Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten Avs/Mot: Fhi - http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2724/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2718/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2714/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2713/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24628 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2720/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | Journalnr: 2725/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Søkerliste for ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: Karen Marie T Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karen Marie T Grønmo | Journaldato: 08.04.2021 | Journalnr: 2708/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Søkerliste for ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: john-kenneth m n meberg http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: john-kenneth m n meberg | Journaldato: 08.04.2021 | Journalnr: 2707/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2685/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2564/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24512 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2605/2021 | Avdeling: Gieldda veahkkedirektevra/Assisterende kommunedirektør | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2561/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Marit Kirsten Anti Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Anti Gaup | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2673/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: Marit Kirsten Anti Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Anti Gaup | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2674/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd Avs/Mot: KARASJOK SKOGSMASKINER AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SKOGSMASKINER AS | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2675/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2663/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2679/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Ohcat lobi vuovdigoahtit davviguovIlus ráhkaduvvon vuolaid GirjjáIašvuodaguovddaža gávppis Avs/Mot: Gijjálašvuođaguovddáš/Samisk litteratursenter http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gijjálašvuođaguovddáš/Samisk litteratursenter | Journaldato: 07.04.2021 | Journalnr: 2671/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/381 Løpenr: 2636/2021 Dokument tittel: Befaringsrapport Covid-19 for serveringssteder - Karasjok Pizzarestaurant Avs/Mot: Postmottak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2653/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten Avs/Mot: Fhi - http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2652/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2656/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2659/2021 | Avdeling: Láttošluohkká mánáidgárdi | Tittel: Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2657/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Foreløpig svar Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2660/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Diverse vedr. utlevering av folkeregisteropplysninger Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2661/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Tilsyn - lukking av varsel Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 06.04.2021 | Journalnr: 2662/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Tilbud om 67.80 % vikariat våkende nattevakt stilling som pleiemedarbeider i Karasjok kommune Avs/Mot: Ketil Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Somby | Journaldato: 31.03.2021 | Journalnr: 2560/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Tilbud om 54.93 % fast våkende nattevakt stilling som miljøarbeider ved tjenester for mennesker med utviklingshemning Avs/Mot: Daniel Niittyvuopio http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Niittyvuopio | Journaldato: 31.03.2021 | Journalnr: 2558/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Tilbud om 23,30 % fast helgevakt stilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemning Avs/Mot: Kanogwan Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kanogwan Balto | Journaldato: 31.03.2021 | Journalnr: 2557/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/24551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.03.2021 | Journalnr: 2644/2021 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice |