Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: 19/500-3 Høring - Søknad om boligtomt ved Ravdojohka - Karasjok kommune Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10249 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fefo - Roska Jim Einar | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3193/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10236 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3180/2019 | Avdeling: Folkebiblioteket | Tittel: Søknad på lærerstilling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3190/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Søknad på undervisningsstilling ved Karasjok kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3181/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Distriktet ber om at saken sendes til Skuohtanjarga siida som berørt part, ber samtidig om at høringsfristen utsettes med 3 uker. Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3185/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ALLMENNLÆRER GRUNNSKOLEN Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3178/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealplanens LNFR-bestemmelser forfradeling,gnr 14/14 i Jergul- Karasjok kommune- fraråding Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10240 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3184/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10265 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3209/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: SØKNAD OM SOMMERVIKARIAT SOM SYKEPLEIER Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10252 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3196/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10268 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3212/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 19 BNR 1 Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3179/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Brand factory Norge As http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brand factory Norge As | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3208/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann - Stuorrageadgi avløpsrenseanlegg Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10238 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3182/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3214/2019 | Avdeling: Åpen omsorg | Tittel: REVISORS BERETNING 2018 —KARASJOK KOMMUNE Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3211/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget må sies opp Avs/Mot: Deanu gielda- tana kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu gielda- tana kommune | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3205/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG —GNR 25/12 og 25/1/13, ANARJOHKA Avs/Mot: Gudrun og Ingolf Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10259 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gudrun og Ingolf Balto | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3203/2019 | Avdeling: Ufordelt/sendt tilbake til arkiv | Tittel: Utbetalingsbrev våren 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10262 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3206/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Oppsigelse Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10251 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3195/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Oversendelse av vedtak i skolemiljøsak Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3189/2019 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester Avs/Mot: Helsetilsynet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3202/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Behov for nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen i løpet av 2020 Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3207/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Nils Aslak Boine http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Aslak Boine | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3188/2019 | Avdeling: FDV | Tittel: Søknad om dispensasjon fra forbud mot bruk av mineralolje Avs/Mot: Coop Finnmark SA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Coop Finnmark SA | Journaldato: 12.06.2019 | Journalnr: 3204/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Vår ref.: 19/479 Søknad om konsesjon for eiendommene gnr. 21 bnr. 221 og gnr. 21 bnr. 86 i Karasjok. Avs/Mot: Karasjok Kommune - Nils Aslak Boine http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Nils Aslak Boine | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3146/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Test brev via SvarUt Avs/Mot: Else Marie Østby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Østby m.fl. | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3151/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Johnny Edv. Kemi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johnny Edv. Kemi | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3152/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Regulering av eiendom gnr./bnr.: 9/1 feste 92 i Karasjok kommune Avs/Mot: Sweco http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10179 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sweco | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3123/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSElOVEN Avs/Mot: Tom Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10164 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Strømeng | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3108/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab Avs/Mot: Alvin Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/10182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab | Journaldato: 11.06.2019 | Journalnr: 3126/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring |