eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 22 20191022 22.10.2019 09:00 Samfunnshuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS492019 PS 49/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Ovdagotti Válljen/Valg av formannskap
0 PS502019 PS 50/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Sátnejođiheaddji ja Várresátnjođiheaddjiválllljen/Valg av ordfører og Varaordfører
0 PS512019 PS 51/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Dárkkistanlávdegotti válljen/Valg av kontrollutvalg
0 PS522019 PS 52/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Váldolávdegottiid válljen/Valg av hovedutvalgene
0 PS542019 PS 54/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gieldda ovddasteddjiid válljen olgguldas ráđiide/coahkkimiidda/Valg av kommunens representanter til ulike råd/møter
0 PS552019 PS 55/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Válgakomiteaválljen/Valg av valgkomitè
0 PS532019 PS 53/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Oasseseagášlávdegotti válljen- hálddahuslávdegoddi / Valg av partssammensatt utvalg-administrasjonsutvalg
0 PS482019 PS 48/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gielddaválgga 2019 dohkkeheapmi/Godkjenning av kommunevalget 2019
0 PS452019 PS 45/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS462019 PS 46/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS472019 PS 47/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll Váidalus válgačađaheapmái 2019 Klage på gjennomføring av valg 2019
Versjon:5.2.2