Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arne SKOGLUND | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6108/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara | Journaldato: 08.10.2020 | RegistryNumber: 6107/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 34 v/Jan Helmer Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Jørgen Haugli | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 6000/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 37 v/Nils Henrik Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Ingvald Anthi Åsen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 5955/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 62 v/Paul Inge Turi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Are Boine Nikkinen | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 5954/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kart jaktfelt 48 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 02.10.2020 | RegistryNumber: 5953/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Jaktfelt 48 v/Helge Nergård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Gunnar Nergård | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 5576/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 14 v/Nils Johan Vars http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19417 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5496/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 20 v/Tor Arild Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19416 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5495/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 4 v/Dan Vidar Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Vidar Rasmus m.fl. | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 5494/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Dispensasjon fra motorferdselloven elgjakt - Tor Arild Strømeng - vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 5493/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Johan Vars - vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 5492/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensajon fra motorferdslloven - Dan Vidar Rasmus - vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 25.09.2020 | RegistryNumber: 5491/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Tor Arild Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng | Journaldato: 24.09.2020 | RegistryNumber: 5457/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 7 v/Helge Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Nergård | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 5435/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dan Vidar Rasmus | Journaldato: 23.09.2020 | RegistryNumber: 5434/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedr. dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - tilbaketrekking av dispensasjon http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Gunnar Nergård m.fl. | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 5420/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 64 v/Olaf Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Asbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 5393/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Administrativt vedtak - Olaf Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5391/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kart jaktfelt 64 - Olaf Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 5390/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- v/ Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19231 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5310/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 30 v/Kristian Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Kristian Solbakken m.fl. | Journaldato: 06.10.2020 | RegistryNumber: 5308/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kart felt 30 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5307/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Elgvall Kristian Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 09.09.2020 | RegistryNumber: 5306/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Jaktfelt nr 23 v/Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Jørgensen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5296/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Jaktfelt nr 23 v/Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Jørgensen | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5295/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 30 v/Kristian Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19126 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Aiken Ø Balto | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5205/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Elgjakt 2020 - jaktfelt nr 30 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 5204/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 58 v/Nils Andre Erksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5185/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 2 v/Per Inge Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marit Kirsten Gaup m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5183/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 41v/Svein Kristian Anti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19074 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Kr Hansen Anti m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5156/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 18 v/Vidar Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bernt Somby | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5155/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Jaktfelt nr 23 v/Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Volden m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5154/2020 | Karasjok kommune Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Volden | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5149/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 25 v/Martin Jørgensen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Jørgensen | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5141/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Jaktfelt nr 23 v/Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19055 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Volden m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5140/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Disp søknad elgjakt kartvedlegg Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Volden | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 5137/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 18 v/Vidar Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19045 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Somby m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5130/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 15 v/Dan Vidar Rasmus http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dan Vidar Rasmus m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5106/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 49 v/Georges Nasr http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Georges Joseph Nasr m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5105/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 14 v/ Nils Johan Vars http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Johan Nilsen Vars m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5104/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 21 v/Frank Bjørnar Monsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Bjørnar Monsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5103/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 22 v/Arnulf Soleng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnulf Soleng m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5102/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 50 v/Arnt Oskal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5101/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Bjørn Slettvold http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Arild Slettvold m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5100/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 24 v/Arne Kristian Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Kristian E Balto m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5099/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 26 v/Ronald Pettersen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ronald Pettersen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5098/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt 40 v/john Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nystad m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5096/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt 64 v/Olaf Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Olaf Asbjørn Opgård m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5095/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt 32 v/Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5094/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 18 v/Vidar Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Somby m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5093/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 58 v/Nils Andre Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Andre Eriksen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5092/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - jaktfelt nr 45 v/Thorvald G. Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5091/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 33 v/Frank Ingvard Nilsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frank Ingvard Nilsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5090/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Jaktfelt nr 23 v/Asbjørn Volden http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Volden m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5089/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 55 v/Egil Olli http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Andreas Olli m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5088/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 35 v/Waldemar Grønvold http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valdemar Grønvold m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5087/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 25 v/Martin Jørgensen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Martin Jørgensen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5086/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 57 v/Vidar Uglebakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/19000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Uglebakken m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5085/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 9 v/Tor Georg Næss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Georg Næss m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5084/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 1 v/Tor Arild Strømeng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Arild Strømeng m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5083/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 39 v/Alf Kristian Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Kristian Eriksen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5082/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 29 v/Jan Helge Mikkelsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5081/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-jaktfelt nr 65 v/Johan Anders Biti http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Anders Biti m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5080/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 60 v/Jørgen Lensegraf Melås http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Lensegraf Melås m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5079/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 34 v/Jan Helmer Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5078/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 12 v/Irene Boine http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Irene Boine m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5077/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 37 v/Nils Henrik Gaup http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Henrik Gaup m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5076/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 3 v/Vidar Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vidar Olsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5075/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 7v/Alvin Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18989 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alvin Vuolab m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5074/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 28 v/Asbjørn Guttorm http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5073/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 30 v/Kristian Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5072/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 31 v/Johan Oskar Eriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Oskar Eriksen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5071/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 6 v/Jan Olaf Varsi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olaf Varsi m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5070/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 46 v/Leif Gunnar Mortensen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Gunnar Mortensen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5069/2020 | Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 19 v/Steinar Svendsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18983 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Svendsen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5068/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 4 v/Kurt Maurstad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Birger Maurstad m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5058/2020 | Ordfører Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-jaktfelt nr 59 v/Jan Erik Henriksen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Erik Henriksen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5052/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Aksel Johannes Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aksel Johannes A Hætta m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5051/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 10 v/Ánne Risten G. Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Risten Gaino Sara m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5049/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-jaktfelt nr 47 v/Svein Nordsletta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5047/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 11 v/Jan Morten Simonsen Utsi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Morten S Utsi m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5045/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 38 v/Roald Andreas Vuolab http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Vuolab m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5044/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 43 v/Rolf Gullik Sarre http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik H Sarre m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5042/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-jaktfelt nr 20 v/Gunlaug Egeland http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunlaug Egeland m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5041/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 56 v/Roy Johnskareng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5040/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 44 v/Samuel Frode Grønmo http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samuel Frode Grønmo m.fl. | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 5039/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 53 v/Edvard Johansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Halfdan Johansen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5038/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 61 v/Ole Hætta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5037/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 8 v/Arne Hansen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Hansen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5036/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 42 v/Per Johnny Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Johnny Persen Sara m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5035/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Stig Nordgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18949 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Daniel Nordgård m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5034/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 52 v/Piera Jouni Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Piera Jouni Somby m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5033/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 2 v/Per Inge Eira http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5032/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Oddvar Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Sara m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5031/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 51 v/Roald Sandvik http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Andreas Sandvik m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5029/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 17v/Sammol Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sammol Jovnna Nystad m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5028/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt-Mats Vicente Thomassen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mats V Pedersen Thomassen m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5026/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 63 v/Einar Opgård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Opgård m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5025/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 7 v/Helge Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Johannes Nystad m.fl. | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 5024/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring