Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Ny jaktfelt - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13120 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Andreas Sivertsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 6058/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - endring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/13037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håkon Andreas Sivertsen | Journaldato: 10.03.2020 | RegistryNumber: 5976/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas – ealgabivddu oktavuođas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med elgjakt -  58 Allamaras http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/12162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 5104/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tillegg 2 til Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby, Schulhausstrasse 23, Ch-6318 Walchwil, Sveits | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2423/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Tillegg til Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 ( FMs Ref.: 2019 / 3106 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2396/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Behandling av deres klage angående Basevuovdi detaljregulering http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2390/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Usaklig forskjellsbehandling p.g.a. etnisitet, avstamning, yrke eller bosted er strengt forbudt i Kongeriket Norge - Innspill til sak 2018/110-28 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Basevuovdi/Helligskog-Áŋŋel/Angeli Grunnforening | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2166/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedlegg 2 til Klage - Detagregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1844/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Vedlegg 1 til Klage Karasjok kommune Basevuovdi Reg Plan http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1657/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1398/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Korona - ønske om tilsyn i frisør og velværebransjen - Oppføling med tilsynsmal http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16649 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norske frisør - velværebedrifter | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 2738/2020 | Helse Vedlegg til Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune ID 201401 (FMs Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1397/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2687/2020 | Kommunedirektør Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 12.05.20 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 15.05.2020 | RegistryNumber: 2575/2020 | Kommunedirektør Referat fra møte med ordførere, rådmenn, kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark 05.05.20 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2563/2020 | Kommunedirektør Referat fra møte med ordførere , rådmenn og kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Reindriftsavdelingen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 2445/2020 | Kommunedirektør Utsatt svarfrist til 7. mai på nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: nav | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2424/2020 | Nav Oppsumering av lokale Covid - 19 tiltak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fagakademiet | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2402/2020 | Kommunedirektør Referat fra møte med ordførere , rådmenn og kommunedirektør og Fylkesmannen i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2400/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1840/2020 | Karasjok skole Koronavirus http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2312/2020 | Kommunedirektør Informasjon om refusjon av merverdiutgifter - fjernundervisning i nordsamisk http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15676 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 1761/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Informasjon om saksbehandlingen i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker under utbruddet av Covid - 19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16216 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnmemnda for barnevern og sosiale saker | Journaldato: 07.04.2020 | RegistryNumber: 2305/2020 | Barnevern ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 933/2020 | Karasjok skole Nasjonal kartlegging - sosiale tjenester under koronapandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2297/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16074 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2159/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2158/2020 | Karasjok skole Koronakrisen- Konsekvenserfor idretten —hvordankanvi hjelpe idretten gjennomkrisen? http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16088 Type: Inngående brev | Avs/Mot: TROMS OG FINNMARK IDRETTSKRETS | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2173/2020 | Kommunedirektør Pressemelding - Utvidede karantene krav i Vest - Finnmark for tilreisende fra 7 fylker i Norge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16060 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hammerfest kommune | Journaldato: 16.03.2020 | RegistryNumber: 2145/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15300 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1385/2020 | Karasjok skole Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpassing i lovgivningen om opplæring i mottak , og introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid - 19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intergrerings- og mangfolddirektoratet | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 2108/2020 | Kommunedirektør TILBUD OM NY FESTEKONTRAKT TIL ERSTATNING FOR UTLØPT KONTRAKT - GNR 22/48 I KARASJOK KOMMUNE - VARSEL OM REGULERING AV FESTEAVGIFT http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15409 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 1494/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Anbefaling om prioriteringer i kommunenes krisesentertilbud under koronopandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 19.03.2020 | RegistryNumber: 2087/2020 | Kommunedirektør Tilbud om samtaler til reindrifta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15996 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sanks | Journaldato: 27.03.2020 | RegistryNumber: 2081/2020 | Kommunedirektør Ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | Journaldato: 25.03.2020 | RegistryNumber: 2074/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16537 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2626/2020 | Guolban mánáidgárdi Covid - 19 - Orientering om Helsedirektorates veiledning og anbefalingerom idrettsaktivitet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1981/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 2782/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2625/2020 | Guolban mánáidgárdi Informasjon vedrørende midlertidig forskrift om tilpassing i lovgivningen om opplæring i mottak , introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid - 19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15895 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Intergrerings - og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1980/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2122/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2072/2020 | Guolban mánáidgárdi Kjære Kommune - Norge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rådet for aldersvennlig Norge | Journaldato: 01.04.2020 | RegistryNumber: 1977/2020 | Kommunedirektør ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16530 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 2619/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15986 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2071/2020 | Guolban mánáidgárdi Corona pandemien og de eldre http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1975/2020 | Kommunedirektør Vedtak om avslag på søknad om utredning av grensejustering som berører kommunene Karasjok, Tana, Porsanger og Lebesby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 1703/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1377/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.04.2020 | RegistryNumber: 2250/2020 | Personalrådgiver ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15985 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2070/2020 | Guolban mánáidgárdi Covid - 19 - Orientering om Helsedirektorates veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1974/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.03.2020 | RegistryNumber: 1700/2020 | Karasjok skole 7307 ANARJOHKA VED RAIDEN-JARG http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2221/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1900/2020 | Guolban mánáidgárdi Til helse- og omsorgsledere: Endringer i tjenestetilbud under covid-19 pandemien http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1836/2020 | Ordfører ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.04.2020 | RegistryNumber: 1891/2020 | Guolban mánáidgárdi Vedr. 20-03167-6 - Veiledning om midlertidig forskrift som følge av koronautbruddet http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1862/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16253 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2342/2020 | Karasjok skole Grenseoverskridende samarbeidsavtaler innenfor brann- og redningstjenesten - koronasituasjonen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1863/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15542 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1627/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15261 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2020 | RegistryNumber: 1346/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2693/2020 | Helse og omsorg ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16466 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2555/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Vedr gammesøknad. Deres ref 2019/7648 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Solheim | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2339/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2370/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.04.2020 | RegistryNumber: 2162/2020 | Karasjok skole Søknad om tilskudd ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16057 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 17.04.2020 | RegistryNumber: 2142/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Koronaviruset —kommunen bør ha beredskap for bostøtte http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Husbanken | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1852/2020 | Nav ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15536 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1621/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.03.2020 | RegistryNumber: 1383/2020 | Karasjok skole Tilbud om ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 937/2020 | Sentraladministrasjonen Tar ikke ny periode som meddommer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Henrik Guttorm | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1114/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 2783/2020 | Karasjok skole ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16519 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2608/2020 | Helse ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16463 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 2552/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 2363/2020 | Karasjok kommune ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.04.2020 | RegistryNumber: 1858/2020 | Institusjonsbasert omsorg Covid-19 —ber om innspill på kunnskapsbehov fra kommunene http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks Region nord | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1851/2020 | Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15535 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1620/2020 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.03.2020 | RegistryNumber: 1400/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15073 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1158/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.03.2020 | RegistryNumber: 1108/2020 | Lønn, økonomi og regnskap Jeg ønsker ikke å bli gjenvalgt som lagrettsmedlem/-meddommer for en ny periode. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Teija Irene Helander Anti | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1113/2020 | Sentraladministrasjonen ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15033 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1118/2020 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 2449/2020 | Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 956724856 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2053/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Pressemelding — Nå må vi alle bidra med risikoreduserende atferd! http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vest-Finnark Rådet m.fl. | Journaldato: 02.04.2020 | RegistryNumber: 1850/2020 | Kommunedirektør Veterinær tilskudd http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Gullik Sarre | Journaldato: 31.03.2020 | RegistryNumber: 2410/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2020 | RegistryNumber: 1614/2020 | Guolban mánáidgárdi Gjeldende lagrettsmedlemog meddommer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.03.2020 | RegistryNumber: 1112/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/14869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.02.2020 | RegistryNumber: 954/2020 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16605 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 2694/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2598/2020 | Institusjonsbasert omsorg ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 2601/2020 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16416 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 2505/2020 | Sentraladministrasjonen ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 2435/2020 | Karasjok skole Opphever motorferdselforbud i løype 1 i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 2344/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring 8241 KARASJOHKA VED VULLUSNJARG KARASJOK , FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 21.04.2020 | RegistryNumber: 2211/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/16030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.04.2020 | RegistryNumber: 2115/2020 | Karasjok skole Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 914246334 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/15962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 15.04.2020 | RegistryNumber: 2047/2020 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring