eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/36 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad for RMP og OBB for 2019 fra 979635214 Landbruksdirektoratet   her
2020/409 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommunene i Troms og Finnmark om beitekrisen i reindriften og tiltak for å ivareta næringen og dyrevelferden Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/77 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidler 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm -smittevern - COVID -19 Helsedirektoratet   her
2020/289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID - 19 pandemien Folkehelseinstituttet   her
2020/174 20200327 27.03.2020 Inngående brev SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR FRITIDSTOMT - GNR 19/1 - KARASJOK KOMMUNE - TIL BEHANDLING ETTER PLAN - OG BYGGNINGSLOVEN Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2019/555 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om refusjon av merverdiutgifter - fjernundervisning i nordsamisk Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2019/1176 20200325 25.03.2020 Inngående brev Fwd: nabovarsel Randi Johansen Paltto   her
2019/1103 20200325 25.03.2020 Inngående brev Festekontrakt Live - Doris Norbye   her
Ingen tilgang 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedlegg 1 til Klage Karasjok kommune Basevuovdi Reg Plan Stig Harby   her
2020/297 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om nytt rundskriv for Spesielle miljøtiltak ijordbruket (SMIL) Landbruksdirektoratet   her
2019/893 20200325 25.03.2020 Inngående brev Purring Kommunal Landspensjonskasse   her
2020/437 20200325 25.03.2020 Inngående brev Forlengelse av husleieavtale i Karasjok kommune Landbruksdirektoratet   her
2020/438 20200325 25.03.2020 Inngående brev Informasjon om skogbrannhåndtering sesongen 2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
2020/439 20200325 25.03.2020 Inngående brev ZT 51873- Kjøretøy meldt ut av forsikringsavtalen Kommunal Landspensjonskasse   her
2019/242 20200325 25.03.2020 Inngående brev Referat fra årets bestandsplanmøte for elg i Karasjok sør og Kautokeino. Kvotefordeling og stjernefelt Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2020/441 20200325 25.03.2020 Utgående brev Almmuhus/utlysning Media   her
2019/36 20200325 25.03.2020 Inngående brev Regionalt miljøtilskudd papirskjema - klage *****   her
2019/506 20200325 25.03.2020 Inngående brev Krav om regress Skadelidt/adresse: BIESKKáNGEAIDNU 261 Skadedato1:9.01.19 Tryg forsikring   her
2020/289 20200325 25.03.2020 Inngående brev 200319 Pressemelding fra Vest-Finnmark Rådet - Bidra til risikoreduserende atferd.pdf; VFRR-ordførere 2019-2023.jpg Hammerfest kommune   her
2020/440 20200325 25.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Terje Gjerde   her
2020/289 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/445 20200324 24.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200324 24.03.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/289 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rutinebeskrivelse : Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak Helsedirektoratet   her
2020/422 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Lisa-Marie Anti og Tor Egil Rasmussen Lisa-Marie Anti   her
2020/92 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ann-Hilde Turi, Jenny Lilja, Siv Marit Turi og Sara Helen Ekaas Ann-Hilde Turi   her
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/423 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Sonja Irene Nordsletta Sonja Irene Nordsletta   her
2020/424 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Espen Nystad med flere Espen Nystad   her
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/425 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sommer: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Trym Johansen og Kurt Severinsen Trym Johansen   her
2020/426 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anne Karine Krokmo og Aslak O. Krokmo Anne Karine Krokmo   her
2020/427 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Nystad John Nystad   her
2020/25 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/428 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Nordsletta/Hans Petter Boyne/Tore Lindi Svein Nordsletta   her
2020/429 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Henning Alstad Henning Alstad   her
2020/389 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Atle Hansen, Noah A Hansen, Tor Emil Hansen Tor atle Hansen   her
2020/430 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Marie Nystad Marie Nystad   her
2020/431 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Aslak Alf Mienna og Karin Jonhild S. Mienna Aslak Alf Mienna   her
2020/432 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti Svein Kristian Anti   her
2020/433 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Mikael Hansen Nils Mikael Hansen   her
2020/257 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Iver Gaup Per Iver Gaup   her
2020/434 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby, Berit Liv Inger Gaup, Silje Maret Somby og Mia Marja Somby John Åge Somby   her
2020/400 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Terje Tretnes, Ann-Irene Buljo og Tom Stian Tretnes Hansen Terje Tretnes   her
2020/427 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Nystad, Elle Margget Nystad ja Maret Anne Nystad John Nystad   her
2020/435 20200323 23.03.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng, Anne Næss og Mattis Strømeng Tor Arild Strømeng   her
2019/1239 20200323 23.03.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Versjon:5.2.2