eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1053 20200710 10.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** Svein Tore Kåven   her
2019/1226 20200710 10.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1050 20200710 10.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1048 20200710 10.07.2020 Inngående brev 2. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/315 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vaksinering mot sesonginfluensa høsten 2020 Helsedirektoratet   her
2019/194 20200710 10.07.2020 Inngående brev Tospråklighetstilskudd til kommuner-tilleggsbevilgningtil direktetilskudd 2020 Sámediggi/Sametinget   her
2020/641 20200710 10.07.2020 Inngående brev TIL BEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR EKSISTERENDE HYTTE UNDER GNR 16/1 I KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2020/1049 20200710 10.07.2020 Inngående brev Døgnbemannet innkvateringsløsning Utlendingsdirektoratet   her
2020/1051 20200710 10.07.2020 Inngående brev Etablering av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler —forholdet til plan- og bygningsloven mv. Kommunal og moderniseringsdepartementet   her
2020/272 20200710 10.07.2020 Inngående brev Valg av skjønnsmedlemmer 2021-2024 —kommunenes forsig Tine Maggi Roska   her
2020/1053 20200710 10.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenter fra elevmappe *****   her
2020/1056 20200710 10.07.2020 Inngående brev KoRus-Nord og Nova inviterer kommuner i Troms og Finnmark til ny Ungdata-kartlegging Korus   her
Ingen tilgang 20200710 10.07.2020 Inngående brev Søkt om å bli pilotkommune for det nasjonale fritidskortet. Allemed   her
2020/1057 20200710 10.07.2020 Inngående brev Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok denne uka at tilskuddsordninga for miljøsertifisering av virksomheter i Finnmark skal videreføres. Troms og finnmark fylkeskommune   her
2020/1058 20200710 10.07.2020 Inngående brev Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge Justis og beredskapsdepartement m.fl.   her
2019/1086 20200710 10.07.2020 Inngående brev Krav om forbedring av siktforholdene i krysset Ivvar Ivvår geavli og Niitonjårgeaidnu! Trygve Nilsen   her
2020/1054 20200710 10.07.2020 Inngående brev Endringer i matrikkelforskriften fra 1.januar 2021. Autorisasjon av eiendomslandmålere Kommunal og moderniseringsdepartement   her
Ingen tilgang 20200710 10.07.2020 Inngående brev Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr Arbeidstilsynet   her
Ingen tilgang 20200710 10.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1154 20200709 09.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/1030 20200709 09.07.2020 Inngående brev Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 - avtale underskrevet av ordfører Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Utgående brev Svar på -Tar ikke imot stilling Tove Mette Linløkken   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
2020/1046 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1047 20200708 08.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/774 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad på stilling samlingsstyrer AV-utstyr/IKT veileder Jan Idar Somby   her
2020/264 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge og Geir Erik Nergård Helge Nergård   her
2020/281 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Nordsletta Svein Nordsletta   her
2020/255 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Fred Arne Sørdal Fred Arne Sørdal Strømeng   her
2020/1027 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jristian, Per Olav og Sverre Nymo Kristian Nymo   her
2020/1028 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ravna Kristine Anti ravna kristine anti   her
Ingen tilgang 20200708 08.07.2020 Inngående brev Protokoll fra telefonmøte i rovviltnemnda for region 8 den 1.7.202C0 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/1033 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Edvard Østby Per Edvard Østby   her
2020/1029 20200708 08.07.2020 Inngående brev Informasjonsbrev fra Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) Luftambulansetjenesten   her
2020/388 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi, Tove E.Turi Paul Inge Turi   her
2020/1034 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Edvard Eriksen John Edvard Eriksen   her
2020/1030 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdragsbrev 2020 Kommunale næringsfond —tilskudd til Troms og Finnmark fylkeskommune - 74,4 millioner kroner Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/1035 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Hugo Skoglund Nils Hugo Skoglund   her
2020/1030 20200708 08.07.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61 Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/264 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Nergård og Gerir Erik S. Nergård Helge Nergård   her
2020/1030 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tildeling av kommunalt næringsfond 2020 troms og finnmark fylkeskommune   her
2020/1036 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Rolf,Dina Skotnes- Johnsen, Even og Mats Skotnes Nils Rolf Johnsen   her
2020/1031 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring —forslag til lov om infonnasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Justis og beredskapsdepartement   her
2020/1037 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Petter Tretnes/Maret Lajla Sara Nedrejord petter tretnes hansen   her
2020/1032 20200708 08.07.2020 Inngående brev Høring av forslag om endring av lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/1038 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tarjei Moland Tarjei Moland   her
2020/1039 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anders Nils K. eira Anders Nils K. Eira   her
2020/1040 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara/anna Dorothea Yri Dag Iver Sara   her
2020/413 20200708 08.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tommy Hansen, Tommy Hansen   her
2020/1041 20200708 08.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara Odd Iver Sara   her
Versjon:5.2.2