eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
13391/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Kautokeino ny skole - søknad om dispensasjon - sykkelparkering GBN 3/128 WSP Norge As   her
13374/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjons til utdeling av fag- og svennebrev Maret Julianne J Gaup   her
13365/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Anmodning om å behandle klagesak og eventuelt oversende klagesak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13401/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om tomt Lasse Ante Utsi   her
13400/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Fjernundervisning av to barn i nordsamisk *****   her
13393/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Uttalelse til søknad om planendring etter § 12-14 for reguleringsplan for del av Gahkkorcorru 3/565 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13385/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag og svennebrev Adrian S Oskal Jacobsen   her
13383/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Anders Ian Andersen Gaup   her
13384/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Jøran Rasdal Kemi   her
13381/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Elen M Nilsdtr Utsi   her
13379/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- svennebrev Lemet Ante Mikkelsen Sara   her
13377/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Mathis Olsen Eira   her
13375/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Ina Maret J Gaup   her
13382/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Lemet Anthoni Hermansen   her
13380/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Johan Nikolai Triumf   her
13378/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Dan André Nilsen Sara   her
13364/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om leie av lokale til konfirmasjon - Bakteharji eller kulturhus 27.05.23 Elle Merete Utsi   her
13376/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Lina Therese Eira   her
13373/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Mikkel Anders Aslaksen Gaup   her
13372/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Mikkel Isak Nilsen Gaup   her
13370/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Kain Isaac Pedersen Eira   her
13369/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Invitasjon til utdeling av fag- og svennebrev Jens Kristian Elvenes   her
13363/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Tilbud om tilleggsareal - gnr 3/1/191 i Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
13418/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar AR 507842022 HELFO   her
13417/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Avtale om direkteoppgjør - foreløpig svar AR504982867 HELFO   her
13392/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Etterlyser svar på høring om nye riksgrenseskilt ved grenseovergangene i Troms og Finnmark fylke Statens vegvesen   her
13410/2022 20220928 28.09.2022 Utgående brev Merkurprogrammet - uttalelse fra Kautokeino kommune OVES VARESENTER AS   her
13394/2022 20220928 28.09.2022 Inngående brev Søknad om tomt - bilde av karttegning Lajla Helene Eira   her
12599/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev IGANGSETTINGSTILLATELSE – GBN 3/814 OG GBN 3/815 - IG 3 STATSBYGG   her
12033/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
10622/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak om ny adresse Kristine Anne Bals Buljo   her
11935/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Direkteansettelse i rekrutteringsstilling - sykepleier sykehjem *****   her
13135/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Vedtak om ny adresse Isak Mikkelsen Hætta   her
13134/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Søknad om leie av Báktehárji hall og kafé 12.11.22 til Duodjemarked Ann Kristine Sara Bongo   her
11686/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse av saksbehandler i kommunedirektørens stab *****   her
13230/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Forsøk med motorferdsel i utmark - oppstartmøte 27.09.22, kl. 14:00 via Teams Karasjok kommune, Alta kommune, Tana Kommune, Porsanger kommune, Nesseby kommune, Sametinget   her
10460/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i fast 100% lærerstilling på ungdomstrinnet *****   her
10440/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i fast 100% lærerstilling på ungdomstrinnet *****   her
10399/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i 100% lærervikariat - barnetrinnet *****   her
10506/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i 100% lærervikariat - barnetrinnet *****   her
11498/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i 80 % fast stilling som Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11821/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Festetomter i Hannomaras industriområde - Kautokeino kommune *****   her
11804/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i fast 100% stilling som barnevernskonsulent *****   her
11559/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Samisk fjernundervisning *****   her
11550/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11588/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11583/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11536/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11547/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
10812/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Tilbud om vikariat som barnehagestyrer Margrethe Eira   her
13352/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Tilleggstildeling tilskuddsmidler for lokale komepanseutvikling i barnehage 2022 - Rekomp STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13303/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kartlegging av kommunenes integreringsarbeid 2023 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13300/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om frittliggende bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt GBN 3/355 Kjell Roger Hætta   her
13298/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Tilskudd utbetalt STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO   her
13307/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Sak til kontrollutvalget om rapport etter forvaltningsrevisjon - anskaffelse, innkjøp og kontraktsoppfølging KUSEK IKS   her
13304/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte vedr. flyktninger fra Ukraina fredag 30. september kl. 08:30-09:15 Det kongelige arbeids og inkluderingsdepartement   her
13333/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13327/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Oversendelse av henvendelse som gjelder ***** ***** ***** *****   her
13291/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Melding om registrert konsesjonsforhold Rune Aleksander Førster   her
13317/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Renteendring for lån 8317 51 66974 Kommunal Landspensjonskasse   her
13310/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Informasjon om enkeltaktører / leverandører til det offentlige NTAES   her
13290/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
13286/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Protokoll for oppmålingsforretning og melding om matrikkelføring KAUTOKEINO BOLIGSELSKAP AS m.fl.   her
13289/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulent - fast 100% stilling - 2. gangs utlysning i Virksomhet for barnevern og PPT-tjeneste - 2022/736 - ***** ***** ***** *****   her
13288/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulent - fast 100% stilling - 2. gangs utlysning i Virksomhet for barnevern og PPT-tjeneste - 2022/735 - ***** ***** *****   her
13287/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Søknad på stilling - Barnevernskonsulent - fast 100% stilling - 2. gangs utlysning i Virksomhet for barnevern og PPT-tjeneste - 2022/735 - ***** ***** *****   her
13283/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ferdigattest - GBN 12/1/86 MESTERGRUPPEN ARKITEKTER AS   her
11054/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Tilbud om engasjement som lyktningekoordiantor Mariéll van Klooster   her
11052/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse flyktningkoordinator *****   her
13354/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om oppsigelse av tjeneste Telia ISDN og PSTN/ analog fasttelefoni TELIA NORGE AS   her
13353/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Varsel om prisregulering TIETOEVRY NORWAY AS   her
13351/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om my post adresse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13349/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
13346/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Kreditnota vektårsavgift *****   her
13345/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev kreditnota vektårsavgift *****   her
13339/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev fangstrapport 2022 Aslak Henriksen Bongo   her
13337/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13334/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13312/2022 20220927 27.09.2022 Inngående brev Dokument 22/02345-2 Oppdragsbekreftelse sendt fra KS Konsern *****   her
11247/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Virksomhetsleder for hjemmetjenesten - fast stilling *****   her
11243/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Virksomhetsleder Dorvogoahti omsorgssenter *****   her
11145/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Tilbud om engasjement som prosjektleder, leie-til-eie *****   her
11143/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelses i 100 % engasjement prosjektleder leie-til-eie *****   her
11308/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse avdelingsleder Kautokeino skole *****   her
11296/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse virksomhetsleder sykehjem *****   her
10320/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i fast pleiemedarbeiderstilling *****   her
12872/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Oversendelse av festekontrakt for tinglysing *****   her
10295/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse i fast pleiemedarbeiderstilling *****   her
11667/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Fagleder IKT *****   her
11593/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11591/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
11580/2022 20220927 27.09.2022 Utgående brev Ansettelse Helsefagarbeidere Máze bo- og servicesenter *****   her
12974/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Ferdigattest - Čuonjaluodda 5, GBN 3/379 T Johansen Drift AS   her
13145/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev VEDR. UKJENT BIL PLASSERT PÅ TOMT Caroline Rasdal Kemi   her
13172/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev VEDR. SØKNAD OM FRITAK FRA DEL AV KOMMUNALE AVGIFTER FOR GBN 12/135 Ella Eira   her
13274/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Rapport S224459 - drikkevann Sarasuolo Toslab AS   her
13269/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Ber om at kommunen behandler innsynskrav STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13266/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2020/1024 Løpenr: 10842/2022 Dokument tittel: Bekreftelse på anmeldt forhold Amedia ved Erlend Hykkerud   her
13259/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om skoleskyss for ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13255/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om fradeling av tilleggsareal - gnr 3/1 i Kautokeino kommune GBN 3/275 Finnmarkseiendommen   her
13263/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Renteregulering - Lånenummer 20100279, 20210556 Kommunalbanken AS   her
13248/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/530 Løpenr: 12079/2022 Dokument tittel: Rapportering 2022 - Kautokeino Boligselskap AS Ávvir ved Anne Berit Anti   her
13205/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Vuolláičállon šiehtadus: Searvadeaddji suohkan - Inkluderende kommune KAUTOKEINO ARBEIDSSENTER AS   her
13282/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Klage på avslag: innsyn i varsel Thomas Frigård   her
13281/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Báktehárjediibmu mánáidgárdái Gartnetluohkka barnehage -Margrethe Eira   her
13273/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på innsyn i varsel Kommunal Rapport - Thomas Frigård   her
13271/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Renholdsavgift. Alfred Larsen   her
13267/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Vedlegg til søknad om rivning Gnr 3 Bnr 343 John Mikael Siri FREMTIND FORSIKRING AS   her
13262/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Renteregulering - lånenummer 20210557 Kommunalbanken AS   her
13258/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13278/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om tomt Lasse Ante Utsi   her
13276/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev 2022-23 kontrakt nordsamisk undervisning Guovdageainnu suohkan SKI SKOLE   her
13275/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Søknad om utslippstillatelse GBN 3/355 Kjell Roger Hætta   her
13272/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Svar på bestilling av innsyn - Sak: 2021/1053 Løpenr: 12633/2022 Dokument tittel: Kautokeino legekontor og rekvirering av pasienttransport Sagat ved Rita Heitmann   her
13268/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Tilbud om festekontrakt - gnr 6/358 i Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
13264/2022 20220926 26.09.2022 Inngående brev Renteregulering Kommunalbanken AS   her
12874/2022 20220926 26.09.2022 Utgående brev Tillatelse til tiltak - gbn 6/357 - Suomaluodda 148 SOKKI CONSULT   her
13195/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren - tilskudd til konfliktforebyggende tiltak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13169/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Influensavaksinasjon 2022/2023 Folkehelseinstituttet   her
13146/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Klage på forsøpling -purring Karen Anne K A Oskal Eira   her
13144/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Brakkerigg - Kjøp av brakkerigg til skolefomål i Karasjok KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE   her
13167/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev USS | Webinar 3.oktober 2022 om høringen på Minerallovutvalgets forslag (NOU 2022:8) Inger Lund   her
13147/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev 22/6260-1 NOU 2022: Inntektssystemet for kommunene - Høring kommunal og distriksdepartement   her
13143/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Eiendomsskatt 2022 - ikke fått faktura Vissi AS   her
13158/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 52 om koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her
13155/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Nabovarsel - søknad om utslippstillatelse GBN 12/150 RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA   her
13141/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Søknad om leie av Bakteharji kafe Guovdageainnu historjasearvi   her
13103/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev INNKALLING TIL PRESENTASJON AV VIRKSOMHET I KOMMUNESTYREMØTE 27.10.2022 RIDDODUOTTARMUSEAT   her
13098/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev INNKALLING TIL PRESENTASJON AV VIRKSOMHET I KOMMUNESTYREMØTE 27.10.2022 SÁPMI NÆRINGSHAGE AS   her
13228/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev kautokeino kirkelige fellesråd - søknad om ekstramidler 2022 *****   her
13225/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Innsamling av data til GSI har åpnet Utdanningsdirektoratet   her
13236/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren - Innsynskrav STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13233/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Brev fra Næringsministeren, Krevende tider for næringslivet Nærings og fiskeridepartementet   her
13223/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Hva er status på denne saken ***** ***** ***** ***** *****   her
13210/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev HASTER: Rapportering av avsluttede fastlegeavtaler Helfo Post   her
13207/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Har ikke fått tilbakemelding på denne - Faktura 30018186 KS - Hanne Tangen   her
13213/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Pilotering med resultat, høsten 2022 Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse   her
13209/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev DSB: Til kommunene: Informasjon om nye regler for pensjonister som jobber med TISK-tiltak og vaksinering STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13208/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Masse endring faktura 5509853381114 [ ref:_00Db0cPct._5003WKYYUV:ref ] Telenor   her
13200/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Krav om stans av leting av mineraler i områder for beitedyr for reinbeitedistrikt 30A Vestre sone Reinbeitedistrikt 30A vestre sone   her
13191/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Statstilskudd til opplæring i/på samisk skoleåret 2022-2023 i kommuner utenfor forvaltningsområdet for samisk språk STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
13190/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilskudd - Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 18.09.2022 Integrerings og mangfoldsdirektoratet   her
13221/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Tilbud om vertskommunesamarbeid om digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark DIGI Troms og Finnmark   her
13218/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev 22/1308 Arbeids- og inkluderingsministeren inviterer til møte om flyktninger fra Ukraina Det kongelige arbeids og inkluderingsdepartement   her
13095/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev INNKALLING TIL PRESENTASJON AV VIRKSOMHET I KOMMUNESTYREMØTE 27.10.2022 YMBER AS   her
13060/2022 20220923 23.09.2022 Utgående brev Støtte i forb. med beitekrise 2022 Landbruksdirektoratet   her
13046/2022 20220923 23.09.2022 Inngående brev Rapport konsesjonskraft Øivind Schmidt Holst   her
13133/2022 20220922 22.09.2022 Inngående brev Invitasjon til å foreslå pilotprosjekt - Revitalisering av Fotefar mot nord Troms og Finnmark fylkeskommune   her
13097/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
13100/2022 20220922 22.09.2022 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
13087/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Ole Erling Fridtjof Boine   her
13086/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Odd Henrik K Hætta   her
13084/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Endring av terminleie - Citroen Berlingo DNB   her
13080/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Tar imot SFO plass - ***** ***** ***** *****   her
13069/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
13068/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
13064/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
13057/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Deltas krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13056/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Teknas krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13050/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev NSF krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13049/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev NITOS krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13043/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Kvittering for avlagt rapport ledige stillinger 21.09.22 Statiskisk sentralbyrå   her
13132/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn - Endring av bygg - tilbygg GBN3/509 IVCON AS   her
13131/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse i ett trinn GBN 3/509 IVCON AS   her
13129/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Registrering av endring i enhetsregistret - Kultur og oppvekst BRØNNØYSUNDREGISTRENE HAVNEGATA   her
13128/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registeringsnummer RA 48191 STATENS VEGVESEN   her
13117/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Tar imot stillingen *****   her
13130/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Nabovarsel GBN 3/813 ÄLVSBYHUS NORGE AS   her
13093/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Sletting av matrikkelident GBN 4/1/10 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
13092/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak GBN 14/24 Marit Kristine Eira m.fl.   her
13090/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13089/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Berit Marit Aslaksdatter Gaino Gaup   her
13088/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Mikkel Per Andersen Gaup   her
13082/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Retur av tinglyst dokument GBN 3/825 STATENS KARTVERK   her
13081/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
13079/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13078/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
13077/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Liv Ingebjørg Biti Oskal   her
13076/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Leif Petter Oskal   her
13075/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Fangstrapport 2022 Anders M Skum   her
13074/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ***** ***** *****   her
13073/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Nedsatt takst - eiendom GBN ***** *****   her
13072/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling *****   her
13071/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Skattemelding *****   her
13070/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Oppsigelse av BPA avtale *****   her
13066/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Orientering om opprettelse av tilsynssak etter bekymringsmelding *****   her
13054/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Nitos krav ved lokale forhandlinger teknisk *****   her
13053/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Nitos krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13052/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev FOs krav ved årets lokale lønnsforhandlinger *****   her
13051/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Den norske legeforeningens krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
13048/2022 20220921 21.09.2022 Utgående brev Svar på endring: Leie LES-sal i november Carte Blanche ved Line Jensen   her
13045/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Prolongering av strømavtalen med Fjordkraft AS *****   her
13044/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Kommunikasjon i forbindelse med prolongering av strømavtalen med Fjordkraft AS *****   her
13042/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Informasjonsbrev - Ledige stillinger (RA-0678) Statistisk sentralbyrå <noreply>   her
13065/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Supplering av søknad 3/1 SOKKI CONSULT   her
13063/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett GBN 3/387 PAM BYGG AS   her
13062/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Erklæring om arealoverføring GBN 6/167 og GBN 6/181 *****   her
13055/2022 20220921 21.09.2022 Inngående brev Skolelederforbundets krav ved lokale lønnsforhandlinger *****   her
12155/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Tillatelse til tilknytning Mikkel Ole Sokki   her
12632/2022 20220920 20.09.2022 Utgående brev Svar på søknad om dispensasjon fra motorferdslloven ref 4AUYZZ Eirik Telje   her