eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 11 07 20191107 07.11.2019 09:00 Samfunnshuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS572019 PS 57/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Gohččoma dohkeheapmi/Godkjenning av innkalling
0 PS582019 PS 58/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
0 PS592019 PS 59/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Mannan čoahkkima protokolla dohkkeheapmi/Godkjenning av møteprotokoll fra forrige møte
0 PS602019 PS 60/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2020 / Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020
0 PS612019 PS 61/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Innmelding i ROBEK
0 PS622019 PS 62/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Virgenamahus ráđđealbmái/Stillingsbenevnelse rådmannen
0 PS632019 PS 63/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Čoahkkinplana 2020 / Møteplan 2020
0 PS642019 PS 64/2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Stivrrejeaddji-/ ráđiid-/ lávdegottiid-/ lahtuid válljen 2019-202/Valg av styrer/råd/nemnder/representanter 2019-2023
Versjon:5.2.2