Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 4614/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 4612/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Forslag til konfliktdempende tiltak overfor måker Avs/Mot: Dyrenes rett http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes rett | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 4613/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 4615/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om ferdigattest Avs/Mot: Amund L Anti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18527 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amund L Anti | Journaldato: 24.07.2020 | Journalnr: 4616/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Krav om regress Avs/Mot: Margrethe Sakshaug http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Sakshaug | Journaldato: 21.07.2020 | Journalnr: 4609/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Tilsagn om UO-midler - Karasjok kommune Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18521 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 21.07.2020 | Journalnr: 4610/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GNR 21 BNR 238 KARASJOK KOMMUNE Avs/Mot: BTEK DA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: BTEK DA | Journaldato: 21.07.2020 | Journalnr: 4608/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: Min Boazu eiendom http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Min Boazu eiendom | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4604/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Bekreftelse Avs/Mot: Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4603/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4597/2020 | Avdeling: Personalrådgiver | Tittel: Opplysninger gitt i nabovarsel Avs/Mot: Min Boazu AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Min Boazu AS | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4599/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Disp. kart Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4600/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4596/2020 | Avdeling: Personalrådgiver | Tittel: rapport styrking av skolehelsetjenesten - videregående skole Avs/Mot: helsesykepleier http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18516 Type: Inngående brev | Avs/Mot: helsesykepleier | Journaldato: 17.07.2020 | Journalnr: 4605/2020 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4591/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18500 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4589/2020 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Tillatelse til oppføring av gjeterhytte i Øvre Anårjohka nasjonalpark Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4586/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: GRUNNEIERS TILLATELSE TIL FRAMFØRING A -%'T ØM - GNR 20 BNR 1 —KARASJOK KOMMUNE Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4587/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Dagens veglister Avs/Mot: Anne Merete Jenvin Hågensen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Merete Jenvin Hågensen | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4588/2020 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Postnummerendringer 1.10.2020 Avs/Mot: Posten Norge AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18501 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Posten Norge AS | Journaldato: 16.07.2020 | Journalnr: 4590/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 4467/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 4582/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 4583/2020 | Avdeling: Kommunedirektør | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 4580/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18490 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | Journalnr: 4579/2020 | Avdeling: Personalrådgiver | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 4483/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 4478/2020 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 4475/2020 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/18400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.07.2020 | Journalnr: 4489/2020 | Avdeling: Helse og omsorg |