Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Bargoohcan ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6918/2018 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: lnnspill til detaljregulering av gnr. 9 bnr. 32 —plan id: 2021 - 201501 Avs/Mot: Ottar Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ottar Guttorm | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6919/2018 | Avdeling: Karasjok skole | Tittel: Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Karverket http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karverket | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6909/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Kontrollskjema produksjonsstilskud 2018 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6979 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6913/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Søknad på stilling som ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6973 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6908/2018 | Avdeling: Personal | Tittel: Tildeling tomt, gnr 21 bnr 352 i Karasjok Kommune Avs/Mot: GV3 Eiendom AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: GV3 Eiendom AS | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6833/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: AVTALE OM ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6917/2018 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: AVTALE OM ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6981 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6915/2018 | Avdeling: Åpen omsorg | Tittel: Søknad om ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6982 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | Journalnr: 6916/2018 | Avdeling: Institusjonsbasert omsorg | Tittel: GRAVETILLATELSE -nedlegging av strømkabel Avs/Mot: Márkan El As http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Márkan El As | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6894/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: GRAVETILLATELSE gnr 21/110 Avs/Mot: Máret Sárá http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Máret Sárá | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6891/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: GRAVETILLATELSE gnr 9/34 Avs/Mot: Mathis og Laila Wilhelmsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis og Laila Wilhelmsen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6890/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: GRAVETILLATELSE gnr 21/94 Avs/Mot: Maskin og Transport AS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maskin og Transport AS | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6889/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Gravetillatelse gnr 18/57 Avs/Mot: Edvard Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6888/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: KULTURMIDLER 2018 Avs/Mot: Karasjok Pensjonistforening http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Pensjonistforening | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6875/2018 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: KRAV OM SAMMENSLÅING AV MATRIKKELENHETER - GNR 21/401 OG GNR 21/472 - KARASJOK KOMMUNE Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6876/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Uttalelse til justering av kommunegensen Karasiok/Porsanger/Tana/Lebesby Avs/Mot: Reinbeitedistring 13 -Lágesduottar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistring 13 -Lágesduottar | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6899/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: Permisjonssøknad Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6939 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6874/2018 | Avdeling: Familienshus (Forebyggende enhet) | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6870/2018 | Avdeling: Familienshus (Forebyggende enhet) | Tittel: Søknad om permisjon Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6869/2018 | Avdeling: Åpen omsorg | Tittel: HOVEDUTSKRIFT fra møte 03.12.18 Avs/Mot: Girjebusse/bokbussen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Girjebusse/bokbussen | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6885/2018 | Avdeling: Folkebiblioteket | Tittel: Areal Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6895/2018 | Avdeling: Plan, teknisk, miljøutvikling og næring | Tittel: SD 054/17 Guovttegielatvuoriadoarjja gielddaide 2018 - Kárášjoga gielda- Diehtu 2 oassi máksimis mas oassi gesso ruovttoluotta Avs/Mot: Porsanger kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6944 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Porsanger kommune | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6879/2018 | Avdeling: Oppvekst, utdanning, språk og kultur | Tittel: Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA virksomheter og BHT-honorar Avs/Mot: NAV Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6946 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Finnmark | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6881/2018 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: SØKNAD OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER TIL EN ARBEIDSTAKER SOM LIDER AV EN LANGVARIG ELLER KRONISK SYKDOM Avs/Mot: NAV Kárášjohka/Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6948 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Kárášjohka/Karasjok | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6883/2018 | Avdeling: Institusjonsbasert omsorg | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6882/2018 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: ANMODNING ***** ***** Avs/Mot: Anne Kirsten Anti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Kirsten Anti | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6896/2018 | Avdeling: Helse og omsorg | Tittel: Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Avs/Mot: Kartverket http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6884/2018 | Avdeling: Rådmannen | Tittel: Søknad om permisjon med lønn til samlinger/praksis Avs/Mot: Iselin Vuolab m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/5116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Iselin Vuolab m.fl. | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 5080/2018 | Avdeling: Familienshus (Forebyggende enhet) | Tittel: ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/6937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2018 | Journalnr: 6872/2018 | Avdeling: Helse og omsorg |