Postliste http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no 40 Dilljaskáidi - Endring av kjøretøy - Per Inge Eira m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/30870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Inge Mikkelsen Eira | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8946/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet DISPENSASJON http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/30866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Inge Eira | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8942/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 39 Ámmunája -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ endring av kjøretøy - Kristian Solbakken m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7998/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Elgjakt disp http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29924 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Solbakken | Journaldato: 26.10.2021 | RegistryNumber: 7997/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 32 Mirkkovárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ endring av kjøretøy - Anna Melkeråen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7939/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Søknad om disp til skuter under elg jakt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Melkeråen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7934/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 35 Bierssáskáidi - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven -endring av kjøretøy- Alf Henry Nystad http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7916/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jan Helmer Olsen m.fl. http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 21.10.2021 | RegistryNumber: 7915/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Disp til elgjakta - samjakt http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7914/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Endring av disp http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alf Henry Nystad | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7906/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helmer Olsen m.fl. | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7901/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 314/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/4 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 312/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse 17/8, 15 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Herulf Skoglund | Journaldato: 14.01.2022 | RegistryNumber: 310/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fastsettelse av snøskuterløyper Karasjok kommune. Søknad om tillatelse til kryssing av Rv og Europavei http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37700 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATENS VEGVESEN LILLEHAMMER KONTORSTED m.fl. | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 87/2022 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Sosifil av vedtatte snøskuterløyper i Karasjok http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: post@miljødir.no m.fl. | Journaldato: 27.12.2021 | RegistryNumber: 15610/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Kunngjøring om vedtak av Forskrift om snøskuterløyper i Karasjok kommunenn http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: SÁGAT-SÁMIID ÁVIISA AS SAMISK AVIS AS | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15560/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Fastsettelse av forskrift om skuterløyper i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen | Journaldato: 10.12.2021 | RegistryNumber: 15363/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Jakobsen m.fl. | Journaldato: 02.12.2021 | RegistryNumber: 15141/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 19.01.2022 | RegistryNumber: 366/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37027 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Olav Krokmo | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15102/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KARASJOK SLAKTEEIENDOM AS | Journaldato: 30.11.2021 | RegistryNumber: 15096/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36991 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Verner Johnsen | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 15066/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Signert : Tilsetting http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 197/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Kristian Balto | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14943/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Tilsetting http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inger Lise Nordsletta | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 196/2022 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anna Ragnhild J Balto | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14942/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36778 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ristin Ravdna Kemi og Tore Jan Gjerpe | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14854/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eilif Torgeir Norvang | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14853/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36776 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Doris Norbye | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14852/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Varsi Rasmus | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10763/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tove Eldbjørg Andresen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10762/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vegard Jakobsen | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10761/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10760/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10759/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Marit Øvregård | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10758/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet BEKREFTELSE http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/32648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ingolf Balto | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 10724/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ref 2021/10 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/30873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ailo sara | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 8949/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/38089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | RegistryNumber: 475/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.01.2022 | RegistryNumber: 355/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37949 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 336/2022 | Guolban mánáidgárdi Høringsuttalelse - skuterløype http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/30105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ailo sara | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8181/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.01.2022 | RegistryNumber: 323/2022 | Guolban mánáidgárdi Bekreftelse http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/30099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Britt Unni Rasmussen | Journaldato: 29.10.2021 | RegistryNumber: 8175/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 255/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37737 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 124/2022 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSSYKEHUSET HF | Journaldato: 25.10.2021 | RegistryNumber: 7995/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37734 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.01.2022 | RegistryNumber: 121/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 84/2022 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 83/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-19 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 19.01.2022 | RegistryNumber: 376/2022 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.01.2022 | RegistryNumber: 82/2022 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-12 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 198/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.01.2022 | RegistryNumber: 16/2022 | Guolban mánáidgárdi Forespørsel om grunneiers tillatelse til bruk av skuterløype over deres eiendom i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilif Torgeir Norvang | Journaldato: 05.11.2021 | RegistryNumber: 7986/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-05 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 49/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15429/2021 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-29 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37660 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 47/2022 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15428/2021 | Guolban mánáidgárdi Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-22 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37526 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 22.12.2021 | RegistryNumber: 15598/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15427/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15345/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-15 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15435/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.12.2021 | RegistryNumber: 15426/2021 | Guolban mánáidgárdi Tillatelse til å skutertrafikk på eiendom 21/34 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjerpe - Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7902/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-08 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37232 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15307/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.12.2021 | RegistryNumber: 15238/2021 | Láttošluohkká mánáidgárdi Tillatelse til å skutertrafikk på eiendom 21/34 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gjerpe - Tore-Jan Gjerpe | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7881/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-24 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 24.11.2021 | RegistryNumber: 15002/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.11.2021 | RegistryNumber: 14945/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7899/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.10.2021 | RegistryNumber: 7897/2021 | Guolban mánáidgárdi Klage - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune (Ref.: 2019/3106) http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 28.12.2021 | RegistryNumber: 15619/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Klage fra Stig Harby på vedtak av 22.4.21 i sak 2020/5: Saksprotokoll i Kommunestyret - 14.10.2021 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 06.12.2021 | RegistryNumber: 15204/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Svar på anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav fra Åpne valgdata http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.01.2022 | RegistryNumber: 20/2022 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av samevalgstyre valgperioden 2019- 2023 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Valgte medlemmer | Journaldato: 21.12.2021 | RegistryNumber: 15590/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 201/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav - purring http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37350 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 15422/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.01.2022 | RegistryNumber: 35/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Innsynshenvendelse - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune - klage på manglende svar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oliwer Noreng Lieng | Journaldato: 14.12.2021 | RegistryNumber: 15418/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37404 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2021 | RegistryNumber: 15476/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Anmodning om å behandle og eventuelt oversende innsynskrav for klagebehandling http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36914 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 23.11.2021 | RegistryNumber: 14989/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15317/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Fwd: Innsynshenvendelse - Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune - klage på manglende svar http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36784 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Offpost - Oliwier Noreng Lieng | Journaldato: 12.11.2021 | RegistryNumber: 14860/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15408/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36844 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.11.2021 | RegistryNumber: 14920/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Valgprotokoll 2021, Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29795 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Offpost - Prosjekt Åpne Valgdata | Journaldato: 18.10.2021 | RegistryNumber: 7870/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7922/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-12-01 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 03.12.2021 | RegistryNumber: 15195/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-17 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FOLKEHELSEINSTITUTTET | Journaldato: 18.11.2021 | RegistryNumber: 14948/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Detaljregulering av Nuvvos og Baisjohnjalbmi http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/29836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristin Norbye-Bekkelund | Journaldato: 20.10.2021 | RegistryNumber: 7911/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/38115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | RegistryNumber: 501/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37992 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.01.2022 | RegistryNumber: 379/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-10 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/36747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 10.11.2021 | RegistryNumber: 14823/2021 | Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.01.2022 | RegistryNumber: 239/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15320/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Ukentlig oversikt, FHI data 2021-11-03 http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/31782 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 04.11.2021 | RegistryNumber: 9858/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.01.2022 | RegistryNumber: 200/2022 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37328 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.12.2021 | RegistryNumber: 15402/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:80/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/37237 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.12.2021 | RegistryNumber: 15312/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole