Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Utbetaling av lønnstilskudd - Ungjobb 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jergul Astu As | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 5633/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av lønnstilskudd - Ungjobb 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune v/bo- og avlastningstjenesten | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 5620/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2276/2019 | Karasjok skole Fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen Andresen | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2240/2019 | Karasjok kommune Krav om tilbakebetaling fra Den katolske kirke http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2024/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1225/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 879/2019 | Karasjok skole Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anny Vigdis Sara | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 1944/2019 | Karasjok kommune Melding om Sámeálbmot bellodat sin kandidat Anny Vigdis Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámeálbmot Bellodat | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 1943/2019 | Karasjok kommune Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel i forbindelse med kommune- og regionsammenslåinger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 1152/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Melding om at listekandidat slettes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoklista v/ Sissel Gaup | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 1942/2019 | Karasjok kommune Attached Image http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Aslaksen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2261/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Liste over partienes ordførerkandidater i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 1836/2019 | Karasjok kommune Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 887/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE 9/119, 9/173 og 9/1/901 Fibergrøft http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nornett | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 115/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Underretning til listekandidatene og frist for søknad om fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Toril Eriksen Balto m.fl. | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 1702/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1541/2019 | Karasjok skole Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.04.2019 | RegistryNumber: 1921/2019 | Personal Underretning til listekandidater som er ført opp på flere valglister ved kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8743 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ian Alexander Øvregård | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 1690/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1538/2019 | Karasjok skole Underretning til listekandidater som er ført opp på flere valglister ved kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8737 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anny Vigdis Sara | Journaldato: 03.04.2019 | RegistryNumber: 1684/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1532/2019 | Karasjok skole Tilbud om 80 % fast stilling som helsefagarbeider i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.03.2019 | RegistryNumber: 1422/2019 | Personal Valgliste for senterpartiet/Guovddášbellodat http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok senterpartiet | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1527/2019 | Karasjok kommune Guolban barnehage - kontrakt for levering av automatisering og sd-anlegg http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8509 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EM SYSTEMER AS | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 1456/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 963/2019 | Karasjok skole Masseuttak fra Dilljohka i 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2285/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Orientering om utsendelse av SMS med påminnelse om valget http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8465 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 1412/2019 | Karasjok kommune Gjelder masseuttak for 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng AS | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2218/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kunngjøring om planvedtak for detaljregulering for gnr 9 bnr 32 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS FINNMARK DAGBLAD | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2347/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høringsuttalelse til detaljregulering for Basevuovdi i Kárášjohka gielda / Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2113/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring pålagt å ha massetak i alle kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Trygve Nilsen | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2004/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag/foreninger - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEASSI BIRAS | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 561/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Detaljregulering for gnr 9 bnr 32. Melding om vedtak og klagerett http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RP EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2344/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høringsuttalelse til detaljregulering for Basevuovdi i Kárásjohka gielda / Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2068/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Uttalelse til detalj regulering for Basevuovdi- Karasjok kommunne http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2027/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Drøfting av beredskapsvakter i barnevernstjenesten i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 991/2019 | Rådmannen Sluttrapportering- tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana (2017-2018) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Anne Smeland | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 957/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill tilknyttet detaljregulering for Basevuovdi, arealplan Id 2021- 201401. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Waaler | Journaldato: 12.04.2019 | RegistryNumber: 1974/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2121/2019 | Karasjok skole HØRINGSUTTALELSE - DETALJREGULERING FOR BASEVUOVDI http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 29.03.2019 | RegistryNumber: 1649/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring TILBUDSFORESPØRSEL - OPPRYDDING AV DILLJOHKA MASSETAK. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS m.fl. | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1221/2019 | Karasjok kommune Detaljregulering for Basevuovdi. Utvidet høringsfrist http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 1080/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GNR 22 BNR 50 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 1065/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Tuxen | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2381/2019 | Personal ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2119/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 846/2019 | Åpen omsorg Uttalelse vedrørende detaljregulering for Basevuovdi, Gbnr 28/3 og 28/5, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 1027/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad som lærer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9264 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Biret Anna Astrid Somby | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2210/2019 | Personal Vástádus Kárášjoga gildii girjebusseášši http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 15.04.2019 | RegistryNumber: 1991/2019 | Folkebiblioteket Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan id 2021_201401. Høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS FINNMARK DAGBLAD | Journaldato: 21.02.2019 | RegistryNumber: 923/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2394/2019 | Karasjok skole SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FOR DEN NORDLIGE DELEN AV 1. ETG + K3ELLER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9384 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 14.05.2019 | RegistryNumber: 2329/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1223/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Åpen jobbsøknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1214/2019 | Personal Innspill fra Karasjok og Utsjok kommune om samisk bokbusstilbud http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1150/2019 | Karasjok kommune RENOVERING AVVA-ANLEGGGJENNOM KARASJOK HELSELAGS EIENDOM GNR 9 BNR 13 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK HELSELAG | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2371/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2292/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Riksrevisjonens undersøkelse om samiske elevers rett til opplæring i og på samisk - informasjonshenting om fjernundervisning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9258 Type: Inngående brev | Avs/Mot: RIKSREVISJONEN | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2204/2019 | Karasjok skole Vedr. deres tilbud om avlønning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2108/2019 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.04.2019 | RegistryNumber: 1679/2019 | Karasjok skole Retur av tinglyste dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8725 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 1672/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av stemmesedler http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Arbeiderpartiet m.fl. | Journaldato: 27.03.2019 | RegistryNumber: 1192/2019 | Karasjok kommune Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1222/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Ber om utsettelse på fristen 20.02.19 - innspill bokbuss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Lindi, Liv Inger | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 902/2019 | Folkebiblioteket 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om midlertidig brukstillatelse for den nordlige delen av 1. etg + kjeller http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2258/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2267/2019 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av tilskudd - Kommunale kulturmidler til idrettsformål 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7275 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK SVØMMEKLUBB | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 222/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Matrikkelbrev for gnr 21 bnr 401 etter sammenslåing http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2063/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD PÅ STILLING SOM FERIEVIKAR VED BO- OG AVLASTNINGSTJENESTEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2021/2019 | Personal ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 1997/2019 | Personal ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1773/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Arbeidsavtale - tar i mot stilling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8720 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Somby Boine | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 1667/2019 | Sentraladministrasjonen Uttalelse til grensejustering mellom Tana og Karasjok kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deanu gielda- Tana kommune | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1390/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Melding til tinglysing for reseksjonering av gnr 21 bnr 342 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1237/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjon om frist for innlevering av listeforslag http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Arbeiderpartiet m.fl. | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1189/2019 | Karasjok kommune Grensejustering: Karasjok-Tana-Lebesby-Porsanger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8176 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leavvajoga ja Rásti gáissa sámisiida AB | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 1123/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedr. tilsetting av økonomikonsulent i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 937/2019 | Personal Søknad Sommerjobb Bo- og avlastningstjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2020/2019 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.04.2019 | RegistryNumber: 1769/2019 | Åpen omsorg Retur av tinglyste dokumenter http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8722 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 01.04.2019 | RegistryNumber: 1669/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på tilbud om 70% fast stilling som sykepleier ved hjemmebasert tjenester i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.03.2019 | RegistryNumber: 1461/2019 | Åpen omsorg Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8473 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 1420/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Uttalelse til grensejustering mellom Tana og Karasjok kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE | Journaldato: 19.03.2019 | RegistryNumber: 1382/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1233/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1216/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Valgliste for Arbeiderpartiet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Arbeiderpartiet | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 1166/2019 | Karasjok kommune Tilbud om 50 % engasjement stilling som flyktningveileder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8080 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 1025/2019 | Sentraladministrasjonen DERES ANMODNING OM RETT TIL UTBEDRING AV AVLØPSLEDNING OVER EIENDOMMENE GNR. 9, BNR. 19 OG BNR. 20 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8000 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl Arne Larsson | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 947/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 876/2019 | Personal Arbeidsavtale - tar i mot stilling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 833/2019 | Personal ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9180 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2126/2019 | Karasjok skole Ferdigattest Samisk VGS gnr 9 bnr 249 undervisningsbygg Niitonjargeaidnu 24 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VERTE LANDSKAP & ARKITEKTUR AS | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 2039/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om ferievikarer ved bo- og avlastningstjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2019/2019 | Sentraladministrasjonen SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING PÅSKEAFTEN 20. APRIL 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Festivaler Karasjok | Journaldato: 10.04.2019 | RegistryNumber: 1875/2019 | Karasjok kommune Krav om sammenslåing av matrikkelenheter - gnr 21/401 og gnr 21/472 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 1378/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.03.2019 | RegistryNumber: 1419/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedrørende søknad om grensejustering av kommunegrense mellom Karasjok-Porsanger-Lebesby-Tana http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8247 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1194/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om 70 % fast stilling som sykepleier ved hjemmebaserte tjenester i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.03.2019 | RegistryNumber: 1107/2019 | Personal Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: GV3 Eiendom As | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 1113/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring