eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Hopp over liste Sak
:
2020/289
:
Covid-19 ( Koronavirus)
:
Kurt Birger Maurstad
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/289 20200512 12.05.2020 Inngående brev Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppføling med tilsynsmal Norske frisør - velværebedrifter   her
2020/289 20200520 20.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/289 20200515 15.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.05.20 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/289 20200514 14.05.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.05.20 Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/289 20200428 28.04.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere , rådmenn og kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen   her
2020/289 20200504 04.05.2020 Inngående brev Utsatt svarfrist til 7. mai på nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien nav   her
2020/289 20200427 27.04.2020 Inngående brev Oppsumering av lokale Covid - 19 tiltak Fagakademiet   her
2020/289 20200421 21.04.2020 Inngående brev Referat fra møte med ordførere , rådmenn og kommunedirektør og Fylkesmannen i Troms og Finnmark Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/289 20200422 22.04.2020 Inngående brev Koronavirus Folkehelseinstituttet   her
2020/289 20200407 07.04.2020 Inngående brev Informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker under utbruddet av Covid - 19 Fylkesnmemnda for barnevern og sosiale saker   her
2020/289 20200421 21.04.2020 Inngående brev Nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet   her
2020/289 20200420 20.04.2020 Inngående brev Koronakrisen- Konsekvenserfor idretten —hvordankanvi hjelpe idretten gjennomkrisen? TROMS OG FINNMARK IDRETTSKRETS   her
2020/289 20200316 16.03.2020 Inngående brev Pressemelding - Utvidede karantene krav i Vest - Finnmark for tilreisende fra 7 fylker i Norge Hammerfest kommune   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpassing i lovgivningen om opplæring i mottak , og introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid - 19 Intergrerings- og mangfolddirektoratet   her
2020/289 20200319 19.03.2020 Inngående brev Anbefaling om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronopandemien Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet   her
2020/289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tilbud om samtaler til reindrifta Sanks   her
2020/289 20200325 25.03.2020 Inngående brev Ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Covid - 19 - Orientering om Helsedirektorates veiledning og anbefalingerom idrettsaktivitet Helsedirektoratet   her
2020/289 20200403 03.04.2020 Inngående brev Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpassing i lovgivningen om opplæring i mottak , introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid - 19 Intergrerings - og mangfoldsdirektoratet   her
2020/289 20200401 01.04.2020 Inngående brev Kjære Kommune - Norge Rådet for aldersvennlig Norge   her
2020/289 20200406 06.04.2020 Inngående brev Corona pandemien og de eldre Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Covid - 19 - Orientering om Helsedirektorates veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet Helsedirektoratet   her
2020/289 20200403 03.04.2020 Inngående brev Grenseoverskridende samarbeidsavtaler innenfor brann- og redningstjenesten - koronasituasjonen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)   her
2020/289 20200403 03.04.2020 Inngående brev Vedr. 20-03167-6 - Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Koronaviruset —kommunen bør ha beredskap for bostøtte Husbanken   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Covid-19 —ber om innspill på kunnskapsbehov fra kommunene Ks Region nord   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Pressemelding — Nå må vi alle bidra med risikoreduserende atferd! Vest-Finnark Rådet m.fl.   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Koronaviruset —status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
2020/289 20200402 02.04.2020 Inngående brev Til helse- og omsorgsledere: Endringer i tjenestetilbud under covid-19 pandemien FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/289 20200312 12.03.2020 Inngående brev FIMIL og Covid . 19 viruset . Informasjon til kommunene Finnmark miljøtjeneste   her
2020/289 20200324 24.03.2020 Inngående brev Rutinebeskrivelse : Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak Helsedirektoratet   her
2020/289 20200317 17.03.2020 Inngående brev Revidert brev om opprettholdelse av varetransport og vei - infrastruktur i forbindelse med Covid - 19 Helsedirektoratet   her
2020/289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Innrapportering av dødsfall og dødsårsaker til Folkehelseinstituttet ifm. COVID - 19 pandemien Folkehelseinstituttet   her
2020/289 20200327 27.03.2020 Inngående brev Veiledning om rettsgrunnlag for bruk av tvang mm -smittevern - COVID -19 Helsedirektoratet   her
2020/289 20200401 01.04.2020 Inngående brev Referat fra telefonmøte 12.03.2020, kl. 10.00—10.19. Karasjok Menighetsråd m.fl.   her
2020/289 20200401 01.04.2020 Inngående brev Corona Øst-Finnmark Sivildistrikt   her
2020/289 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/289 20200325 25.03.2020 Inngående brev 200319 Pressemelding fra Vest-Finnmark Rådet - Bidra til risikoreduserende atferd.pdf; VFRR-ordførere 2019-2023.jpg Hammerfest kommune   her
2020/289 20200323 23.03.2020 Inngående brev Informasjon om kommunale vedtak i medhold av smittevernloven FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/289 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Troms og Finnmark fylkeskommune vedrørende regionalt planforum og frister for innspill/uttalelser Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/289 20200319 19.03.2020 Inngående brev Informasjon til kommunale arbeidsgivere KS-Nord Norge   her
2020/289 20200304 04.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 —første brev Folkehelseinstituttet   her
Versjon:5.2.2