eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
1065/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/171 *****   her
1050/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/145 *****   her
1048/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/148 *****   her
1047/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/149 *****   her
1046/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/167 *****   her
1045/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/153 *****   her
1044/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/155 *****   her
1042/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/156 *****   her
1041/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/158 *****   her
1040/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/159 *****   her
1039/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/160 *****   her
1038/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/163 *****   her
1037/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/728/0 *****   her
1036/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Svar - Innsynsbegjæring - helsebemanningsutbetalinger Dag Antonsen   her
1109/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/203 *****   her
1104/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/199 *****   her
1103/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/198 *****   her
1101/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/196 *****   her
1098/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/193 *****   her
1094/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/187 *****   her
1035/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/121 *****   her
1092/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/182 *****   her
1091/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/181 *****   her
1089/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/179 *****   her
1074/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Orientering om feil i en formulering i reglementet KOMPETANSE NORGE   her
1073/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" - riktig skjema for rapportering HELSEDIREKTORATET   her
1034/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/123 *****   her
1072/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Kommunens uttalelse 2021 - Søknad om støtte til og fase ut oljekjel og til ny data kasse *****   her
1071/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Lokaler til driftsbasen STATSBYGG NORD SAMISK VIDEREGÅENDE SKOLE I KAUTOKEINO   her
1064/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/136 *****   her
1063/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/138 *****   her
1061/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/139 *****   her
1058/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/140 *****   her
1032/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/128 *****   her
1053/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
1033/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/125 *****   her
1027/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/120 *****   her
1031/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Mánáidgardesaji ohcan *****   her
1030/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/129 *****   her
1029/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/130 *****   her
1028/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Skatteseddel Eiendomsskatt 2018 GBN 3/1/133 *****   her
1026/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 75MVVI Bjørn-Ivar Digre   her
1024/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/161 *****   her
1023/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/158 *****   her
881/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SV: Fakturaadresse *****   her
1115/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/208 *****   her
1112/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/206 *****   her
1108/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/202 *****   her
1106/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/201 *****   her
1105/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/200 *****   her
1111/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/205 *****   her
1110/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/204 *****   her
1102/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/197 *****   her
1100/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/195 *****   her
1099/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/194 *****   her
1093/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/185 *****   her
1090/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/180 *****   her
1076/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Gáhkkorčorru - GBN 3/ 379 - Guovdageainnu suohkan Samediggi/Sametinget   her
1096/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/188 *****   her
1088/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/178 *****   her
1086/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/177 *****   her
1085/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/176 *****   her
1084/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT GBN 12/1/173 *****   her
1081/2021 20210120 20.01.2021 Inngående brev Merknader til planarbeid - Kautokeino skole OLA ROALD AS   her
953/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SV: Dødsbo ja suohkandivvagat *****   her
1114/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/207 *****   her
819/2021 20210120 20.01.2021 Utgående brev Forespørsel om å prioritere viktig helsepersonell - Ambulansepersonell *****   her
1017/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/154 *****   her
1015/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/152 *****   her
1013/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/149 *****   her
1008/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/143 *****   her
1005/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
1022/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 Skatteetaten   her
1020/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/157 *****   her
1018/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/156 *****   her
1016/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/153 *****   her
990/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/139 *****   her
929/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/97 *****   her
927/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Signerte leasingavtaler for kopimaskineri retur - Servicetorget, Lønn/pers, Maze skole LINDBAK AS AVD ALTA   her
937/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/104 *****   her
936/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/103 *****   her
934/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/102 *****   her
933/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/101 *****   her
932/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/100 *****   her
930/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 32018 GBN 12/1/99 *****   her
928/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/96 *****   her
1014/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/151 *****   her
1012/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/148 *****   her
1011/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/147 *****   her
1010/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/145 *****   her
1009/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/144 *****   her
979/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/135 *****   her
1000/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 Helsedirektoratet   her
998/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Kommunens deltakelse i KS Robek-nettverk Sølvi Mogseth   her
997/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Redusert bosetting av flyktninger - nye rammer for kommunens flyktningtjenester. Sofak - Hans Gunnar Glomseth, SOFAK   her
989/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/138 *****   her
984/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt vekstgruppe grovfôr med husdyr, ***** ***** ***** *****   her
974/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/131 *****   her
1003/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilrådningsnotat, medisinsk forbruksmateriell *****   her
996/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning sak 58/20. *****   her
995/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/142 *****   her
988/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Landbruksfaglig vurdering GBN 8/113 og GBN 17/1/78 *****   her
980/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/136 *****   her
948/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/110 *****   her
991/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/140 *****   her
952/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/114 *****   her
951/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/113 *****   her
950/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/112 *****   her
949/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/111 *****   her
945/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/109 *****   her
944/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Byggesak Hannomaras 14 - nabovarsel Tor Jonny Reitan   her
1002/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev Undersøkelse om rundt turnover blant ledere/mellomleder innenfor kommunal sektor Tor Arne Wolden   her
999/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester" Helsedirektoratet   her
986/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Tilbake til gult nivå Utdanningsdirektoratet   her
978/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/134 *****   her
977/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/133 *****   her
975/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/132 *****   her
973/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/130 *****   her
943/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/108 *****   her
972/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/128 *****   her
971/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/127 *****   her
970/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/122 *****   her
969/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. QS8PHZ Per Egil Siri   her
957/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/117 *****   her
954/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/115 *****   her
940/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Problemrapport: Flere gatelys som ikke lyser Ole Einar Isaksen Hætta   her
968/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/121 *****   her
967/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. Tj7PN7 Hans Isak Olsen   her
966/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/120 *****   her
965/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. ref nr. KF5HW4 Ole Jørgen Romsdal   her
964/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Svar på søknad om erstatning for avlingssvikt 2020 vekstgruppe grovfôr med husdyr, søknadsnummer ***** *****   her
962/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. QQHHTN Bente Monica Hætta   her
961/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/119 *****   her
939/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/105 *****   her
960/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. 5JKZJU Vidar Holm   her
959/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. YWG24H Frode- Karsten Hansen   her
958/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/118 *****   her
956/2021 20210119 19.01.2021 Inngående brev Vedr. 21-6258-1 - Oppdatering/revisjon av veglister I Troms og Finnmark - Kommunale veger Statens vegvesen   her
955/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/116 *****   her
941/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/106 *****   her
931/2021 20210119 19.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/73 *****   her
714/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Eiendomsskatt - ubehandlet søknad *****   her
683/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Foresløpig svar - purring på klage på eiendomsskatt ***** ***** ***** *****   her
345/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Kautokeino Villmarksenter AS - svar på søknad om støtte til bedriftsutvikling *****   her
342/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Varsel om oppstart - Detaljregulering for Samisk videregående skole og reindriftsskole og Beaivváš STATSBYGG m.fl.   her
873/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/77 *****   her
872/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/76 *****   her
871/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/74 *****   her
870/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/84 *****   her
857/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/84 *****   her
856/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/79 *****   her
855/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/80 *****   her
853/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/72 *****   her
824/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest GBN 6/321 *****   her
852/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/71 *****   her
851/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/70 *****   her
850/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/69 *****   her
849/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/64 *****   her
848/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Vedrørende utbetalte kommunale avgifter *****   her
846/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/56 *****   her
845/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/55 *****   her
842/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/52 *****   her
823/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Kommunekompass og hovedprosjektplan KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
841/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Svar HØRING - DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN FOR GIRONVÁRRI Britt Kirsti Johansen   her
840/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/51 *****   her
838/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/49 *****   her
837/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/47 *****   her
836/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kopi av vedtak - Innvilget dispensasjon i Nášša området Statsforvalteren - Tandberg, Anders   her
835/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Samling realfagskommuner pulje 4 - 26 januar 2021 Utdanningsdirektoratet - Randi Sørli Røine   her
834/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Avgjørelse i klagesak ***** ***** ***** ***** *****   her
826/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Kjøpe en byggegrunn fra kommune Mikk Keavates   her
830/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/46 *****   her
827/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Belastningsfullmakt 2021 - Kommunevise rammer for tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) og tilskudd til drenering i jordbruket STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
825/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Vannmålerstand KAUTOKEINO ARBEIDSSENTER AS   her
798/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Innbygger app til Kautokeino? 'Anne Maret Sara'   her
795/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold *****   her
552/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Ressurssykepleier - fast *****   her
501/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK   her
924/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/93 *****   her
923/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/92 *****   her
921/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/91 *****   her
920/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/89 *****   her
919/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/87 *****   her
917/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/86 *****   her
65/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev Krav om / søknad om opplæring i norsk og samfunnskunnskap *****   her
922/2021 20210118 18.01.2021 Utgående brev SKATTESEDDEL EIENDOMSSKATT 2018 GBN 12/1/90 *****   her
915/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. KPTD2N Klemet Utsi   her
918/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. ref nr 3SQC7J Olaf Haldorsen   her
916/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. B23VST Magnar Moe   her
914/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. ref nr M4BBQE Ranveig Helene Holmen   her
910/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. ZKI6UB Geir-Arild Pedersen   her
909/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. 6KEWKR Ivar Rasmussen   her
905/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
901/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr GM44DK Asbjørn Aga   her
896/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr HGRES2 Anne Helene Kristine Sara   her
895/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr JWSZR6 Jostein Hamnvik   her
893/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr H645MQ Carl John-Marcus Kuhmunen   her
891/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr Q7HPGQ Kurt Halvorsen   her
889/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. N4RKSI Mikkel bongo   her
888/2021 20210118 18.01.2021 Inngående brev SV: Eiendomsskatt *****   her