Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Barnehage - Permisjon og oppsigelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 116/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 377/2020 | Karasjok skole Basevuovddi bietnamudden, arealpána Id 201401 Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan Id 201401 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK m.fl. | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 756/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 629/2020 Dokument tittel: Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: roy@avvir.no | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 755/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 629/2020 Dokument tittel: Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 17.02.2020 | RegistryNumber: 752/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi,arealplan id 201401 (saksnr.20/5 i Karasjok kommunestyre 13.02.2020) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 12.02.2020 | RegistryNumber: 705/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 89/2020 Dokument tittel: Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 656/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Bestilling av innsyn - Sak: Løpenr: 89/2020 Dokument tittel: Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 653/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Særutskrift fra styreprotokoll http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest | Journaldato: 07.02.2020 | RegistryNumber: 647/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på purring på høring av detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Reinbeitedistrikt-16 | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 632/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 629/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på brev vedr. samisk fjernundervisning på Haugland skole http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY KOMMUNE | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 278/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Fordringsbekreftelse - ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Torgrim Kemi | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 211/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Purring på høring detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REINBEITEDISTRIKT 16 KARASJOK VEST | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 89/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring VEDR: Indre Finnmarkting rett saknr.19-179874 K0N-INFI ***** ***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ADVOKAT GISLE LOSO AS | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 210/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6825/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6824/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 6823/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14235 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 324/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6775/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14178 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6774/2019 | Karasjok skole Vedr. detaljreguleringsplaner tilknyttet fortetting av hytteområdene Nuvvos, Baisjohnjalbmi og Fielbmajohka i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 652/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14168 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 257/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6772/2019 | Karasjok skole Arealplan id 5437_201801: Detaljregulering for gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157. Areálplána id 5437_201801: Muddenplána gnr 21 bnr 128, gnr 148 ja 157 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR PROSJEKT AS AVD ALTA m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 806/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13834 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6771/2019 | Karasjok skole NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Baisjohnjalbmi Nuvvos og Fieldmajohka - Karasjok kommune, Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Andreassen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6561/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14154 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 243/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13833 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6770/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6731/2019 | Institusjonsbasert omsorg ANGÅENDE HØRINGSMØTE MED SAMEMINISTER MÆLAND http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rinbeitedistrikt 13 og 14 | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 6568/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Baišjohnjálbmi i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6545/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring test http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8756 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Kristin Holmestrand m.fl. | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 1703/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14056 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 145/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6767/2019 | Karasjok skole Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Nuvvos i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6547/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Fordeling av kostnader på refusjonspliktig areal på Vullošguolbba etter tomteareal. Vullošguolbanis refušuvdna geatnegas areálain gollojuogadeapmi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: LUOSTEJOK KRAFTLAG SA m.fl. | Journaldato: 21.02.2020 | RegistryNumber: 766/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: TROMSØ STIFT DEN KATOLSKE KIRKE I NORD-NORGE | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 621/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skadjil | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 240/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13930 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 19/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 147/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6764/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 6642/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13656 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 6593/2019 | Guolban mánáidgárdi Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for Fielbmájohka i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13612 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6549/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SVENSKA KYRKAN I NORGE | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 620/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Ohcan muddet gielddarájá gaskal Porsáŋggu ja Kárášjoga gieldda/Søknad om grensejustering av kommunegrensen mellom Porsanger og Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Atle Somby | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 74/2020 | Karasjok kommune Offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene 2021/21/128,129,148,157 i Karasjok kommune - fylkesmannens uttalelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14263 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 352/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HLF Karasjok | Journaldato: 13.01.2020 | RegistryNumber: 236/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur 1350022950 Gnr/bnr 9/249 Samisk vgs Karasjok - Søknad om ferdigattest http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ramboll - Birgit Wisløff | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 18/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 179/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 111/2020 | Åpen omsorg ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13824 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6761/2019 | Karasjok skole Retur av tinglyst dokument http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens kartverk | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 6529/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SJAMANISTISK FORBUND | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 619/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Uttalelse til høring/offentlig ettersyn av detaljregulering for eiendommene gnr 21 bnr 128, 129, 148 og 157 - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 367/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Anmoder om utbetaling av kulturmidler grunnstønad kr 1.000 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dalabogi guovlu | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 162/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vebjørn Otneim Myklebust | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 175/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 110/2020 | Helse ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6759/2019 | Karasjok skole Matrikkelbrev gnr 22 bnr 51 på Ajonjarga med klageadgang http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asbjørn Guttorm | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 6383/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: PORSANGER PINSEMENIGHET | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 618/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14085 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kai Alexander F Andresen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 174/2020 | Karasjok kommune Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune . http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 141/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 100/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara husky AS | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 44/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Rapport om bruken av kommunale kulturmidler I 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sangkoret Skádjil | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 30/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13821 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6758/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13441 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6378/2019 | Karasjok skole Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OSLO KRISTNE SENTER | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 617/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 426/2020 | Personalrådgiver Utbetaling av tilskudd - Kulturmidler til lag og foreninger 2019 - 1. tildeling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dalabogi Guovlu | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 6836/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 173/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14004 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 93/2020 | Helse SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Husky As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 40/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Svar på høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for eiendommene gnr. 21 bnr. 128, 129, 148 og 157 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 23/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13819 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6756/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.02.2020 | RegistryNumber: 811/2020 | Karasjok skole Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KRISTKIRKEN I BERGEN | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 616/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur RG 005/18 - Arena 2: Nuoraid Lávdi - Konverteren áigemeari máŋideamp - ođđa áigemearri - 02.05.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14493 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 31.01.2020 | RegistryNumber: 580/2020 | Språk- og kultursenter ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 60/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 195/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 200/2020 | Åpen omsorg Søknad om IKT medarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14082 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørn-Erik Østengen | Journaldato: 07.01.2020 | RegistryNumber: 171/2020 | Karasjok kommune SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Huskŧ As | Journaldato: 03.01.2020 | RegistryNumber: 36/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Kulturmidler 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Helselag | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 6835/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.12.2019 | RegistryNumber: 6746/2019 | Karasjok skole INNSTILLING ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 6769/2019 | Personalrådgiver AVLØPSLEDNING VUOLUSGUOLBA http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karl-Arne og Olaug Larssson | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6436/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sak 2018/1836 Detaljregulering for eiendommene,.gnr-21 br 128 og 129 148 og 157 - Høring og offentlig ettersyn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13517 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mattilsynet | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 6454/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 6377/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utbetaling av tilskudd til Tros- og livssynssamfunn 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14528 Type: Utgående brev | Avs/Mot: KARASJOK PINSEMENIGHET | Journaldato: 10.02.2020 | RegistryNumber: 615/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.02.2020 | RegistryNumber: 626/2020 | Lønn, økonomi og regnskap ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14498 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.02.2020 | RegistryNumber: 585/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.01.2020 | RegistryNumber: 470/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2020 | RegistryNumber: 428/2020 | Personalrådgiver RG 005/18 - Loahppamáksinma birra - Nuoraidlávdi 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SAMEDIGGI / SAMETINGET | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 281/2020 | Språk- og kultursenter ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 52/2020 | Sentraladministrasjonen ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 237/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur