Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Elements brukermanuel http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1926/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1925/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1924/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1923/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 2724/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 2652/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelse institutt | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 2452/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Anmodning om innsending av kontaktopplysninger http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: I henhold til liste | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2243/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2380/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2016/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 1907/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1676/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1441/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1282/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 151/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-02-03 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1020/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21732 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 7808/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 27.01.2021 | RegistryNumber: 793/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen fra kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 554/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 428/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22011 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 130/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: folkehelseinstituttet | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 60/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 11/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22397 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2021 | RegistryNumber: 516/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 232/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 231/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2021 | RegistryNumber: 222/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22038 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 157/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2349/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2297/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7952/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2303/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2285/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7951/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2302/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2284/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7950/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2283/2021 | Guolban mánáidgárdi Detaljregulering Basevuovdi - Klagebehandling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1650/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7949/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2282/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21876 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7948/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2281/2021 | Guolban mánáidgárdi Detaljregulering for Basevuovdi - klagesaken sendes tilbake til kommunen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 577/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7947/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2280/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21874 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7946/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 2047/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7945/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2007/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 836/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21872 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7944/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1449/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.01.2021 | RegistryNumber: 835/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7892/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1433/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7830/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1275/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22527 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 646/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7807/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1274/2021 | Guolban mánáidgárdi Vurderinger ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22501 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 620/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1273/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22500 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 619/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.01.2021 | RegistryNumber: 932/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2021 | RegistryNumber: 564/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 729/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1837/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22608 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 727/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 726/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 84/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 18.03.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2290/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2021 | RegistryNumber: 430/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 191/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 2656/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1941/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1835/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 239/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22057 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 176/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1939/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kunngjøring i plansak som må legges ut på Karasjok kommunes hjemmeside http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1638/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 02.02.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2021 | RegistryNumber: 238/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1937/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kunngjøring i plansak som må legges ut på Karasjok kommunes hjemmeside http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1637/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 19.01.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 538/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 213/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21983 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 102/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2374/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1936/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 212/2021 | Guolban mánáidgárdi Styringsrapport til skattekreditor for periode 12/2020, sendt 05.01.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 05.01.2021 | RegistryNumber: 36/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/21724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 7800/2020 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2373/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift BaišjohnnjálbmiVedtak om høring planprogram http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1408/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 593/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 211/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2371/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Oversending av klage fra Anni Østby på matrikkelbrev gnr 9 bnr 521 og matrikkelføringen http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2176/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22471 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.01.2021 | RegistryNumber: 590/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole