Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Utbetaling av lønnstilskudd - Ungjobb 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ČálliidLágádus | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 351/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Anmodning om utbetaling av lønnstilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ČálliidLágádus | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 252/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av lønnstilskudd - Ungjobb 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jergul Astu As | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 5633/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Guškkesjohka nr. 21 Lloyd Mikkel Hætta - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN —I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LLoyd Mikkel Hætta | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 4978/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av lønnstilskudd - Ungjobb 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune v/bo- og avlastningstjenesten | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 5620/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Njárgasaš nr. 9 Svein Nordsletta - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN —I FORBINDELSE MED ELGJAKT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/5011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Nordsletta | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 4975/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1225/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.02.2019 | RegistryNumber: 879/2019 | Karasjok skole Retting av ulikheter mellom grunnbok og matrikkel i forbindelse med kommune- og regionsammenslåinger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8205 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 08.03.2019 | RegistryNumber: 1152/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 666/2019 | Karasjok skole RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 9/1/329 —18/1086-21 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FEFO - Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat inn | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 146/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 887/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Gnr 9 bnr 151. Retting av avvik mellom grunnbok og matrikkel for Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysingen | Journaldato: 29.01.2019 | RegistryNumber: 570/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 8/1/6  -18/1086-2 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 398/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE -nedlegging av strømkabel http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Márkan El As | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6894/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45800/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 379/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE gnr 21/110 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Máret Sárá | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6891/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45785/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 378/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE gnr 9/34 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mathis og Laila Wilhelmsen | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6890/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45708/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATENS KARTVERK | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 376/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE gnr 21/94 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maskin og Transport AS | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6889/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45289/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 364/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Gravetillatelse gnr 18/57 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6888/2018 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst -  2019/45318/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 363/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45496/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7415 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 362/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjonsbrev om nytt datautstyr til fjernundervisningslærere i 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Finnmark - Oppvekst- og utdanningsavdelingen | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 281/2019 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2019 | RegistryNumber: 630/2019 | Personal Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 361/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8017 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 963/2019 | Karasjok skole Tilsetting av renholder i 100 % fast stilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 521/2019 | Karasjok kommune Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 355/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Retur av tinglyst dokument - 2019/45151/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 354/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilbud om 100 % fast stilling som renholder i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7541 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.01.2019 | RegistryNumber: 488/2019 | Personal Retur av tinglyst dokument - 2019/44479/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 353/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag/foreninger - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7613 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEASSI BIRAS | Journaldato: 12.02.2019 | RegistryNumber: 561/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Retur av tinglyst dokument -2019/44892/200 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 352/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tildelt tilskudd - kulturmidler 2018 - Beassi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7611 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beassi Biras | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 559/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 2018/1315 og 2018/2133 - Tilsetting av renholdere i 2 100% stillinger ved grunnskolen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Karl Teigen | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 333/2019 | Sentraladministrasjonen RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 10/1/37 - KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 298/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 258/2019 | Rådmannen Drøfting av beredskapsvakter i barnevernstjenesten i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8046 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fellesorganisasjonen | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 991/2019 | Rådmannen Sluttrapportering- tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana (2017-2018) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tana Kommune - Anne Smeland | Journaldato: 25.02.2019 | RegistryNumber: 957/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 10/1/36 —KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 297/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oslo Kristne Senter | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 487/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag/foreninger 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BEAHCEVÁRDIEVVÁ VELFORENING | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 394/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 8/1/6 - KARASJOK KOMMUNE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 11.01.2019 | RegistryNumber: 294/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6969 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 6904/2018 | Karasjok skole TILBUDSFORESPØRSEL - OPPRYDDING AV DILLJOHKA MASSETAK. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS m.fl. | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1221/2019 | Karasjok kommune Delrapportering per 15.01.2019 på tilsagn om tilskudd til samarbeidsarena for laks i Tana. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aina Alice Olsen | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 655/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTKIRKEN I BERGEN | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 483/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Ruhtamáksin kulturdoaimmáid http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beassi Biras | Journaldato: 17.01.2019 | RegistryNumber: 375/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 9/1/303 - 18/1086-13 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 290/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bargoohcan ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 6918/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Detaljregulering for Basevuovdi. Utvidet høringsfrist http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 06.03.2019 | RegistryNumber: 1080/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER - GNR 22 BNR 50 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 28.02.2019 | RegistryNumber: 1065/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK PINSEMENIGHET | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 482/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Vedrørende utbetalingsanmodning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK HØRSELSLAG | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 368/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 21/1/87 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 286/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7280 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 227/2019 | Karasjok kommune Uttalelse vedrørende detaljregulering for Basevuovdi, Gbnr 28/3 og 28/5, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 27.02.2019 | RegistryNumber: 1027/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Slettelsesbegjæring til festegrunnene gnr 22 bnr 49 og 50 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7757 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN AVD VADSØ | Journaldato: 06.02.2019 | RegistryNumber: 705/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høringsuttalelse til reguleringsplan for eiendom 9/32 i Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 569/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IGM BIBELSENTER | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 481/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 8/1086/1/328 - 1086-22 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 285/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan id 2021_201401. Høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7976 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS FINNMARK DAGBLAD | Journaldato: 21.02.2019 | RegistryNumber: 923/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GIELDDALAŠ ORGANISEREN 2018 KOMMUNAL ORGANISERING 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6906 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Norsletta | Journaldato: 28.01.2019 | RegistryNumber: 6841/2018 | Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUMAN ETISK FORBUND | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 479/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Uttalelse vedrørende høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for Gnr 9 Bnr 32, Kárášjoga gielda/Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 512/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kommunale kulturmidler til idrettsformål 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IDRETTSLAGET NORDLYS | Journaldato: 18.01.2019 | RegistryNumber: 392/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Prosjekt 6019 Ledningsanlegg Niitonjrgageidnu - Indeksjustering og vederlagsjustering for rigg og drift http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7400 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Knutsen m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 347/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Uttak av masser i Dilljohka 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: lemeta560@gmail.com | Journaldato: 15.01.2019 | RegistryNumber: 337/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 24/1/4  - 18/1086-18 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 278/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag/foreninger 2018 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7086 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PENSJONISTFORENINGEN SAMHOLD | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 33/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Tilbud om 90 % fast stilling som helsefagarbeider i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 37/2019 | Personal Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8276 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1223/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Åpen jobbsøknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1214/2019 | Personal Innspill fra Karasjok og Utsjok kommune om samisk bokbusstilbud http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8203 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 12.03.2019 | RegistryNumber: 1150/2019 | Karasjok kommune test sak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE | Journaldato: 07.02.2019 | RegistryNumber: 751/2019 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELLIGE ANNA MENIGHET - DEN RUSSISKE ORTODOKSE KIRKE | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 478/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Rapport oppstartsleir i Rovaniemi 9./12.-18.8.2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Svømmeklubb | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 277/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 9/1/330 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 10.01.2019 | RegistryNumber: 251/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innstilling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagforbundet | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 226/2019 | Karasjok kommune Masseuttak fra Diljohka 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: alf@awb.as | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 45/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Endring av reguleringsplan for Vullošguolbba. Oversendelse av plankart i papirformat i målestokk 1:1000. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7066 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET m.fl. | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 13/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring KULTURMIDLER 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/6940 Type: Inngående brev | Avs/Mot: PENSJONISTFORENINGEN SAMHOLD | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 6875/2018 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Bekreftelse på utsatt frist- uttalelse grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8275 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1222/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Ber om utsettelse på fristen 20.02.19 - innspill bokbuss http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Lindi, Liv Inger | Journaldato: 18.02.2019 | RegistryNumber: 902/2019 | Folkebiblioteket Søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7705 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.02.2019 | RegistryNumber: 653/2019 | Personal ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.02.2019 | RegistryNumber: 634/2019 | Personal Utbetaling av tilskudd til Tros-og livssynssamfunn 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FILADELFIA | Journaldato: 23.01.2019 | RegistryNumber: 477/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur test per 22 01 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7497 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry | Journaldato: 22.01.2019 | RegistryNumber: 444/2019 | Sentraladministrasjonen Prosjekt 6019 Ledningsanlegg Niitonjrgageidnu - Indeksjustering og vederlagsjustering for rigg og drift http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingvild Knutsen m.fl. | Journaldato: 16.01.2019 | RegistryNumber: 344/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring RETTING AV AVVIK MELLOM GRUNNBOK OG MATRIKKEL GNR 9/1/34 -018/1086-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 148/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tilsetting av helsefagarbeider i 80 % fast stilling som helsefagarbeider ved åpen omsorg http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leijla Cipurkovic m.fl. | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 135/2019 | Karasjok kommune Uttalelse til detaljregulering for gnr 9 bnr 32 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 116/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Masseuttak fra Dilljohka massetak 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: dan.vidar@mogtas.no | Journaldato: 04.01.2019 | RegistryNumber: 43/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Melding til tinglysing for reseksjonering av gnr 21 bnr 342 i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 13.03.2019 | RegistryNumber: 1237/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjon om frist for innlevering av listeforslag http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Arbeiderpartiet m.fl. | Journaldato: 11.03.2019 | RegistryNumber: 1189/2019 | Sentraladministrasjonen Vedr. tilsetting av økonomikonsulent i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7990 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.02.2019 | RegistryNumber: 937/2019 | Personal Søknad på stilling som ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7666 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.01.2019 | RegistryNumber: 614/2019 | Personal