eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valgstyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 03 28 20190328 28.03.2019 12:00 Rådhuset Møterom 2 Valgstyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS12019 PS 1/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS22019 PS 2/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS32019 PS 3/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Válgastivrra čoahkkinplána 2019 Møteplan 2019 Valgstyret
0 PS42019 PS 4/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jietnastivrra válljen Valg av stemmestyre
0 PS52019 PS 5/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ovdagihtiijienasteami iskan- fápmudeapmi Prøving av forhåndsstemmegivningene - delegering av myndighet
0 PS62019 PS 6/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Válgaávdnasiid suodjaleapmi ja vurkkodeapmi ovdagihtiijienastanáigodagas ja válgabeivviid gaskka Sikring og oppbevaring av valgmateriell i forhåndsstemmeperioden og mellom valgdagene
0 PS72019 PS 7/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ovddalgihtiijienasteapmi - jietnavuostáváldiid nammadeapmi ovddalgihtiijienaid vuostáváldinbáikki Forhåndsstemmegivning- oppnevning av stemmemottakere og fastsetting av sted for mottak av forhåndsstemmer
0 PS82019 PS 8/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Báikkit gosa jienastuslohku biddjojuvvo almmolaš dárkkisteapmái. Fastsetting av steder for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
0 PS92019 PS 9/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Jienasteapmi válgabeivviin – goas ja gos jienastat Stemmegivning på valgdagene- tid og sted for stemmegivning
0 PS102019 PS 10/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ortnetnjuolggadusat- válggastallan válgalanjas Ordensregler- valgagitasjon i valglokalet
0 PS112019 PS 11/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Ovddalgihtiijienaid gaskaboddasaš lohkanáigemuddu Tidspunkt for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
0 PS122019 PS 12/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gaskaboddosaš válgadiggejienaid lohkan Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
Versjon:5.2.2