eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
8674/2020 20200806 06.08.2020 Utgående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - Bod og yttergang til kjeller Ingrid Mari-Anne S Gaup m.fl.   her
8721/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Ole Johan Triumf   her
8730/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Covid 19: Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene Ks - Jon Anders Drøpping   her
8013/2020 20200806 06.08.2020 Utgående brev BEMERKNINGER TIL EIENDOMSSKATTESEDLER FOR EIENDOMSSKATT 2020 *****   her
8726/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - landingstillatelse Roger Strømeng   her
8732/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Gahkkorčorru mánáidgárdi - svar foreløpig vurdering tilsyn Sis-Finnmárkku studeanttaid ovttastus   her
8701/2020 20200806 06.08.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
8715/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Invitasjon til undersøkelse om innbyggerforslag i kommuner og fylkeskommuner Questback - Agenda Kaupang for Kommunal- og moderniseringsdepartementet   her
8718/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Láigohit nuoraidviesu Tundradrone - Tim Valio   her
8719/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Bjørn Ivar Sara   her
8720/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Odd Mathis Hætta   her
8722/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Johan Triumf   her
8724/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark John Utsi   her
8737/2020 20200806 06.08.2020 Inngående brev Uttalelse etter arkeologisk befaring vedrørende bygging av mobilmast i LNFR-område på Goržživárri, Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
8664/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariater *****   her
8688/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev 20/633-16 Oppfordring til deltagelse i undersøkelse om innbyggerforslag Kommunal og Moderniseringsdepartement   her
8705/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Vuodjinlobiohcan Carl John-Marcus Kuhmunen   her
8711/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ellen Anne Sara Gaup   her
8647/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Stoppordre – gnr 3 bnr 708, Andarjavri Jonny A Jensen Eira m.fl.   her
8665/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Tilbud om midlertidig stilling *****   her
8671/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Informasjon i forbindelse med eiendomsskatt *****   her
8706/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Nils Alsen   her
8703/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Haster påminning - vandreutstilling Guovdageainnu - Alta utbygging Svein Rasmus S Lund   her
8689/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev TORGPLASS I FORBINDELSE MED VANNDRAG 2020 Yahoo - Abdennaceur Gassab   her
8714/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Innkalling til årsmøte for IUA Vest-Finnmark 2020 Hammerfest Kommune   her
8691/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Påvise bakkekran INN til hus Bjarne Joakimsen   her
8692/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Angående bygningsmassen 3/ 708, Ándarjávri Jonny A Jensen Eira   her
8697/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Påmelding til kurs for folkevalgte i Alta 7.oktober Alta kommune ved Gro Anita   her
8704/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Daniel Hætta   her
8707/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Elgjakt 2020 Svein Harald Henriksen   her
8713/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Svar- Vandreutstillinger Guovdageaidnu-Alta-utbygginga 'sveilund@online.no' <sveilund@online.no>   her
8710/2020 20200805 05.08.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ellen Anne Gaup   her
8648/2020 20200805 05.08.2020 Utgående brev Reive 1B luohkás rektorii- oahppojagi 2019/20 Ellen Oddveig H Hætta   her
8666/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev IKA Finnmark IKS - Forespørsel eierbidrag i forhold til fordeling IKA Finnmark IKS - Gunnhild Engstad   her
8667/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Krav om innsyn - vaskeriavtaler - beredskapsplaner Industri Energi ved Charlotte Dyrkorn   her
8660/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Rettens fristbrev vedlagt *****   her
8662/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Oversendelse av Prøvingsattest / Melding om vigsel / Vigselsbok *****   her
8678/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
8679/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om garnfiske Per Anders Johansen Eira   her
8682/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om boligtomt Mahtte Ante Johansen Sara   her
8684/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
8677/2020 20200804 04.08.2020 Utgående brev Tilbakekalling av begjæring ***** ***** *****   her
8680/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev søknad om garnfiske Ellen Bongo Eira   her
8681/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev søknad om garnfiske Johan Andersen Eira   her
8685/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Purring på min klage - eiendomsskatt *****   her
8686/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om tomt Pål Arvid Hagerupsen   her
8683/2020 20200804 04.08.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
8650/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om garnutvisning Kautokeino Kommune - Karen Agnete Hermansen   her
8652/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon Aslak Anders Aslaksen Eira   her
8599/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske i Kautokeino kommune Tore Turi   her
8604/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Lærerstillinger *****   her
8606/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - gbn 6/1/224 Tori Benedicte Heitmann   her
8609/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om lærerstillinger *****   her
8640/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Når åpnet barnehagen? Tiltak mot korona? *****   her
8607/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om større lærerstilling *****   her
8618/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet, gbn 8/1/26 Lisa Márjá Skum m.fl.   her
8646/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Eierskapsmelding for Kautokeino kommune 2019 - 2023 - Prosjektet Sapmi Agri går mot slutten. Porsanger Kommune - Anette Haugland   her
8656/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - fastsetting av valgdag Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement - Devik Bent   her
8654/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Eiendomsskatt sendt til feil selskap - faktura nr. 32002352 Ingvild Jørgensen   her
8635/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Bekreftelse på oppdrag *****   her
8639/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Når åpnet barnehagen? Tiltak mot korona? caroline kemi   her
8644/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev in váldde vuosta barggu - Tilbud om vikariat *****   her
8653/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Gjelder faktura nr. 32002352 - sendt til feil selskap Ymber ved Ingvild Jørgensen   her
8655/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om boligtomt Karen Marianne og Mahtte Ante Johansen Sara   her
8620/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
8649/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev 17/5025-8 RO 055/17 Árbevirolaš máhttu ja sámi meahcásteapmi vuođđoskuvllas - Muittuhus konverterenáigemeari birra - 05.09.2020 Sametinget   her
8340/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse - Rettelse Åge Mikalsen   her
8344/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Berit Kristine Eira Bjørn Utsi   her
8345/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ellen Marie Vik   her
8346/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev VEDR. DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Henrik Thomassen Gaup   her
8347/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Johan Isak Aslaksen Siri   her
8348/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Mikkel Isak M Kemi   her
8349/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Sara Inger Marie Oskal   her
8333/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Mikkel Isaksen Bongo   her
8334/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Jon Mikael Siri   her
8337/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev VEDR. DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG PÅ GNR./BNR. 8/21 I MIEROJÁVRI Olav Isaksen Hætta   her
8343/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Inger Marie Gaino   her
8351/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Isak N P Eira   her
8353/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Berit Margrete N Eira m.fl.   her
8354/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Marit Berit Bueng   her
8357/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anne Lise Brandal Eira   her
8358/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anne Laila Persdtr Skum m.fl.   her
8313/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Josef Per Mikkelsen Buljo   her
8317/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Nils-Johan Finnesen   her
8321/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Kristine Berit A Utsi   her
8322/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ole Ante Utsi   her
8326/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse John-Marcus Kuhmunen m.fl.   her
8338/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anders Adam Triumf   her
8339/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Åge Mikalsen   her
8341/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev VEDR. DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Karen Ellen K Hætta Siri   her
8342/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Per Mathis Aslaksen Skum   her
8302/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Ole Andreas Olsen   her
8305/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Nils Ivar S Dannemark   her
8310/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Mikkel Olsen Nilut   her
8311/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ellen A Buljo Stabursvik   her
8315/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Sunniva Juhls   her
8328/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Peer Mikkelsen Gaup   her
8335/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Ailo Isaksen Hætta   her
8651/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Søknad om garnutvisning Aslak Anders Aslaksen Eira   her
8306/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Søknad om garnfiske Kjell Georg Halvorsen   her
8307/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Leif Isak Eide Nilut   her
8308/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ellen Marie A O B Sara m.fl.   her
8312/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Per Aune Buljo   her
8316/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Regine Frieda Juhls   her
8318/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Kristine Anne O H Siri   her
8323/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Kirsten Anna Utsi   her
8324/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Karen Ellen Marie S Utsi   her
8325/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse John Andreas J Utsi   her
8330/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Oddmund Peder N Pedersen   her
8332/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Susanne Elisabeth Siri   her
8350/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Berit Kristine Hætta   her
8355/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Nils Henrik Bueng   her
8356/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anna Nilsdtr Eira   her
8360/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Karen Marie N L Triumf   her
8362/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Johan Aslak Nilsen Logje   her
8367/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anders Persen Sara   her
8372/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Kirsten Berit Marit Utsi   her
8378/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Angelina Carola Clerici   her
8379/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Inga Berit M Vars   her
8380/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Eleonor Beck   her
8381/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Eli Synnøve Skum Hanssen   her
8352/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Knut Øystein Pedersen   her
8359/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Kent Ailo Hætta   her
8361/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Berit Marit N Logje   her
8374/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Svein Egil Oskal m.fl.   her
8385/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Inger-Marie Andersd Oskal   her
8388/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Josef Henrik M Pentha m.fl.   her
8389/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Johan Mathis M Eira   her
8406/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anders Mathisen Skum   her
8175/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Fjernarbeidsplass Skatteetaten - oversendt utkast til leieavtale *****   her
8228/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev VEDR. KLAGE PÅ BRØYTETILSKUDD Ole Klemet Anders O Hætta   her
8538/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Foreløpig svar - anmodning om redgjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
8539/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
8540/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om stilling *****   her
8510/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2020-0067 Kim Rainer Eira   her
8446/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18 til 49 år FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
8454/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Klage sendes til Kautokeino kommune *****   her
8459/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
8480/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Forenklet situsjonskart med naboliste/kartutsnintt ÄLVSBYHUS NORGE AS   her
8490/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Pedledervikariater - Gili og Beazedievva *****   her
8495/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Mulighet for søknad om midler til innkjøp av mat SUOLOVUOPMI GRENDELAG   her
8500/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
8502/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
8455/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev VEDTAK- MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL BRUK AV NÆRINGSBYGG TIL BOLIGFORMÅL PÅ EIENDOMMEN GNR 3 BNR 565 SF-TAKST   her
8614/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
8616/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
8624/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Begjæring om innsyn i byggesøknad Aslak Anders Persen Gaup   her
8429/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Høring - Dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan til opparbeidet gangsti FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
8469/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak i ett trinn , bygging av garasje på GBN 3/65 Marit Aune Buljo   her
8643/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev Tar imot stillingen - Tilbud om vikariat *****   her
8366/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Johan Persen Sara   her
8368/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Wenche Marie Sara   her
8369/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Nils Aslak Persen Sara   her
8370/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Anne Helene Kristine Sara   her
8371/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Roy Arild Rasmussen m.fl.   her
8373/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Inger Marie M Oskal   her
8375/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev vedtak om ny adresse Johan M Johansen Eira m.fl.   her
8376/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Mats Henrik Nilsen Anti   her
8377/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Berit Marie P Eira m.fl.   her
8526/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Behov for mer informasjon - Søknad om støtte til skinnberederi *****   her
8364/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ellen Marit Hollevik   her
8534/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Melding om vedtak Barnehagelærere - midlertidige stillinger - Gili og Beazedievva *****   her
8535/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev SV: Ønsker månedlig fakturering av kommunale avgifter *****   her
8382/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Gunn Elisabeth Kristensen   her
8383/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Laila Berit Anne Coldevin m.fl.   her
8384/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Daniel Mikal I Oskal   her
8386/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Ole Edvin Nystad   her
8387/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Svein Egil Oskal   her
8547/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Bestilling av meglerinformasjon - GBN 3/1/70 AMBITA AS   her
8612/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilbud om vikariater *****   her
8632/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Redegjørelse om plangrunnlag i klagesak for gnr/bnr/fnr 12/1/36 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
8426/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tildeling av boligtomt - Sarritluodda 25 Lene Monica Siri   her
8401/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Ber om å få tilsendt brev rita@sagat.no   her
8419/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Brita Ellen Marie Hætta m.fl.   her
8402/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Karen Marie T Grønmo   her
8404/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Johan Daniel I Triumf   her
8405/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Per Anton Triumf   her
8407/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Aslak Andreas M Eira   her
8416/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Vedtak om ny adresse Bjørn Arvid Hætta m.fl.   her
8613/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - GBN 3/394 Espen Dennis Karlsen   her
8645/2020 20200803 03.08.2020 Inngående brev UTTALELSE OMGJØRING HYTTE FRA NÆRING TIL FRITIDSAK -2019/225 Reinbeitedistrikt 30c   her
8458/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Melding om vedtak - Pedagogisk leder Gartnetluohkka barnehage *****   her
8562/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Svar på purringen ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
8563/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak - gbn 15/1/19 TOM ANTE SARA   her
8248/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev Tilskuddsutbetaling for 2020 ,Doarjja maksamus RDM-2020 RiddoDuottar Museat   her
8253/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Nils Ole Nilsen Skum   her
8264/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Anne Marie Jansen Hætta   her
8249/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Johan Daniel I Triumf   her
8251/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Ole Mathis Eira   her
8254/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Sara Inger Marie Oskal   her
8260/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Ole Klemet Anders Olsen Hætta   her
8262/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Herdis Anfrid Gaup Aamot   her
8273/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Karen E A A Anti Eira   her
8277/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Berit Sara Mikkelsdatter Kemi Eira   her
8252/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Svein Egil Oskal   her
8261/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Jon Evald Hætta   her
8263/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Inga Susanna M H Triumf   her
8266/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Daniel Danielsen Triumf   her
8268/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Jon Mikael Siri   her
8270/2020 20200803 03.08.2020 Utgående brev ANMODNING OM UTBEDRING AV DERES PRIVATE AVLØPSANLEGG Marie K A Logje Johansen   her