Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 646/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 729/2021 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 727/2021 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 726/2021 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 736/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 739/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Vaksinasjonsvogn Avs/Mot: Standard systemer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Standard systemer | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 692/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Enkeltvedtak om særskilt skoleskyss skoleåret 2020-2021 og inntil videre Avs/Mot: Ole Rune Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 640/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Avonova Helse (Stamina) bistår gjerne kommunene med det viktige Covid-19 vaksineringsarbeidet Avs/Mot: Avonova helse as http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avonova helse as | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 686/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Covid-19 vaksinasjon: Informasjon om SYSVAK og viktigheten av å registrere riktig vaksinekode Avs/Mot: Folkehelseinstituttet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 683/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 711/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Bistand fra apotek ved covid-19 vaksinering Avs/Mot: Apotekforeningen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Apotekforeningen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 680/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Endring av navn på adresseparsell 2880 fra Ruovttojohka til Sámmálnjavvi Avs/Mot: Kartverket http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 704/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Avs/Mot: Amund Peder Teigmo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund Peder Teigmo | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 705/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Avs/Mot: Jo Espen Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Espen Thomassen | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 702/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 694/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 690/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ALIS-Samarbeidsavtale FIN klar til signering -feil versjon Avs/Mot: Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 730/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: OSO-sak 33/2020. LIS3 samarbeidsavtale er nå vedtatt. Avs/Mot: Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 707/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 682/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 700/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Rapportering Kompetanse- og innovasjonstilskudd 2020 Avs/Mot: Statforvalteren i troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statforvalteren i troms og Finnmark | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 681/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 699/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Avs/Mot: Julia Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Julia Somby | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 708/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas - dálve/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Avs/Mot: Lemet Ailu Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lemet Ailu Holmestrand | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 709/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Dálve sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/vinter søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Vidar Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Somby | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 701/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 703/2021 | Avdeling: Ruovttubuohccidikšu/Hjemmesykepleie | Tittel: Digitalisering i offentlig sektor Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 691/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 695/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: frivilligsentraler vedlegg: Statstilskudd for 2021 —tilskuddsbrev - frivilligsentraler Avs/Mot: Kulturdepartement http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/22602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kulturdepartement | Journaldato: 26.01.2021 | Journalnr: 721/2021 | Avdeling: Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør |