eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10941/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Krav om refusjon av utgifter til fagdag barnehage - RSK midt PORSANGER KOMMUNE   her
10940/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 3/783 *****   her
10939/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 12/1/81 *****   her
10936/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Krav om matrikulering GBN 3/721 Kristine Berit Evertsen   her
10934/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Oversendingsbrev - ***** ***** ***** *****   her
10935/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 3/781 *****   her
10956/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Gjelder purring *****   her
10954/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd *****   her
10933/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 06. - 07.11.20 og svar FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS   her
10932/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/1/210 *****   her
10923/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev innspill til trafikksikkerhetsplanen June Eira m.fl.   her
10921/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Veisikkerhet Risten Marja Anne Gaup   her
10952/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev ***** på anmeldt forhold *****   her
10950/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Søknad på stilling som barnehage assistent - vikar *****   her
10946/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Suohkandivvat birra *****   her
10944/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Opphevet gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - ***** ***** ***** *****   her
10937/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Registering av skoleskyssbehov ***** ***** ***** ***** *****   her
10920/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Påminnelse -byggesak 2020/438 MG arkitekter - Lena Pettersen   her
10942/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tildeling av kompetansemidler til regional ordning for barnehager i Finnmark 2020 - RSK Midt-Finnmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10926/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Overføring av ferie - søknad *****   her
10917/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Sier ifra kulturhuset 7.11.20 Berit Marie Utsi   her
10919/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev KLAGE PÅ VEDTAK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL -DELING AV GRUNNEIENDOM TIL FRITIDSFORMÅL VED BIGGEJÁVRI 30B Guovdajohtolat - Johan Anders Kemi   her
10918/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kabelpåvisning Kautokeino kommune, Gnr. 3 og Br. nr. 679 Arcticlavvo - Anders Bongo-Wiik   her
10915/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Kommunale avgifter - dobbelt regning *****   her
10914/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke - endring av bygg- fasade og bygningstype GBN 3/265 Arbeidstilsynet   her
10953/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsmidler 2021 Innbyggere i Kautokeino   her
10951/2020 20201016 16.10.2020 Inngående brev Fakturainnsigelse kirurgisk ortopedisk sengepost Hammerfest faktura ***** *****   her
10868/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Valg av elevrådsleder SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO   her
10867/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber Kautokeino kommune redegjøre om hvordan retten til opplæring ivaretas ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10897/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Leie lokale til konfirmasjon 22.05.21 Ellen Sara N Bals   her
10896/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Marita Gallavara   her
10890/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev for fradelt eiendom gnr 19 bnr 11 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
10889/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Oversendelse rapport KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
10888/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Presentasjon av effektiviseringsplan KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
10865/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til forprosjekt *****   her
10872/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om bassengtimer Inger Berit Ellen Hætta   her
10869/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev ***** ***** ***** søknad om tilskudd til forprosjekt *****   her
10877/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte vedr reforhandling av Den nordnorske kulturavtalen 2018 - 2021 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
10870/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
10845/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Bruksendring hytte Odd Inge Sørensen   her
10844/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
10836/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Oksefjøs gbn 6/353 TORNENSIS KJØTT OG MELK   her
10908/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Vedr. søknad om OU-midler - Kautokeino kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
10894/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
10892/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Nedskalert Karasjok-prosjekt? FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10905/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Endring i renovering KAUTOKEINO REHABSENTER AS   her
10902/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Pleie- og omsorgstjenester - søknad om dagtilbud for demente *****   her
10901/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Flytte bygning til eiendom Håkon Kristian Haldorsen   her
10898/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Manglende svar på søknad om disp. kjøring til egen hytte Nils Erling Krogstad   her
10891/2020 20201015 15.10.2020 Utgående brev Nedskalert Karasjok-prosjekt? FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10882/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Godkjent rapportering – Anmodning om tilbakebetaling av midler Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
10820/2020 20201015 15.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til forprosjekt *****   her
10860/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Byggesøknad Risten J Eira Oskal   her
9627/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Kopi vedtak - Redusert foreldrebetaling 2020/21 *****   her
10851/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Giellavahkku Sis-Finnmárkku diggegottis - bovde nuoraidskuvlla čuovvut digitála diggečoahkkima giellavahkus INDRE FINNMARK TINGRETT   her
10841/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Saksbehandlingsrutiner for regionale miljøtilskudd i Troms og Finnmark - rundskriv for 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10863/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Bekreftelse av mottatt konsumentavtale SKATTEETATEN   her
10862/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Válda vuostá saji *****   her
10856/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Gáhttačuovggat Berit Ellen A Skum   her
10833/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Rapport næringsfondet for Kautokeino kommune fra Vefik IKS - Er den behandlet i kommunestyret VEFIK IKS AVD ALTA   her
10832/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2020/21 *****   her
10858/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Stans av tilgang til Aa-registeret for skatteoppkreverfunksjonen fra 01.11.2020 NAV REGISTERFORVALTNING   her
10857/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på møtedato, oppfølging av Fylkesmannens brev, Nassa motorferdsel FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10854/2020 20201014 14.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte *****   her
10839/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Hytte i Autsi/Silis Arvid Simonsen   her
10821/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Byggesøknad for Plasthall Loankosattu 1, Gnr.3 , Bnr.679 ARCTIC LAVVO AS   her
10812/2020 20201014 14.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - byggetillatelse fritidsbolig gbn 12/1/255 BERNHARD OLSEN AS   her
10826/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 samt grunnpakke 2021 - helsetjenesten Hemis - Knut R Johansen   her
10829/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oversendelse av underskrevet oppdatert konsumentavtale OSKO@skatteetaten.no   her
10828/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Bestillingsvarsel, ordre 26427 *****   her
10825/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - teknisk Hemis - Knut R Johansen   her
10824/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakke 2021 - Brann Hemis - Knut R Johansen   her
10586/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev MELDING OM VEDTAK - SKOLESKYSS - ***** ***** ***** *****   her
10574/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Melding om vedtak - skoleskyss - ***** ***** ***** *****   her
10573/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev svømmetimer ANITA SCHMID OG PETER RUST AS   her
10815/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS -informasjon om representantskap tirsdag 3. november IKA FINNMARK IKS   her
10813/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev INNRAPPORTERING BOLYSTMIDLER 2019 Ellen Kari Anti Sara   her
10814/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev John Inge Eira og Kirsti Monika Eira - søknad om fradeling av kombinert bolig- og næringstomt Fefo - Jim Einar Roska m.fl.   her
10811/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svar - Timer i svømmehall SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO   her
10810/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bassengtider KAUTOKEINO REHABSENTER AS   her
10808/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Søknad om svømmetimer / bassengtimer Ole Mathis Mikkelsen Eira   her
10807/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** purring faktura ***** *****   her
10806/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Informasjon om deltakelse i Skolelos for barnevernstjenester 2021 Bufetat   her
10738/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse - Bolig GBN 6/345 SOKKI CONSULT   her
10830/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Tilsagn kr 29 000,- søknad om OU-midler - Kautokeino kommune KS - Sissel Haugen Daldosso   her
10823/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag 2021 - kultur ogoppvekst Hemis - Knut R Johansen   her
10819/2020 20201013 13.10.2020 Inngående brev Foreløpig årsrapport 2020 og grunnpakkeforslag for 2021 - administrasjonen Hemis - Knut R Johansen   her
10705/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Nytt vannverk i Suohpatluohka. Kautokeino kommune HR PROSJEKT AS AVD ALTA   her
10701/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - vei til sarasuolo hovedvannverk - gbn 6/333 HR PROSJEKT AS AVD ALTA   her
10791/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Konsesjon på erverv av fast eiendom - Gnr 5 Bnr 5, 11 og 18 Marie Anne V Kumpulainen   her
10789/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Oppsigelse av SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10818/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Bestilling fra Infoland 5623327 -A- meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** *****   her
10817/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Tildeling av barnehageplass 2020/21 *****   her
10816/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Mánáidgárdesaji juohkin 2020/21 *****   her
10809/2020 20201013 13.10.2020 Utgående brev Svømmehalltimer PULS SKO & KLÆR   her
10796/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Klage på formannskapets vedtak i sak 63/20 Sten O H Olsen Heahtta   her
10735/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
10797/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innspill trafikksikkerhet May Ragnh Eira Guttorm   her
10737/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev Olav Vebenstad   her
10786/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Ang nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
10785/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10784/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Nordsamisk fjernundervisning - elev ***** ***** ***** *****   her
10783/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Nordsamisk fjernundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10782/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10779/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innsyn NRK NRK Oslo og Viken, avdeling Oslo   her
10793/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsmidler Berit Anette Sokki Sabbasen   her
10792/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Innspill til trafikksikkerhetsplan og trafikksikkerhetsmidler Berit Ellen A Skum   her
10790/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Konsesjonssøknad GNR 5, bnr. 5, 11 og 18 i Kautokeino kommune *****   her
10787/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Søknadsnr 103613 - Inndragning av tildelte spillemidler 2017 - Duottar Hearggit idrettshus - Anleggsnr 20975 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
10775/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra TosLab AS. Gjelder 51 Soahtefjelbna vv råvann Toslab - Kjemilab   her
10774/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestilling fra Infoland 5623327 -A- meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** *****   her
10717/2020 20201012 12.10.2020 Utgående brev Byggesøknad - gjeterhytte GBN 12/187 - Salganjavri Per Johnsen Gaup   her
10794/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Trafikksikkerhet Maret Susanne A Bitustøyl   her
10773/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Brev til kommunene med anbefaling om risikovurderinger - smitteverntiltak som rammer barn og unge FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ   her
10771/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Drømmestipendet 2021 Norsk Kulturskoleråd   her
10777/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Bestillingsvarsel, ordre 26427 på ***** ***** ***** *****   her
10772/2020 20201012 12.10.2020 Inngående brev Drømmestipendet 2021 - purring Norsk Kulturskoleråd   her
10740/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Johan Anders Nilsen Somby   her
10739/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak GBN 3/335 - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Jonny A Jensen Eira   her
10734/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om å flytte ferie til neste uke *****   her
10727/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Mii leat oččon rentenota ja purringa fakturanr 31805754 ovddas *****   her
10733/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Fjernundervisning i nordsamisk - informasjon om endringer i tjenesten levert av Funn for Fylkesmannen i Troms og Finnmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10730/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Bálkámáksin oahapheddjiide Utdanningsforbundet - Ann Synøve Steinfjell   her
10728/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Faktura barnehage - ber om utsettelse *****   her
10725/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Oversendelse av underskrevet konsumentavtale Skatteetaten - OSKO@skatteetaten.no   her
10713/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Klage på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Lákkonjárga reinbeitedisdrikt - Hans Ole Nilsen Eira   her
10712/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Kostra rapportering per 3.kvartal 2020 STATISTISK SENTRALBYRÅ   her
10770/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Ohcan sirdit eara mánáidgárdái *****   her
10769/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Svar - søknad om ambulerende bevilling 09.10.20 og 10.10.20 FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS   her
10768/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om ambulerende bevilling 09.10.20 FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS   her
10766/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
10760/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om leie av lokale til konfirmasjon 28.02.21 - Maze Marit Susanne Utsi   her
10753/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Purring - kjøreutgifter iforb. med kjøring ***** ***** ***** ***** *****   her
10722/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev Endring - Fylkesmannens kommunebilde av Kautokeino kommune Andreassen, Jan-Peder   her
10720/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0096 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE   her
10719/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Søknad om støtte til etablering av båtutsettingsplasser - RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0096 GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE   her
10716/2020 20201009 09.10.2020 Utgående brev 20/00289-1 - Søknad om OU-midler - Hvordan går det med denne saken. KS - Sissel Haugen Daldosse   her
10765/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Oppnevnt som medhjelper ved salget *****   her
10763/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd *****   her
10762/2020 20201009 09.10.2020 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
10529/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - oppføring av ny enebolig - gnr/bnr 6/353 ING. VIDAR NILSEN AS   her
10466/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - Ny bolig gbn 3/691 NEMO TEC AS   her
10704/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Kontaktperson kommune- Leve hele livet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10663/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Bruk av personopplysninger *****   her
10703/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Oppnevning av settekommune i barnevernssak - ***** ***** ***** *****   her
10702/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Søknad om bygging av veg til vannverket, Suomaluodda 171 - GBN 6/333 Hr prosjekt - Jorolv Rivedal   her
10710/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Bytte barnehage *****   her
10707/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Skattemeldingen *****   her
10706/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Tilleggsopplysninger GBN 12/1/119 Gunn Tove Kivijervi   her
10700/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Meddelelse av avgjørelse *****   her
10699/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 19/10 *****   her
10695/2020 20201008 08.10.2020 Utgående brev Fylkesmannens kommunebilde av Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10698/2020 20201008 08.10.2020 Inngående brev Permisjon og utmelding ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10668/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Leie av lokale til konfirmasjon 22.05.21 - Kulturhus og Bakteharji May Britt Antonsen   her
10667/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Verge for ***** ***** ***** *****   her
10681/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/34 - 44 *****   her
10680/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/34 - 44 *****   her
10679/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/42 *****   her
10677/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/42 *****   her
10670/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Byggesøknad, 2-mannsbolig SAHA AS   her
10661/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Foreløpig svar - klage på vedtak om ny adresse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10664/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev påminnelse -RS 012/18 Etablering av barnevernnettverk i samiske forvaltningsområder Samediggi/Sametinget   her
10659/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Søknad om tilskudd til forstudie *****   her
10676/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev VEDTAK - REDUSERT FORELDREBETALING 2020/21 *****   her
10673/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Vástádus - Eretceakán mánáidgárdesaji 2020/21 *****   her
10660/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Foreløpig svar - klage på vedtak om ny adresse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10613/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
10626/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse John B Henriksen   her
10599/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
10593/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
10684/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Orientering om statsbudsjettet for 2021 og det økonomiske opplegget for kommunene FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10683/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Oppnevning av forliksråd FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10678/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Vedtak - Redusert foreldrebetaling 2020/21 *****   her
10675/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 3/779 *****   her
10669/2020 20201007 07.10.2020 Inngående brev Klage på eiendomsskatt *****   her
9483/2020 20201007 07.10.2020 Utgående brev Svar - vedr. kommunaleavgifter slam *****   her
10657/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad mottatt - søknad om støtte til avlingssvikt *****   her
10656/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Påminnelse - Forsøpling i grustaket ved Gievdneguoika Fylkesmannen - Jakola-Fjeld, Magnus   her
10655/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Revidert kommunebilde av Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10654/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Tillatelse til vardebrenning torsdag 08.10.2020 Piera Jovnna Somby   her
10652/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Kart - hvor tenkt vardebrenning skal være Piera Jovnna Somby   her
10647/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Revisjon 2020 -Forespørsel til ledelsen VEFIK IKS   her
10646/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Revisjon 2020 -Forespørsel til ledelsen - misligheter, risikosituasjon og intern kontroll VEFIK IKS AVD ALTA   her
10645/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Kommunebilde Kautokeino kommune planområdet Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Per Elvestad   her
10644/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Fylkesmannens kommunebilde - barnehage og skole - punktene om leseferdighet Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
10641/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Møte med minerallovutvalget Nærings og fiskeridepartementet - Opstad Erlend   her
10637/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Hospitering *****   her
10635/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Finnmark - Informasjon om arbeidet med utvelgelse av landskap TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
10633/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Timer i svømmehall SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE OG REINDRIFTSSKOLE KAUTOKEINO   her
10651/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse - vardebrenning 08.10.20 Ávjovárre luondogáhtenlihttu ved Svein Lund   her
10650/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Ii algge mánáidgardai *****   her
10649/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Byggesøknad for Plasthall Loankosattu 1, Gnr.3 , Bnr.679 ARCTIC LAVVO AS   her
10648/2020 20201006 06.10.2020 Utgående brev Revisjon 2020 -Forespørsel til ledelsen - etiske retningslinjer Trude Krogh   her
10636/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Fritak fra eiendomsskatt Kautokeino Røde Kors ved Marit Lovise L Malin   her
10634/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Grøfting ved E 45 flere steder ANLEGG NORD AS   her
10632/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Gunn Hansen Pulk - søknad om fradeling av boligtomt FINNMARKSEIENDOMMEN   her
10630/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Kautokeino kommune - krav om erstatning etter ulykke på ***** *****   her
10629/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
10628/2020 20201006 06.10.2020 Inngående brev Møte med Finnmarksløpet mandag 26. eller tirsdag 27. oktober, alternativt 5. november FINNMARKSLØPET AS   her
10614/2020 20201005 05.10.2020 Inngående brev Problemrapport: Gatelys lyser ikke Marit Kristine Eira   her