eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
19418/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Overføring av ferie - søknad ***** ***** ***** *****   her
19417/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Grunnpakke 2022 signert i retur Hemis AS   her
19466/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Valgbarhet til meddommerutvalg KS kommunesektorens organisasjon   her
19465/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Refusjon fra Helfo i forbindelse med koronatesting Helfo   her
19446/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. SR5265 Per Kristian Lethigangas   her
19416/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Oppdatert informasjon fra FHI om oppfriskningsdose til helsepersonell vaksine   her
19449/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. PYEDJH Per Kristian Lethigangas   her
19447/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dette er kvittering for innsendt skjema. Søknad om tilgang til Folkeregisteret Altinn   her
19445/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 2QWTSV Per Kristian Lethigangas   her
19441/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. U2HQGA Per Kristian Lethigangas   her
19440/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. Y885PJ Per Kristian Lethigangas   her
19411/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad overføre ferie fra 2021 til 2022 *****   her
19415/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Tilleggsdokumenter 6/198 Kautokeino Byggesøknad Mikkel Ole Sokki   her
19408/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Utskifting av telefoni- og radiobetjening for legevaktsentraler Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF   her
19406/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om tomt jan mathis isak gaup   her
19405/2021 20211202 02.12.2021 Utgående brev Kontrakt rådgivende ingeniør Finnut   her
19404/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Infoland- påminnelse *****   her
19505/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 *****   her
19500/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning 3 *****   her
19486/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse***** ***** ***** *****   her
19484/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse***** ***** ***** *****   her
19481/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Meddelelse om avgjørelse *****   her
19463/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving ved gbnr. 6/198 Mia Kongelstad   her
19472/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Tilskuddssøknad Marit Kirsten Eira   her
19468/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Kort svarfrist *****   her
19451/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. JGU8NU Per Nils Tuomas Saari   her
19450/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 7XDATT Anders Todal   her
19448/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 3HS5EA Jan Ole Klemet Hermansen   her
19443/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 46KSP4 Per Kristian Lethigangas   her
19439/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. U52FWQ Even Flage   her
19437/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 5JHV4J Kim André Hætta Triumf   her
19425/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Permisjon og utmelding ***** ***** ***** ***** *****   her
19424/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Skolefritidsordning (SFO) - Permisjon og utmelding ***** ***** ***** ***** *****   her
19419/2021 20211202 02.12.2021 Inngående brev Overføring av ferie - søknad ***** ***** ***** *****   her
19376/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Frist for rapportering - prosjektskjønn STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
19390/2021 20211201 01.12.2021 Utgående brev Pålegg 6 og 7 med ny frist for lukking 01.12.2021 Arkivverket   her
19375/2021 20211201 01.12.2021 Inngående brev Grunneiers tillatelse til å rydde skog langs ny skutertrasé. Finnmarkseiendommen   her
19190/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar - ***** ***** - Innhenting av kommunal informasjon *****   her
18073/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Bekreftelse norskopplæring *****   her
19359/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19354/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse *****   her
19318/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om permisjon *****   her
19286/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Innsyn May Britt Antonsen   her
19352/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19350/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunalt kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19349/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Rapport til Kautokeino Kommune Uke 47 Toslab AS   her
19347/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19346/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19342/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19302/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Informasjon om gjenstående udekkede krav ***** ***** ***** *****   her
19298/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev OPPLYSNINGER OM SALDO PÅ UBETALTE KOMMUNALE AVGIFTER *****   her
19364/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om medfinansiering av Varig tilrettelagte arbeidsplasser, Kautokeino kommune og Arbeidssenteret *****   her
19278/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Påminnelse - refusjonskrav CIRCLE K FORHANDLERFORENING FINNMARK   her
19373/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Bli med på Frivillighetens år 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
19362/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. TC66BY Marie McDougall   her
19361/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. D5J7H2 Annie Romsdal   her
19353/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Til brannsjef og leder forebyggende DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) m.fl.   her
19351/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19344/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Anmodning om Sluttutbetaling *****   her
19343/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19327/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev VEDRØRENDE BEGJÆRING OM TVANGSREALISERING OG FRAVIKELSE *****   her
19317/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar på søknad om endring i oppholdstid *****   her
19308/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Svar - Anmodning om utbetaling av lønnstislkudd sommerjoebb ungdom 2021 Johan Mathis Klemetsen Hætta   her
19333/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr IISDEH Magnus Myhre Hætta   her
19332/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. PGIANH Kristoffer Myhre Hætta   her
19331/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. CJJERY Magnus Myhre Hætta   her
19330/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. TUMMKC charlotte eira   her
19329/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Overføring av ferie - søknad ***** ***** ***** *****   her
18532/2021 20211130 30.11.2021 Utgående brev Informasjon om kreditbeløp ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
19367/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Mii dohkkehit vistisaji A1 fálaldaga / Vi tar imot tilbud av tomt A1 BEAIVVAS SAMI NASUNALATEAHTER AS   her
19366/2021 20211130 30.11.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse *****   her
19276/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Nye rutiner for forvalting av direktetilskudd Samediggi/Sametinget   her
19323/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN (DKSS) – ORIENTERING OM TILSKUDDSMIDLER FOR 2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
19313/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. U4BC8D Bjørn Tore Esjeholm   her
19296/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 *****   her
19293/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 3 2021 *****   her
19291/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Søknad om støtte - kommunal kompensasjonsordning 3 (2021) *****   her
19288/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Vedtaket oppheves STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
19287/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Avbestilling Bakteharji HANNE MERETE HÆTTA   her
19285/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Informasjonsbrev nr. 37 om koronavaksinasjonsprogrammet FOLKEHELSEINSTITUTTET   her
19283/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. W6QJXX Markus Singer   her
19280/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. XN6SG5 Carl John-Marcus Kuhmunen   her
19279/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. AI4QG2 Carl John-Marcus Kuhmunen   her
19314/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. MAE2KE Laila Thomassen   her
19307/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Brev og rapport om diakonistilling i Kautokeino menighet Menighetsrådet ved Ravdna Turi Henriksen   her
19282/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. NJS4JP Karen Agnete Hermansen   her
19281/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. TQZTM8 Thomas Asphaug   her
19297/2021 20211129 29.11.2021 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0067 *****   her
19295/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - DISPONIBELT TILSKUDD 2021-2022 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
19290/2021 20211129 29.11.2021 Inngående brev Anmodning om utbetaling av lønnstislkudd sommerjoebb ungdom 2021 Tore Turi   her
19146/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Miljøterapeut- fast 100 % stilling *****   her
16656/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Oversendelse av skjøte for tinglysing STATENS KARTVERK   her
17537/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Søknad om avvikling av ferie uke 48, 49 og 50 *****   her
18604/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk/ samfunnskunnskap *****   her
18755/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Dokumenter til tinglysing STATENS KARTVERK   her
18705/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Dokument for tinglysing STATENS KARTVERK   her
18989/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Formannskapets behandling og vedtak - Klage på avslag om dispensasjon til fradeling av boligtomt Mikkel Ole Sokki   her
18987/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Uttalelse til øknad om opsjon for regulering og utvikling - Ájonjárga og Gáhkkorluodda FINNMARKSEIENDOMMEN   her
18985/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan for opprettelse av boligtomt - Aslak Sokki og Kari Mariann Henriksen Aslak Mikkelsen Sokki   her
18974/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev BARGOÁIGI JA RABASÁIGI JUOVVLLAID 2021 Ovttadagat   her
18192/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Gjennomgang av boenheter i henhold til Vann og avløps gebyrer ***** ***** ***** *****   her
18945/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Svar - Søknad om tillatelse i ett trinn GBN 6/356 SOKKI CONSULT   her
18941/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Melding om vedtak Mikkel Johansen Hætta   her
14298/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Søknad skoleskyss ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
18259/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Dokumenter for tinglysing *****   her
17583/2021 20211128 28.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet *****   her
19258/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Søknad om tilknytning til kommunalt anlegg for vann/avløp Gaivo AS Hætta   her
19267/2021 20211128 28.11.2021 Inngående brev Gjelder byggesak på Loankodievva 10. Får du åpnet fil som ligger vedlagt? Mikkel Ole Sokki   her
15957/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Signert avtale om kjøp av Atea collaboration tjenester - Webex - video int MS teams Atea managend services   her
18527/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Søknadsfrist statstilskudd til samiskopplæring utenfor det samiske forvaltningsområdet Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved Marit Helene Pedersen   her
15261/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Kontrakt om levering av brukerstyrt personlig assistanse - PRIMA ASSISTANSE AS   her
17587/2021 20211128 28.11.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet *****   her
19018/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Ettersending av tinglyste originaldokumenter *****   her
19009/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Eiendom 3/672 - Søknad om ferdigattest KT Byggtjeneste   her
19003/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev REFUSJONSKRAV FJERNUNDERVISNING I NORD-SAMISK VED MÁZE SKUVLA/MASI SKOLE HØST 2021 *****   her
18998/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev REFUSJONSKRAV FJERNUNDERVISNING I NORD-SAMISK VED MÁZE SKUVLA/MASI SKOLE VÅR 2021 *****   her
18997/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev REFUSJONSKRAV FJERNUNDERVISNING I NORD-SAMISK VED MÁZE SKUVLA/MASI SKOLE VÅR 2021 *****   her
17785/2021 20211128 28.11.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring i tilsettingsprosess *****   her
17473/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Vi ønsker å oppføre et ekstra tilbygg på ca. 10-15 kvadrat i Silis Wenke B. Nikolaisen   her
17401/2021 20211128 28.11.2021 Utgående brev Svar-dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Tor Morten Hætta   her
16583/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Svar-dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark John Arne Øxseth   her
19257/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Purring på henvendelse Utdanningsforbundet ved Rita Pedersen   her
18746/2021 20211126 26.11.2021 Utgående brev Skademelding - Ulykkesforsikring for skole- og barnehagebarn *****   her
19274/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:20.899781 Skatteetaten   her
19273/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:01:01.997355 Skatteetaten   her
19272/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:40.178555 Skatteetaten   her
19271/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-11-26T15:00:16.952683 Skatteetaten   her
19262/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om forlengelse av fritak for kommunale avgifter GBN 6/1/159 John Isaksen Hætta   her
19259/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding fra Statsforvalteren Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
19254/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev HO 220/20 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2020 – Máze mánáidgárdi - Ávžžuhus buktit raporta ja rehketdoallu Samediggi/Sametinget   her
19266/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune KULTURDEPARTEMENTET   her
19261/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** *****   her
19255/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Referat fra møte i Brukerforum 23. og 24. november 2021 Trine Alvestad   her
19253/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev IKA Finnmark IKS - innkalling til representantskap mandag 20.12.2021 kl. 12.00 pr. MS Teams IKAF   her
19275/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest 6/328 Älvsbyhus Norge As   her
19270/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Questback kvittering -> Integreringspakke III (og II) - Innrapportering fra kommunene QuestBack   her
19269/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Purring *****   her
19268/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Infoland- påminnelse *****   her
19260/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** ***** *****   her
19225/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. T68GBE Knut André Olsen   her
19228/2021 20211126 26.11.2021 Inngående brev IMDi - SISTE FRIST - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 Ida Solvold Johansen   her
19189/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om sletting av utlegg ***** ***** ***** ***** *****   her
19188/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om sletting av utlegg ***** ***** ***** ***** *****   her
19182/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om sletting av utlegg - ***** ***** ***** *****   her
19180/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Kontrakt om merking av scooterløyper 2022/24 Johan Aslak Johansen Gaup   her
19178/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Vedrørende festekontrakt på gnr 3 bnr 1 i Kautokeino kommune Anna-Maria Feodoroff   her
19171/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar - Utbetalingsanmodning *****   her
19177/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om husleieøkning fra 01.01.2022 *****   her
19175/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse ordre nr. ***** ***** ***** ***** *****   her
19174/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. XFBHDQ Arne Romsdal   her
19141/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Husnummer i Ávži Ronald Pulk   her
19096/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar - Søknad om ferdigattest GBN 3/772 SOKKI CONSULT   her
19094/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Godkjent rapportering – Anmodning om tilbakebetaling av midler Tilskuddsseksjonen Bufdir   her
19209/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Overføring av ferie *****   her
19216/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om husleieøkning fra 01.01.2022 - Kautokeino Utleiebygg *****   her
19176/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om husleieøkning fra 01.01.2022 *****   her
19149/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Tilbud om stilling som miljøterapeut *****   her
19179/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev IMDi - PÅMINNELSE - Krav om innrapportering for utbetaling av tilskudd i 2021 Ida Solvold Johansen   her
19173/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Svar på søknad om dekning av merutgifter for fjernundervisning i samisk STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
19205/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Barnehager - Ny plass, endring og overflytting ***** ***** ***** *****   her
19181/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Heving av sak ***** ***** ***** ***** *****   her
19172/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev PURRING ***** ***** ***** ***** Innhenting av kommunal informasjon *****   her
19224/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse *****   her
19220/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Invitasjon til å delta i faggrupper - Digitaliseringsnettverk for Troms og Finnmark Monica Larssen   her
19214/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om husleieøkning fra 01.01.2022 - Loannkodievva Eiendomsselskap AS *****   her
19213/2021 20211125 25.11.2021 Inngående brev Melding om husleieøkning fra 01.01.2022 - Loannkodievva Eiendomsselskap AS *****   her
19066/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev TILBAKEKALLING AV SAK BEGJÆRING UTLEGG NAMSMANNEN *****   her
19065/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Angående søknad om industritomt i Hánnomaras næringsområde VEST-FINNMARK AVFALLSSELSKAP, OARJE-FINNMARKKU RIHPAFITNODAT VEFAS IKS   her
19052/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Svar på tomtesøknad Sámi Našunálateáhter Beaivváš m.fl.   her
19038/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Eiendom 3/758 - Søknad om ferdigattest KT Byggtjeneste   her
19035/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Tildeling av tomt GAUP EIENDOM AS   her
19032/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev SV: Informasjon og Bane kart Kautokeino motorklubb - Johan Mathis Gaup   her
19014/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0059 sso@ssosamas.no m.fl.   her
19031/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Kloakkproblemer Gironstealli 2***** ***** *****   her
19017/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev Matrikkelbrev for grunneiendommen gnr 6 bnr 198 FINNMARKSEIENDOMMEN   her
19012/2021 20211125 25.11.2021 Utgående brev RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0063 suolovuopmi@hotmail.com m.fl.   her
19110/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. YESNW5 Frank Jonny Nilsen   her
19109/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 6RUNQK Frank Jonny Nilsen   her
19139/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Melding om bankkontonummer ***** ***** ***** ***** *****   her
19137/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Klimasats - Søknad om støtte til klimasatsning i kommunene - 2021 ref. nr. 21S7E80B Miljødirektoratet   her
19100/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Søknad om dagsturhytte på Ginalvárri - Finnmark Friluftsråd - 5430/3/1/0 Finnmarkseiendommen   her
19111/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr. 43BWUU Frank Jonny Nilsen   her
19108/2021 20211124 24.11.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark ref. nr 2SINES Frank Jonny Nilsen   her
19140/2021 20211124 24.11.2021 Utgående brev Klimasats - Søknad om støtte til klimasatsing i kommunene - 2021 ref.nr. 21SFD92B Miljødirektoratet   her
19098/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Undersøkelse om kompetanse i samisk språk og kultur i forvaltningsområdet for samisk språk NORCE   her
19083/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi av levert søknad - Ladepunkter til kommunale tjenestebiler Miljødirektoratet   her
19082/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Kopi av levert søknad - Oppvarmingskilder til Kautokeino helsesenter og Maze grendehus Miljødirektoratet   her
19081/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - oppdatering Helsedirektoratet   her
19080/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev HLF styre Inga Elen M.N. Gaup   her
19078/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Høringsuttalelser Skolenes landsforbund v/ Berit Ellen Skum   her
19075/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest for riving ved gbn. 6/198 Arkoconsult AS   her
19074/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Vedtak - landing med helikopter i Anárjoga álbmotmeahcci / Anárjohka nasjonalpark - Gearretnjárga siida v/ Mikkel Mathis Eira Anarjohka nasjonalparkstyret   her
19069/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Endring AFP signert KLP   her
19068/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Infoland- påminnelse ordre nr. ***** ***** ***** ***** *****   her
19064/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Søknad om utvidelse av midlertidig tillatelse til bruk av næringsbygg til boligformål Sara Beate Eira og Martin Persson   her
19063/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Infoland - påminnelse ordre nr. ***** ***** ***** ***** *****   her
19062/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Tillegg til søknaden med ref. nr. G5Z4M5 Rune Thomassen   her
19053/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Purring Ellen Sire Triumf   her
19045/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Innsyn May Britt Antonsen   her
19042/2021 20211123 23.11.2021 Inngående brev Báikkalaš bálkálasahus *****   her