eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
6813/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6832/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Skadesak meldt FSS Aon GJENSIDIGE FORSIKRING ASA   her
6835/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Oppdragsbekreftelse INGENIØRFIRMA PAUL JØRGENSEN AS   her
6840/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6841/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2022 *****   her
6843/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6818/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6820/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Kautokeino skole: Signert kontrakt for løst inventar ingjerd.kals@wsp.no   her
6842/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
4537/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Svar - Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt Silje Katrin L Pedersen   her
6762/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Høring fysioterapeut stilling *****   her
6771/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Dagens presentasjon inklusive innspill fra grupperefleksjonene Håvard Moe   her
6790/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Reklamasjon faktura 32201583 datert 9.mai-22 Ole Hætta   her
6798/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Dieđut válgajagi 2022 birra_ Informasjon om valgår 2022 Anne May Olli   her
6802/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2022 *****   her
6807/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6808/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6809/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6811/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6814/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6803/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakken for reindriftsnæringen *****   her
6805/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakken for reindriftsnæringen *****   her
6817/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakken for reindriftsnæringen *****   her
6819/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Kautokeino skole: 3 signerte kontrakter med kunstnere ingjerd.kals@wsp.no   her
6827/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Betalt lunsj *****   her
6828/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Fjernundervisningssenter - Nordsamisk fjernundervisning *****   her
6801/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd til sommerjobb 2022 *****   her
6804/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6806/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6831/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev SFO - Ny plass ***** ***** ***** *****   her
6836/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Avropsskjema rådgiver ledningsanalyse Bjørnar Nordeidet   her
6837/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke 4 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
6844/2022 20220513 13.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6761/2022 20220513 13.05.2022 Inngående brev Bestilling av sesonginfluensavaksine 2022 / 2023 Folkehelseinstituttet   her
6675/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Søknad om OU-midler ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6670/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dieđut válgajagi 2022 birra_ Informasjon om valgår 2022 Riddo duottar museat ved Anne May Olli   her
6678/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0049 *****   her
6680/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår Arbeidstilsynet   her
6682/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2022-0025 *****   her
6683/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Strategi for voksnes læring Keilin Annie Dahlmo ved Troms og Finnmark fylkeskommune   her
6685/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Kautokeino kommune - Helsesenteret Knut Erik Synstad ved Norconsult AS   her
6141/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev 11567 Njuolggodoarjja Sámi giellaguovddážat 2023 Sámediggi - Sametinget   her
6757/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6681/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om kommunal kompensasjonsordning 2022 *****   her
6686/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6687/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0047 *****   her
6688/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Purring - oppfølging av forsøpling i det gamle grustaket/steinbruddet ved Gievdneguoika Finnmarkseiendommen   her
6706/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev SFO - endring av oppholdstid ***** ***** ***** ***** *****   her
6689/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Forprosjekt autorisert besøkssenter for verdensarven Struves meridianbue – videre fremdrift og finansieringsplan Troms og Finnmark fylkeskommune   her
6709/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr. M38AZ3 Jan Ove William Hermansen   her
6710/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr. GYPCNV Klemet Utsi   her
6711/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr. MMGFMA Jan Ove William Hermansen   her
6713/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr.KNSCCN Jan Ole Klemet Hermansen   her
6714/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr. MBU4HC Klemet Utsi   her
6720/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Søknad om krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6721/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad ***** *****   her
6723/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Fjernundervisningssenter -Nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6725/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Fjernundervisningssenter -Nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** *****   her
6727/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Fjernundervisningssenter -Nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** *****   her
6730/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Bidrag TV aksjonen 2022 Vibeke Olsen ved TV- AKSJONEN NRK   her
6733/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan bálkadoarjaga - geassebargi 2022 *****   her
6735/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6737/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6738/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6739/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6743/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6736/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6740/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6742/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6745/2022 20220512 12.05.2022 Inngående brev Invitasjon til befaring - Informasjon om styrebehandling av klage - festekontrakt for landbruk - gnr 6/1 - Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
6751/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6752/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6753/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6754/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6755/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6756/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6758/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6759/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6760/2022 20220512 12.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6617/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Nabovarsel GBN 3/768 Norconsult AS   her
6606/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Tilskudd - Søknad om tilskudd til åpning av Biedjovággivegen Samediggi/Sametinget   her
6607/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Anmodning om utbetaling av tilskudd *****   her
6354/2022 20220511 11.05.2022 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0044 jmortengaup@hotmail.com m.fl.   her
6608/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET   her
6615/2022 20220511 11.05.2022 Inngående brev Uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan Finnmarkseiendommen   her
6476/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** *****   her
6477/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** *****   her
6478/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6479/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** ***** *****   her
6480/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** ***** *****   her
6481/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV- 100 % fast i NAV- Sosiale tjenester - 2022/402 - ***** ***** *****   her
6482/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider NAV - engasjement i NAV- Sosiale tjenester - 2022/403 - ***** ***** *****   her
6483/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider NAV - engasjement i NAV- Sosiale tjenester - 2022/403 - ***** ***** *****   her
6484/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider NAV - engasjement i NAV- Sosiale tjenester - 2022/403 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6485/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Prosjektmedarbeider NAV - engasjement i NAV- Sosiale tjenester - 2022/403 - ***** ***** ***** *****   her
6487/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV - 100% vikariat i NAV- Sosiale tjenester - 2022/404 - ***** ***** *****   her
6488/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV - 100% vikariat i NAV- Sosiale tjenester - 2022/404 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6486/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV - 100% vikariat i NAV- Sosiale tjenester - 2022/404 - ***** ***** ***** *****   her
6489/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Veileder NAV - 100% vikariat i NAV- Sosiale tjenester - 2022/404 - ***** ***** ***** *****   her
6490/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Avlysing av festekontrakt - sletting av matrikkelenhet Finnmarkseiendommen   her
6491/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Hvem er ansatt på barnevernstjenesten? *****   her
6492/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Opmodatvearu - faktura nu ahte boahta mánnosaččat *****   her
6493/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****   her
6494/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark Mikkel Persen Sara   her
6495/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark Mikkel Persen Sara   her
6496/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Fierbmunlobi ohcan 2022 Mikkel Persen Sara   her
6497/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Purring uten faktura *****   her
6583/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6586/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6512/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SFO - Ođđa sadji SAÁF/SAÁO ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6505/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SFO - Ođđa sadji SAÁF/SAÁO ***** ***** ***** ***** *****   her
6520/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Vuodjinlobiohcan, ref.nr. HABATK Eskil Hætta   her
6588/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6590/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6591/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6593/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6595/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6596/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6598/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6599/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning ***** ***** ***** ***** *****   her
6584/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6592/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6600/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6510/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SFO - Ođđa sadji SAÁF/SAÁO ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6517/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Ávžžiluodda 17 Søknad om rammetillatelse 6/1 VALVA BYGGEBISTAND AS   her
6522/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref.nr. 8CERF7 Kirsten Ellen Siri   her
6569/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6572/2022 20220510 10.05.2022 Inngående brev SFO - Ny plass ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6601/2022 20220510 10.05.2022 Utgående brev Signert kontrakt fjernundervisning 2022/2023 ***** ***** ***** ***** *****   her
6407/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Informasjon om norskprøvene sommer 2022, A1-C1 Direktorat for høyere utdanning og kompetanse - prøveadministrasjonen   her
6413/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Svar på søknad om godkjenning av gjeterhytte ved Čoarvejohkka i Øvre Anarjohkka Nasjonalpark i Kautokeino kommune Landbruksdirektoratet ved Charlotte Berg   her
6414/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Angående reduksjon/fravik av gebyr i forbindelse med byggesaker i forbindelse med flyktninger fra Ukraina Aslak A. Gaup   her
6429/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Pilotering med resultat er avsluttet Prøveadministrasjon   her
5927/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Saken sendes til Statsforvalteren for endelig behandling STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6473/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev SAÁF/SAÁO - Ođđa sadji - ***** ***** ***** ***** *****   her
6458/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Statnetts krav om retting av eiendomsskatt etter dom – skatt på verdi av grunnen under kraftlinjer KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
6460/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev TMS Executive - erfaringsforum for ledere av service/postmottak/kunde/call/medlemssentere Trond Martin Skjerpe   her
6399/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Dokument 22/11493-3 Innvilger tilskudd til Testing ved grenseoverganger 2021 over statsbudsjettet 2022 kap. 762, post 63 sendt fra Helsedirektoratet no-reply@helsedirektoratet.no   her
6402/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakken for reindriftsnæringen i Kautokeino kommune *****   her
6404/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen i Kautokeino *****   her
6405/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Minner om: Dieđut válgajagi 2022 birra - Informasjon om valgår 2022 RIDDODUOTTARMUSEAT   her
6409/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Støtte til påskearrangement 2022 Aslak Mikkelsen Sokki   her
6411/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Anmodning om opprettelse av kommunekomite i forb. med årets TV-aksjon TV- AKSJONEN NRK ved Vibeke Olsen   her
6426/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - fradeling boligtomter under gbnr. 6/1 - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune Samediggi/Sametinget   her
6439/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Kontrakt - samisk fjernundervisning 2022- 2023 ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6442/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Ohcan geassebarggu 2022 *****   her
6431/2022 20220509 09.05.2022 Inngående brev Foreløpig svar på søknad - Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester HELSEDIREKTORATET   her
6093/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref 5C4SCF Kristine Persdatter Bueng Skorpen   her
6090/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref BGRGFW Nils Krogstad   her
6091/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref D48DQY Johan Niilas Saba   her
6094/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref KICPCG NIBIO ved Knut Ole Viken   her
6096/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref JFDKJX Christian Opofte   her
6095/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar - Vuodjinlobiohcan ref PTWA8S Jan Henrik Hætta   her
5858/2022 20220509 09.05.2022 Utgående brev Svar på melding om tilsyn i hjemmetjenesten 04.05.22 ARBEIDSTILSYNET   her
6383/2022 20220508 08.05.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulent - fast 100% stilling - 2. gangs utlysning i Kultur- og oppvekstenhet - 2022/209 - ***** ***** *****   her
6363/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Utbetaling av lokale tilretteleggingsmidler våren 2022 - Kautokeino kommune *****   her
6353/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Søknad om støtte fra krisepakke for reindriftsnæringen *****   her
6343/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Fylkeskommunens uttalelse til høring - dispensasjon for oppføring av garasje - gbnr. 3/610, Bohtaldievvá 30 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
6333/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. YKYFMQ Nils Klemet Egil Hætta   her
6334/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karen Agnete Hermansen   her
6336/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. MYI5CA Multiconsult ved Åshild Hasvik   her
6328/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. G788I7 John Bernhard Henriksen   her
6329/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. P8FX34 Per Anders Hermansen   her
6331/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. GRYAFU Johnny Hætta   her
6332/2022 20220506 06.05.2022 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. R5C22U Rune Thomassen   her
6293/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd til sommerjobb 2022 *****   her
5918/2022 20220505 05.05.2022 Inngående brev Ođastuvvon almmuhus *****   her
6178/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd til sommerjobb 2022 *****   her
6213/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. *****   her
6229/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Eierskifteskjema - overføring av abonnement til ny kunde Telia   her
6231/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri ( pyroteknisk vare ) N M SARAS SPORT   her
6232/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Melding om sletting av utlegg *****   her
6234/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om garnfiske 2022 John B Henriksen   her
6209/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Garnutvisnings søknad Eskil Hermansen Hætta   her
6210/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Garnutvisningssøknad Nils Klemet Egil Hætta   her
6212/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Fierbmunlobi ohcan Karen Agnete Hermansen   her
6214/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Varsling om oppsigelse av fasttelefon abonnement TELENOR NORGE AS   her
6230/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om bålbrenning Anne Marie Jansen Hætta   her
6236/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om garnfiske 2022 John Mikkelsen Sokki   her
6240/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Søknad om tilskudd til ekstraordinære driftsstoffutgifter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6211/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Fierbmunlobiohcan Kjetil Hermansen Hætta   her
6227/2022 20220504 04.05.2022 Inngående brev Kommunale avgifter - månedlige faktura *****   her
6167/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Virksomhetsoverdragelse Vefik IKS og Komrev Nord IKS VEFIK IKS   her
5805/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Oversendelse av SOSI-fil Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Anders Tandberg   her
6129/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av dispensasjonsvedtak for isfiske STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6133/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
6134/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai 2022 Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Anders Tandberg,   her
5867/2022 20220503 03.05.2022 Inngående brev VA-søknad samlokalisering av Kautokeino vgs og Beaivvas teater MF-65 Kenneth Mortensen   her
5807/2022 20220503 03.05.2022 Utgående brev Kvittering - Søknad om forlenget åpning av skuterløyper 2022 Isak Emil Skadsem Eikelmann   her
6075/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Purring på svar - oppfølging av status i barneverntjenesten STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
6083/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2022 *****   her
6084/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om lønnstilskudd til sommerjobb 2022 *****   her
6085/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Søknad om sommerjobb 2022 *****   her
6071/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan – Gbnr 3/610 - Bohtaldievvá 30 - Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune Samediggi/Sametinget   her
6070/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Vedr. 21-02823-21 - Miljøovervåking av arkeologiske kulturminner i Kautokeino kommune Rapport fra kontrollregistreringer i 2021 Riksantikvaren   her
6077/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Sommerjobb for ungdom - Innspill Guovdageainnu Ealáhussearvvi   her
6088/2022 20220502 02.05.2022 Inngående brev Til behandling etter plan- og bygningsloven - Fradeling av tomt til samlokalisering av Beaivvas og samisk videregående skole - Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
5993/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Anmodning om overføring av statlig tilskudd øremerket drift av RSK - Midt-Finnmark Porsanger kommune   her
6014/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Finnmark og Nord-Troms samt isfiskeløype i Bardu kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
5978/2022 20220429 29.04.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn 12/1/39 Rambøll Norge AS   her