Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6628/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6234/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6554/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Festivaler Avs/Mot: Averdi - Ingvald Laiti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Averdi - Ingvald Laiti | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6563/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6597/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 424 Avs/Mot: Maret Lajla S Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maret Lajla S Nedrejord | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6621/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Oppdragskontrakt lag 4 Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6626/2019 | Avdeling: VAR, vei og løyper | Tittel: Oppdragskontrakt lag 3 Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6624/2019 | Avdeling: VAR, vei og løyper | Tittel: Kvotekjøp Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6617/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 4 Avs/Mot: Ande Heika Jannok Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ande Heika Jannok Eira | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6620/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6596/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Doaibmaprográmma ođastahttin - Gieldda valáštallan ja rumašlaš doaibmaplána 2020 / Rullering av handlingsprogram - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2020 Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6262/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Oppdragtil kommunene om å identifisere badeplasser Avs/Mot: Miljødirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6472/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 6 Avs/Mot: Lajla Helene Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lajla Helene Eira | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6619/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Oppdragskontrakt lag 2 Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6623/2019 | Avdeling: VAR, vei og løyper | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13692 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6629/2019 | Avdeling: Pleie og omsorg | Tittel: Søknad om bevilling for skjenking av alkohol Avs/Mot: Mollesjok Lodge AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mollesjok Lodge AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6630/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Søknad om serveringsbevilling Avs/Mot: Mollisjohk Lodge AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mollisjohk Lodge AS | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6627/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Oppdragskontrakt lag 1 Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SCOOTER & ATV FORENING | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6622/2019 | Avdeling: VAR, vei og løyper | Tittel: Feil i faktureringen for Deres eiendom gnr 21 bnr 342 seksjon 5 Avs/Mot: Kjell Olav J Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Olav J Guttorm | Journaldato: 04.12.2019 | Journalnr: 6618/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6593/2019 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: BEFARINGSRAPPORT SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL OG TOBAKKSVARER Avs/Mot: Alkontroll AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alkontroll AS | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6577/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6572/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6571/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6592/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6576/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6573/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6574/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Kontrakt elektrikertjenester,sterk og svakstrøm med materiell Karasjok kommune 2019 Avs/Mot: Innkjøpssirkelen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13658 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innkjøpssirkelen | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6595/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/13661 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | Journalnr: 6598/2019 | Avdeling: Helse og omsorg |