eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/2070 20200214 14.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/2072 20200213 13.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/986 20200212 12.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/720 20200212 12.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Jan Gunnar Persen   her
2020/37 20200212 12.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Jens M Somby   her
2020/159 20200212 12.02.2020 Inngående brev SØKNAD ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/49 20200212 12.02.2020 Inngående brev Valg av meddomere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2024 - orientering til domstolene Domstol administrasjonen   her
2020/49 20200212 12.02.2020 Inngående brev Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 — 31. desember 2024 Hålogaland lagmannsrett   her
2020/49 20200212 12.02.2020 Inngående brev VALG AV SÆRSKILT UTVALG FOR JORDSKIFTESAKER ENDRING AV ANTALL JORDSKIFTEMEDDOMMERE I KOMMUNENE Finnmark jordkifterett   her
Ingen tilgang 20200212 12.02.2020 Inngående brev Detaljregulering for Basevuovdi,arealplan id 201401 (saksnr.20/5 i Karasjok kommunestyre 13.02.2020) Stig Harby   her
2020/151 20200212 12.02.2020 Inngående brev STIMULERINGSTILSKUDD TIL KOMMUNALE VETERINÆRTJENESTER Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/152 20200212 12.02.2020 Inngående brev Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2019 Miljødirektoratet   her
2020/155 20200212 12.02.2020 Inngående brev SØKNAD OM SKJENKEBEVILGNING PÅSKEAFTEN 11. APRIL OG 09. APRIL 2020 Festivaler Karasjok   her
Ingen tilgang 20200212 12.02.2020 Inngående brev RAPPORT OM TØMMING OG KONTROLL AV OLJEUTSKILLERANLEGG Østbø As   her
2019/1110 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200212 12.02.2020 Inngående brev Søknad om ferdigattest Haldde arkitekt as   her
2020/154 20200212 12.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/203 20200212 12.02.2020 Inngående brev Omsetningsoppgave for alkohol Coop Finnmark SA   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Alvin Vuolab   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Berit Anni & Bernt Somby   her
2020/157 20200211 11.02.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak gnr 9/442 Bygmester Eikjok   her
2020/158 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Per Christian Biti   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Medlemmer i Karasjok Motorklubb   her
2020/109 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Kjell Larsen   her
2020/110 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Kåre Roseneng   her
2020/111 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Silje Roseneng   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Arne Skoglund   her
2020/57 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Bjarne Rikardsen   her
2019/150 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Hans Petter Boyne   her
2019/150 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Hans Petter Boyne   her
2020/36 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Ketil Somby   her
Ingen tilgang 20200211 11.02.2020 Utgående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN-VINTER Ronald Eideng/Oleif Boine   her
2019/1026 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad for ***** Dania Rehman   her
Ingen tilgang 20200210 10.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1180 20200210 10.02.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1275 20200210 10.02.2020 Inngående brev Fornyelse av forsikringsavtale Kommunal Landspensjonskasse   her
2020/138 20200210 10.02.2020 Inngående brev Søknad om treningstider for skoleåret 2019/2020 Alta karateklubb   her
2019/1275 20200210 10.02.2020 Inngående brev Melding om opphør - 317209 Kommunal Landspensjonskasse   her
2019/1187 20200210 10.02.2020 Inngående brev Rapportering på tilskudd til Hesedirektoratet Helsedirektoratet   her
Ingen tilgang 20200210 10.02.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/136 20200210 10.02.2020 Inngående brev TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE, HERUNDER GRUNNTILSKUDD kap 292, post 60 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/137 20200210 10.02.2020 Inngående brev Tilskuddsordningen pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens —Demensplan 2020 Aldring og helse   her
2019/812 20200210 10.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20200210 10.02.2020 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/1287 20200210 10.02.2020 Utgående brev Søknad om serveringsbevilling *****   her
2020/3 20200210 10.02.2020 Utgående brev Informasjon om budsjettvedtak 2020 Startlån NAV Kárášjohka/Karasjok   her
2019/1070 20200210 10.02.2020 Utgående brev Oversendelse av klage Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2020/3 20200210 10.02.2020 Utgående brev Informasjon om vedtatt driftstilskudd for 2020 Eisevarluhppu Frivilligsentral   her
2020/3 20200210 10.02.2020 Utgående brev Informasjon om vedtatt driftstilskudd for 2020 Riddo Duottar Museat   her
2020/3 20200210 10.02.2020 Utgående brev Informasjon om opphør av driftstilskudd Sámi Dáiddaguovddáš   her
Versjon:5.2.2