1 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Åpne dokument