Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: BEANALAŠ MUDDEN VULLOŠGUOLBANA MUDDENPLÁNA RIEVDADEAPMÁI - 2. GEARDDE MEANNUDEAPMI DETALJREGULERINGS FOR ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VULLOŠGUOLBBA - 2. GANGS BEHANDLING Avs/Mot: Hans Gunnar Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Gunnar Guttorm | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6853/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Åpen søknad i Karasjok kommune som sykepleier i hjemmesykepleie. Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 909/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: KÁRÁSJOGA GIELDDA OLGOSTALLAN GUOVLLUID KÁRTEN JA ARVOSTALLEN KARTLEGGING OG VERDSETTINGV FRILUFTSOMRÅDER I KARASJOK KOMMUNE Avs/Mot: Helge Johannes Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Johannes Nystad | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6857/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Søknad om tilrettelegging og utbedring av "Rávdojotguolbba" industriområde Avs/Mot: MIN BOAZU AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MIN BOAZU AS | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 915/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: IEŠMÁKSOMEARIT 2019 - DIKŠU- JA FUOLAHUSBALVALUSAT EGENBETALINGSSATSER FOR PLEIE OG OMSORG Avs/Mot: Heidi Marie Boine http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Heidi Marie Boine | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6851/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: HEAHTENEAHTTADOAIMMA SIRDIN AMK-FINNMÁRKUI OVERFØRING AV NØDNETT DRIFT TIL AMK-FINNMARK Avs/Mot: AMK Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AMK Finnmark | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6863/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: ÁSAHIT "EALLIT OLLES EALLIMA" DÁSSOOĐASTUS BOARRASIIDDA INNFØRINGBOARASIIDDA AV "LEVE HELE LIVET KVALITETSREFORM FOR ELDRE Avs/Mot: Annhild Rikardsen Nedrejord http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Annhild Rikardsen Nedrejord | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6865/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: DOAIBMAPROGRÁMMA OĐASTAHTTIN - GIELDDA VALÁŠTALLAN JA RUMAŠLAŠ DOAIBMAPLÁNA 2019 RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2019 Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6856/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: KULTURSKUVLLA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING KULTURSKOLEN 2019 Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6842/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: ASTOÁIGGEFALALTAGA VÁHNENMÁKDU 2019 FORELDREBETALING SKOLEFRITIDSORDNING 2019 Avs/Mot: Jan Gunnar Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gunnar Johansen | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6845/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: VÁHNENMÁKSU MÁNAIDGÁRDI 2019 FORELDREBETALING BARNEHAGENE 2019 Avs/Mot: Anne Lise Vuolab (LAT) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Vuolab (LAT) | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6846/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: KÁRÁŠJOGA MÁNÁIDGÁRDDIID JAHKEPLÁNA / ÅRSPLAN FOR BARNEHAGER I KARASJOK Avs/Mot: Anne Lise Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Vuolab | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6847/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: GIELDDA DIVVAGAT 2019 KOMMUNALE GEBYRER 2019 Avs/Mot: Helge Johannes Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Johannes Nystad | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 6859/2018 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: Avklaring om skjenkeansvarlig Avs/Mot: SCANDIC KARASJOK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SCANDIC KARASJOK | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 910/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Følgeskriv - Tildeling startlån for 2019 Avs/Mot: HUSBANKEN REGION BODØ http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUSBANKEN REGION BODØ | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 904/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Karasjok kommune Avs/Mot: SKATTEETATEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SKATTEETATEN | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 905/2019 | Avdeling: Skatteoppkreveren | Tittel: Støtte opp om frivillighet og idrettens barne- og unge Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 912/2019 | Avdeling: Karasjok kommune | Tittel: KONSERT/FEST I FORBINDELSE MED FOTBALLTURNERING 02.03.2019 Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARK POLITIDISTRIKT | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 907/2019 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Informasjon vedrørende leie av samfunnshuset Avs/Mot: MC klubben Shitting Bull http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MC klubben Shitting Bull | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 906/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Søknad om dispensasjon Avs/Mot: Anne Astrid Johnsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Astrid Johnsen | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 911/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Øvre Anárjohka nasjonalpark - Dispensasjon - Organisert skitur - Glød Explorer AS Avs/Mot: ØVRE ANÁRJOHKA NASJONALPARKSSTYRE FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ØVRE ANÁRJOHKA NASJONALPARKSSTYRE FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 19.02.2019 | Journalnr: 913/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Ber om utsettelse på fristen 20.02.19 - innspill bokbuss Avs/Mot: Samediggi - Lindi, Liv Inger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Lindi, Liv Inger | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 902/2019 | Avdeling: Folkebiblioteket | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Statens kartverk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 887/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Flyktningveileder Avs/Mot: Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 875/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Virgádit 100% sadjásaš mánáidgárdejođiheaddji virggi gitta 06.10.2019/Tilsetting av 100% vikariat stilling som barnehagelærer til og med 06.10.2019 Avs/Mot: Minna Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7905 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minna Guttorm m.fl. | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 852/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Tilsetting av vikariat i 100 % stilling som barnehagelærer frem til 30.06.2019 Avs/Mot: Minna Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Minna Guttorm m.fl. | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 854/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Retur av tinglyst dokument Avs/Mot: Statens kartverk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 889/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Anke på dispensasjon søknad fra motorferdselloven —vinter. Deres sak nr. 19/33-2. Deres mottatt dato 15.10.18. Tråkke  hundeløype med scooter. Avs/Mot: Sara Husky As http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sara Husky As | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 888/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/7951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 898/2019 | Avdeling: Åpen omsorg | Tittel: EKONOMALAŠ DOARJJA DÁN JAGAŠ TV-AKSUVDNII ØKONOMISK BIDRAG TIL ÅRETS TV-AKSJON Avs/Mot: Økonomiavdeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/5868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Økonomiavdeling | Journaldato: 18.02.2019 | Journalnr: 5818/2018 | Avdeling: Sentraladministrasjonen |