Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4948/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Avs/Mot: John-Morten A Aslaksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John-Morten A Aslaksen | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4749/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Tor Georg Næss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12010 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4952/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Utvidet søkerliste til stillingen enhetsleder brann, beredskap og forebyggende Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4930/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12009 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4951/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12008 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4950/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Arne Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12007 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Hansen | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4949/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/8655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 1602/2019 | Avdeling: Lønn, økonomi og regnskap | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Egil Olli http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Olli | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4947/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Sluttrapport fra Sápmi Næringshage Avs/Mot: Sapminh - Mikkel Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sapminh - Mikkel Sara | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4939/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Fylkesmannens svar vedrørende motorferdsel i utmark ifm. elgjakt i Karasjok Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4944/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Jan Idar Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4946/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Motorferdsel i forbindelse med elgjakt - Karasjok kommune Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4829/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: John Samuel Utsi: Utslippstillatelse avløpsvann bolig på gnr 20 bnr 72 Bieskkangeaidnu Avs/Mot: GJERPE PLAN OG UTREDNING http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GJERPE PLAN OG UTREDNING | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4728/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT Avs/Mot: Georges Nasr http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/12003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georges Nasr | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4945/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Rydding av skog Avs/Mot: Anniken Fagernes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anniken Fagernes | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4499/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Infoskriv til alle jaktlag som skal jakte i Karasjok kommune Avs/Mot: Jaktledere http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jaktledere | Journaldato: 21.08.2019 | Journalnr: 4938/2019 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4905/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4889/2019 | Avdeling: Personal | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4917/2019 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4891/2019 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4915/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4908/2019 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: SØKNAD PÅ HELSELEDELSE - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4902/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4904/2019 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4886/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11972 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4914/2019 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4884/2019 | Avdeling: Sentraladministrasjonen | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4903/2019 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/11969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.08.2019 | Journalnr: 4911/2019 | Avdeling: Helse og omsorg |