eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8041/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Henvendelse vedr innrapportering av meddommere Domstoladministrasjonen   her
8031/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedr. meddommere Domstol - Boine, Rita   her
7947/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Svar - Ber om opplysninger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7977/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Koronaroassoruđaid máksámuš - diehtu ahte lea bidjon máksimii CAVZO.NO   her
8032/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innrapportering av meddommere til Indre Finnmark Tingrett Domstoladministrasjonen   her
8033/2020 20200706 06.07.2020 Utgående brev Innrapportering av meddommere til Indre Finnmark Tingrett Domstoladministrasjonen   her
8055/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Randi Sofie Jonette Eriksen   her
8056/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Thore Hans Hornæs   her
8057/2020 20200706 06.07.2020 Inngående brev Nytt foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
8024/2020 20200704 04.07.2020 Inngående brev Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og unge i Kautokeino UTDANNINGSDIREKTORATET   her
7979/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/61 *****   her
7980/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Mikkel Mikkelsen Logje   her
7982/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt Odd Henrik Hætta   her
7986/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Klemet Anders Eira   her
7987/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Johnny Jansen   her
7989/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kristoffer Myhre Hætta   her
7990/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Magnus Hætta   her
7991/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Magnus Wilhelm Hætta   her
7992/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Klemet Erland Hætta   her
7999/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Lemet Ivar Hætta   her
8001/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Anders Isak M. Gaup   her
8014/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vedtak - søknad om dispensasjon for krav om konsesjon for landingsplass - Vuottašjavri Sjøflyplass sendt fra Luftfartstilsynet LUFTFARTSTILSYNET   her
8015/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Utsette frist - Varsel om oppstart - kommunal planstrategi Fylkesmannen - Rønningen, Hans Kristian   her
8019/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse til Lokal forskrift for ledsagerbevis Råd for personer med funksjonsnedsettelse   her
8021/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ávžžuhus máksit kontantstøtte mu kontonummari. *****   her
7981/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Johan Mikkel Sara   her
7983/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Svein-Are Eira   her
7984/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Johan Mathis Hætta   her
7985/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Inger Anette Buljo   her
7993/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Magne Nilsen   her
7994/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste for ***** ***** ***** *****   her
7997/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Tor Ante Hornæs   her
8006/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Alex Singer   her
8007/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Landingstillatelse John Edvard Eriksen   her
8009/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Landingstillatelse John Edvard Eriksen   her
8010/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vuodjinlobi ohcan Lloyd Mikkel Hætta   her
8011/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vuodjinlobi ohcan Jon Anders Tornensis   her
8012/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - elgjakt Unn Kari Hansen   her
7967/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 1/4 *****   her
8016/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kan dere sende faktura ang deres ref 2019/672-61 Saltdal Kommune - Anne Merethe Larsen   her
8017/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Viessosaji ohcan Karl Alfred Larsen   her
8018/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ref. rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2020 og koronatiltak fase 3 - Skjønnsmidler til smittevern og midler til vedlikehold/rehabilitering Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther   her
7948/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Tar imot SFO plass - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
7946/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan for ny boligtomt - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune Samediggi/Sametinget   her
7949/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om SFO plass ***** ***** ***** ***** *****   her
7950/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet *****   her
7951/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om tilleggsareal til gbnr. 3/245 - dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune Samediggi/Sametinget   her
7959/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om redusert barnehageplass *****   her
7960/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Kd Dep - Jensen Helle Kristin   her
7961/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Leie av Baktehârji 2020 sak 2019/1022 Katarina Påve-Gaup   her
7962/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra TosLab AS. Gjelder 13 Helsesenter 11.06 - 01.07.20 Toslab - Mikrolab   her
7963/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Bedrifters motstandsdyktighet og trivsel under COVID-19-pandemien Senter for Innovasjonsforskning ved Universitet i Stavanger   her
7964/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Terje Horten   her
7966/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Retur av begjæring ***** ***** ***** ***** *****   her
7968/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 1/23 *****   her
7932/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Johan Mikael Buljo - søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbolig på GBN 15/1/19 Tom Ante Sara   her
7935/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Nils Johan Buljo   her
7943/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Angående søknad om endring av vei Karen Monika Paulsen Skum m.fl.   her
7857/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD FOR 2020 Ole Klemet Anders O Hætta   her
7869/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 DUOTTAR HEARGGIT   her
7863/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Tori Heitmann - Søknad om tillatelse i ett trinn - GBN 6/1/224 - vuorasjavri Tori Benedicte Heitmann   her
7866/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 Nils Thomas Utsi   her
7748/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Jorunn Margrete Andreassen   her
7880/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 GUOVDAGEAINNU MOTORSEARVI/ KAUTOKEINO MOTORKLUBB   her
7881/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Forespørsel om eierbidrag i forhold til tjeneste IKA FINNMARK IKS   her
7913/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Eierskapsmelding for Kautokeino kommune 2019 - 2023 Bokbussen - marja.alatalo@muonio.fi m.fl.   her
8022/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Kontonummer *****   her
7995/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste for ***** ***** ***** *****   her
7996/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Isak Ole Hætta   her
7998/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Vuodjinlobi ohcan Per Ole Vars   her
8000/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karen Lovise Stångberg   her
8002/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Anton Leier Dahl   her
8003/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark klemet Mienna   her
8004/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Mathis Pulk   her
8005/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Nikken Turi   her
8008/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Kenneth Muotkajärvi   her
8020/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 Helsedirektoratet   her
7927/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Marit Kristine Vars - Søknad om tillatelse i ett trinn - Nytt bolig GBN 3/691 NEMO TEC AS   her
7883/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 Isak Mikkelsen Hætta   her
7884/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 Isak Mathæus I Triumf   her
7933/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Klemet O Klemetsen Buljo   her
7938/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Mikkel Anders Johansen Eira   her
7940/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Johan Mikkel Mikkelsen Hætta   her
7896/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Valg av meddommere til Indre Finnmark Tingrett 2021 - 2024 Nikken Turi m.fl.   her
7900/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Eierskapsmelding for Kautokeino kommune 2019 - 2023 VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS OARJE-FINNMARKKU SUOHKANREVISUVDNA SGO   her
7936/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Johan Mathis Mathisen Eira   her
7952/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Erklæring om konsesjonsfrihet GBN 3/112/635 *****   her
7953/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Flyttemelding - ***** ***** ***** ***** *****   her
7954/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev KOFA sak- 2020/296-19 Oppfølging av avgjørelse sendt fra Klagenemndssekretariatet - Knse - Klagenemndassekretariatet   her
7956/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Gjelder barnehage regning *****   her
7958/2020 20200703 03.07.2020 Inngående brev Ber om å få naboliste på GBN 6/1/106 Norsk lanbruksrådgiving - Roger Østvik   her
7722/2020 20200703 03.07.2020 Utgående brev Svar til Søknad om tilskudd til Oppfølging av akuttmedisinforskriften - Oppfølgning av akuttmedisinforskriften - Statsb. 2020 vegard.nore@helsedir.no m.fl.   her
7625/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Ellen Marit S Buljo   her
7945/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ber om opplysninger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7942/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tar ikke i mot SFO plass for skoleåret 2020/2021 ***** ***** ***** *****   her
7916/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Náránaš Svein Lund   her
7908/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Varsel om endring av nettleie tariff - REFNR:136208 Endre tariff Ymber AS   her
7911/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Tilbudsskjema Sti til Struve meridianbue - punkt Muvravarri KAUTOMASKIN AS   her
7899/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Ny melding tilgjengelig i Altinn.no for ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS - Offentlig driftstilskudd 2020 - Private barnehager Nuortamielli barnehage.pdf [THOMMESSEN-LIVE.FID297942] Simon Ulleland   her
7902/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS Kusek - Kate M. Larsen   her
7944/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Anbefalingene om LAR under Covid-19 Helsedirektoratet   her
7919/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Sluttvurdering i oppfølgingsordningen VK18 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
7920/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Avslutning av veiledingsteam kommunalt barnevern Bufdir - Anders Helge Sunde   her
7925/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Nils Johan Buljo   her
7926/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Johan Mathis Mathisen Eira   her
7928/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Mikkel Anders Johansen Eira   her
7929/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Johan Mikkel Mikkelsen Hætta   her
7934/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev 20/3501-1 Høring - forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement   her
7901/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Eierskapsmelding for Kautokeino kommune 2019 - 2023 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI m.fl.   her
7904/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av GBN 3/57 - Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7907/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Ref. sak utsendt 29.06. Tilbakemeldingsskjema i excel-fomat legges ved denne mailen Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
7909/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - deling av GBN 17/12 - Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7917/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Oppmåling av GBN 6/30 Anders Oskal   her
7924/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Klemet O Klemetsen Buljo   her
7897/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Angående Kautokeino kommunes skolefritidsordning Nils Runar Hætta   her
7906/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Prisvarsel (tidligere sendt ut i april) og prisendring pr. 1.7.2020 Tine SA   her
7894/2020 20200702 02.07.2020 Utgående brev Varsel om oppstart - Kommunal planstrategi for Kautokeino kommune 2020-2023 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
7921/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Fakturainformasjon nye Hammerfest kommune Hammerfest Kommune   her
7923/2020 20200702 02.07.2020 Inngående brev Dispensasjon - bruksendring GBN 13/1 - Ingen merknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7872/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Prøvingsrapport fra TosLab AS. Gjelder 51 Soahtefjelbna vv råvann - 28.05.20 - 26.06.20 Toslab - Mikrolab   her
7844/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Høring - Søknad om tilleggsareal - Dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl.   her
7856/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Fra Utdanningsdirektoratet: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler Udir - Stig Lodve Janbu   her
7864/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar - søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
7867/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilbud om prosjektstilling - tar ikke stillingen *****   her
7862/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
7836/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Aslak Anders Siri   her
7819/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Valg av meddommere til Finnmark jordskifterett 2021 - 2024 May-Torill Hætta Siri m.fl.   her
7827/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Ellen Oddveig H Hætta   her
7809/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett 2021 - 2024 Ellen Anete Hætta m.fl.   her
7823/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Nils Mikkelsen Sara   her
7826/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Odd Henrik K Hætta   her
7831/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske John Isak Nilsen Sara   her
7833/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Jon Anders Tornensis   her
7834/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Inga Ragnhild M Hætta   her
7858/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Kommunal planstrategi 2020 - 2023 Nordreisa kommune - høring Nordreisa kommune   her
7859/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene om riktig fakturering til Bufetat Bufetat   her
7804/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Valg av skjønnsmenn til Indre-Finnmark domsogn 2021 - 2024 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
7846/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Melding om tildelt kombinasjonstomt bolig/næring FINNMARKSEIENDOMMEN   her
7852/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Serviceportal - Elements - lisens Sikri ved Odd-Ramon Haukeland Steen   her
7855/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Høringsbrev bruksendring - Næringsformål til fritidsformål for gnr/bnr 13/1 John Petter Eriksen   her
7845/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Høring - Søknad om deling av grunneiendom til fritidsformål - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
7830/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Ohcan fierbmunlobi Hans Isak Olsen   her
7832/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Isak Ole Johansen Hætta   her
7838/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Klemet Anders Eira   her
7839/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Johan Henrik Mathisen Skum   her
7849/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tilskudd til innkjøp av digitale læremiddel i 2020 UTDANNINGSDIREKTORATET   her
7850/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev SD 018/20 - Guovttegielatvuođadoarjja suohkaniidda – 2020 njuolggodoarjagii lassi juolludeapmi Samediggi/Sametinget   her
7854/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Innberetning om valg av forliksråd for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7329/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Johan Anders Nilsen Somby   her
7847/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulenter i Barnevernet - 2020/896 - ***** ***** ***** *****   her
7848/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulenter i Barnevernet - 2020/896 - ***** ***** ***** ***** *****   her
7879/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Oppdatering om Dáiddadálu Idjamárkanat Anthoni Hætta   her
7741/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7746/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7747/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7775/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilsyn - Ytterligere informasjon GAHKKORCORRU MANAIGARDI   her
7764/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7772/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7773/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7745/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7751/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7752/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus - Geassebargiid ohccat *****   her
7753/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus geassebargu 2020 *****   her
7762/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7766/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7767/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7758/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7759/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7760/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7765/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7769/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7771/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7779/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Svar - overføring av ferie 2019 til 2020 *****   her
7780/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Tilsyn - Ytterligere informasjon NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS   her
7891/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Høringsuttalelse virksomhetsleder hjemmetjenesten *****   her
7892/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Oppdatering om Dáiddadálu Idjamárkanat Anthoni Hætta   her
7887/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Reive 1B luohkás rektorii- oahppojagi 2019/20 Gulahallanváhnen Ellen Oddveig Hætta   her
7888/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Søknad om videreføring av bevilling for salg av alkohol Coop Finnmark SA   her
7889/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Svar - Leie av Bakteharji kafe 22.08.2020 - vi tar imot tilbudet Venke Hermansen   her
7893/2020 20200701 01.07.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse - krisesenterloven § 2 femte ledd Bufetat   her
7701/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7750/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM BRØYTETILSKUDD 2020 Johan Ingvald Hætta   her
7754/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7698/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7700/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7756/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7757/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
7080/2020 20200701 01.07.2020 Utgående brev Anmodning om utbetaling av støtte 6. februar 2020 Hanne Merete Hætta Gaup   her
7627/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Nils Johan Nango   her
7623/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Fierpmunlohppi Nils Runar Haetta   her
7621/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Anders Isak M. Gaup   her
7622/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Josef Iver Sara   her
7600/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av Regnskap 1. tertial 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7603/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Oversendelse av vedtak - Budsjettregulering juni 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
7586/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Per Anders Persen Sara   her
7610/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 3/296 - Tilbygg til næringsbygg -Loaŋkosáttu 13 Sivilingeniør Ole Hammari As   her
7612/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Jovvin Mikkelsen Buljo   her
7613/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Mikkel Per Andersen Gaup   her
7615/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Ohcan Fierbmunlobi Mikkel Nils Eira   her
6830/2020 20200630 30.06.2020 Utgående brev Svar - overføring av ferie 19 til 20 *****   her