eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/1946 20210126 26.01.2021 Utgående brev Enkeltvedtak om særskilt skoleskyss skoleåret 2020-2021 og inntil videre Ole Rune Hætta   her
Ingen tilgang 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1381 20210126 26.01.2021 Inngående brev Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering Apotekforeningen   her
2020/575 20210126 26.01.2021 Inngående brev Rapportering Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Statforvalteren i troms og Finnmark   her
2020/1601 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1381 20210126 26.01.2021 Inngående brev Covid-19 vaksinasjon: Informasjon om SYSVAK og viktigheten av å registrere riktig vaksinekode Folkehelseinstituttet   her
2020/1381 20210126 26.01.2021 Inngående brev Avonova Helse (Stamina) bistår gjerne kommunene med det viktige Covid-19 vaksineringsarbeidet Avonova helse as   her
2021/106 20210126 26.01.2021 Inngående brev Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser fra2022- veiledning til kommuner Miljødirektoratet   her
2021/107 20210126 26.01.2021 Inngående brev Søknad om fritak for kommunale avgifter *****   her
2021/108 20210126 26.01.2021 Inngående brev Endelige satser for produksjons-og avløsertilskudd er fastsatt Landbruksdirektoratet   her
2019/892 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/65 20210126 26.01.2021 Inngående brev Digitalisering i offentlig sektor Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2020/1381 20210126 26.01.2021 Inngående brev Vaksinasjonsvogn Standard systemer   her
2020/667 20210126 26.01.2021 Inngående brev Arbeidsavtale *****   her
Ingen tilgang 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** *****   her
2021/57 20210126 26.01.2021 Inngående brev Påminnelse - Kartlegging av rutiner på trykkløst nett på vannledningsnettet Seksjon smitte fra vann og dyr   her
2021/56 20210126 26.01.2021 Inngående brev Databehandleravtale Husbanken   her
2020/1364 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
2020/1364 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/299 20210126 26.01.2021 Inngående brev Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/vinter søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Vidar Somby   her
2020/366 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Jo Espen Thomassen   her
2020/1444 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/268 20210126 26.01.2021 Inngående brev Endring av navn på adresseparsell 2880 fra Ruovttojohka til Sámmálnjavvi Kartverket   her
2020/106 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Amund Peder Teigmo   her
2021/104 20210126 26.01.2021 Inngående brev Vedtak Luostejok kraftlag AL   her
2020/356 20210126 26.01.2021 Inngående brev OSO-sak 33/2020. LIS3 samarbeidsavtale er nå vedtatt. Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
2020/34 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Julia Somby   her
2020/222 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Lemet Ailu Holmestrand   her
2020/946 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/277 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Stine Lise Nordsletta Somby   her
2021/111 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Niillas magnus Skoglund   her
2021/112 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Simen Guttorm-Lund   her
2021/113 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Ulf Henry West   her
2021/114 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Maret Anneli Gaup Rikardsen   her
2021/115 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Ine Marielle Eriksen   her
2021/116 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Simen Paltto   her
2021/55 20210126 26.01.2021 Inngående brev Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartement   her
2021/55 20210126 26.01.2021 Inngående brev frivilligsentraler vedlegg: Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Kulturdepartement   her
2021/105 20210126 26.01.2021 Inngående brev Protokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda for region 8 den 21.1.2021 Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen   her
2021/105 20210126 26.01.2021 Inngående brev Utsatt iverksetting av rovviltnemndas vedtak 21. januar 2021 om endring i kvoten for lisensfelling av jerv Klima og miljødepartement   her
2020/25 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/25 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/25 20210126 26.01.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/356 20210126 26.01.2021 Inngående brev ALIS-Samarbeidsavtale FIN klar til signering -feil versjon Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
2021/63 20210126 26.01.2021 Inngående brev Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet Barne- og familiedepartement   her
2021/118 20210126 26.01.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Inger Marit Anti   her
2021/60 20210126 26.01.2021 Inngående brev Jordvern og FNs bærekraftsmål Landbruks- og matdepartment- kommunal og mpderniseringsdepartement   her
2021/58 20210126 26.01.2021 Inngående brev Oversendelse av møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 15. desember 2020 - Til kommunestyret Kusek   her
Ingen tilgang 20210126 26.01.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/59 20210126 26.01.2021 Inngående brev Barn og unges mulighet til å drive idrett i kommunen Norges Idrettsforbund   her
Versjon:5.2.2