Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Disp ref.PT3WAJ http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Johansen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7306/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29228 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7305/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vår ref http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7303/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilleggstrase disp felt 59 Heargejohka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 7300/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tillegstrase disp felt 59 heargejohkka http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 7299/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven- tillegg jaktmedlem http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7140/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon i forbindelse med elgjakt - Felt 41 Dakteroavvi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ulf arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 7139/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 - Dakteroaivvi - Dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6972/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Dispensasjon i forbindelse med motorferdsel på http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28893 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ulf arnesen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 6971/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 6861/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6860/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Felt 51 - Geassaroavvi: Endring av kjøredisp iforbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28780 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Vars | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6859/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 6858/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28738 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6817/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Skann fra Canon Karasjok Kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lagadus - Svein Nordsletta | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 6816/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 Dákteroavvi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Arnesen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/27374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helene Arnesen Sara m.fl. | Journaldato: 02.07.2021 | RegistryNumber: 5453/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 41 Dákteroavvi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Arnesen, Helene Arnesen Sara, Karina Nilsen og Lena Kristin Olaisen Engvik http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/26729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ulf Arnesen m.fl. | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 4814/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 11 Guorpmet Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ronny Berg m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28707 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronny Berg | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6786/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6782/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6774/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet RIVTTES MÁĐI ŠUOLGGA BIVDOJOAVKKUS http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - John Nystad | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6756/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6755/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ref. ref. 2021/686-143/K01 - Klage på søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Svein Kr. Anti mfl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Tretnes Hansen | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 6751/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om Ny Disp-løype, Felt 16 Nieiddadvarri. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Idar Somby | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6750/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28660 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6740/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Deres ref.: 2021/696/K01. Avslag på dispensasjon til leir 1 jaktfelt 24 Guohcoaivi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28659 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Teigen | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6739/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 29 Nuorrojohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John klemetsen Engstad | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6738/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rasmus Dan Vidar | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 6736/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Nieiddaidvárri - Dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6630/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 14 Fáhttevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Sandberg | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6595/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 30 Bojosbeasvárri - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Stian Molland m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28510 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Kløvtveit Molland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6591/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 57 Rávotjohka sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jørn Steve Paulsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørn Steve Paulsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6589/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 62 Vuhčulskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Henriksen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6588/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 35 Bierssáskáidi - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6582/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 56 Bassevuovdi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Toralf Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Toralf Johannes Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6581/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 9 Njárgasaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Johannes Nystad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge J Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6580/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 43 Gámehiseana - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Arve Lund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Arve Lund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6579/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 52 Njoammeljohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Ole Sandvik m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Ole Sandvik | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6578/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6577/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6576/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 58 Allamaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Unn Kari Hansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6575/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6574/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuorggebuollán - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Rune Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6573/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Asbjørn Guttorm m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6572/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Piera Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6571/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Uglebakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6570/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 3 Básteskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Torbjørn Bernhardsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torbjørn Bernhardsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6569/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 64 Galmmat - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Einar Nilsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Nilsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6568/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 19 Geaimmejávri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Somby m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6567/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Roger Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6566/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helmer Olsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6565/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 63 Čalbmetbealvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Johan Anders Biti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6564/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6563/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunn-Astrid N. Veimæl m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Astrid Nyborg Veimæl | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6561/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tormod Birkely m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tormod Birkely | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6560/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 2 Baišjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6559/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 17 Háldevađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Marte Monsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte Henrikke Berg Monsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6558/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 45 Beahcečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Frank Bakke m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Christian Bakke | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6557/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Georges Nasr m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6556/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 47 Ássuorggebuollán - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Rune Hætta m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6555/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 33 Suolumaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Are Boine Nikkinen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Are Boine Nikkinen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6554/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 31 Áitevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Grønnli m.fl http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Magne Grønnli | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6553/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 21 Doigesvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Henrik Gaup m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6552/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 48 Muoidonvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vidar Uglebakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6551/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 10 Biipuidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Thorvald Guttorm Balto m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6550/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 54 Ráitejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Trym Johansen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trym Johansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6549/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 49 Bikketmaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Roger Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Roger Hætta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6548/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Paul Inge Turi | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6546/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 46 Stohkkečaŋŋa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tore Amundsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Amundsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6545/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Morten Utsi m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten S Utsi | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6544/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anna Melkeråen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6543/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Iver Nilsen Sara | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6542/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 55 Guorrasvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Tore Einan m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Einan | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6541/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnulf Soleng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6540/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 40 Dilljaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Per Inge Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6539/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnt Isak Oskal m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6538/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 1 Sohpparvađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Vivi Dalseng m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vivi Dalseng Johnsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6537/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 44 Ruvvaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helge Mikkelsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6536/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 18 Iešvárri sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sverre Jørgen Romsdal | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6535/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 6 Valjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Maurstad m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6534/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 39 Ámmunája - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6533/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 26 Čorotoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Svein Kristian Anti m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6531/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6530/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6529/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 16 Nieiddaidvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arne Skoglund m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6528/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 15 Girkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Rolf Gullik Sarre m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6527/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Andé Eriksen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6526/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6525/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6524/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6523/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6522/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 6521/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 29 Nuorrojohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28427 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John klemetsen Engstad | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6508/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 61 Sarvvesčielgi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rasmus Dan Vidar | Journaldato: 27.08.2021 | RegistryNumber: 6507/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 25 Likčačearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6285/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 60 Máreveajskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddbjørn Opgård | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6284/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 4 Goddevađđa -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 11.08.2021 | RegistryNumber: 6283/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune 36 Šuolggajohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nystad | Journaldato: 10.08.2021 | RegistryNumber: 6242/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 51 Geassároaivvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Johan Vars | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6233/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 5 Ádjatskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Andé Eriksen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/28151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils André Eriksen | Journaldato: 06.08.2021 | RegistryNumber: 6232/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet