eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Valgstyre Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 05 06 20190506 06.05.2019 11:00 Karasjok Rådhus Møterom 2, 2. etasje Valgstyre
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS132019 PS 13/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS142019 PS 14/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS152019 PS 15/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av forrige møteprotokoll
0 PS162019 PS 16/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Válgastivrra čoahkkinplána 2019 Møteplan 2019 Valgstyret
0 PS172019 PS 17/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jietnastivrra válljen Valg av stemmestyre
0 PS182019 PS 18/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovdagihtiijienasteami iskan- fápmudeapmi Prøving av forhåndsstemmegivningene - delegering av myndighet
0 PS192019 PS 19/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Válgaávdnasiid suodjaleapmi ja vurkkodeapmi ovdagihtiijienastanáigodagas ja válgabeivviid gaskka Sikring og oppbevaring av valgmateriell i forhåndsstemmeperioden og mellom valgdagene
0 PS202019 PS 20/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovddalgihtiijienasteapmi - jietnavuostáváldiid nammadeapmi ovddalgihtiijienaid vuostáváldinbáikki Forhåndsstemmegivning- oppnevning av stemmemottakere og fastsetting av sted for mottak av forhåndsstemmer
0 PS212019 PS 21/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Báikkit gosa jienastuslohku biddjojuvvo almmolaš dárkkisteapmái. Fastsetting av steder for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn
0 PS222019 PS 22/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Jienasteapmi válgabeivviin – goas ja gos jienastat Stemmegivning på valgdagene- tid og sted for stemmegivning
0 PS232019 PS 23/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ortnetnjuolggadusat- válggastallan válgalanjas Ordensregler- valgagitasjon i valglokalet
0 PS242019 PS 24/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gaskaboddosaš válgadiggejienaid lohkan Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer
0 PS252019 PS 25/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovddalgihtiijienaid gaskaboddasaš lohkanáigemuddu Tidspunkt for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer
0 PS262019 PS 26/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddastivrraválgga listaevttohusmeannudeapmi 2019 - dohkkeheapmi Behandling av listeforslag kommunestyrevalget 2019- godkjenning
Versjon:5.2.2