eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/106 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Amund Peder Teigmo m/flere Amund Peder Teigmo   her
2019/143 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - NRK NRK Finnmark   her
2020/104 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Eriksen, Synnøve Pettersen, Aile G. Eriksen, Save G Eriksen Jens Siri Eriksen   her
2020/103 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jon Sverre Hansen Jon Sverre Hansen   her
2020/102 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Persen Ronny Persen   her
2019/711 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Tor Arild Strømeng   her
2019/711 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Tor Arild Strømeng   her
2020/101 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Henrik Hafstad Henrik Hafstad   her
2020/100 20200122 22.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Næss Jan Næss   her
2019/1341 20200122 22.01.2020 Inngående brev Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunene som behandlingsinstans Kompetanse Norge   her
2019/506 20200122 22.01.2020 Inngående brev Krav om regress Skadelidt Bieskkángeaidnu 261 Tryg forsikring   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1302 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** *****   her
2019/1277 20200122 22.01.2020 Inngående brev Høringssak utsendt 26.11.2019 Arbeids- og sosialdepartement   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Servicerapport Pelias Skadedyr   her
2019/205 20200122 22.01.2020 Inngående brev Rapportering kompetanse- og innovasjons tilskudd 2019 til ledere av helse-og omsorgstjenestene- ny rapporteringsfrist 28.02.20 Fylkemannen   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig, gnr. 14, bnr. 28 —Klemet Guttorm Klemet Guttorm   her
2019/986 20200122 22.01.2020 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune Svein Atle Somby   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev test Ann Kristin Holmestrand m.fl.   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev Test per 21 01 2019 nr 2 Inger Lise Nordsletta   her
Ingen tilgang 20200122 22.01.2020 Utgående brev Test per 21.01.2019 KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE m.fl.   her
2019/571 20200121 21.01.2020 Inngående brev Vedr. 19-03563-2 - Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av kommunedelplan for klima og energi 2021–2025 i Karasjok kommune Direktoratet for mineralforvaltning   her
2020/97 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/95 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/93 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jonas Varsi Østmo Jonas Varsi Østmo   her
2020/92 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ann Hilde Turi Ann-Hilde Turi   her
2020/91 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jenny Lilja Jenny Lilja   her
2020/90 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Siv Marit Ekaas Turi Siv Marit Ekaas Turi   her
2020/25 20200120 20.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/152 20200120 20.01.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Nils Henrik Gaup   her
2019/156 20200120 20.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ulf Hilbert Aslaksen Ulf Hilbert Aslaksen   her
2020/89 20200120 20.01.2020 Inngående brev Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder i Troms og Finnmark TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Ingvald Åsen Tor Ingvald Åsen   her
2020/94 20200117 17.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200117 17.01.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1142 20200117 17.01.2020 Inngående brev Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest's uttalelse til basestasjon øst for Suossjavri Karasjok Kommune - Tor Georg Næss   her
2019/1114 20200117 17.01.2020 Utgående brev Rusttetgaskaomiid juolludeapmi 2019 – 2. juolludeapmi / Tildeling av kommunale anleggsmidler 2019 - 2. tildeling Karasjok skytterlag   her
2019/1010 20200117 17.01.2020 Inngående brev Dokument 20/3780-2 Innspill til høring - Søknad om dispensasjon fra arealplanens 1.1.1 forbud mot tiltak langs vassdrag/ søknad om deling av boligtomt på 2,5 dekar fra gnr 8 bnr 17 - Karasjok kommune sendt fra Statens vegvesen Vegvesen -   her
2019/864 20200116 16.01.2020 Inngående brev Særutskrift REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST   her
Ingen tilgang 20200116 16.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1836 20200115 15.01.2020 Inngående brev Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 - Karasjok kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
Ingen tilgang 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Mikael Gaup Per Mikael Gaup   her
2019/874 20200115 15.01.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatágas/søknad om dispensasjon fra motorferdselloven- Kai Helge Aslaksen kai helge aslaksen   her
2020/84 20200115 15.01.2020 Inngående brev Eksamen 2020 - informasjon FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/86 20200115 15.01.2020 Inngående brev Melding om postalt tilsyn - krav om opplysninger Direktoratet for Arbeidstilsynet   her
Ingen tilgang 20200114 14.01.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2