1 Stig Harby: Delingstillatelse arealoverføring gnr 28 bnr 3 og bnr 5 i Basevuovdi 126 Åpne dokument
2 28_3_5NyArronderingf Åpne dokument