eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Hopp over liste Sak
:
2020/1135
:
Valg 2021
:
Kurt Birger Maurstad
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/1135 20211018 18.10.2021 Inngående brev Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune Offpost - Prosjekt Åpne Valgdata   her
2020/1135 20211014 14.10.2021 Inngående brev Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/1135 20211013 13.10.2021 Inngående brev 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021 Kmd Dep - Sørlie Cathrine   her
2020/1135 20211013 13.10.2021 Inngående brev Innsyn - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune Offpost - Prosjekt Åpne Valgdata   her
2020/1135 20211007 07.10.2021 Utgående brev Refusjonskrav valgutgifter Kommunal og moderniseringsdepartementet   her
2020/1135 20210927 27.09.2021 Inngående brev 21/1440-10 Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen Postmottak KMD   her
2020/1135 20210902 02.09.2021 Inngående brev Stortingsvalget 2021 Finnmark valgdistrikt - Pakking og forsendelse av valgmateriell til fylkesvalgstyret Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/1135 20211018 18.10.2021 Saksframlegg/innstilling Váidda árrajienasteami gieđahallamis/Klage på håndtering av tidlig stemmegivning   her
2020/1135 20211018 18.10.2021 Saksframlegg/innstilling Válgamielbargit Valgmedarbeidere   her
2020/1135 20210514 14.05.2021 Inngående brev stemmeseddelsett og valgkretser Sámediggi/Sametinget   her
2020/1135 20210507 07.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Presisering av valgstyrets vedtak fra 12.03.21   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Valghåndbok 2021   her
2020/1135 20210423 23.04.2021 Inngående brev Stortingsvalget 2021 - Bestilling av stemmesedler Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av samevalgstyre valgperioden 2019- 2023   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ovddalgihtiijienaid gaskaboddasaš lohkanáigemuddu Tidspunkt for foreløpig opptelling av forhåndsstemmer   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Jienasteapmi válgabeivviin – goas ja gos jienastat Stemmegivning på valgdagene- tid og sted for stemmegivning   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Válgaávdnasiid suodjaleapmi ja vurkkodeapmi ovdagihtiijienastanáigodagas ja válgabeivviid gaskka Sikring og oppbevaring av valgmateriell i forhåndsstemmeperioden og mellom valgdagene   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ovdagihtiijienasteami iskan- fápmudeapmi Prøving av forhåndsstemmegivningene - delegering av myndighet   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ortnetnjuolggadusat- válggastallan válgalanjas Ordensregler- valgagitasjon i valglokalet   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Ovddalgihtiijienasteapmi - jietnavuostáváldiid nammadeapmi ovddalgihtiijienaid vuostáváldinbáikki Forhåndsstemmegivning- oppnevning av stemmemottakere og fastsetting av sted for mottak av forhåndsstemmer   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Gaskaboddosaš válgadiggejienaid lohkan Foreløpig opptelling av valgtingsstemmer   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Báikkit gosa jienastuslohku biddjojuvvo almmolaš dárkkisteapmái Fastsetting av steder for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn   her
2020/1135 20210506 06.05.2021 Saksframlegg/innstilling Jietnastivrra válljen Valg av stemmestyre   her
2020/1135 20210218 18.02.2021 Inngående brev Er valglokalene i kommunen tilgjengelige for alle? Universell Utforming AS   her
2020/1135 20210202 02.02.2021 Inngående brev Informasjon om Samertingets valgmanntall Samediggi/Sametinget   her
2020/1135 20210127 27.01.2021 Inngående brev Opplæring for opptellingskommunene Tove Anti   her
2020/1135 20201223 23.12.2020 Inngående brev Valgansvarlig - oversikt over valgmanntallet 2019 Sámediggi/Sametinget   her
2020/1135 20200902 02.09.2020 Inngående brev Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/1135 20210128 28.01.2021 Saksframlegg/innstilling Stuorradikke- ja Sámedikkeválga 2021- válgabeaivvi merarrideampi Stortings- og Sametingsvalget 2021- fastsetting av valgdag   her
Versjon:5.2.2