Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no SØKNADOM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Edvard Veimæl | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4332/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Utlegging av Sametingets valgmanntall http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11383 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sámediggi/Sametinget | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4326/2019 | Karasjok kommune Forskrift om forsøk med elektronisk utsendelse av valgkort http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11321 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 4264/2019 | Karasjok kommune Forsendelse av forhåndsstemmer http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Valgdirektoratet | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 4263/2019 | Karasjok kommune Bestilling av rundvask http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 3242/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Driftsforstyrrelser hos Telia - Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - IT-Support | Journaldato: 13.06.2019 | RegistryNumber: 3241/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok senterpartiet | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2442/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3966/2019 | Karasjok skole Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámeálbmot Bellodat | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2441/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3958/2019 | Karasjok skole Test brev via SvarUt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Else Marie Østby m.fl. | Journaldato: 11.06.2019 | RegistryNumber: 3151/2019 | Karasjok kommune Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kárášjot Lista/Karasjok Liste | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2440/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3955/2019 | Karasjok skole Sak oppdatert - _Ref_num:SD30475602 ePhorte Brukerstøtte http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9739 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Evry - EVRY Servicedesk - Regions | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 2683/2019 | Karasjok kommune Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Høyre | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2436/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4305/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3950/2019 | Karasjok skole Test123 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9711 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 05.06.2019 | RegistryNumber: 2655/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.07.2019 | RegistryNumber: 4248/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3943/2019 | Karasjok skole Test Epost http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Mäki | Journaldato: 03.06.2019 | RegistryNumber: 2633/2019 | Karasjok kommune Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Árja | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2418/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3942/2019 | Karasjok skole Informasjon om godkjent valgliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjok Arbeiderparti | Journaldato: 22.05.2019 | RegistryNumber: 2417/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3939/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2276/2019 | Karasjok skole Uriktig utbetalt tilskudd til Den katolske kirke - krav om tilbakebetaling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11080 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 4023/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Gravetillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11092 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Luostejok Kraftlag SA | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 4035/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3936/2019 | Karasjok skole Fritak fra kommunestyrevalget 2019 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Helen Andresen | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2240/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3931/2019 | Karasjok skole - Gravetillatelse 21/100 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 3703/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Krav om tilbakebetaling fra Den katolske kirke http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunesektorens Organisasjon | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2024/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10981 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3924/2019 | Karasjok skole - Gravetillatelse 9/29 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svieneng As | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 3702/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3922/2019 | Karasjok skole Gravetillatelse Suomageaidnu 1 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LP-Entreprenør AS | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 2584/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10975 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3918/2019 | Karasjok skole Gravetillatelse Niitonjageaidnu http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: LP-Entreprenør AS | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 2583/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Melding om Sámeálbmot bellodat sin kandidat Anny Vigdis Sara http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sámeálbmot Bellodat | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 1943/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10974 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3917/2019 | Karasjok skole Gravetillatelse Girkogeaidnu 2 A http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lp entreprenør AS | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 2581/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Melding om at listekandidat slettes http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Karasjoklista v/ Sissel Gaup | Journaldato: 29.04.2019 | RegistryNumber: 1942/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3916/2019 | Karasjok skole Attached Image http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Aslaksen | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 2261/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Liste over partienes ordførerkandidater i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/8889 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.05.2019 | RegistryNumber: 1836/2019 | Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11139 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 4082/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3915/2019 | Karasjok skole GRAVETILLATELSE 9/119, 9/173 og 9/1/901 Fibergrøft http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/7168 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nornett | Journaldato: 10.05.2019 | RegistryNumber: 115/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10970 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3913/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3910/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 2508/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.07.2019 | RegistryNumber: 3908/2019 | Karasjok skole Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Nordmann | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 2490/2019 | Karasjok kommune Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11384 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jim Einar Roska | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4327/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Masseuttak for 2018 Diljohka massetak. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9486 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lp Entreprenør v/Lemet Ailu Boine | Journaldato: 21.05.2019 | RegistryNumber: 2431/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Detaljregulering for Basevuovdi, arealplan id 2021-201401/ Ref. 2018/110 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11372 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 15.07.2019 | RegistryNumber: 4315/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4299/2019 | Karasjok skole Masseuttak fra Dilljohka i 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ALF W. BERG AS | Journaldato: 13.05.2019 | RegistryNumber: 2285/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4298/2019 | Karasjok skole Detaljreguleringa for Basevuovdi i Karasjok kommune . trekking av innsigelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11141 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.07.2019 | RegistryNumber: 4084/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Gjelder masseuttak for 2018 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9272 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tormod Svineng AS | Journaldato: 08.05.2019 | RegistryNumber: 2218/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4297/2019 | Karasjok skole Kunngjøring om planvedtak for detaljregulering for gnr 9 bnr 32 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9402 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AS FINNMARK DAGBLAD | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2347/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høringsuttalelse til detaljregulering for Basevuovdi i Kárášjohka gielda / Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9167 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2113/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring pålagt å ha massetak i alle kommuner http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok Kommune - Trygve Nilsen | Journaldato: 17.04.2019 | RegistryNumber: 2004/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11406 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4349/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.06.2019 | RegistryNumber: 3731/2019 | Karasjok skole Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Normann | Journaldato: 23.05.2019 | RegistryNumber: 2460/2019 | Karasjok kommune Detaljregulering for gnr 9 bnr 32. Melding om vedtak og klagerett http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9399 Type: Utgående brev | Avs/Mot: RP EIENDOM AS m.fl. | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2344/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Høringsuttalelse til detaljregulering for Basevuovdi i Kárásjohka gielda / Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 26.04.2019 | RegistryNumber: 2068/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11399 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4342/2019 | Oppvekst, utdanning, språk og kultur Tilbud om 100 % fast stilling som veileder ved NAV kontoret i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4275/2019 | Sentraladministrasjonen Foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 09.07.2019 | RegistryNumber: 4118/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 3577/2019 | Karasjok skole Uttalelse til detalj regulering for Basevuovdi- Karasjok kommunne http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9081 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2019 | RegistryNumber: 2027/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Girjebusse bálvalus 01.01.2020 rájes Bokbussdrift fra 01.01.2020 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Samediggi Sametinget | Journaldato: 08.07.2019 | RegistryNumber: 4103/2019 | Karasjok kommune Vedtak om vannscooterforskrifta http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tanavassdragets fiskeforvaltning | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 4033/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.05.2019 | RegistryNumber: 2512/2019 | Karasjok skole Tilbud om 100 % vikariat undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4295/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om grensejustering som berører kommunene Karasjok, Tana, Porsanger og Lebesby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 01.07.2019 | RegistryNumber: 3791/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9175 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2121/2019 | Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11408 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.07.2019 | RegistryNumber: 4351/2019 | Pleie og omsorg Tilbud om 100 % vikariat undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4294/2019 | Sentraladministrasjonen Klage på vedtak http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iesjohtsearvi | Journaldato: 18.06.2019 | RegistryNumber: 3362/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad på stilling som helsefagarbeider http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2019 | RegistryNumber: 2536/2019 | Personal ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.07.2019 | RegistryNumber: 4386/2019 | Personal Tilbud om 100 % vikariat undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4292/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad tilkalningsvikar sykeavdeling. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 3345/2019 | Pleie og omsorg Fylkesmannen åpner lovlighetskontroll http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.06.2019 | RegistryNumber: 3278/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Orientering om prosess vedrørende grensejustering - Tana-Karasjok-Porsanger-Lebesby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 2774/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9436 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.05.2019 | RegistryNumber: 2381/2019 | Personal ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9173 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.05.2019 | RegistryNumber: 2119/2019 | Karasjok skole Tilbud om 100 % fast stilling som økonomimedarbeider i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.07.2019 | RegistryNumber: 4289/2019 | Sentraladministrasjonen Tilbud om 100 % fast undervisningsstilling i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11210 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.07.2019 | RegistryNumber: 4153/2019 | Sentraladministrasjonen Søknad om midlertidig brukstillatelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/11093 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll Norge AS | Journaldato: 04.07.2019 | RegistryNumber: 4036/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad om grensejustering som berører kommunene Karasjok, Tana, Porsanger og Lebesby http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.06.2019 | RegistryNumber: 3527/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring Søknad til sommerjobb http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/10400 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.06.2019 | RegistryNumber: 3344/2019 | Helse og omsorg Søknad veileder ved NAV kontoret Karasjok, 2.gangs utlysning http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.06.2019 | RegistryNumber: 2687/2019 | Sentraladministrasjonen Čáhceskohtergeavahusláhkaásahus Kárášjoga ja Deanu čázádagain / Forskrift om bruk av vannskuter på vassdrag i Karasjok og Tana kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/9574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 29.05.2019 | RegistryNumber: 2519/2019 | Plan, teknisk, miljøutvikling og næring