4401/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42018 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4397/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4426/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4451/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4275/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4322/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4300/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4248/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4267/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn - Sak: 2019/69 Løpenr: 3912/2022 Dokument tittel: Uttalelse fra Karasjok Idrettsråd til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr. svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat - Irene Andersen | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4170/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Jakola, Katharine | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4101/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4033/2022 | Guolban mánáidgárdi 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak AID | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3878/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3902/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3914/2022 | Ledere Sluttrapportering av den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kdd Dep - Prestkvern Iver Grøtting | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3775/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3764/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3793/2022 | Guolban mánáidgárdi Melding i forhold til ansettelsesprosessen for utlyst 100 % stilling som oppvekstrådgiver http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tove Elisabeth Didriksen m.fl. | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3689/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Utvidet søkerliste for stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41240 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3621/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41198 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3579/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2022 | RegistryNumber: 3547/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Infoskriv om dokumenttilsyn - Matrikkelloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41157 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket - Marthe Mari Normann | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3538/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utvidet søkerliste for stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41130 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3511/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Helgevakt stillinger i Sykeavdeling - 2021/823 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3487/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen og John Edvard Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nils andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3433/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anna Ragnhild, Ann Kristin og Alice Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild Balto m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3427/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Nystad, Hánná Sofe Nystad og Elle Márgget Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3414/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rovviltnemnda skal ha møte på Stabbursnes i Porsanger 30.–31.5.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40976 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3357/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Roald Andreas Vuolab og Helge Andreas Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab m.fl. | Journaldato: 19.05.2022 | RegistryNumber: 3328/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Anders Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3317/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Arne Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Arne Næss | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3257/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3122/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3131/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 3068/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Brev til kommunene i Nord Norge vedrørende Pakkeforløp hjem for kreftpasienter http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kreftforeningen - Wenche Pedersen Kjølås | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 3048/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Midlertidige tiltak på gnr 21 bnr 183 ved Dilljohnjalbmi og mottatt klage http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMIPATH OFFICIAL AS | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3008/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2939/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Oversendelse til kommunestyret av kontrollutvalgets sak 27/2021 Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Tom Øyvind Heitmann | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2922/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok skytterlag | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2806/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40258 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2639/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Revisors beretning 2021 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2621/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2585/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Kristian Sarre og Lemet Ailu Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Sarre m.fl. | Journaldato: 12.04.2022 | RegistryNumber: 2568/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Runar Lindseth http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Lindseth | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2564/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - John Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2438/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2477/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Invitasjon til HMS-kurs for ledere i Alta 10.-12. mai http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hemis - Anne Karin Logje | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2372/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2375/2022 | Ledere Regionalforvaltning - Påminnelse om tilsagn som utgår http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Regionalforvaltning - Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2301/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39943 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2324/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2331/2022 | Ledere ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2292/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2282/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Tilbud om 100 % vikariat som pleiemedarbeider til 23.10.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 1918/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39864 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2245/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2205/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2036/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Oppfølging av tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 1986/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1947/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Midlertidig brukstillatelse gnr 21 bnr 440 Bigan Ovlla Geaidnu 25 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1953/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag samleprotokoll AU 18.03.22 - Tilsetting av miljøarbeider i 32,4 % miljøarbeider stilling ved bo- og avlastningstjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39529 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1910/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon fra reguleringsplan 198401 Karasjok tettsted nord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1701/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1374/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1384/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1673/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1651/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1648/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1327/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift PROŠEAKTAEVTTOHUSA DOHKKEHEAPMI - OVDAPROŠEAKTA KÁRÁŠJOHKA PROSJEKTSKISSE - FORPROSJEKT KARASJOK http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13477 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6414/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13620 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6557/2019 | Pleie og omsorg Avkorting ved feilopplysninger om produksjonstilskudd i jordbruket pr. oktober 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Trom og Finnmark | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6608/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Klage på vedtak på manglende utbetaling av avløsertilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Landbruksavdelingen | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 831/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2319/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Marie Boine | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6252/2018 | Helse og omsorg Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 9 bnr 1 fnr 97 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Vidar Rasmus | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3427/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring UTBETALINGSANMODNING - INTENSIVBELYSNING AV FOTGJENGEROVERGANG http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6269/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetalingsanmodning andre kvartal 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tana kommune | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4663/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Intern overføring høsten 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22095 Type: Internt notat | Avs/Mot: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 214/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 13,73 % våkende nattevakt stilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6499/2018 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2407/2019 | Åpen omsorg ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4045/2019 | Åpen omsorg Særutskrift Tilsetting av barnehagelærer i 100 % fast stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11819 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4762/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om skjenking enkeltanledning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjells kafe og catering | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5575/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21949 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 68/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21027 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7104/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11766 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4709/2019 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23975 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2069/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Referat fra møte mellom Karasjok kommune og Samtinget 16.02.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23556 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1653/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/35063 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 13139/2021 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11801 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4744/2019 | Láttošluohkká mánáidgárdi Tilbud om 50 % vikariat stilling som barnehagestyrer ved Lattošluohkká mánáidgárdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Louise Lukkari | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1283/2021 | Láttošluohkká mánáidgárdi Anmodning om å besvare henvendelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 1272/2022 | Brann, vei og VAR Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 922777578, 5437-18/ 68 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1236/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 980344177, 5437-2/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1237/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Aslak Krokmo: Disp fra arealplanen for deling av tomt til eksisterende hus i Gahtajohka 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1056/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38697 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1079/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38693 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1075/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38722 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1104/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Svar på opprettholdelse av pålegg om retting - barnehageloven § 34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 995/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38637 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1020/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 987/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 795/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Merket for bærekraftig reisemål - sak til politisk behandling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Anja Tellervo Hansen | Journaldato: 01.02.2022 | RegistryNumber: 537/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Grunneiers tillatelse til bruk av snøscooter - Forskningsprosjekter på kongeørn og jaktfalk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38285 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 31.01.2022 | RegistryNumber: 670/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 563/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38199 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 585/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 586/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 575/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38197 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 583/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6163/2022 | Ledere Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6076/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6077/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6065/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6100/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6141/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 07/2022, sendt 19.07.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.07.2022 | RegistryNumber: 5948/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5801/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsvar på tilbakemelding tilknyttet lønn i arbeidsavtale av 05.07.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5858/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5612/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5621/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Lill-Eli Jørgensen-Dahl og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5285/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Johnny Torstein Andresen m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johnny Torstein Andresen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5287/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Østby, Kirsten Østby, Martin Pope og Marvin Pope http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Edvard Østby m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5112/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5492/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5487/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKYTTERLAG | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4213/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Matti Naumanen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Matti Naumanen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5158/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingolf Balto m./fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42793 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5172/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Klage på vedtak på søknad om dispensasjon for oppsett av lager http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5072/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utvidet søkerliste for stilling - Kommunepsykolog i Helse enhet - 21/977 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42380 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4759/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Iŋga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Inga | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4753/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Auvo Arvid Turunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4900/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4647/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jan Helmer Olsen m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4641/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4634/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4630/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4496/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Torgrim Fredeng Kemi og Ole-juhan Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torgrim Fredeng Kemi m.fl. | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4467/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4482/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42071 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4450/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4447/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4396/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4299/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4296/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4265/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4258/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4032/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3949/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3893/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Uttalelse fra Karasjok Idrettsråd til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr. svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok idrettsråd | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3912/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3792/2022 | Guolban mánáidgárdi 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aid Dep - Andersen Kristin Leifsdatter | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3677/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Offentlig søkerliste for stilling - Miljøterapeut 100 % fast stilling i tjenester for mennesker med funksjonshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/142 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41237 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3618/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41195 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3576/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Offentlig søkerliste for stilling - Sykepleier - 100 % faste stillinger i Sykeavdeling - 2021/821 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41127 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3508/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3484/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3530/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41064 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3445/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke v/Arctic Invest AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARCTIC-INVEST AS | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3425/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Gunn Kirsti Balto og Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3432/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Piera Pedersen og Ingrid Eide http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Piera Pedersen m.fl. | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3364/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 22-15049-2 - Bosetting av flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3387/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Erling Skoglund, Atle Skoglund og Stian Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40937 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Erling Skoglund m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3318/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Tor Georg Næss, Emil Oscar Næss og Siiri Maija Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss m.fl. | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3266/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3242/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40801 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3182/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3191/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40778 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3159/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Besvarelse av spørreskjema - Forvaltning av tobakkskadeloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40751 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Silvia Annette Siri | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3132/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Befaringsrapport - intensivbelysningav fotgjengerovergang http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6258 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 6198/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40671 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 3052/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ansatte oversikt pr 31 12 21.xlsx http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protonmail - Innsynsmannen | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 3032/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Midlertidige tiltak på gnr 21 bnr 183 ved Dilljohnjalbmi og mottatt klage http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm m.fl. | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3003/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Riksantikvaren minner om påmelding til Utviklingsnett 9. juni http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ra - Riksantikvaren arrangement | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2949/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte per Teams den 4.5.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2871/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Ferievikar ved tjenesten for mennessker med utviklingshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/255 - ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2859/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Vuolláičállojuvvon bargošiehtadus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40457 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Nilsdatter Buljo | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2838/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice kultur og anleggsmidler 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok skytterlag | Journaldato: 27.04.2022 | RegistryNumber: 2805/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 22/14176-1 Kvalitetspakke om ordinering og rekvirering av vanedannende legemidler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Børge Myrlund Larsen | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2787/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 2750/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2022 | RegistryNumber: 2638/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2588/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2590/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40083 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2464/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Kristian Sarre og Lemet Ailu Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40152 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2533/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter- Atle Svebakk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40139 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2520/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 31.03.22 - Klage på vedtak vedr søknad om kommunal kompensasjonsordning for lokal virksomheter - Turgleder AS http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40102 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2483/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - John Nystad m/flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2379/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Lovlighetskontroll av årsbudsjett 2022 og ROBEK-vurdering av budsjett 2022 - økonomiplan 2022 - 2025 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2362/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2284/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2233/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2254/2022 | Ledere Til personvernombudet, invitasjon til nettverksmøte http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sarpsborg kommune | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2220/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Purring - Rapportering på tilskudd til sårbare barn og unge 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2157/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2203/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon til kommunene angående den sikkerhetspolitiske situasjonen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Postmottak Finnmark politidistrikt | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 2106/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2035/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Geir, Magnus og Eirik Nedregård http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Nedregård m.fl. | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1873/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1941/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1821/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1920/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om midlertidig brukstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39459 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1842/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39290 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1672/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1665/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1647/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1406/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1394/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1372/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1333/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1325/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kanogwan Balto | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1326/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift Stivrrejeaddji-/ ráđiid-/ lávdegottiid-/ lahtuid válljen 2019-202/Valg av styrer/råd/nemnder/representanter 2019-2023 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14454 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 541/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Skjema for søknad om kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5889/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift PROŠEAKTAEVTTOHUSA DOHKKEHEAPMI – OVDAPROŠEAKTA KÁRÁŠJOHKA GODKJENNING PROSJEKTSKISSE - FORPROSJEKT KARASJOK http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13450 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6387/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Tilsetting av barnehagelærer i 100 % fast stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11847 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4790/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Valg av skjønnsmedlemmer for perioden 2021- 2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Kleppe m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6008/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kommunale kulturmidler til idrettsformål 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6794 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6729/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur INTERN REFUSJONSKRAV HØSTEN 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21718 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7794/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2406/2019 | Åpen omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8063/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4764/2019 | Åpen omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5556/2019 | Personal Tilbud om 44,59 % stilling som miljøarbeider ved bo- og avlastningstjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5117/2018 | Personal Svarbrev på krav om regress http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TRYG FORSIKRING | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1187/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 9 bnr 1 fnr 34 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Midlertidig brukstillatelse Samisk vidg. skole skolebibliotek, vestibyle, dame- og herretoalett, HC/WC og BK i 1. etg. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 396/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Resultat av kontroll på søknad om produksjonstilskudd pr. oktober 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Ingolf Kildedam | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6388/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Særutskrift Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Førstegangs behandling. Opmodagaid dánr 21 doanr 128, 129, 148 ja 157 bietnamudden. Vuosttas gearddi meannudeapmi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12337 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5278/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om prosjektmedarbeider stilling ved samisk språk- og kultursenter i Kárášjoga gielda Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inga Marianne Lango | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5514/2018 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23974 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2068/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Tilbud om 50 % vikariat stilling som barnehagestyrer ved Lattošluohkká mánáidgárdi http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Louise Lukkari | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 219/2021 | Láttošluohkká mánáidgárdi Refusjon driftsutgifter Guolban mánáidgárdi 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37615 Type: Internt notat | Avs/Mot: Anne Lise Vuolab | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dokumentasjon for å lukke pålegg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARKIVVERKET | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1276/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 987031077, 5437-8/ 11 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1235/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Statsforvalterens innspill til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Karasjok tettsted nord, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1224/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1150/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38685 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1067/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38699 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1081/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38705 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1087/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38716 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1098/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1003/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 939/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38573 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 957/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Tilbud om stilling som avdelingsleder i 8. - 10. trinn ved Kárášjoga skuvla Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Marie K Maurstad | Journaldato: 15.02.2022 | RegistryNumber: 815/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 903/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 830/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 454/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38088 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 474/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6162/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6129/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6099/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 20.06.22 - Sápmi ealáhusgárdi – ovttasbargošiehtadus Sápmi næringshage - samarbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43618 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5997/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag FS 01.07.22 - Tilbud på bistand i rekrutteringsprosessen for kommunedirektør http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43629 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 6008/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Anmerkningsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43439 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5818/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43421 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5800/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arbeidsavtale for avdelingsleder med undervisningsplikt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5595/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John og Gunnhild Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Klemetsen Engstad m.fl. | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 4754/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 04.07.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5523/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5240/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnar Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5211/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Paal Arne Sollien m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paal Arne Sollien m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5288/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5164/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Tore Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Tore Solbakken | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5146/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil, Jon Egil og Dan Peder Olli http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5156/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jonas Gulsrud og Maria Louise Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5139/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5143/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVD MUSEA- JA HISTORJÁSEARVI / DSS MUSEUMS- OG HISTORIELAG | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4212/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4912/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer -Evy Marie Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Evy Marie Guttorm | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4913/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4729/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilsyn - vedtak om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4706/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4629/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4633/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Arne Kristian Balto m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42183 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Kristian Balto | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4562/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42091 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE UTDANNING | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4470/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4375/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41980 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4359/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4390/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4446/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4449/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4395/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4389/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4327/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4298/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4271/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4264/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4253/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4207/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4031/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4003/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kommentarer til skisseprosjekt Karasjok Skole vedr svømmehall http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SVØMMEKLUBB | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3910/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3760/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3791/2022 | Guolban mánáidgárdi Informasjon om politiattest i forbindelse med flyktningsituasjonen i Ukraina http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Politiet - Christine Nilssen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 3673/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3571/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Generell melding for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3483/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3449/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Andreas Mäki, Signe Helander og Emil Mäki-Helander http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3390/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41045 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3426/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41031 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Frank Bakke | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3412/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Hilmar Olsen og Atle Midttveit http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41016 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Hilmar Olsen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3397/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. 22-15049-1 - Bosetting av flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3385/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3310/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Frode Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: frode grønmo | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3305/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ulf Johnny Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf johnny Åsen m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3295/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3241/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3136/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.05.2022 | RegistryNumber: 5667/2021 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Láigoviesut Tiltak takoverbygg parkering gnr 9/131 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 06.05.2022 | RegistryNumber: 3019/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innstilling - tilsetting av hjelpepleier http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40655 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Randi Johansen Paltto | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 3036/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40564 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2945/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2868/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Ferievikar ved tjenesten for mennessker med utviklingshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/255 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2858/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % årsvikariat i lærerstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Margrethe Nilsdatter Buljo | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2833/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Informasjon til kommunene om kriterier for å bli prioritert i tilskuddsordninger knyttet til Leve hele livet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2771/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2778/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av tobakkskadeloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Randi Johansen Paltto | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2799/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 2.3.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40248 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2629/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Anne Kirsten Østmo og Bjørnar Henriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40200 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Østmo m.fl. | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2581/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2022, ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2592/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter- Atle Svebakk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Halvard Svebakk | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2413/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Per Øyvind Moeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40146 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2527/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Tor Georg Næss, Ilona Sipilä, Sanni Leena Næss, Siiri Maija Næss og Emil Oscar Næss http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40136 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2517/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Runar Lindseth http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40153 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2534/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Velkommen til Utviklingsnett i Oslo 9. juni 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ra - Riksantikvaren arrangement | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2400/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Utbetaling av tilskuddsmidler for 2022 til lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringen - RSK Midt-Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.04.2022 | RegistryNumber: 2364/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rapport anleggs og kulturmidler 2021 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Olli | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2300/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2310/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - John Nystad m/flere http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2289/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.04.2022 | RegistryNumber: 2281/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2202/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2161/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2210/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Innsyn lønn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protonmail - Innsynsmannen | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2148/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.03.2022 | RegistryNumber: 2146/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole 22/1308 Tilleggsinformasjon vedr møte med arbeids- og inkluderingsministeren fredag 25.03.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aid Dep - Andersen Kristin Leifsdatter | Journaldato: 25.03.2022 | RegistryNumber: 2103/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Konsesjonsfrihet fra egenerklæring for kommune, for erverv av gnr 9 bnr 495 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: kai.aa.nedrejord@gmail.com | Journaldato: 22.03.2022 | RegistryNumber: 2005/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1922/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39442 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1825/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1820/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1815/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2022 | RegistryNumber: 1720/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1458/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39282 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1664/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1392/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Lønnskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ellen Kalstad | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1360/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1332/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1324/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14645 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 732/2020 | Helse og omsorg Særutskrift Else Marie Østmo: Sierralobi ohcan spiehkastit arealpánas bartahuksemii dánr 11 doanr 6 Geaimmejohnjálbmis Søknad om dispensasjon fra arealplan for å bygge hytte på gnr 11 bnr 6 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13960 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 49/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Kirsten H. Hansen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3411/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT-honorar for IA-virksomheter - NAV 08-07.12 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NAV Skanning | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6284/2018 | Folkebiblioteket Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 24 bnr 1 fnr 4 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7058 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høring: Søknad om beiteareal under gnr 2 bnr 1 FeFo ved Barta i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norges vassdrags- og energidirektorat m.fl. | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 518/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Midlertidig brukstillatelse kantina i 1. etasje på samisk vidregående skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6470/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne May Olli | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4748/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedrørende tilsetting av kommunalleder plan, teknisk, miljøutvikling og næring i Kárášjoga gielda Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Edvard Andersen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5324/2018 | Sentraladministrasjonen INTERN REFUSJONSKRAV HØSTEN 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21716 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7792/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innsyn, tilsetting HMS rådgiver http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Delta Region Nord | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5999/2019 | Personal ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2404/2019 | Åpen omsorg Melding om vedtak valg av skjønnsmedlemmer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark Fylkeskommune | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6005/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Tilsetting av barnehagelærer i 100 % fast stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11846 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4789/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11768 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4711/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9303 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2249/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Kárášjoga gieldda olgostallan guovlluid kárten ja arvostallen/Kartlegging av vedsetting av friluftsområder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/8624 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1571/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag PROŠEAKTAEVTTOHUSA DOHKKEHEAPMI – OVDAPROŠEAKTA KÁRÁŠJOHKA GODKJENNING PROSJEKTSKISSE - FORPROSJEKT KARASJOK http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13448 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6385/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/27715 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5789/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/30678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 8754/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23973 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2067/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Svar på anmodning om veiledning vedrørende gnr.21 bnr.183 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1307/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11100 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4043/2019 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.03.2022 | RegistryNumber: 1277/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 996262316, 5437-11/ 15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38856 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1240/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 816970202, 5437-18/ 51 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38857 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1241/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969656620, 5437-3/ 1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38849 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1233/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 997288912, 5437-24/ 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1250/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1255/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Søknad på stilling - Pleiemedarbeider 75 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/145 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Christian Halonen | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1199/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/533 Løpenr: 8749/2021 Dokument tittel: Søknad servering og skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alice Balto | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1148/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1128/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag HMPS 21.02.22 - Aslak Krokmo: Søknad om disp fra arealplanen for deling av tomt til eksisterende hus i Gahtajohka 8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38671 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1053/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38737 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1119/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38702 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1084/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38698 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1080/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38696 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1078/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38643 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1026/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Endringsvedtak skolerute 2021/2022/ Rievdadus skuvlaruvtto mearrádussii http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SL v/ Terje Tretnes m.fl. | Journaldato: 17.02.2022 | RegistryNumber: 6759/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 896/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 829/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Melding om endring i læreforholdet - Helsearbeiderfaget - Alexander Persen Kleppe http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 809/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** 07. - 09 02 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 791/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Jeaggeluodda 27C Søknad om rammetillatelse 9/1 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marjo Kristiina Jussila | Journaldato: 03.02.2022 | RegistryNumber: 751/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 580/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 581/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 578/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38214 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 600/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Godkjenning av låneopptak til startlån http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.01.2022 | RegistryNumber: 542/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingar Haukenes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingar Haukenes | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6217/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6161/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6098/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag KS 20.06.22 - Opmodatsirdinšiehtadus -2019 earrádusfámohuhttin - Avtale om overdragelse av eiendom - opphevelse av vedtak fra 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43615 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5994/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utvidet søkerliste for stilling - Enhetsleder/ Barnehagestyrer- 2. gangs utlysning i Lattošluohkká mánáidgárdi - 22/611 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43607 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 26.07.2022 | RegistryNumber: 5986/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer-Annfinn Balto og Randi Romsdal Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Annfinn Jarl Balto | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5984/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Niklas Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Niklas Gaup | Journaldato: 14.07.2022 | RegistryNumber: 5928/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på kommunens oppfølgning av påpekte lovbrudd etter tilsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43528 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 5907/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 4469/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5817/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5799/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5632/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Beslutning om kjøp av tjeneste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STIFTELSEN NORDNORSK LEDERUTVIKLING | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5623/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5607/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Ove Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Ove Biti | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5293/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5477/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Anthi Åsen, Ingvald Klemet Åsen og Edvard Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42751 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Anthi Åsen m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5130/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Christian Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Christian Biti | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5213/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Gunnar Persen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Gunnar Persen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5202/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Dag og Ole Mathis Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Nedrejord m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5227/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5239/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Knut Berg http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42746 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Knut Frode Berg | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5125/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Thorbjørn Fagerness og Silje Borg Fagerness http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Fagerness m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5136/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnhild og Bjørnar Rasmussen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Alette Rasmussen m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5160/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Irene Boine http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5173/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Valdemar, Gunnar og Kurt Grønvold http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valdemar Grønvold m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5174/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje og Britt Inger Østby http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Østby m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5171/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ole Jens Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42740 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Jens Rasmus | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5119/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anniken Fagerness og Sven Tore Kemi Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken E Fagerness m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5120/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BAHKILJOGA ASTOAIGESEARVI BAKKILJOK FRITIDSFORENING | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4211/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Piera Somby og Ingvald Åsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5154/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting i 80% fast stilling som helsefagarbeider ved sykeavdelingen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5098/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Rolf Are Gustavsen, Øyvind og Dagfinn Lindbæck http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Are Gustavsen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4889/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Helge Norvang og Kirsten Myrskog http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Norvang m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4778/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Per Inge Eira, Marit Kirsten Gaup og Per Ivan Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4779/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 4553/2022 Dokument tittel: Søknad om tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling (Guolban) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4935/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.06.2022 | RegistryNumber: 4732/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4500/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk 56 Basevuovdi - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Egil Olli m/fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4522/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 06/2022, sendt 20.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4463/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.06.2022 | RegistryNumber: 4462/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41995 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4374/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4358/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4369/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4448/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4433/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4347/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4404/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4323/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41918 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4297/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4289/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4269/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4252/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4228/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4305/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Kokk/ Institusjonskokk 3. gangs utlysning i Sykeavdeling - 21/1169 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41786 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4165/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar 100 % fast stilling i Sykeavdeling - 22/518 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4162/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Lill-Eli Jørgensen-Dahl og Gaute Jørgensen-Dahl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lill-Eli Jørgensen-Dahl m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4105/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Cealkámuš virgelobi ohcamuššii http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41594 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 3975/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4030/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4002/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 3997/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41487 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3868/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 3607/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3570/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41188 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3569/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3482/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3448/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Østy, Kirsten Østby, Martin Pope og Marvin Pope http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: edvard østby m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3400/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald, Raili og Ronald Isaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Isaksen m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3423/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingolf Balto m./fl. http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto m.fl. | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3419/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innhenting av standpunktkarakterer (ST) for avgangselever skoleåret 2021-2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3443/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Matti Naumanen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Matti Naumanen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3289/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2022 | RegistryNumber: 3240/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Høringssvar på planprogram for kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2032 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40845 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3226/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Auvo Arvid Turunen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3220/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 22/1068 Beredskapsbrev 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 13.05.2022 | RegistryNumber: 3231/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Gunn Anette Aslaksen, Ragnvald Aslaksen og John-Morten Aslaksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen m.fl. | Journaldato: 12.05.2022 | RegistryNumber: 3172/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Roald Andreas Iŋga http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Iŋga | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3106/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ruhtadoarjjaohcan vuođđoealáhusfoandda háhkat skotera Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet til investering i snøscooter - Lisa Májjá Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LISA MÁJJÁ GAUP | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2886/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling IKA Finnmark IKS - representantskap 03.05.2022 kl. 12.00 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKAF | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2864/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Ferievikar ved tjenesten for mennessker med utviklingshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/255 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2857/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % fast lærerstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Julian Mathiassen | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2832/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Besvarelse av spørreskjema - Forvaltning av kommunal salgs- og skjenkebevillinger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40412 Type: Internt notat | Avs/Mot: Silvia Annette Siri | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2793/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.04.2022 | RegistryNumber: 2722/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om endring av grunnmur/kotehøyde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2705/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukrainske barn og elever med spesialpedagogiske utfordringer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statped - Marie Hartløfsen | Journaldato: 22.04.2022 | RegistryNumber: 2678/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40278 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.04.2022 | RegistryNumber: 2659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Til orientering - svartider i legevaktsentraler gjennom pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2631/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2022 | RegistryNumber: 2601/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Erik Enerud http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erik Enerud | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2555/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2599/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Per Øyvind Moeng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Øyvind Moeng | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2428/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Runar Lindseth http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Lindseth | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2422/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.04.2022 | RegistryNumber: 2323/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2022 | RegistryNumber: 2238/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2209/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2215/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39719 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2100/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2080/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Seminára ođđa guovttegielatvuođamodealla birra/Seminar om ny tospråklighetsmodell 19. - 20.05.22 Alta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 23.03.2022 | RegistryNumber: 2068/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39599 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 1980/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1946/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1959/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1848/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke ZP 466680 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1849/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Terje Gjerde http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Gjerde | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1860/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.03.2022 | RegistryNumber: 1814/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39302 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1685/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1666/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39075 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1457/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ hjelpepleier omsorgsarbeider i Hjemmesykepleie - 22/216 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brita Christine Lillevik | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1445/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.03.2022 | RegistryNumber: 1393/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1357/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1335/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1337/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audhild Skoglund | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1323/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1331/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Nils Andre Eriksen, Gunn Kirsti Balto og Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 5069/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2532/2020 | Lønn, økonomi og regnskap ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14506 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 593/2020 | Helse og omsorg Telenor: Ohcama juohkit čuoggeláigu basestašuvdna Finnmárkkuopmodaga nuottabeal ŠuoššjávrrisSøknad om disp for punktfeste til basestasjon for mobil øst for Suossjavri http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat m.fl. | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 830/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Referat fra ledermøte den 25.05.20 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16657 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad m.fl. | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2746/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Terje Tretnes og Tom Stian Tretnes Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/17812 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Tretnes m.fl. | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 3901/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift MÁNNOSAŠ EKONOMIIJARAPORTEREN/ BUOZALMASVUOĐAJÁVKAN BORGEMÁNNU 2018 MÅNEDSRAPPORTERING ØKONOMI/ SYKEFRAVÆR AUGUST 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13539 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6476/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag PROŠEAKTAEVTTOHUSA DOHKKEHEAPMI – OVDAPROŠEAKTA KÁRÁŠJOHKA GODKJENNING PROSJEKTSKISSE - FORPROSJEKT KARASJOK http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13447 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6384/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 100 % fast stilling som sykepleier ved omsorgsboligene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23076 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Marit Guttorm | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1190/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kommunale anleggsmidler 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/6792 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Frøydis Andersen Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6727/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Planbestemmelser http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10415 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Hans Gunnar Guttorm | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3359/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Varsel om oppmålingsforretning http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/10463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Lindseth | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3407/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Frasigelse av arealer Diljohk masseuttak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5063/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 21 bnr 1 fnr 87 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Særutskrift Virgádit 100% sadjásaš mánáidgárdejođiheaddji virggi gitta 06.10.2019/Tilsetting av 100% vikariat stilling som barnehagelærer til og med 06.10.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7893 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 840/2019 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3962/2019 | Sentraladministrasjonen Utvidet søkerliste til stillingen som driftsleder http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/4475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Søkere | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4442/2018 | FDV ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2401/2019 | Åpen omsorg INTERN REFUSJONSKRAV HØSTEN 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21714 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7790/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/26207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4293/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/37266 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 15341/2021 | Kultur, samfunn og samisk språk Særutskrift Tiltaksstrategi for SMIL-tilskudd i Karasjok kommune 2021-2024 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/25156 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3244/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Særutskrift Gielddaid máđasatnin ja divodan doarjjagaskaomiid golaheapmiv/Bruk av tilskuddsmidler til vedlikehold og rehabilitering i kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23869 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1963/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kontrollskjema produksjonstilskudd 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21695 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7771/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Refusjon driftsutgifter voksenopplæring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21922 Type: Internt notat | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 41/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Referat fra personalsamtale 06.09.21 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28740 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6819/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggmester Eikjok AS m.fl. | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1294/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 2. mars 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1254/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Regresskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fremtind - Skadepost | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1266/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 920906745, 5437-7/ 15 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38865 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1249/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 880437852, 5437-6/ 2 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1232/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innsyn lønn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protonmail - Innsynsmannen | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1253/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pleiemedarbeider 75 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/145 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sissel Elise Balto | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1198/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Karen Lovise Eira http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Lovise Eira | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1220/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1121/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1037/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om disp fra bebyggelsesplan for endret bruk av drosjesentral http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK DROSJESENTRAL DA | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1059/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38718 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1100/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38724 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1106/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38731 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1113/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38642 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1025/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1016/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38630 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1013/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn - Sak: 2021/533 Løpenr: 8749/2021 Dokument tittel: Søknad servering og skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alice Balto | Journaldato: 16.02.2022 | RegistryNumber: 963/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.02.2022 | RegistryNumber: 914/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon- Leiligheter Sametinget fra reguleringsplan med bestemmelser http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Marjo Kristiina Jussila | Journaldato: 10.02.2022 | RegistryNumber: 868/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilbud om 100 % vikariat stilling som fagansvarlig sykepleier http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tone Merete Haugli | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 810/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 790/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 598/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Maret lajla og Signe Susanne Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Máret lajla Nedrejord m.fl. | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6215/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lova Vassli Hilanmo | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6080/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6096/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Birger Persen | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5978/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Vedtak: Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten G Graven m.fl. | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5974/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annfinn Jarl Balto m.fl. | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5961/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedtak: Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Petter Theodorsen | Journaldato: 20.07.2022 | RegistryNumber: 5964/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Rapport fra tilsyn med omsorgsboligene i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.07.2022 | RegistryNumber: 3944/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Meldingsrapport ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43437 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5816/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43490 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5869/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARCTIC PRIME AS | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5642/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Utbetaling av tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43272 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hansa Asllat Skoglund Sara | Journaldato: 06.07.2022 | RegistryNumber: 5651/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Økning av årslønn i endret arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5603/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Melding om beslutning i kjøp av tjeneste http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PERSONALHUSET SERVICE MANAGEMENT AS AVD NORD-NORGE | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5602/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5238/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Anders Gaup m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Gaup m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5113/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5296/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Iver P. Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Iver Gaup | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5097/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tildeling av kulturmidler 2022 - Grunnstønad og aktivitetstilskudd - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41831 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GASKAVUOVDI VEL | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 4210/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Edvard Veimæl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5163/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjell Olav Guttorm og Sanja Kubat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sanja Kubat m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5165/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5124/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - John Stian Moeng og Daniel Eikjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42798 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Stian Moeng m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5177/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ingar Haukenes http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingar Haukenes | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5091/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42714 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5093/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Aksept av vilkår - Demensplan 2025 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4928/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Tilbud om 22,73 % fast pleiemedarbeiderstilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4734/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Harald Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harald Balto | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4890/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4645/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4530/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4499/2022 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4333/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4403/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4368/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4432/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4346/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4393/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4288/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4200/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Søknad på stilling - Sykepleier med fagansvar 100 % fast stilling i Sykeavdeling - 22/518 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4161/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Kokk/ Institusjonskokk 3. gangs utlysning i Sykeavdeling - 21/1169 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41785 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4164/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2022 | RegistryNumber: 4177/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Johnny Torstein Andresen, Tove Eldbjørg Andresen, Ine Marie Guttorm, Kaisa Malene Guttorm og Mats William Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Torstein Andresen m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4106/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer- Paal Arne Sollien, Roar Johansen, Sturla Bangstad, Oddgeir Terje Olsen, Karl Erik Arnesen, Børge Hemming Hansen og Torstein Svendsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41728 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Paal Arne Sollien m.fl. | Journaldato: 14.06.2022 | RegistryNumber: 4107/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4001/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2022 | RegistryNumber: 4029/2022 | Guolban mánáidgárdi Tilsetting av fast 100 % vernepleier i omsorgsbolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Kari Balto | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3924/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilsyn - varsel om tvangsmulkt http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 09.06.2022 | RegistryNumber: 3959/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 3888/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 3869/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3803/2022 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3741/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3769/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3747/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 3759/2022 | Guolban mánáidgárdi Styringsrapport til skattekreditor for periode 05/2022, sendt 02.06.2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 3706/2022 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Ragnar Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Balto | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3705/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 3700/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi Vedtak - 2022 - 17030 Tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samisk avdeling - 11993 (Láttosluohkka) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3599/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 3573/2022 | Guolban mánáidgárdi Generell melding for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2022 | RegistryNumber: 3481/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.05.2022 | RegistryNumber: 3447/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt – Viggo Nilssen m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40998 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Viggo Roald Nilssen | Journaldato: 20.05.2022 | RegistryNumber: 3379/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil, Jon Egil og Dan Peder Olli http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40909 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3290/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jan Tore Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Tore Solbakken | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3294/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Jonas Gulsrud og Maria Louise Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Gulsrud m.fl. | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3300/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Egil Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 18.05.2022 | RegistryNumber: 3301/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - John Klemetsen Engstad og Gunnhild Elen Anna E. Engstad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40887 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Klemetsen Engstad m.fl. | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3268/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Servicerapport nr 100 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL AS | Journaldato: 16.05.2022 | RegistryNumber: 3271/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3141/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer -Evy Marie Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evy Marie Guttorm | Journaldato: 11.05.2022 | RegistryNumber: 3142/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2022 | RegistryNumber: 3116/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Høring på planprogram – kommunedelplan for helse - og omsorg 2022-2032 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.05.2022 | RegistryNumber: 3029/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i institusjon http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.05.2022 | RegistryNumber: 3007/2022 | Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie Ruhtadoarjjaohcan vuođđoealáhusfoandda oastit ealehanealliid Søknad om tilskudd fra primærnæringsfondet til kjøp av livdyr - Lisa Májjá Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LISA MÁJJÁ GAUP | Journaldato: 03.05.2022 | RegistryNumber: 2883/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Søknad på stilling - Ferievikar ved tjenesten for mennessker med utviklingshemming i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/255 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2022 | RegistryNumber: 2856/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om 100 % fast lærerstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Somby Hætta | Journaldato: 29.04.2022 | RegistryNumber: 2831/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Oppvekstrådgiver i Kommunedirektørens stab og støtte - 22/313 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40387 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2768/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Folkehelseinstituttets årlige datainnsamling om kommunens forvaltning av alkoholloven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 26.04.2022 | RegistryNumber: 2792/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Til orientering - svartider i legevaktsentraler gjennom pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.04.2022 | RegistryNumber: 2630/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter - Anne Kirsten Østmo og Bjørnar Henriksen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40193 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Østmo m.fl. | Journaldato: 13.04.2022 | RegistryNumber: 2574/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter -Karl Edvard Balto og May-Britt Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Edvard E Balto m.fl. | Journaldato: 11.04.2022 | RegistryNumber: 2562/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.04.2022 | RegistryNumber: 2600/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40217 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2598/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter Tommy Laiti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40135 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2516/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ravdna Ristiinna Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40132 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2513/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 05.04.22 - Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Erik Enerud http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40125 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2506/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Protokollutdrag UU 31.03.22 - Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning til lokal vikrsomheter - Marit Ravna Sara http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40105 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.04.2022 | RegistryNumber: 2486/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40049 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2022 | RegistryNumber: 2430/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon fra FO angående fagkompetanse i møte med flyktninger http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/40005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fo - Kari Anne Aaby | Journaldato: 06.04.2022 | RegistryNumber: 2386/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39791 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2022 | RegistryNumber: 2172/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Avrop på rådgivingstjeneste i hht rammeavtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stein Halvorsen arkitekter AS | Journaldato: 28.03.2022 | RegistryNumber: 2114/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2022 | RegistryNumber: 2097/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Eierbidrag 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKA FINNMARK IKS | Journaldato: 21.03.2022 | RegistryNumber: 1989/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1936/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1945/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1921/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2022 | RegistryNumber: 1952/2022 | Ledere ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39462 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2022 | RegistryNumber: 1845/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Særutskrift Opmodatsirdinšiehtadus - mearrádusfámohuhttin Avtale om overdragelse av eiendom - oppheving av vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39072 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1454/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39316 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 14.03.2022 | RegistryNumber: 1699/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39277 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1659/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1645/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1642/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1632/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** 07.03 - 08.04.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1448/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Informasjon om høring - 60 tonn totalvekt på veger i BkT8 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegvesen - Elin Elisabeth Norby | Journaldato: 11.03.2022 | RegistryNumber: 1451/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ferdigattest TS Bileiendom AS bilverksted gnr 9 bnr 519 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VALVA BYGGEBISTAND AS | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1429/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Helsefagarbeider/ hjelpepleier omsorgsarbeider i Hjemmesykepleie - 22/216 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/39062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turid Irene Turunen | Journaldato: 10.03.2022 | RegistryNumber: 1444/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Støtte til standpunktvurdering våren 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1358/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dálve sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, vinter- Atle Svebakk http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Svebakk | Journaldato: 07.03.2022 | RegistryNumber: 1370/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søkerliste for ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1336/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søkerliste for ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andrea Hivand | Journaldato: 06.03.2022 | RegistryNumber: 1334/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 768/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 736/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 221/2020 | Helse og omsorg Manglende opplysninger - varsel om avslag på søknad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 5257/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Báikkálaš karantenamearrádusat rohttudávdda oktavuođas / Lokale karantene bestemmelser i forbindelse med pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/16061 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 2146/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift ÁSAHIT "EALLIT OLLES EALLIMA" DÁSSOOĐASTUS BOARRASIIDDA INNFØRINGBOARASIIDDA AV "LEVE HELE LIVET KVALITETSREFORM FOR ELDRE http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13462 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6399/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift KVÁRTALRAPORTA 2. KVÁRTALA 2018 KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/13475 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 6412/2019 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dárjunlobi ohcan Søknad om skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/14839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mollisjok Lodge | Journaldato: 04.03.2022 | RegistryNumber: 924/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Særutskrift Finnmárkokomišuvnna vuosttaš oasseraporta -Finnmarkskommisjonens delrapport felt 4 - Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/20499 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6576/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Tilbud om 100 % fast stilling som sykepleier ved omsorgsboligene http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/22732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elen Marit Guttorm | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 851/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel: gnr 10 bnr 1 fnr 37 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sammenslåing av gnr 9 bnr 498 og bnr 499 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/3924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3892/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/19794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5872/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Undervisningsmidler Karasjok skole http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/2801 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: Aina Alice Olsen | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2782/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/5821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5771/2018 | Helse og omsorg Særutskrift Tilsetting av 100 % fast stilling som barnehagelærer http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/7880 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 828/2019 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/11587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 4530/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/17511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 3600/2020 | Karasjok skole INTERN REFUSJONSKRAV HØSTEN 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21713 Type: Internt notat | Avs/Mot: Randi Johansen Paltto | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7789/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/12375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 5316/2019 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9526 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2471/2019 | Familienshus (Forebyggende enhet) Utbetaling av tilskudd - Kommunale anleggsmidler 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21837 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7909/2020 | Kultur, samfunn og samisk språk ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21999 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 118/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Opphørt skjenkebevilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/23737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Pizza Restaurant | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 1831/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice 3månders oppfølgings samtale http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29011 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7089/2021 | Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38121 Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 507/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/9512 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 2457/2019 | Láttošluohkká mánáidgárdi Refusjon for kostnader for utleiebolig http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21871 Type: Internt notat | Avs/Mot: Alf Henry Somby Boine | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7943/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/21777 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7853/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Særutskrift GV3 Eiendom AS: Ohcama viessosajii FKT4 Vullosguolbanis.Søknad om tomt FKT4 på Vullosguolbba http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/28212 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 6293/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/29766 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 03.03.2022 | RegistryNumber: 7841/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ferdigattest 2-mannsbolig på gnr 21 bnr 351 og bnr 479 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER EIKJOK AS | Journaldato: 02.03.2022 | RegistryNumber: 1292/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021, 969725827, 5437-22/ 16 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38864 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.02.2022 | RegistryNumber: 1248/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Miljøterapeut 100% vikariat frem til 09.09.22 i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/144 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nevena Jončić | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1202/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pleiemedarbeider 75 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/145 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1197/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad på stilling - Pleiemedarbeider/ nattevakt fast 54,46 % stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 22/146 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bente Torp | Journaldato: 25.02.2022 | RegistryNumber: 1194/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.02.2022 | RegistryNumber: 1130/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1057/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Journaldokument http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38709 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.02.2022 | RegistryNumber: 1091/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1027/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2022 | RegistryNumber: 1021/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rovviltnemnda for region 8 – møte i Tromsø 2. mars 2022 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Røsæg, Andreas Vikan | Journaldato: 11.02.2022 | RegistryNumber: 881/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Anmodning om å behandle og eventuelt oversende klage på innsyn - purring http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38495 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.02.2022 | RegistryNumber: 879/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Finnmarkskommisjonens årsmelding 2021 - Finnmárkokomišuvdna 2021 jahkedieđáhus http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38455 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Domstol - Johansen, Vigdis Beate | Journaldato: 09.02.2022 | RegistryNumber: 839/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Vedtak om permisjon fra skolen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.02.2022 | RegistryNumber: 831/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad om dispensasjon- Leiligheter Sametinget http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult - Marjo Kristiina Jussila | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 777/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.02.2022 | RegistryNumber: 770/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 573/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 574/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Terminkarakterer ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2022 | RegistryNumber: 596/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Regresskrav http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/38230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fremtind - Skadepost | Journaldato: 27.01.2022 | RegistryNumber: 616/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Thorvald og Thor Martin Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 04.08.2022 | RegistryNumber: 6212/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6186/2022 | Brann, vei og VAR ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.08.2022 | RegistryNumber: 6200/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6322/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6095/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.08.2022 | RegistryNumber: 6125/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Samtykke ***** ***** ***** ***** ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6151/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43664 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.08.2022 | RegistryNumber: 6044/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter Invitasjon til informasjonsmøte om TryggEst til samiske nabokommuner http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 25.07.2022 | RegistryNumber: 5971/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Bestilling av innsyn http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sagat v/Irene Andersen | Journaldato: 22.07.2022 | RegistryNumber: 5972/2022 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2022 | RegistryNumber: 5884/2022 | Fuolahusásahus/Omsorgsboliger Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Kåre Theodorsen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Petter Theodorsen | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5862/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43491 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5870/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Standpunktkarakterer ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2022 | RegistryNumber: 5815/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Endret arbeidsavtale for perioden 01.07.22- 31.12.22 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2022 | RegistryNumber: 5594/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5571/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5537/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43174 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5553/2022 | Tjenester for mennesker med utviklinghemning Arctic Prime VS: Utbetalingsanmodning tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arcticprime - Katarina Påve-Gaup | Journaldato: 04.07.2022 | RegistryNumber: 5268/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/43107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5486/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Mosquito Air Taxi v/Per Bueng http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MOSQUITO AIR TAXI AS | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5159/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Jan Morten Utsi m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten S Utsi m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5149/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Bjørn Olav Paulen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Olav Paulen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5222/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Ann Solveig og Máret Ánne Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Solveig Nystad m.fl. | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5208/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad på stilling - Elevassistent/ skoleassistent 2 midlertidige 100% stillinger i Karasjok skole - 22/541 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42858 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5237/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Tilbud om årsvikariat som 100 % enhetsleder/ styrer ved Láttošluohkká Mánáidgárdi for perioden 15.08.22- 14.08.23 http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42903 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Laila Labba Wilhelmsen | Journaldato: 01.07.2022 | RegistryNumber: 5282/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Anna Melkeråen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42730 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5109/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Marit Kisten Guttorm Graven, Lemet Arne G. Graven og Arne Graven http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42774 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten G Graven m.fl. | Journaldato: 30.06.2022 | RegistryNumber: 5153/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2022 | RegistryNumber: 5068/2022 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Dokument 16/37278-23 Innvilger tilskudd til Kulturtilpasset forløpspakke om systematisk oppfølging av samiske personer med demens og deres pårør over statsbudsjettet 2022 kap. 761, post 79 sendt fra Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4927/2022 | Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4767/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Edvard Johansen m/fler http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen m.fl. | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4921/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Petter Tretnes Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42520 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter T Hansen | Journaldato: 28.06.2022 | RegistryNumber: 4899/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Referat fra møte 24.05.2022 i samarbeidsforum for Dekomp Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42323 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Salmi, Jan | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4702/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4639/2022 | Guolban mánáidgárdi Protokollutdrag AU 26.04.22 - Tilsetting i 22,73 % stilling som pleiemedarbeider ved tjenester for mennesker med utviklingshemming http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42315 Type: Internt notat uten oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4694/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.06.2022 | RegistryNumber: 4693/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Søknad om tilskudd til samiske barnehager og barnehager med samiske avdelinger (Láttosluohkka) http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 23.06.2022 | RegistryNumber: 4608/2022 | Láttošluohkká mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4536/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Per Ove Biti http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Ove Biti | Journaldato: 22.06.2022 | RegistryNumber: 4559/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Kjell Olav Guttorm og Sanja Kubat http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42137 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Olav Guttorm | Journaldato: 21.06.2022 | RegistryNumber: 4516/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Geasse sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven, sommer - Annfinn Balto http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42087 Type: Inngående brev | Avs/Mot: annfinn balto | Journaldato: 20.06.2022 | RegistryNumber: 4466/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** Samtykke http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4345/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42013 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4392/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/42063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4442/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41908 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2022 | RegistryNumber: 4287/2022 | Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie Tilbud om fast stillingsutvidelse til 100% stilling som fagarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4203/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 4250/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Kokk/ Institusjonskokk 3. gangs utlysning i Sykeavdeling - 21/1169 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/EInnsyn_Kara/RegistryEntry/Details/41784 Type: Inng&