1 Ferdigattest Finnmarksklinikken byggetrinn 3 gnr 9 bnr 1 fnr 269 Åpne dokument