eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** Berit Marie Lise Eira   her
2018/1939 20200707 07.07.2020 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1013 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - NIBIO NIBIO Svanhovd Norsk institutt for bioøkonomi   her
2020/814 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Roy Evert og Mats William Guttorm Roy Evert Guttorm   her
2020/1014 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dan Peder Olli dan peder olli   her
2019/774 20200707 07.07.2020 Inngående brev Siskáldas ohcan giellapedagoga virgái 2020-2023 May-Britt H Balto   her
2020/795 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Inger Lisbeth Persen Inger Lisbeth Persen   her
2020/870 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Bernt og Berit Anni somby Bernt Somby   her
2020/977 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte Nærings og fikseridepartementet   her
2020/1015 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annfinn og Randi Balto annfinn balto   her
2020/983 20200707 07.07.2020 Inngående brev EIERSKAPSMELDING FOR KAUTOKEINO KOMMUNE 2019 - 2023 Kautokeino kommune   her
2020/978 20200707 07.07.2020 Inngående brev Elektronisk samhandling mellom helseforetak og helsestasjon ved fødsel Finnmarkssykehuset/Finnmárkku buohcciviessu   her
2020/979 20200707 07.07.2020 Inngående brev Helsedirektoratetvisertil refusjonskravfor særligressurskrevendehelse-ogomsorgstjenestermottatt fra landets kommuner. Helsedirektoratet   her
2020/976 20200707 07.07.2020 Inngående brev Høring —forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo Justis og beredskapsdepartementet   her
2020/974 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forelegging av el-anlegg i Karasjok kommune, se vedlegg Luostejok Kraftlag SA   her
2020/975 20200707 07.07.2020 Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet samler Folkehelseinstituttet inn opplysninger fra kommunene om kommunenes forvaltning av tobakksskadeloven. folkehelseinstituttet   her
2020/973 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kommunale boliger - utgiftsdekning Den norske kirke   her
2020/972 20200707 07.07.2020 Inngående brev SØKNAD OM GRUNNEIERS TILLATELSE TIL BYGGING AV TRAPP OG UTEPLASS VED ELVA —GNR 9 BNR 1 - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2020/971 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak direktoratet for byggkvalitet   her
2020/969 20200707 07.07.2020 Inngående brev Viser til telefon samtale med NilsAsilat Kildedam og Kristin Nordbye-Bekkevold. Roy Evert Guttorm   her
2019/39 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/1939 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** ***** *****   her
2019/833 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
2019/832 20200707 07.07.2020 Inngående brev ***** *****   her
2020/314 20200707 07.07.2020 Inngående brev ANMODNING OM UTBETALING AV TILSKUDD *****   her
2020/1016 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas-søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine Irene Boine   her
2020/395 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ole Kristian Varsi Rasmus   her
2020/434 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - John Åge Somby, Berit Liv Inger Gaup, Silje Maret Somby og Mia Marja Somby John Åge Somby   her
2020/387 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Ingvald Anthi Åsen Tor Ingvald Åsen   her
2020/1017 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen Unn Kari Hansen   her
2020/286 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Petter Boyne Hans Petter Boyne   her
2020/477 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse- Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Norvald Strømeng Norvald Strømeng   her
2020/893 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse -Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Geir Fagernes Geir Fagernes   her
2020/767 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Lars Mathis og anne Marit Anti Lars Mathis ANTI   her
2020/396 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Idar Somby og Rune G. Hansen Jan Idar Somby   her
2020/882 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Terje Lindi Terje Lindi   her
2020/843 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Annhild Rikardsen og Kai Åge Nedrejord Annhild Rikardsen Nedrejord   her
2020/390 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Erik Oskar Eriksen Oskar Eriksen   her
2020/1018 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Erik Rønning Odd Erik Rønning   her
2020/435 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng og Mattis Strømeng Tor Arild Strømeng   her
2020/1019 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Maria Varsi Rasmus Maria Varsi Rasmus   her
2020/225 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ole Jens Rasmus OleJens rasmus   her
2020/226 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Osvald Anti Nils Osvald Anti   her
2020/210 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Rasmus Kjell Magne Rasmus   her
2020/787 20200707 07.07.2020 Inngående brev GEasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin, Anne Lise, Jon Idar og Iselin Vuolab Alvin Vuolab   her
2020/867 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Johnny Åsen og Berit anna Gaup Ulf Johnny Åsen   her
2020/1020 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Ulf Johnny Åsen Piera Pedersen   her
2020/868 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Tore og Monicia Boine Aslaksen Jan Tore ASLAKSEN   her
2020/104 20200707 07.07.2020 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jens Eriksen, Synnøve Pettersen Jens Siri Eriksen   her
2020/1021 20200707 07.07.2020 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag, Karen Berit og Ole Mathis Nedrejord Dag Nedrejord   her
Versjon:5.2.2