eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
15952/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
15951/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
15950/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
15948/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Ohcan mánáidgardesaji *****   her
15928/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 7974 - gbnr 12/1/94 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15920/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass ***** ***** ***** *****   her
15918/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass ***** ***** ***** ***** *****   her
13624/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev KLAGE PÅ EIENDOMSKATT GBN ***** *****   her
15915/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15913/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass ***** ***** ***** ***** *****   her
15909/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Referat fra møte 17.09.21. *****   her
15936/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Avtale om kjøp av Atea collaboration - tjeneste - Webex A-Flex-C-Device / Webex - video int MS Teams CVI Atea Managed Services   her
15919/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Søknad om SFO plass - ***** ***** ***** *****   her
15896/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar- Søknad om erstatning av ferie *****   her
15932/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Ettersending av rutine *****   her
15931/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Tilbud bytte av barnehageplass 2021/22 *****   her
15930/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av Kautokeino kommune sitt vedtak om barmarkskjøring STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15927/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 09/2021, sendt 20.09.2021 Skatteetaten   her
15926/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar - Søknad fra den kommunale kompensasjonsordningen – Advokat Ole Morten Olli Sara *****   her
15900/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Svar på innsynsbegjæring kommet per telefon 17.09.2021 Karen Ellen I L Eira   her
15889/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Feil i takstgrunnlaget er oppdaget på GBN 3/721 *****   her
15885/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Retting- Klage på innsyn *****   her
15880/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Møteinnkalling *****   her
15826/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Oversending saksdokumenter i forbindelse med klagesak *****   her
15958/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Avtale om betalingsordning *****   her
15955/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
15943/2021 20210920 20.09.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer *****   her
15534/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Opmodatvearu mearrádusa váidda - GBN  ***** *****   her
15106/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Forespørsel legalpant for GNR ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
6322/2021 20210920 20.09.2021 Utgående brev Forespørsel om vedtaksmelding på eiendomsskatt ***** *****   her
14820/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad SOKKI CONSULT   her
15922/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Undersøkelse Ledige stilinger (RA-0678) 3. kvartal 2021 - Servicetorget *****   her
15921/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av Kautokeino sitt vedtak om barmarkskjøring STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15903/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. DK5T2W Ole Salomon Hætta   her
15897/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Til behandling etter PBL - Søknad om fradeling av boligtomt - gnr 3/1 i Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
15895/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Vedrørende konto 2137 - kreditnota nr. 31902609 av 12.08.2019 *****   her
15894/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Invitasjon til fagseminar for lærere som underviser i kvensk eller finsk som andre språk STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15901/2021 20210917 17.09.2021 Inngående brev Varsel om mulig omgjøring av Kautokeino kommune sitt vedtak om barmarkskjøring i Madaroaivi jaktfelt STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15000/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
15013/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding til tinglysing STATENS KARTVERK   her
14700/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Samlokalisering av Beaivvaš og Samisk Videregående Skole - Invitasjon til åpent informasjonsmøte STATSBYGG m.fl.   her
14587/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Enkeltvedtak - Spesialpedagogiskhjelp etter barnehageloven §31 *****   her
15611/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Melding til tinglysing - Matrikkelenhet utgår STATENS KARTVERK   her
14815/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad NEMO TEC AS   her
14561/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Refusjonskrav OU-midler 21/00222 - prosjekt 3106 Kommunenes Sentralforbund   her
15062/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd *****   her
15060/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Bekreftelse på mottat søknad *****   her
15066/2021 20210917 17.09.2021 Utgående brev Svar på søknad om tilskudd *****   her
15564/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev TILLATELSE TIL TILTAK - GBN 3/739 - Oppføring av 2-mannbolig - Hánnomaras 22 A-B SOKKI CONSULT   her
15529/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Delvis avslag - Klage på innsyn *****   her
15726/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Grenser for eiendommen gnr 17 bnr 27 Nils Henrik Persen Sara   her
15723/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Karin Hætta   her
15717/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - klage på vedtak skoleskyss *****   her
15715/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Registrert konsesjonsforhold GBN 3/38 *****   her
15712/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev SV: Angående tinglyst urådighet FeFo - Jim Einar Roska   her
15710/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Angående tinglyst urådighet FeFo - Jim Einar Roska   her
15696/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Søknad om vei, vann og avløp Kirsti M Olesdatter Eira   her
15792/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev SVAR - Overføring av beløpet til neste faktura *****   her
15791/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** GBN 12/126 *****   her
15794/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar - klage på vedtak - skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****   her
15800/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Dobbelt utbetalt kreditbeløp *****   her
15799/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Sáddenreive - Guovdageainnu suohkana doaibmaplána 2022 -2024 SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
15890/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev 2. utlysing midler til Regionale Tilretteleggingstiltak landbruket - Søknadsfrist 15.oktober 2021. Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15893/2021 20210916 16.09.2021 Inngående brev Søknad om erstatning av ferie *****   her
15876/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar på innsynsbegjæring av 09.09.21. 'rebecca.forster@tendium.com'   her
15849/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Utbetaling av prosjektstøtte – melding om forestående utbetaling *****   her
15820/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev SVAR - Bestridelse av faktura ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15870/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert foreldre betaling / gratis kjernetid i barnehage *****   her
15850/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. WPRPNK Tor Inger Lethigangas   her
15806/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Vedtak - Driftstilskudd september 2021 NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS   her
14642/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
14650/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
14641/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
14681/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
14526/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
15634/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev TILLATELSE TIL TILTAK - GBN 3/739 OPPFØRING AV 2-MANNBOLIG - HÁNNOMARAS 22 C-D SOKKI CONSULT   her
15667/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak - Oppføring av fritidsbolig GNR 8/68 Ann Kristine N Siri   her
14670/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
14599/2021 20210916 16.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** *****   her
15830/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Avslag på dispensasjon - motorferdselforbudet i Našša STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15822/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Info: Stiftelsen Duodjeinstituhtta org nr 968368753 kan motta EHF fakturaer Komsa Regnskap AS - Bjørnar Olsen   her
15805/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Leago vejolas laigohit Bakteharjji 12.10.2021 Katarina Påve-Gaup   her
15801/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Kommunedirektørens kommentar til forvaltningsrevisjon om kommunens rutiner for ansettelser VEFIK - Marit Jørgensen Hauge   her
15793/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Statsforvalteren ber om kopi av dispensasjonsvedtak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15831/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Dispensasjon søknaden Thomas Wirkola   her
15825/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Erstatning av ferie *****   her
15790/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** 825247742, 5430-6/ 352 *****   her
15845/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref.nr. 46RDWA John Isak Sara   her
15837/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om stipend til utdanning *****   her
15834/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Høring - 50 % sosiallærer / 50 % lærer -vikariat *****   her
15828/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Etablering av ladepunkter for elkjøretøy - elbiler kommunal og moderniseringsdepartement   her
15819/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest - Gnr15/30 - Suotnju John Olsen Hætta   her
15812/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Stopp Arctic Gold – Biedjovággi tilbake til naturen! Naturvernforbundet i Avjovarri   her
15859/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Angående kontrakt for samisk fjernundervisning 2021/2022 *****   her
15858/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk høsten 2021 *****   her
15857/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Saksbehandlerrundskriv regionale miljøtilskudd 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15810/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Etablering av reservekraft aggregat på Telenor basestasjon/ KAUTOKEINO BS/KAUTM (OPEN) Telenor - Julie Rismark   her
15847/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. ref.nr. J2RZSA Mihkkal Ante Oskal   her
15844/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Barnehager - Ny plass, endring *****   her
15809/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Miljørettet helsevern - Søknad om godkjenning av ny Kautokeino skole , Gnr. 3 Bnr.128, Bredbuktnesveien 34 Ola Roald - Nok Nimakorn   her
15838/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Pleie- og omsorgstjenester - søknad om sykehjem, langtidsopphold. ***** ***** *****   her
15835/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Vedørende sak, deres referanse: 21/09473-2 Silja haldorsen   her
15833/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Feil adresse - ***** ***** *****   her
15832/2021 20210915 15.09.2021 Inngående brev Vástadus reivii: INFORMASJON OM KREDITBELØP - ***** ***** *****   her
14780/2021 20210915 15.09.2021 Utgående brev Svar - Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Frank Ole Vars   her
15762/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Påminnelse - Forespørsel om tilsynsrapport om barneverntjenesten i Kautokeino kommune Kusek - Tom Øyvind Heitmann   her
15753/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Bovdehus giellaguovddášdeaivvadeapmái Giellaguovddáš Språksenter   her
15751/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Betalt 2019 ved feil *****   her
15750/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse 50% lærerstilling *****   her
15749/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Høringsuttalelse - fast lærerstilling *****   her
15735/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Anders Skum   her
15733/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref.nr BWKG5J Thomas Wirkola   her
15728/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev 28 om Koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her
15748/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Forespørsel om Hyttetomter Habat hyttefelt Martin Jørgensen   her
15747/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Kommunens retningslinjer for startlån 2021 Husbanken   her
15746/2021 20210914 14.09.2021 Utgående brev Ettersendelse av endelig prosjektplan til styringsgruppemøtet 14.09.2021 Isak Ole Hætta m.fl.   her
15739/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Klage på vedtak om avslag Tor Inge Lethigangas   her
15737/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Park & Anlegg Alta AS Terje Nilsen   her
15736/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Alf-Erling Isaksen   her
15734/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Jøran Ingulfsen   her
15778/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Informasjon fra Digital Medarbeider ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15776/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev klage på vedtak elev 1.klasse *****   her
15771/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Dokumentasjon av fjernundervisning i samisk *****   her
15769/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Purring 2 - Klage på manglende behandling *****   her
15768/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Tilskudd til kommunalt rusarbeid STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15763/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Utbetalingsanmodning *****   her
15772/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Begjæring om innsyn ifølge offentlighetsprinsippet Rebecca Forster   her
15759/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Rivning innvendig av hytta Gunn Tove Kivijervi   her
15758/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Organisering og finansiering av vannområdekoordinatorene i Troms og Finnmark vannregion ALTA KOMMUNE   her
15757/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Påminnelse om manglende innsedt medling til MSIS Folkehelseinstituttet   her
15752/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15741/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Trafikksikkerhetsmidler 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15732/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev Søknad om tomt Hannomaras Industriområde Gaup Eiendom AS - Mikkel Isak Gaup   her
15779/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev 2020/1154 - Rassegalvarre - erklæringer om ansvarsrett for UTF og gjennomføringsplan Norconsult AS - Thomas Riddervold   her
15774/2021 20210914 14.09.2021 Inngående brev IMDis nye tilskuddsløsning er snart klar for bruk - registrer IMDi Tilskudd kommune superbruker innen 16.09.2021 Digitale tilskudd   her
15716/2021 20210913 13.09.2021 Inngående brev Høring- forskrift om skuterløyper i Karasjok kommune - feil på høringsdokument Karasjok kommune   her
15011/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Fefo ber om landbruksfaglig vurdering Merete Sabbasen Helander (merete.sabbasen.helander@tana.kommune.no)   her
15009/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage 2021/22 *****   her
15008/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Inger Anette Buljo   her
15088/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Vedtak - 40% permisjon fra barnehageplass 2021/22 *****   her
15055/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Valg av stemmestyrer til stortingsvalg og sametingsvalg 2021 Inga Johnsdatter Eira m.fl.   her
15033/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. KVICA6 Svein Egil Hætta   her
15037/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert foreldrebetaling 2021/22 *****   her
15058/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 'kristine.nystad@gmail.com'   her
15078/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev SV: Endre prosent i barnehage *****   her
15015/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Raportterenskovvi 2020 ja Doaibmaplánaskovvi 2022 - 2024? 'anne.kemi@samediggi.no' m.fl.   her
15014/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref DSZCQI Nils Mathis Sara   her
14997/2021 20210912 12.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - innsynsbegjæring 'karoline.sorensen@ifinnmark.no'   her
15637/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Kontakt- og transportinfo - Kautokeino kommune Fylkesvalgstyret - Troms og Finnmark fylkeskommune   her
15632/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Svar på etterlysning av tilbakemelding - Báktehárji - Halltid Bjørn Bygg AS ved Lars Erik Lingjærde   her
15617/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Svar på oppsigelse av barnehageplass *****   her
15569/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp - kundenummer ***** *****   her
15568/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Svar vedr. byggherreombud - deres e-post av 27.08.2021 HR PROSJEKT AS   her
15547/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tillatelse til tiltak -GBN. 12/1/140 - tilbygg til eksisterende fritidsbolig BJØRN BYGG AS   her
15555/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Formannskapets vedtak i sak 47/21 - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Silisjávri hyttefelt BJØRN BYGG AS   her
15707/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole - 2. gangs utlysning i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** *****   her
15706/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole - 2. gangs utlysning i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15705/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole - 2. gangs utlysning i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** *****   her
15704/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15708/2021 20210911 11.09.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole - 2. gangs utlysning i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** ***** ***** *****   her
15703/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** *****   her
15383/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Oversendelse av klagesak fra John Ante Oskal på vedtak 25/21 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15365/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev SV: Festekontrakt 2011/6/1/106 - Nå 6/352 FeFo ved Jim Einar Roska   her
15407/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Søknad om skoleskyss ***** ***** ***** ***** *****   her
15392/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Innsynsbegjæring - nytt foreløpig svar 'karoline.sorensen@ifinnmark.no'   her
15387/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev TILBAKEKALLING AV NAMSFOGDTREKK *****   her
15384/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som fagarbeider helse- og omsorg *****   her
15512/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak- skoleskyss - ***** ***** ***** ***** *****   her
15507/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tilbud om vikariat *****   her
15489/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Søknad - Skoleskyss - ***** ***** ***** *****   her
15485/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Driftstilskudd september 2021 GAHKKORCORRU MÁNÁIDGÁRDI   her
15484/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15483/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
15486/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Marit Inger Anna Eira Gaup   her
15648/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Varsel på oppdatering av matrikulert informasjon på eiendom 5430-12/1/59 *****   her
15642/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Midlertidig svar - henvendelse om betalingsavtale ***** ***** ***** *****   her
15635/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
15630/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Tilbud om fast stilling *****   her
15640/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Kreditering ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
15124/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
15123/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage 2021/22 *****   her
15131/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Mikkel Isak Johansen Eira   her
15130/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Svar – dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark. Ref nr. BJKXD3 Geir Clemet Hætta   her
15118/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert forelderbetaling / gratis kjernetid i barnehage 2021/22 *****   her
15117/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vedtak - Redusert forelderbetaling / gratis kjernetid i barnehage 2021/22 *****   her
15114/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Angående søknad om festekontrakt for landbruksformål FINNMARKSEIENDOMMEN   her
15107/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Vegadkomst for gnr 3 bnr 675 'perwilliam@kautomaskin.no'   her
15099/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
15104/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Angående byggefrist på boligtomt gnr 3 bnr 775 Lene Monica Siri   her
15103/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Svar - Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref TIIWDE Henrik Triumf   her
15102/2021 20210911 11.09.2021 Utgående brev Melding om vedtak- Skoleskyss- ***** ***** ***** ***** *****   her
15702/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev SV: Bemanning ***** ***** *****   her
15699/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Mánáidgárdde gitta odne ***** *****   her
15689/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev SV: Báktehárji - Halltid Lars.Erik.Lingjarde@bjorn.no   her
15701/2021 20210910 10.09.2021 Utgående brev Foreløpig svar - Bemanning ***** ***** *****   her
15700/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Barnehagen stenges pga lovbrudd *****   her
15698/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Maze barnehage ***** *****   her
15697/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Tana KOMMUNE   her
15695/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
15686/2021 20210910 10.09.2021 Inngående brev Informasjonsbrev koronavaksinasjonsprogrammet vaksine   her