eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 09 02 20190902 02.09.2019 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS622019 PS 62/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS632019 PS 63/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS642019 PS 64/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 RS52019 RS 5/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om grensejustering som berører kommunene Karasjok, Tana, Porsanger og Lebesby
0 RS62019 RS 6/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget må sies opp
0 DS352019 DS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om ett-trinns søknadsbehandling
0 DS362019 DS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Anleggelse av jordvoll mellom Rv92 og gnr 10 bnr 83 i Karasjok
0 DS372019 DS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse i ett trinn
0 DS382019 DS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll John Samuel Utsi: Utslippstillatelse avløpsvann bolig på gnr 20 bnr 72 Bieskkangeaidnu
0 DS392019 DS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
0 DS402019 DS 40/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen gnr.23 bnr. 14 m.fl
0 DS412019 DS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK—TILBYGG OG RIVING AV DELER AV BOLIG -GNR 9/1/337
0 DS422019 DS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll UTTALELSE - GRUNNEIERS TILLATELSE TIL OPPGRADERING AV GAMMEL TRAKTORVEI MADIJÅVRI - KARASJOK KOMMUNE
0 PS652019 PS 65/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Doarjjaohcan oastit/ásahit šibitdálu "Bjørkebråten" dánr 22 doanur 23 ja eambbo Søknad om tilskudd i forbindelse med kjøp/etablering av gårdsbruk - "Stabekk" gnr. 22 bnr. 23. m.fl.
0 PS662019 PS 66/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Else Marie Østmo: Sierralobi ohcan spiehkastit arealpánas bartahuksemii dánr 11 doanr 6 Geaimmejohnjálbmis Søknad om dispensasjon fra arealplan for å bygge hytte på gnr 11 bnr 6
0 PS672019 PS 67/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Anita B Nordsletta: Sierralohpiohcan plánágáibádusas juohkit liigesaji viessosáji Suomageaidnu 75 Søknad om disp fra arealplan for tilleggsareal til boligtomt 21/1/1
0 PS682019 PS 68/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gudrun og Ingolf Balto: Sierralohpeohcamuš areálaplánas rievdadit láigoviessosaji dánr/doanr/lánr 25/11/13 ja 25/12 ulbmila Søknad om dispensasjon fra arealplanen for endring av formål for festetom gnr/bnr/fnr 25/11/13 samt 25/12
0 PS692019 PS 69/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Asbjørn Guttorm: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for deling av boligtomt fra gnr 22 bnr 17
0 PS702019 PS 70/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Basevuovddi bietnamudden, arealpána Id 201401 Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan Id 201401
0 PS712019 PS 71/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Førstegangs behandling. Opmodagaid dánr 21 doanr 128, 129, 148 ja 157 bietnamudden. Vuosttas gearddi meannudeapmi
0 PS722019 PS 72/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Kartlegging av nedslagsfelt til vannkilde Rávdojohka vannverk
0 PS732019 PS 73/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Háhkanbušeahta rievdadeapmi Endring av investeringsbudsjett - grunnet vann - og brannskade på Avløpsrenseanlegget
Versjon:5.2.2