Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3068/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16978 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3067/2020 | Karasjok skole Gravemelding Vullusguolba http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TORMOD SVINENG AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 3737/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3065/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3064/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3062/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3057/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3053/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3050/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3047/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3046/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3011/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3009/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3007/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3006/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16914 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3003/2020 | Karasjok skole Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 3702/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3002/2020 | Karasjok skole Regional risikovurdeing i forbindelse med Covid - 19 for Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2902/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 3001/2020 | Karasjok skole Nytt tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2854/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 2998/2020 | Karasjok skole Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppføling med tilsynsmal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske frisør - velværebedrifter | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2738/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 2997/2020 | Karasjok skole Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2687/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16907 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 2996/2020 | Karasjok skole Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.05.20 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2575/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 2995/2020 | Karasjok skole Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.05.20 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2563/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4057/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16902 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 2991/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2912/2020 | Karasjok skole Svar på søknad om refusjon av merutgifter til fjernundervisning våren 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 2856/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2908/2020 | Karasjok skole Refusjon Fjernundervisning våren 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 2786/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16818 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2907/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 2878/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4149/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 2877/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18059 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4148/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4146/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4079/2020 | Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 4078/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3609/2020 | Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3608/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 2959/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3607/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2930/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 3626/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 3606/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16901 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 2990/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16736 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 2825/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2626/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3244/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 2947/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 2833/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 2782/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2625/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3202/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 2954/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2931/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4048/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 2953/2020 | Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2929/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16764 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2853/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2619/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4047/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2928/2020 | Karasjok skole ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2851/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2884/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16761 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2850/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 3686/2020 | Helse og omsorg ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17040 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 3129/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 2849/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2936/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 2952/2020 | Sentraladministrasjonen RG 004/18 Giellaprošeavttat 2018 - Kárenaš giella- ja kulturguovddáš, Kárášjoga gielda - Čállinverdde gárvvistanáiggi/raportta guhkideapmi ja rievdadit prošeavtta čađaheami/ruhtaatnima http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3237/2020 | Språk- og kultursenter Vedtaket oppheves http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16950 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 3039/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.07.2020 | RegistryNumber: 4467/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RG 009/18 - Giellaprošeavttat 2018 - Kárenaš giella- ja kulturguovddáš, Kárášjoga gielda - Hállanhálu prošeavtta gárvvistanáiggi/raportta guhkideapmi ja rievdadit prošeavtta čađaheami/ruhtaatnima http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 3238/2020 | Språk- og kultursenter ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 2988/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 2828/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2555/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 2987/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 2783/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2608/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2552/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby, Berit Liv Inger Gaup, Silje Maret Somby og Mia Marja Somby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Åge Somby | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 4276/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Periodisk oppgjør http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: skattoppkreveren | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 4073/2020 | Skatteoppkreveren ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 2910/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2449/2020 | Karasjok skole Påminnelse - Innhenting av saksdokumenter - Ansettelsessak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4383/2020 | Personalrådgiver Periodisk / Månedsoppgjør skatt til Karasjok kommune , 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/17039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skattoppkreveren i Karajok | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 3128/2020 | Skatteoppkreveren ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2694/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2601/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2505/2020 | Sentraladministrasjonen Krav om regress http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18520 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Margrethe Sakshaug | Journaldato: 21.07.2020 | RegistryNumber: 4609/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18502 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2020 | RegistryNumber: 4591/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/18311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 4400/2020 | Bo- og avlasningstjenste