Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: test Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/8756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 1703/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune Avs/Mot: Svein Atle Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Atle Somby | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 74/2020 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 426/2020 | Avdeling: Personalrådgiver | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 428/2020 | Avdeling: Personalrådgiver | Tittel: Test per 21 01 2019 nr 2 Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 430/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Test per 21.01.2019 Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 427/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 430/2020 | Avdeling: Láttošluohkká mánáidgárdi | Tittel: Krav om regress Skadelidt Bieskkángeaidnu 261 Avs/Mot: Tryg forsikring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tryg forsikring | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 432/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14342 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 429/2020 | Avdeling: Institusjonsbasert omsorg | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Avs/Mot: Tor Arild Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 441/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 421/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig, gnr. 14, bnr. 28 —Klemet Guttorm Avs/Mot: Klemet Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Guttorm | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 422/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Rapportering kompetanse- og innovasjons tilskudd 2019 til ledere av helse-og omsorgstjenestene- ny rapporteringsfrist 28.02.20 Avs/Mot: Fylkemannen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkemannen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 423/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Høringssak utsendt 26.11.2019 Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartement http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartement | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 425/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m/flere Avs/Mot: Tor Arild Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 439/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - NRK Avs/Mot: NRK Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Finnmark | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 449/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 427/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Stipendordning for lærere som underviser etter introduksjonsloven - Orientering til kommunene som behandlingsinstans Avs/Mot: Kompetanse Norge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 434/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Servicerapport Avs/Mot: Pelias Skadedyr http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pelias Skadedyr | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 424/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Næss Avs/Mot: Jan Næss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14348 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Næss | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 435/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Henrik Hafstad Avs/Mot: Henrik Hafstad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Henrik Hafstad | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 437/2020 | Avdeling: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Amund Peder Teigmo m/flere Avs/Mot: Amund Peder Teigmo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund Peder Teigmo | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 451/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Persen Avs/Mot: Ronny Persen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Persen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 443/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jon Sverre Hansen Avs/Mot: Jon Sverre Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jon Sverre Hansen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 445/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Eriksen, Synnøve Pettersen, Aile G. Eriksen, Save G Eriksen Avs/Mot: Jens Siri Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens Siri Eriksen | Journaldato: 22.01.2020 | Journalnr: 447/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Vedr. 19-03563-2 - Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av kommunedelplan for klima og energi 2021–2025 i Karasjok kommune Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 21.01.2020 | Journalnr: 419/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Avs/Mot: Nils Henrik Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 387/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 389/2020 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven vinter - Ulf Hilbert Aslaksen Avs/Mot: Ulf Hilbert Aslaksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Hilbert Aslaksen | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 385/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Siv Marit Ekaas Turi Avs/Mot: Siv Marit Ekaas Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/14301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siv Marit Ekaas Turi | Journaldato: 20.01.2020 | Journalnr: 390/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring |