Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2795/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Viktig informasjon om utvidet TT-ordningen til kommunene til kommunene i Finnmark Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16716 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2805/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Grunneiers tillatelse til etablering av vei til gnr 5437/26/1/6 Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2796/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Høring - forslag til midlertidig lov om endring i valgloven for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 (adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag) Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2797/2020 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Søknad om bygge tilbygg Avs/Mot: Svanhild Alette Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16709 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svanhild Alette Guttorm | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2798/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | Journalnr: 2804/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2782/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2783/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2784/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2772/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2771/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: sak 2019/970-3/M45 - Oppheving av tilbaketrekking av utslippstillatelse til avløpsvann bolig på gnr 20 bnr 72 Avs/Mot: Gjerpe plan og utredning m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gjerpe plan og utredning m.fl. | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2579/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Ruhtadoarjja olggosmáksin Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2776/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2789/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Utbetaling av tilskudd Avs/Mot: LEIF ANDERS GAUP http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LEIF ANDERS GAUP | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2774/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2721/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2722/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2743/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Søknad om ansvarsrett Avs/Mot: Karasjokvvs - Vidar Kåven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16667 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjokvvs - Vidar Kåven | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2756/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Utbetaling av tilskudd Avs/Mot: GRØNLI HELGE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GRØNLI HELGE | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2770/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: John Samuel Utsi: Tillatelse til tiltak for bygging av bolig og garasje i Bieskkangeaidnu 948 Avs/Mot: Saha AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Saha AS | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2754/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd, ***** ***** ***** Avs/Mot: Leif Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Gaup | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2773/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2779/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2785/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Terminkarakterer ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | Journalnr: 2097/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2760/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Søknad på stilling - Teststilling - eksport til sak-arkiv - ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2751/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2759/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16672 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2761/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/16673 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.05.2020 | Journalnr: 2762/2020 | Avdeling: Karasjok skole |