eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 24 20190624 24.06.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 DS232019 DS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Uttalelse til søknad om grunneieres tillatelse til oppgradering av traktorvei - madiijarbalggis
0 DS242019 DS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Byggetillatelse - bygge tilbygg gnr 9 bnr 188
0 DS252019 DS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Byggesøknad - Anne May Olli
0 DS262019 DS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til tiltak - ett trinns søknad gnr 21 bnr 297 Bieskkangeaidnu 62
0 DS272019 DS 27/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ett-trinns søknadsbehandling
0 DS282019 DS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om hyttetomt under gnr 19/1 i Karasjok kommune
0 DS292019 DS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Bygning som er unntatt søknadsplikt gnr 16 bnr 6 Coavddatmohki
0 DS302019 DS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endring av ansvarsretter - Dag Nedrejord
0 DS342019 DS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt
0 DS332019 DS 33/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tillatelse til deling av to tomter fra gnr 8 bnr 7 i Karasjok
0 DS312019 DS 31/2019 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom ett r konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
0 DS322019 DS 32/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av eiendom gnr. 23 bnr.14 m.fl
0 PS612019 PS 61/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Coop: Søknad om dispensasjon fra forbud mot bruk av mineralolje gnr 9 bnr 1 fnr 11
0 PS562019 PS 56/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS572019 PS 57/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS582019 PS 58/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS602019 PS 60/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sierralohpeohcan plánagáibádusas juohkit viessosaji Rávdojohka 72 / Søknad om dispensasjon fra plankrav for deling av boligtomt ved Rávdojokhka 72
0 PS592019 PS 59/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ekonomalaš doarjjaohcan 2019 várás Søknad om økonomisk støtte for 2019 - Finnmark Landbruksrådgivning
0 RS42019 RS 4/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fiskeretten på norsk side avTanavassdraget—nå et spekulasjonsobjekt for utenlandske hytteeiere
Versjon:5.2.2