Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Andreas Sivertsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 6058/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Andreas Sivertsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5976/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt -  58 Allamaras http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 5104/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Barnehage - Permisjon og oppsigelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 377/2020 | Karasjok skole Vedlegg 1 til Klage Karasjok kommune Basevuovdi Reg Plan http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1657/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1398/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedlegg til Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1397/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Basevuovddi bietnamudden, arealpána Id 201401 Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan Id 201401 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 756/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 629/2020 Dokument tittel: Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: roy@avvir.no | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 755/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 629/2020 Dokument tittel: Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 752/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi,arealplan id 201401 (saksnr.20/5 i Karasjok kommunestyre 13.02.2020) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 705/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 89/2020 Dokument tittel: Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 656/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 89/2020 Dokument tittel: Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 653/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjon om refusjon av merverdiutgifter - fjernundervisning i nordsamisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1761/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Særutskrift fra styreprotokoll http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 647/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 933/2020 | Karasjok skole Refusjonskrav http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HOLMESTRAND KOMMUNE | Journaldato: 24.02.2020 | RegistryNumber: 919/2020 | Karasjok skole Svar på purring på høring av detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Reinbeitedistrikt-16 | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 632/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 629/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på brev vedr. samisk fjernundervisning på Haugland skole http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY KOMMUNE | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 278/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Fordringsbekreftelse - ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Torgrim Kemi | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 211/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1385/2020 | Karasjok skole Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring VEDR: Indre Finnmarkting rett saknr.19-179874 K0N-INFI ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 210/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6825/2019 | Karasjok skole TILBUD OM NY FESTEKONTRAKT TIL ERSTATNING FOR UTLØPT KONTRAKT - GNR 22/48 I KARASJOK KOMMUNE - VARSEL OM REGULERING AV FESTEAVGIFT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1494/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6824/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6823/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Helse Vedr. detaljreguleringsplaner tilknyttet fortetting av hytteområdene Nuvvos, Baisjohnjalbmi og Fielbmajohka i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 652/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 257/2020 | Helse Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 806/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1377/2020 | Karasjok skole test http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1703/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 145/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Fordeling av kostnader på refusjonspliktig areal på Vullošguolbba etter tomteareal. Vullošguolbanis refušuvdna geatnegas areálain gollojuogadeapmi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK KRAFTLAG SA m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 766/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 621/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skadjil | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 19/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Helse og omsorg Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSKA KYRKAN I NORGE | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 620/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Atle Somby | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 74/2020 | Karasjok kommune Offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene 2021/21/128,129,148,157 i Karasjok kommune - fylkesmannens uttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 352/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF Karasjok | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 236/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 18/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 179/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 111/2020 | Åpen omsorg Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJAMANISTISK FORBUND | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 619/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 367/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Anmoder om utbetaling av kulturmidler grunnstønad kr 1.000 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalabogi guovlu | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 162/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vebjørn Otneim Myklebust | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 175/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 110/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1627/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1346/2020 | Helse og omsorg Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER PINSEMENIGHET | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 618/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Alexander F Andresen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 174/2020 | Karasjok kommune Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune . http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 141/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 100/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara husky AS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 44/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Rapport om bruken av kommunale kulturmidler I 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skádjil | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 30/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1621/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1383/2020 | Karasjok skole Tar ikke ny periode som meddommer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Henrik Guttorm | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1114/2020 | Sentraladministrasjonen Tilbud om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 937/2020 | Sentraladministrasjonen Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO KRISTNE SENTER | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 617/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 426/2020 | Personalrådgiver Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 6836/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 173/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 93/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Husky As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 40/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 23/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1620/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1400/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1158/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1108/2020 | Lønn, økonomi og regnskap Jeg ønsker ikke å bli gjenvalgt som lagrettsmedlem/-meddommer for en ny periode. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teija Irene Helander Anti | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1113/2020 | Sentraladministrasjonen ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1118/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 811/2020 | Karasjok skole Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTKIRKEN I BERGEN | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 616/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RG 005/18 - Arena 2: Nuoraid Lávdi - Konverteren áigemeari máŋideamp - ođđa áigemearri - 02.05.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 580/2020 | Språk- og kultursenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 60/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 200/2020 | Åpen omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 195/2020 | Helse Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn-Erik Østengen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Karasjok kommune SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Huskŧ As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 36/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kulturmidler 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Helselag | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 6835/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1614/2020 | Guolban mánáidgárdi Gjeldende lagrettsmedlemog meddommer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1112/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 954/2020 | Karasjok skole Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK PINSEMENIGHET | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 615/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 626/2020 | Lønn, økonomi og regnskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 585/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 470/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 428/2020 | Personalrådgiver RG 005/18 - Loahppamáksinma birra - Nuoraidlávdi 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 281/2020 | Språk- og kultursenter ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Sentraladministrasjonen ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 237/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur