Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Roald Solbakken http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 6012/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt - Thorvald Guttorm Balto http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Guttorm Balto | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 6011/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN— I FORBINDELSE MED ELGJAKT -endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roald Solbakken | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 5904/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT nr 17 Halddevadda http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13271 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen L Melås | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6208/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN - I FORBINDELSE MED ELGJAKT -nr 31 Allamaras Edvard Johansen- endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edvard Johansen | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6207/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Barnehage - Permisjon og oppsigelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Karasjok kommune Test per 22.10.2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5978/2019 | Sentraladministrasjonen Gravetillatelse - helsepark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13166 Type: Inngående brev | Avs/Mot: T. Johansen Drift As | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 6104/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring GRAVETILLATELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5903/2019 | VAR, vei og løyper GRAVETILLATELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Thomassen A/S | Journaldato: 16.10.2019 | RegistryNumber: 5902/2019 | VAR, vei og løyper Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke -påminnelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 6094/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Svar på brev vedr. samisk fjernundervisning på Haugland skole http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY KOMMUNE | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 278/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Fordringsbekreftelse - ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Torgrim Kemi | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 211/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring VEDR: Indre Finnmarkting rett saknr.19-179874 K0N-INFI ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 210/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6825/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6824/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12984 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5923/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6823/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6775/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6774/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 257/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6772/2019 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12990 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5929/2019 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6771/2019 | Karasjok skole NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Baisjohnjalbmi Nuvvos og Fieldmajohka - Karasjok kommune, Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Andreassen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6561/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Louise Lukkari | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 6147/2019 | Karasjok kommune Vedtaket oppheves http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12970 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 5909/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om arbeid http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.10.2019 | RegistryNumber: 5870/2019 | Personal ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6770/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6731/2019 | Institusjonsbasert omsorg ANGÅENDE HØRINGSMØTE MED SAMEMINISTER MÆLAND http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rinbeitedistrikt 13 og 14 | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6568/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Baišjohnjálbmi i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6545/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 6050/2019 | Ordfører Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 145/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6767/2019 | Karasjok skole Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Nuvvos i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6547/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Invitasjon til møte om grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 6141/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Mun in váldde vuostá stipenda. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 6035/2019 | Karasjok kommune Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skadjil | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 19/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6764/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 6642/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 6593/2019 | Guolban mánáidgárdi Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Fielbmájohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6549/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5939/2019 | Karasjok kommune Offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene 2021/21/128,129,148,157 i Karasjok kommune - fylkesmannens uttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 352/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF Karasjok | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 236/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 18/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 179/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 111/2020 | Åpen omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6761/2019 | Karasjok skole Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6529/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 6203/2019 | Karasjok skole Vedr. 19-03413-2 - Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Baišjohnjálbmi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13254 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6191/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om Kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5931/2019 | Karasjok kommune Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vebjørn Otneim Myklebust | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 175/2020 | Karasjok kommune Anmoder om utbetaling av kulturmidler grunnstønad kr 1.000 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalabogi guovlu | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 162/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 110/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6759/2019 | Karasjok skole Matrikkelbrev gnr 22 bnr 51 på Ajonjarga med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6383/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Fielbmájohka gnr 1/1 -Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 6253/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13260 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 6197/2019 | Karasjok skole Søknad om Kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12986 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 5925/2019 | Karasjok kommune Arbeidsavtale http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12994 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5933/2019 | Sentraladministrasjonen Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune . http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 141/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Alexander F Andresen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 174/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 100/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara husky AS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 44/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Rapport om bruken av kommunale kulturmidler I 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skádjil | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 30/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6758/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6378/2019 | Karasjok skole Tinglysing matrikkelenhet gnr 22 bnr 51 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket Tinglysing | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 6347/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Baišjohnjálbmi gnr 1/1 -Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 6252/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Invitasjon til møte om grensejustering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 6142/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5913/2019 | Kommunedirektør Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 6836/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 173/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 93/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Husky As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 40/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 23/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6756/2019 | Karasjok skole Ferdigattest rekkehus gnr 21 bnr 342 Gaskavuovdi 13, 15 og 17 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BYGGMESTER EIKJOK AS | Journaldato: 11.11.2019 | RegistryNumber: 6177/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill til oppstart av reguleringsplanarbeid - detaljregulering for Nuvvos gnr 1/1 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 08.11.2019 | RegistryNumber: 6251/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 6222/2019 | Karasjok skole Søknad om kommunalt utdanningsstipend http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 5912/2019 | Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 60/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 200/2020 | Åpen omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 195/2020 | Helse Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn-Erik Østengen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Karasjok kommune SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Huskŧ As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 36/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kulturmidler 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Helselag | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 6835/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6746/2019 | Karasjok skole INNSTILLING ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6769/2019 | Personalrådgiver AVLØPSLEDNING VUOLUSGUOLBA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl-Arne og Olaug Larssson | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6436/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sak 2018/1836 Detaljregulering for eiendommene,.gnr-21 br 128 og 129 148 og 157 - Høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6454/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring