Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21398 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Balto | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7475/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 56 v/Roy Johnskareng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roy Johnskareng m.fl. | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 7005/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dispensasjon Roy Johnskareng http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7003/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dispensasjon Anna Melkeråen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Ann Hilde Turi | Journaldato: 30.10.2020 | RegistryNumber: 7002/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 34 v/Jan Helmer Olsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oscar Halfdan Næss | Journaldato: 02.11.2020 | RegistryNumber: 7000/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 29.10.2020 | RegistryNumber: 6940/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 57 v/Vidar Uglebakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20762 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag Iver Sara | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6839/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 57 v/Vidar Uglebakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Odd Iver Nilsen Sara | Journaldato: 27.10.2020 | RegistryNumber: 6838/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 57 v/Vidar Uglebakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Egil Thomassen | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6578/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 50 v/Arnt Oskal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20177 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arne Skoglund | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6254/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Helge Nergård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Roar Mannsverk | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6253/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- Helge Nergård http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Risten Gaino Sara | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6250/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 13 v/Arne Skoglund http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20163 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt Isak Oskal | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6240/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 33 v/Frank Ingvard Nilsen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lemet Johanas Nystad | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6239/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt- jaktfelt nr 51 v/Roald Sandvik http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Roger Samuelsen | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 6111/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 151/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 7808/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21460 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.11.2020 | RegistryNumber: 7536/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7487/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen fra kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 554/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21130 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7207/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOM, 957283, Fornyet forsikringsavtale i KLP Skadeforsikring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21494 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klp - | Journaldato: 02.12.2020 | RegistryNumber: 7570/2020 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21128 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7205/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 428/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21121 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7198/2020 | Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 130/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21059 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7136/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 60/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.10.2020 | RegistryNumber: 6901/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 11/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2020 | RegistryNumber: 6568/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 516/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 7870/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 232/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 7866/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 231/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21793 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.12.2020 | RegistryNumber: 7865/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 222/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fylkesmannens vurdering av økonomisk underdekning knyttet til koronapandemien i kommunene i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7650/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 157/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Evaluering av beredskapsarbeidet i Helse Nord RHF under covid-19-pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-nord | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7602/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7952/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21525 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 03.12.2020 | RegistryNumber: 7601/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7951/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 25.11.2020 | RegistryNumber: 7426/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7950/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 17.11.2020 | RegistryNumber: 7321/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7949/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Seks anbefalinger i Koronapandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FFO | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7226/2020 | Assan- ja dudden/Bo og avlastningsenhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7948/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7222/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7947/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innhenting av opplysninger til Folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7219/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7946/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Nye tiltak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7218/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7945/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2020-11-11 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21112 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 12.11.2020 | RegistryNumber: 7189/2020 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7944/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anbefalinger rettet inn mot kommende smitteutbrudd http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FFO | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7183/2020 | Assan- ja dudden/Bo og avlastningsenhet ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7892/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rundskriv om karantenehotell http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 11.11.2020 | RegistryNumber: 7152/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7830/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 7073/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6829/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 646/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7807/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Rapportering - Økonomiske virkninger av covid-19 i kommunene i 2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.10.2020 | RegistryNumber: 6843/2020 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6828/2020 | Sentraladministrasjonen Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 620/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21709 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7785/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6827/2020 | Sentraladministrasjonen ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 619/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21708 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7784/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6826/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 564/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21706 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7782/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6825/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 729/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7781/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6824/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 727/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21704 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7780/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Orientering om byggeprosjektet knyttet til ny Karasjok barnehage http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21641 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS | Journaldato: 09.12.2020 | RegistryNumber: 7717/2020 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20746 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6823/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 726/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 84/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7779/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 7465/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6822/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 430/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 191/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7778/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 7235/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21012 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 7089/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6821/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 239/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 176/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21701 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.12.2020 | RegistryNumber: 7777/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 7140/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Søknad på stilling - Undervisningsstillinger i Karasjok skole - 2020/932 - ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/20743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 6820/2020 | Sentraladministrasjonen