eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1200 20200924 24.09.2020 Inngående brev Revisionsordning for kommunene i Vest-Finnmark, pluss Båtsfiord og Vadso Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS   her
2020/1194 20200924 24.09.2020 Inngående brev Produksjonstilskudd Landbruksdirektoratet   her
2019/749 20200924 24.09.2020 Inngående brev Ansvar for nytt oppdragshåndteringsverktøy for 110-nødmeldetjenesten Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
2020/157 20200924 24.09.2020 Inngående brev Erklæring om ansvarsrett Byggmester Eikjok AS   her
2019/211 20200924 24.09.2020 Inngående brev FORESPØRSEL TIL KOMMUNEDRIREKTØREN OM MISLIGHETER, RISIKOSITUASJON OG INTERN KONTROLL Vest- Finnmark kommunerevisjon IKS   her
2020/137 20200924 24.09.2020 Inngående brev TILSKUDD TIL PARØRENDESKOLER TIL PÅRØRENDE TIL PERSONER MED DEMENS Aldring og helse   her
2019/935 20200924 24.09.2020 Inngående brev Protokoll fra RÅDSFORSAMLING 2020 Festivaler Karasjok   her
2020/49 20200924 24.09.2020 Inngående brev Innrapportering av meddommere - PURRING Domstol administrasjonen   her
2020/1048 20200924 24.09.2020 Inngående brev 3. TERMINUTBETALING AV INTEGRERINGSTILSKUDD ÅR 2-5 FOR 2020 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2019/1027 20200924 24.09.2020 Inngående brev Husleierefusjon 2020 - rekrutteringsbolig for prester i Karasjok kommune Den norske kirke   her
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1195 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karen Lovise Eira   her
2020/1086 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Tor Arild Strømeng Tor Arild Strømeng   her
2019/657 20200924 24.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, ***** Landbruksdirektoratet   her
2019/1285 20200924 24.09.2020 Inngående brev OVERSENDELSE AV KONTROLLUTVAGETS SAK 3/2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2019 Kontrollutvalget i Karasjok   her
2019/1285 20200924 24.09.2020 Inngående brev OVERSENDELSE AV KU SAK 9/2020 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I KARASJOK KOMMUNE -KONTROLLUTVALGETS FORSLAG Kontrollutvalget i Karasjok   her
2019/1285 20200924 24.09.2020 Inngående brev MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune   her
2019/126 20200924 24.09.2020 Inngående brev Digitaliseringsdirektoratet kartlegger videoinnhold på offentlig sektors nettsider Adrian Husabø Bjørseth   her
2020/67 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tillegg nr. 28 Utredning av utjamningstilskuddet Helse og omsorgsdepartement   her
2020/315 20200924 24.09.2020 Inngående brev Fakturering av influensavaksine 2020/2021 FHI   her
2019/1338 20200924 24.09.2020 Inngående brev Rundskriv A-1/2020 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2020 Arbeids- og sosialdepartement   her
2020/1191 20200924 24.09.2020 Inngående brev Utlysning av tilskudd for å kompensere for fastlegenes sykefravær knyttet til Covid-19 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/352 20200924 24.09.2020 Inngående brev KONTROLL AV DETEKTSJONER MOT SØLVKRE Pelias   her
2020/1193 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring - forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning Det kongelige kunnskapsdepartementet   her
Ingen tilgang 20200924 24.09.2020 Inngående brev Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester- utbetaling 2020 Helsedirektoratet   her
2020/1192 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring av forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgsdepartement   her
2020/1196 20200924 24.09.2020 Inngående brev Høring - Handlingsprogram for samferdsel Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/1190 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark samipath officail as (eier og arbeidere for firmaet)   her
2020/1188 20200924 24.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Karsten Bure Gabrielsen Norvang   her
2020/1187 20200924 24.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Nils Andre Eriksen   her
2019/1303 20200924 24.09.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/1197 20200923 23.09.2020 Inngående brev MELDING OM NY DATO FOR TILSYN Arbeidstilsynet   her
2020/1086 20200923 23.09.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 7 v/Helge Nystad Helge Nergård   her
2020/1086 20200923 23.09.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Dan Vidar Rasmus   her
2019/1006 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1006 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1179 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/1178 20200923 23.09.2020 Inngående brev Høring- Søknad om tillatelse til oppføring av avlastningsgjerdeanlegg i Cohttá i Karasjok kommune Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest   her
2020/835 20200923 23.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev 17/17 John Petter Eriksen   her
2020/1180 20200923 23.09.2020 Inngående brev Ohcan virgelobi Kárášjoga gielddas *****   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Utgående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. - ***** *****   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad - Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel *****   her
2020/1176 20200923 23.09.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak John Turi   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/941 20200923 23.09.2020 Inngående brev Retur av tinglyst dokument Kartverk   her
2020/1175 20200923 23.09.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2