eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Aktuelle utvalgsmøter Vis sorterbar liste
2021
Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember
Kommunestyret
Formannskapet
Personalstyret
Valgstyret
Klagenemnda
Planutvalget - nedlagt 27.06.19
Arbeidsmiljøutvalget
Eldreråd
Ungdomsutvalget - nedlagt 27.06.19
Formannskapets innstillingsmøte
Landbruksnemnda - nedlagt 27.06.19
Utmarksnemnda - nedlagt 27.06.19
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Suohkanstivra
Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin
Sakkyndig ankenemnd - Eiendomsskatt
Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk
Administrasjonsutvalget
Ungdomsrådet
Dispensasjonsutvalg for beh. av disp. i hht motorferdsellloven.
Aktuelle utvalgsmøter Vis kalender Hopp over liste
Utvalgsmøter - sortert på dato
20201217 17.12.2020 Kommunestyret 09:00 LES-bygg
20201217 17.12.2020 Suohkanstivra 09:00 Loaŋkogiella
20201211 11.12.2020 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 09:00 Elektronisk møte via Teams
20201209 09.12.2020 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 10:00 Kommunehuset Lávvu
20201209 09.12.2020 Ungdomsrådet 09:00 Elektronisk møte via Teams
20201208 08.12.2020 Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin 09:00 Elektrovnnalaš čoahkkin Teams bokte
20201208 08.12.2020 Formannskapets innstillingsmøte 09:00 Elektronisk møte via Teams
20201204 04.12.2020 Eldreråd 10:00 Kommunehuset Boaššu
20201204 04.12.2020 Administrasjonsutvalget 10:00 Elektronisk møte via Teams
20201203 03.12.2020 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 09:00 Elektronisk møte via Teams
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 1 / 51 Siste
Loader