eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
12225/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Utskrift av foreldremøte 16.11.20 *****   her
12220/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
12218/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Tilbud om 100% stilling *****   her
12210/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Krav om særskilte forhandlinger ***** ***** ***** ***** *****   her
12214/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 3 bnr 335, Andarjavri 3, 9522 Kautokeino- Vi avslutter byggesaken Jonny A Jensen Eira   her
12401/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20 Skatteetaten   her
12380/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Arbeidsavtale 01.08.20 - 31.12.20 *****   her
12395/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar i mot stilling Arbeidsavtale *****   her
12367/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Forsøpling i område Suolovuopmi Suolovuopmi grendelag   her
12360/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot mineralolje gbn 5430-3/206 Øverli regnskap - Marie Louise Øverli Hamrell   her
12382/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Kontaktperson kommune- Leve hele livet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12359/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev VITKIG: Feil i vedlegg "informasjonsskriv" rettet - "Kartlegging av bostedsløse 2020" *****   her
12345/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak Jorunn Margrete Andreassen   her
12377/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Utbetaling av tilskudd til kompetanseløftet 2020 - kommunegruppa Gamvik, Lebesby og Porsanger FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12373/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Arbeidsavtale, tar i mot stilling *****   her
12371/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar imot stilling Arbeidsavtale *****   her
12196/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Eiendomskatt - ***** ***** Finnmarkseiendommen m.fl.   her
11719/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vedlegg til brev om sats for 2021 Roy Arild Rasmussen   her
12398/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse til graving av vann- og avløpsledning over GBN 3/1 Finnmarkseiendommen   her
12394/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar i mot stilling Arbeidsavtale, *****   her
12388/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20 Skatteetaten   her
12383/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kontaktperson kommune- Leve hele livet FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12364/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
12358/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Kartlegging av bostedsløse 2020 *****   her
12370/2020 20201120 20.11.2020 Inngående brev Tar i mot stilling - Arbeidsavtale *****   her
12366/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vástádus - Reive suohkani *****   her
12365/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Kautokeino kommune godkjenner dette - Konkurransedokumentet, rammeavtale på kontorrekvisita Finnut Consult as   her
11935/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Vurdering av om tillitsvalgt ***** ***** ***** ***** *****   her
12300/2020 20201120 20.11.2020 Utgående brev Søknad om redusert egenandel, regional omstilling Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo   her
12351/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tar ut 1 uke av min erstatningsferie? *****   her
12355/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - Spørsmål knyttet til kommunekontakt Troms og Finnmark fylkeskommune - Mona Aas Johansen   her
12354/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilbud på levering og oppsett av hall *****   her
12353/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Endringsliste pr 1.10.2020 eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2018 Skatteetaten - Svenungsson, Linda   her
12348/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gnr 3 bnr 245 Finnmarkseiendommen   her
12347/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Egenandel omstillingsmidler Kommunal og Moderniseringsdepartement   her
12336/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Konkurransedokumentet, rammeavtale på kontorrekvisita *****   her
12334/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utlysing av tilskuddsordning – Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjeneste 2021-23 Helsedirektoratet   her
12319/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Sirdit ***** ***** ***** rehkega munnje gbn ***** *****   her
12342/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10 Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester   her
12337/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fornyelsesmøte forsikring 2021 Aon - 017100001813 AON NORWAY AS   her
12330/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Beazedievá mánáidgárddi olgobáiki Anne Lovise Hætta   her
12323/2020 20201119 19.11.2020 Utgående brev Angående forslag til endringer i vedtak i handlingsplan for 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune - Mikal Lanes'   her
12322/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Utbetalingsanmodning Ovddos - Johan Mikkel Andersen Bongo   her
12317/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Giellavahku 2020 evalueren / Evaluering av Samisk språkuke 2020 Samediggi - Langstrand-Andersen, Susanne Amalie   her
12344/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - tiltaksplan for effektivisering Ks - kommunesektorens organisasjon   her
12310/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Samisk nettverk - Presentasjoner fra åpningssamling - rekruttering av samisklærere KS - Hege Tangen Christensen   her
12305/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Kvittering for innsendt skjema -Smittevern og smittevernutstyr i kommunene Helsedirektoratet   her
12294/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ny Fiks-tjeneste for å hente prøvesvar til smittesporingsløsning Ks - Oda Edvardsen   her
12315/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Tildelt anbudet for reseptfrie legemidler og andre handelsvarer og reseptbelagte legemidler FINNUT CONSULT AS   her
12311/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev FHI ber om å klargjøre for elektronisk register SYSVAK for covid 19 relaterte vaksinasjoner Folkehelseinstituttet   her
12292/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Innvilget statstilskudd til opplæring i og på samisk skoleåret 2020/2021 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12307/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ny veileder fra NVE - kartlegging av skredfare Fylkesmannen - Schjelderup, Ronny   her
12309/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene Helsetilsynet   her
12308/2020 20201119 19.11.2020 Inngående brev Fradeling av boligtomt ved Bredbuktnes - gbn 5430/3/120/1972-8 Til behandling etter PBL Finnmarkseiendommen - Jim Einar Roska   her
12261/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Odd Henrik K Hætta   her
12257/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Tar ikke imot 100 % sykepleierstillling ved hj.tjeneste *****   her
12254/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar - Leie av leilighet i omsorgsbolig ***** ***** *****   her
12235/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Klage på avslag på dispsøknad -ref nr Bckqjg Gunnar Nilsen   her
12234/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Varsel om manglende svømmeopplæring for barna vedMaze skole FAU ved Maze skole   her
12233/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Til behandling etter Plan og bygningsloven - Søknad om bruksendring fra nærings- til fritidsformål - gnr ***** *****   her
12287/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Uttalelse til skolerute 2021/2022 FAU i Maze skole - Marit Kirsten Eira   her
12267/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett GBN 3/765 EIRA ANLEGG AS   her
12262/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Nils Mikkelsen Sara   her
12241/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Digitale møter i folkevalgte nemnder - KSE-posten nr. 12/2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
12232/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev VG - forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Troms og Finnmark Vg - Yasmin Sfrintzeris   her
12229/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020 Skatteetaten   her
12249/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Leie av leilighet i omsorgsbolig ***** ***** ***** ***** ***** - ***** ***** ***** ***** *****   her
12248/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Her er tilbakemeldingen vi ønsker en vurdering på KS - Trond Kalhagen   her
12247/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søkt på vegne av Finnmarksløpet Finnmarkslopet - Birgit Haugland   her
12246/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Jobb søknad *****   her
12244/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Møte om motorferdsel - fjellrev og Nášša som fjellområde Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Lindgård, Stian   her
12242/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Møte om motorferdsel hvor det ble etterlyst mer informasjon om fjellrev fra miljødirektoratet. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12239/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Uttalelse til kommunal planstrategi 2020-2023 Samediggi/Sametinget   her
12237/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Leie av pumpestasjon *****   her
12223/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Ingen merknader - Dispensasjon tiltak på GBN 8/31 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12207/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Duottar Camp AS - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12205/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Hættas Opplevelser AS - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12203/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Arctic Motell AS - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12188/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Nils Ole J. Triumf - Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
12185/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Endring av ansvarsrett - gnr. 3 bnr. 759, Beazedievvá 48 Marit Anne I Sara   her
12174/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Kristoffer Myhre Hætta - Dispensasjon fra motorferdselloven. Kristoffer Myhre Hætta m.fl.   her
12173/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Karin og Mikkel I. Hætta - dispensasjon fra motorferdselloven Mikkel Isaksen Hætta m.fl.   her
12172/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Magnus Myhre Hætta - dispensasjon fra motorferdselloven Magnus Myhre Hætta m.fl.   her
11730/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Midlertidig motorferdselforbud i Kautokeino kommune, stenging av løyper 2019 - FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
11594/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev VARSLING AV RETURPOST MELDING FRA POSTEN SOM ER ADRESSERT TIL DERES ORGANISASJON ***** ***** ***** *****   her
12107/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold *****   her
12106/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Fradeling til uendret bruk *****   her
12161/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Leif Åge Hætta - dispensasjon fra motorferdselloven Leif Åge Hætta   her
12094/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Svar - foreløpig svar - søknad om fritak fra eiendomsskatt *****   her
12198/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Sami Aurora AS - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12192/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Nils Olav Lango - Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
12209/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Frisørstua - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12201/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Kautokeino Villmarksenter - Svar på søknad om støtte til dekning av faste kostnader grunnet koronaviruset *****   her
12181/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Henrik A. Sara - Vástádus ohcamii gokčat liige boaldámušgoluid guohtunroasu oktavuođas *****   her
12177/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat som kommuneoverlege *****   her
12176/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev John Mathis M Hætta - Dispensasjon fra motorferdselloven John Mathis Mortensen Hætta   her
12175/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Kjetil Belbo - dispensasjon fra motorferdselloven Kjetil Belbo m.fl.   her
12160/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Karin og Mikkel I. Hætta - dispensasjon fra motorferdselloven Mikkel Isaksen Hætta   her
12195/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Jovsset Thomas JP Sara - Vástádus ohcamii gokčat liige boaldamušgoluid *****   her
12165/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Britt Inger Bals og Mikkel Nils Bals - Dispensasjon fra motorferdselloven Mikkel Nils Aslaksen Bals m.fl.   her
12157/2020 20201118 18.11.2020 Utgående brev Per Anders P Sara - Dispensasjon fra motorferdselsloven Per Anders Persen Sara   her
12285/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Nytt organisasjonsnummer - ***** ***** *****   her
12273/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet GBN 6/55 *****   her
12272/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Renteendring for lån 8317.51.66974 - 8317.56.71105 - 8317.56.71113 - 8317.56.71121 KLP BANKEN AS   her
12271/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Forslag snøskuterløype Beahccejeaggi Nils Erik Henriksen   her
12270/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Arbeidsavtale sommerjobb 2020 - bygningsdrift *****   her
12276/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Tar imot stillingen *****   her
12263/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Dieđiheapmi - ***** ***** ***** ***** *****   her
12260/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Fangstrapport 2020 Samuel Johansen Hætta   her
12259/2020 20201118 18.11.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
12211/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Signert kontrakt vedrørende Nordsamisk fjernundervisning skoleåret 2020/2021 - ***** ***** ***** ***** *****   her
12212/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Informasjonspost om varsling av skred og flom Laila Høivik   her
12183/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Etterspørsel om flere opplysninger angående tilbygg til enebolig Jonny Aleksander J. Eira   her
12159/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Tilsagn om tilskudd - RG 049/20 Giellaprošeavttat - Giellavahkku 2020 SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
12189/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Vedlegg til søknad om driftstilskudd for 2021 fra Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Tallfestet budsjettbehov for 2021. Sámi Našunálateahter Beaivvaš - Rawdna Carita Eira   her
12169/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Krav om eiendomsskatt gbn 5/1/67 *****   her
12150/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** *****   her
12149/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** *****   her
12153/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** ***** *****   her
12152/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** *****   her
12190/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-sentralen for Finnmark - Protokoll styringsgruppe - Selskapsavtale Hammerfest Kommune - Gerd Isaksen   her
12151/2020 20201117 17.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** *****   her
11783/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Bekreftelse på lovlig opprettet grunneiendom gnr 12 bnr 149 STATENS KARTVERK   her
11842/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Lovlig opprettet matrikkeleiendom STATENS KARTVERK   her
11911/2020 20201117 17.11.2020 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK   her
11956/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr 3 bnr 1 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
11948/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Faktura for tildelte midler -Den kulturelle spaserstokken 2020 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
12040/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Høringsuttalelse gjenoppbygging etter brann Gnr. 3 bnr. 31 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
12039/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Offentlig ettersyn - Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
11995/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse for GBN 3/772 RAMBØLL NORGE AS   her
12123/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad om pleie- og omsorgstjenester - ***** ***** *****   her
12122/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - Gbnr 12/1/119, Silisjávri hyttfelt Samediggi/Sametinget   her
12113/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12109/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12105/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12125/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. RRH7WD Marita Gallavara   her
12124/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. PMI7NU Arnt-Magne Bjørnø   her
12120/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. WCR6EK Knut Johansen   her
12119/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. YKDFEK Gunnar Nilsen   her
12116/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12099/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Innkjøp av smittevernsutstyr Provectus pharma AS   her
12115/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12114/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12112/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12111/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12110/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12108/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Purring - inkassovarsel eiendomsskatt *****   her
12100/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Ingen merknader til søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelse GBN 12/1/119 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
12097/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Til informasjon - oppdaget at et feil begrep er brukt i de signerte konsumentavtalene - Melding om ferdig behandlet søknad om konsumentavtale for særnamsmannsordningen Skatteetaten - Overføring SKO   her
12093/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd Bufetat   her
12134/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. PBN387 Kjetil Hætta   her
12143/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Tilleggsareal til gbn 6/173 Finnmarkseiendommen   her
12132/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vuodjinlobiohcan, ref.nr. VI3M6S Per Anders Sara   her
12131/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. 7XSNMF Bernt Mikkel Hætta   her
12146/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Barnehageassistent - vikariat i Barnehager - 2020/1256 - ***** ***** ***** *****   her
12130/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. H3YUGB Nils Nils Nilsen Eira   her
12128/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Vuodjinlobiohcan, ref.nr. 87V3IK Mikkel Nils A. Eira   her
12137/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. ZQV5IU Annie Charlotte Heitmann   her
12136/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref.nr. X6K2QK Mikkel Per A. Gaup   her
12135/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Etterlyser svar på søknad om fritak på kommunale avgifter *****   her
12127/2020 20201116 16.11.2020 Inngående brev Ustabil lærersituasjon ved ***** ***** *****   her
11820/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Bekreftelse fra kommunen på registrert forhold i matrikkelen, GBN 6/1/48 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
11805/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Valg av meddommere til Indre-Finnmark Tingrett 2021 - 2024 Sindre Murud m.fl.   her
11797/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Refusjonskrav - Barnehageplass i privat barnehage *****   her
11785/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Årsmelding for kontrollutvalget 2019 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI   her
11841/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom Isak Samuel K Hætta   her
11790/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev IKA Finnmark IKS - Endring av selskapsavtale IKA FINNMARK IKS   her
11789/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Nyoppmåling av grense for gnr 8 bnr 42 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
11777/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tildeling barnehageplass 2020/21 *****   her
11883/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Angående kraftlinjer i Kautokeino YMBER AS   her
11876/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Deling av grunneiendom gnr 15 bnr 4 Lars Johan Larsen Sara   her
11865/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Angående høyspentlinje gjennom tomt Nils Johansen Eira   her
11844/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Vástádus - Manaidskuvlla gymsala Risten J Eira Oskal   her
10764/2020 20201116 16.11.2020 Utgående brev Byggesøknad, 2-mannsbolig SAHA AS   her
12089/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** *****   her
12082/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020***** ***** ***** ***** *****   her
12081/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020***** ***** ***** ***** *****   her
12083/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** *****   her
12091/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** *****   her
12090/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** *****   her
12088/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, ***** ***** ***** *****   her
12087/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020***** ***** ***** ***** *****   her
12086/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** ***** ***** *****   her
12085/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd ***** ***** ***** ***** *****   her
12084/2020 20201115 15.11.2020 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020***** ***** ***** ***** *****   her
12078/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref. wd6exd Jørn Håvard Hanssen   her
12072/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref. kr34e6 Nils Isak Lantto   her
12050/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon, nr. 713/20. Ulf Tomas Hansen   her
12035/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - søknad om dispensasjon Ref. jajiua Ulf Tomas Hansen   her
12032/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref 4ewfxu Karen Agnete Hermansen   her
12027/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Čoahkkinreferáhta / Møtereferat 05.11.20 Samediggi - Paulsen, Berit Karen   her
12026/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Vedrørende kontor for behandlere fra Sámi klinihkka i Guovdageainnu suohkan Sámi klinihkka - Amund Peder Teigmo   her
12025/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Frivillig organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen Imdi - Marit Lund Larsen   her
12024/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Tariff 2020 - Mekling med Utdanningsforbundet er også utsatt til januar KS - Sissel Haugen Daldosso   her
12045/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref. gbga87 Bjørn Daniloff   her
12044/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref. tfddy6 Nils Krogstad   her
12043/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - søknad om dispensasjon Ref. iqiuxp Ann Charlotte Heitmann   her
12042/2020 20201113 13.11.2020 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon Ref. 75z5rg Per Anders Sara   her
12041/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Cealkámuš Gáhkkorčoru studeantamánáidgárddis suohkana Lokale retningslinjer for private barnehager 2021 - Dokumeanta meannudeapmai Sis- Finnmarkku studeanttaid ovttastus   her
12038/2020 20201113 13.11.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse til gapahuk - Máze - gnr 5430/12/1 Finnmarkseiendommen   her