eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
10032/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar - Erstatning av ferie *****   her
10022/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om tildelt tomt FINNMARKSEIENDOMMEN   her
10017/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak Mathis M Utsi   her
9631/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendom - Tilleggsareal til gnr 3 bnr 360 (gbn 3/360) FINNMARKSEIENDOMMEN   her
9910/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg til bolig GBN 6/191 NILS OLE J TRIUMF   her
9528/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev SD 52/19 Loahppamáksinávžžuhus / Utbetalingsanmodning for sluttbetaling SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK OG KAUTOKEINO   her
9679/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Spørsmål til kriteriedata 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
9636/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev SV: Ønsker månedlig faktura *****   her
10177/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Økonomisk tilsyn ***** ***** *****   her
9790/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Konsesjon på eiendommene 6/352 og 6/353 Nils Andreas Eira Tornensis   her
9778/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tildeling barnehageplass 2020/21 *****   her
9857/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev AVSLAG - SØKNAD OM UTSETTELSE *****   her
8229/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Påminnelse - gjelder faktura *****   her
9862/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Kommunalavgift *****   her
9772/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Endelig frist - Ytterligere informasjon NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS   her
9782/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Guovttegielatvuođarapporta 2019 Guovdageainnu suohkan ja loahppamáksinávžžuhus SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
9851/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Anmodning om utsettelse ***** ***** ***** ***** *****   her
9703/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar - redusert ressursbruk - opplysninger og videre fremdrift - staben KS-KONSULENT AS   her
10110/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Manne eaba leat ***** ***** ***** ***** ***** ožžon sámegieloahpahus fálaldaga *****   her
10105/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Láigohit Kulturviesu gievkana - Kulturhus kafe Sámi allaskuvla ved Ellen Oddveig Hætta   her
10104/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Kulturskoleleder 50% stilling - vikariat i Språk og kultur - 2020/1192 - ***** ***** ***** *****   her
10103/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Kulturskoleleder 50% stilling - vikariat i Språk og kultur - 2020/1192 - ***** ***** *****   her
10108/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Samisk fjernundervisning Øksnes kommune *****   her
10060/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om tildelt boligtomt FINNMARKSEIENDOMMEN   her
10162/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Protokollbiblioteket SUREWAY AS   her
10112/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om tomt Skierreluodda 6 SAHA AS - Morten Ailu Hansen   her
10109/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Samisk fjernundervisning Øksnes kommune *****   her
10107/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Erstatte ferie *****   her
10174/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Etablering av 5 båtutsettingsplasser - Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
10171/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev vdr forskningsprosjekt - krisesenterloven NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS   her
10169/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Forespørsel om intervju syja@norceresearch.no   her
10166/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Forespørsel om intervju - forskningsprosjekt om kommunens arbeid med krisesenterloven NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS   her
9897/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev AD. HENVENDELSE RESTANSER ***** ***** ***** ***** *****   her
10161/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Attestasjonsuttalelse vedrørende etterlevelseskontroll av Kautokeino kommune - anskaffelsesprotokoll VEFIK IKS AVD ALTA   her
10157/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppstart forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge VEFIK IKS AVD ALTA   her
9869/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak - Spesialpedagogisk hjelp *****   her
9855/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vástadus - Rehket *****   her
10159/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Fwd: Regnskap mai-juni *****   her
10120/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Refusjon av merutgifter- fjernundervisning i nordsamisk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
9838/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Utvidet åpningstid Maze barnehage 2020/21 *****   her
9836/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Permisjon fra barnehageplass 2020/21 *****   her
9834/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Doaibmaplána 2021 - 2023 Guovdageainnu suohkan SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
10114/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 3 boligtomter Chris Arild Sara Solheim m.fl.   her
10111/2020 20200922 22.09.2020 Inngående brev Mánáidgárddesaji ohcan- ***** *****   her
9833/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest gnr. 3 bnr. 764 NEMO TEC AS   her
9825/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse for Gnr/Bnr 6/345 RAMBØLL NORGE AS   her
9992/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
9961/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - gbn 3 bnr 463 Marit Sarabakken   her
10043/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass *****   her
6844/2020 20200922 22.09.2020 Utgående brev Forespørsel på tilbud på skjøtselstiltak Struves Meridianbue-Muvravarri Verdensarv Kauto Maskin m.fl.   her
10096/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Midlertidig skyssbevis ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10095/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Andre runde med utlysning av midler til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket Troms og Finnmark fylkeskommune - Kjetil Helstad   her
10094/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Melding om montert vedovn Per Mathis Bongo   her
10093/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Offentlige pålegg - garasje GBN ***** *****   her
10092/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Naboliste til GBN 3/772 Rambøll Norge AS avd Alta   her
10085/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Driftstilskudd til gilisilju ikke utbetalt AVERDI KARASJOK AS   her
10081/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Informasjon om stipendordning for lærer som underviser voksne innvandrere i norsk under introduksjonsloven Kompetansenorge - Nikolai Fullman   her
10075/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Plastforsøpling fra ødelagte brøytestikker langs veiene i Troms og Finnmark - Oppfordring til å gjøre tiltak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10072/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Tilskudd til utviklingsprosjekter i kommunale læringsnettverk - Et samisk barnevern FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
10066/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** ***** *****   her
10065/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** *****   her
10080/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Søknad - Midlertidig igangsettelsestillatelse Skierreluodda 2 - GBN 3/765 SAHA AS - Morten Ailu Hansen   her
10074/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Kommunens og fylkeskommunens mottak av styringsinformasjon og rapporter fra Skatteetaten: Tidligforsendelse av rapporter 25.09.2020 Skatteetaten - Eiker, Bård   her
10070/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste for ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10064/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10063/2020 20200921 21.09.2020 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****   her
10061/2020 20200921 21.09.2020 Inngående brev Loahppamáksu - SD 52/19 Sámi giellaguovddážiidda 2020 njuolggodoarjja Samediggi/Sametinget   her
10038/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0004 daiddadallu@gmail.com   her
10037/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til Ny Dáiddadállu - RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0004 *****   her
10033/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om forlenget prosjektperiode Marit Anne Iverdatter Sara   her
10031/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bestilling fra Infoland 5587247 -A- ***** ***** *****   her
10029/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Viser til Søknad om bedriftsrettet-/etablererstøtte, ref.nr. 2020-0069 *****   her
10023/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Støtte til digitale verktøy for smittesporing Fylkesmannen - Larsen, Espen   her
10019/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til videreutvikling av turisme *****   her
10010/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilskudd til skoleturer for ungdom Utdanningsdirektoratet   her
10007/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tillatelse - Søknad om ny avkjørsel - fylkesveg 7978 GBN 3/772 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
10056/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Innrapportering av meddommere - PURRING Domstoladministrasjonen (postmottak)   her
10054/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Ang tomtesøknad Marit Aune Buljo   her
10053/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Ang tomtesøknad Marit Aune Buljo   her
10051/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Situasjonsplan Nils Andreas Eira Tornensis   her
10059/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev UKM 2020 - Sør varanger avlyser UKM fylkesfestival Sør-Varanger kommune   her
10050/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - Ny bolighus GBN 6/1/106 Nils Andreas Eira Tornensis   her
10057/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev 2020/3935 Purring – Oversendelse av kommunale tariffavtaler til Skatteetaten HASTER SKATTEETATEN   her
10036/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0089 Kautokeino Sport og fritid AS   her
10035/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om etableringsstøtte - RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2020-0089 *****   her
10024/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bestilling fra Infoland 5586014 -A- ***** ***** *****   her
10018/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd for å kompensere for fastlegers sykefravær knyttet til Covid-19 Fylkesmannen - Aasheim, Anders   her
10015/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Problemrapport: Gatelys - Hannoluohkka og Hannomaras Stian Aleksandersen   her
10014/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Har dere fått behandlet søknaden - 20/00289-1 - Søknad om OU-midler - Kautokeino kommune KS - Sissel Haugen Daldosso   her
10009/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Angående anleggstrafikk på fylkesvei i Kautokeino kommune Badjineanu Gilisearvi   her
10001/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Spørsmål fra VG/smittevern VG - Camilla Fredstad Huuse   her
9996/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Næringstomt Hålogaland Brønn- Og Energiboring AS   her
9983/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune ***** ***** *****   her
9998/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Tilsynsaksjon - avfallsanlegg - lenke til foredrag og utkast til spørreundersøkelse Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
9990/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Uttalelse til høring - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av fritidsbolig - gbnr 12/1/255 Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
9984/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune***** ***** ***** *****   her
9994/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Bestilling eiendomsmeglerpakke - ***** ***** *****   her
9986/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune***** ***** ***** *****   her
9985/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, ***** ***** *****   her
10048/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Vil ha månedlig faktura - Kommunale avgifter *****   her
10044/2020 20200918 18.09.2020 Inngående brev Søknad om avkjørsel Håkon Kristian Haldorsen   her
10042/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Fjernundervisning - ***** ***** *****   her
10020/2020 20200918 18.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0088 Arctic Sjuorbmu   her
9943/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Uttalelse til pedagogiskleder stilling i barnehage *****   her
9971/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 6/1/21 *****   her
9969/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 6/1/213 *****   her
9965/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 6/328 *****   her
9960/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 8/1/6 *****   her
9951/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Uttalelse til fagleder renhold stillingen *****   her
9949/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Uttalelse til fagleder renhold stillingen *****   her
9937/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev fangstrapport 2020 Ole Erling Fridtjof Boine   her
9919/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Angående vedtak om annullering av resultater på prøve i norsk for voksne innvandrere *****   her
9941/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Uttalelse fra NITO *****   her
9940/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Uttalelse til prosjektkoordinator stilling i tekniske tjenesten *****   her
9939/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 17/57 *****   her
9938/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev fangstrapport 2020 Isak Ole Hætta   her
9925/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest GBN 3/764 NEMO TEC AS   her
9920/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Fangstrapport Inga Ragnhild M Hætta   her
9918/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** oppmåling og taksering av bygg *****   her
9917/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om fritak fra kommunaltavgifter og eiendomsskatt *****   her
9915/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Svar - bemanning i barnehagen *****   her
9913/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Skatteoppgjør 2019 *****   her
9911/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Per Willy Loso   her
9936/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune, GBN 18/1/9006 *****   her
9968/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Søknad om overføring av ferie til 2021 *****   her
9959/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Kvittering for mottak av forkynning Svenska kyrkan i Norge m.fl, - staten v/Barne og familiedepartement OSLO TINGRETT   her
9948/2020 20200917 17.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt Kautokeino kommune,kommune, GBN 17/34 *****   her
9947/2020 20200917 17.09.2020 Utgående brev Uttalelse til spesialpedagogisk ekstra ressurs *****   her
9909/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Påminnelse - Bekreftelse fra kommunen på registrert forhold i matrikkelen GBN 6/38 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
9906/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Påminnelse - utbetalinga av tildelt tilskudd Pensjonistforening ved Solveig Kristine Hætta   her
9905/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
9904/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Refusjon grunnskoleundervisning vår og høst 2020 ***** ***** ***** *****   her
9892/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra TosLab AS. Gjelder 1 Kautokeino vv råvann Sarasuolo TOS LAB AS   her
9891/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Problemrapport: Mange gatelys som ikke fungerer Karen M Mikkelsdtr Sara   her
9890/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Kvittering på levert undersøkelse (Arkivverkets undersøkelse av arkivhold 2020) ARKIVVERKET   her
9889/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Nytt vannverk i Suohpatluohka. Kautokeino kommune HR PROSJEKT AS AVD BERGEN   her
9887/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Regionale kurs om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
9899/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Invitasjon til lærere som underviser i kvensk eller finsk - videreutvikle nettressursen digilær.no FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
9908/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Krav om matrikulering Lars Johan Larsen Sara   her
9896/2020 20200916 16.09.2020 Inngående brev Siehtadus oktan cilgehusain-signert *****   her
9872/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Oppdatert smittevernveileder Utdanningsdirektoratet   her
9870/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Purring, klage på kommunale avgifter eiendom 3/1/95/0 Marit Ravdna N Eira   her
9840/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2013/91 Løpenr: 12033/2019 Dokument tittel: SVAR Avvik - trygghetsalarm REDAKSJONSKLUBBEN I ALTAPOSTEN   her
9868/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Barnehage Balga - Bemanning *****   her
9866/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utslippssøknad for eiendom GBN 3/691 RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA   her
9863/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Ny situasjonsplan Nils Peder Andreas Tornensis   her
9858/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Profileringsartikler, rett leveranseadresse: ARCTIC PRIME AS   her
9874/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev 5 millioner til inkludering av flere barn og unge i kulturlivet - regjeringen.no TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
9882/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Evaluering av utjamningstilskudd fastleger Fylkesmannen - Bendiksen, Geir Åge   her
9886/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Melding om vedtak i navnesak 2020/308 - Álttáeatnu og andre navn i Alta kommune Kartverket ved Anne Kristine Eira Utsi   her
9884/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Utslippssøknad RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA   her
9880/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Gjelder fjernundervisning - ikke kommet igang - ***** ***** ***** *****   her
9879/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Fjernundervisning - Gjelder praksisuker på Kautokeino ***** ***** ***** ***** *****   her
9845/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Vedrørende abonnement lovdata pro STIFTELSEN LOVDATA   her
9842/2020 20200915 15.09.2020 Inngående brev Påminnelse 2: Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2020 ARKIVVERKET   her
9831/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Ref. nr.J2RX6A Jan Ivar Buljo   her
9830/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Ref.nr. WD6EXD Jørn Håvard Hanssen   her
9809/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Láiguhit Báktehárjji nu mot dibmá Beaivvas - Informasjon   her
9808/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ber kommunen følge opp saken Finnmarkseiendommen   her
9806/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Ohcan beassat geahčadit Guovdageainnu suohkana 1920-30 arkiivva Nils Johan Heatta   her
9804/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Eiendomsskatt sendt til feil selskap YMBER AS   her
9802/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om støtte til bedriftsutvikling *****   her
9800/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Besvarelse på innsyn - sak 2019/944 Gisle Stødle   her
9805/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Ohcan beassat geahčadit Guovdageainnu suohkana 1920-30 arkiivva KAUTOKEINO HISTORIELAG   her
9803/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad *****   her
9814/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Forespørsel om forlenget frist for utbedring av pålegg 4 ARKIVVERKET   her
9812/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Utvidet åpningstid Maze barnehage *****   her
9832/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret for 2021 i henhold til Nordnorsk Kulturavtale Sámi Našunála Teáhter - Beaivvas - Rawdna Carita Eira   her
9829/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Ref.nr. TFDDY6 Nils Krogstad   her
9827/2020 20200914 14.09.2020 Utgående brev Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt Alvsbyhus Norge ved Bjørn kristiansen   her
9826/2020 20200914 14.09.2020 Inngående brev Om rapportering til Kulturdepartementet om eventuelt etablerte og nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune i tidsrommet fra 1. juni 2018 til 1. juni 2020 -20/4467 Det kongelige kulturdepartementet   her
9061/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tilbud om 100% lærerstilling *****   her
9580/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svar på brev vedr. oppmøte til ankenemnda *****   her
9547/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Ohcan maŋidit liigeluomu *****   her
9060/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Tilbud om 100 % lærerstilling *****   her
9777/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Isak Mathis Hendriksen   her
9775/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Jan Otto Hætta   her
9771/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad om konsesjons på erverv av fast eiendom GBN 6/353 og 6/352 *****   her
9794/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Høring - søknad om godkjennelse av gjeterhytte i reindriften - Sálganjávri - Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
9769/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Offentliggjøring av forslag til kommunal planstrategi 2020 - 2023 Kvanangen kommune   her
9774/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 John Mikkelsen Sokki   her
9773/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar - AR 388574383 Helfo   her
9766/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Deres utkast til program Giellavahkku Gïelevåhkoe 2020 ARCTIC PRIME AS   her
9763/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Byggesøknad Nils Andreas Eira Tornensis   her
9762/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Svarskjema SFO plass *****   her
9292/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Oppdatert takst på eiendommen 12/104 på grunn av endring i eiendomsforhold *****   her
9776/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Johan Mathis Mathisen Eira   her
9759/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Fjernundervisningslærere i Kultur- og oppvekstenhet - 2020/1178 - ***** ***** *****   her
9758/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Fjernundervisningslærere i Kultur- og oppvekstenhet - 2020/1178 - ***** ***** *****   her
9761/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søkbare språkprosjektmidler til samisk språkuke 19.-25.10. TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
9752/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - søknad fra Tundra Drone AS om støtte til bedriftsutvikling *****   her
9750/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - vedr. innkalling til møter i ankenemnda *****   her
9767/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Eiendomsskatt - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9760/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Fjernundervisningslærere i Kultur- og oppvekstenhet - 2020/1178 - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
9757/2020 20200911 11.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Fjernundervisningslærere i Kultur- og oppvekstenhet - 2020/1178 - ***** ***** ***** *****   her
9746/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - søknad fra Rein Styrke AS om støtte til teambygging og omorganisering *****   her
9723/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - søknad fra Arctic Motell & Kautokeino camping om støtte til investering av storlavvo *****   her
9738/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - søknad fra GLR om støtte til fornying av sendernett *****   her
9735/2020 20200911 11.09.2020 Utgående brev Svar - søknad om støtte til etablering av Duottar Studio AS *****   her
9707/2020 20200910 10.09.2020 Inngående brev Eiendomsskatt sendt til feil selskap Ymber - Ingvild Jørgensen   her