Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roald Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 6012/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Thorvald Guttorm Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 6011/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN— I FORBINDELSE MED ELGJAKT -endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 5904/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SIERRALOHPEOHCAN MOTORJOHTOLATLáGAS- EALGABIVDDU OKTAVUODAS SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTOFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT -endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Georges Nasr | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5698/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SIERRALOHPEOHCAN MOTORJOHTOLATLAGAS- EALGABIVDDU OKTAVUODAS SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN- I FORBINDELSE MED ELGJAKT - endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5696/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SIERRALOHPEOHCAN MOTORJOHTOLATLAGAS- EALGABIVDDU OKTAVUODAS SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN- I FORBINDELSE MED ELGJAKT - endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald solbakken | Journaldato: 08.10.2019 | RegistryNumber: 5695/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN —I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Avvu Arvid Turunen | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5493/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN—I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 23.09.2019 | RegistryNumber: 5475/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12523 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 19.09.2019 | RegistryNumber: 5462/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Klage på disp vedtak elgjakt 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.09.2019 | RegistryNumber: 5235/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad omdispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 39 geadgeborgielas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torgrim Guttomsen | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 5178/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Elgjakt dips- oppdatert - Ole Rune Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 5134/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ELGJAKT DISP OPPDATERT - Johan Anders Biti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 5133/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatl ágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 22 Jalgesvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkel Ailo Hætta | Journaldato: 28.08.2019 | RegistryNumber: 5130/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 21 Guškkesvuopmi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Erling Hansen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5125/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 38 Bálggesvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5124/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 39 Ámmunája http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5123/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 40 Dilljaskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Vidar Rasmus | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5122/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 41 Dákteroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5121/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 42 Čáhppesjohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5120/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 43 Gámehiseana http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kristian E Balto | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5119/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 44 Ruvvaš http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5118/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 45 Beahcečaŋŋá http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12175 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Asbjørn Opgård | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5117/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 46 Stohkkečaŋŋá http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12174 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5116/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 47 Ássuorggebuollán http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5115/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 48 Muoidonvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5114/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 49 Bikketmaras http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5113/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 50 Salčoskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12170 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5112/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 51 Geassároavvi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karl Martin Stueng | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5111/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 52 Njoammiljohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5110/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 53 Noaidátvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12167 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkel Aslak J Logje | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5109/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 54 Ráitejohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Harald Wang | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5108/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 55 Guorrasvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12165 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5107/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 56 Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5106/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 57 Rávotjohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roar Mannsverk | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5105/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 59 Heargejohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12161 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mikkel Anders Kemi | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5103/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 60 Máreveajskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5102/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 61 Sarvvesčielgi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5101/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 62 Vuhčulskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Are Boine Nikkinen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5100/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 63 Čalbmetbealvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Steve Paulsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5099/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 64 Galmmat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øystein Dahl | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5098/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 65 Galmmatnussir http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5097/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 1 Sohpparvađđa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5096/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 2 Baišjohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell M. Sarre | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5095/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 3 Básteskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Inge Turi | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5094/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT nr 17 Halddevadda http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen L Melås | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6208/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 4 Goddevađđa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5093/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT -nr 31 Allamaras Edvard Johansen- endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6207/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 5 Ádjatskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Hansen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5092/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 6 Valjohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5091/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 16.08.2019 | RegistryNumber: 4807/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 7 Sávkadas http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Bernhardsen | Journaldato: 29.08.2019 | RegistryNumber: 5090/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 10 Biippuidvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnar Aslaksen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5089/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 8 Njukčaskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5088/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 9 Njárgasaš http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Næss | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5087/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 11 Guorpmet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12144 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auvo Arvid Turunen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5086/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 31 Áitevárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Østmo | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5085/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 12 Unna Gállováráš http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5084/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 13 Lássevárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5083/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 14 Fáhttevárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12140 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5082/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 15 Girkovárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Steinar Nilsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5081/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 16 Neiddaidvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12137 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5079/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas– ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 18 Iešvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5078/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 17 Háldevađđa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jens-Petter Falkensten | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5076/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 19 Geaimmejávri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Klemetsen Engstad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5070/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 20 Varitvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12127 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5069/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 23 Stuorra Čeearru http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5063/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 24 Guohcoaivi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5062/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 25 Likčačearru http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12118 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5060/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 26 Čorotoaivi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Balto Nordsletta | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5059/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 27 Doigesvađđa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5058/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 28 Ruotkkoroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5057/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 29 Nuorrojohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5055/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknadom dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 30 Bojobeasvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Andreas Sivertsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5054/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 35 Bierssáskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Sandvik | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5053/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas–ealgabivdduoktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 32 Mirkkovárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Gunnar Mortensen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5052/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjon om kommende spørreundersøkelse om valggjennomføringen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 25.09.2019 | RegistryNumber: 5543/2019 | Karasjok kommune Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas– ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 33 Suolomaras http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jo Magne Hætta | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5051/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 34 Goržžioaivi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Anders Utsi | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5050/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 37 Báhkkilvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5049/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 36 Šuolggajohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Amundsen | Journaldato: 27.08.2019 | RegistryNumber: 5048/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 64 Galmmat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øystein Dahl | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5041/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 33 Suolomaras http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jo Magne Hætta | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5040/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcanmotorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 12 Unna Gállováráš http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5038/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 8 Njukčaskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5037/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring valg 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12360 Type: Inngående brev | Avs/Mot: senterpartiet | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 5301/2019 | Karasjok kommune Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 17 Háldevađđa http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jens-Petter Falkensten | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5036/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcanmotorjohtolatlágas– ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 15 Girkovárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Steinar Nilsen | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5034/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Test per 22.10.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5978/2019 | Sentraladministrasjonen Valg 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senterpartiet Karasjok | Journaldato: 06.09.2019 | RegistryNumber: 5296/2019 | Karasjok kommune Sierralohpeohcanmotorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 50 Salčoskáidi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5033/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Gravetillatelse - helsepark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T. Johansen Drift As | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 6104/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar om testsak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 02.09.2019 | RegistryNumber: 5176/2019 | Karasjok kommune Sierralohpeohcanmotorjohtolatl ágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt -54 Ráitejohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Harald Wang | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5032/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5903/2019 | VAR, vei og løyper Testsak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Hilde Turi | Journaldato: 30.08.2019 | RegistryNumber: 5174/2019 | Karasjok kommune Sierralohpeohcan motorjohtolatl ágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt -18 Iešvárri http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5031/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Thomassen A/S | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5902/2019 | VAR, vei og løyper Sierralohpeohcan motorjohtolatl ágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - 61 Sarvvesčielgi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan | Journaldato: 26.08.2019 | RegistryNumber: 5030/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.10.2019 | RegistryNumber: 5650/2019 | Karasjok skole