1 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - gnr 9 bnr 1 fnr 100 Åpne dokument