eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/593 20190612 12.06.2019 Inngående brev 19/500-3 Høring - Søknad om boligtomt ved Ravdojohka - Karasjok kommune Fefo - Roska Jim Einar   her
2019/753 20190612 12.06.2019 Inngående brev SØKNAD OM BRUKSENDRING FRA FRITIDSBOLIG TIL BOLIG —GNR 25/12 og 25/1/13, ANARJOHKA Gudrun og Ingolf Balto   her
2019/5 20190612 12.06.2019 Inngående brev REVISORS BERETNING 2018 —KARASJOK KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS   her
2019/640 20190612 12.06.2019 Inngående brev ALLMENNLÆRER GRUNNSKOLEN *****   her
2019/640 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad på undervisningsstilling ved Karasjok kommune *****   her
2019/640 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad på lærerstilling *****   her
2019/750 20190612 12.06.2019 Inngående brev Utbetalingsbrev våren 2019 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift Utdanningsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/766 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oversendelse av vedtak i skolemiljøsak FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/746 20190612 12.06.2019 Inngående brev Oppsigelse *****   her
2019/618 20190612 12.06.2019 Inngående brev SØKNAD OM SOMMERVIKARIAT SOM SYKEPLEIER *****   her
2019/754 20190612 12.06.2019 Inngående brev Ny varslingsplikt til Statens helsetilsyn om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i kommunale helse- og omsorgstjenester Helsetilsynet   her
2019/751 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra forbud mot bruk av mineralolje Coop Finnmark SA   her
2019/643 20190612 12.06.2019 Inngående brev Avtalen mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget må sies opp Deanu gielda- tana kommune   her
2019/749 20190612 12.06.2019 Inngående brev Behov for nytt oppdragshåndteringsverktøy i 110-sentralen i løpet av 2020 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Søknad om ferdigattest Brand factory Norge As   her
2019/573 20190612 12.06.2019 Inngående brev REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING PÅ GNR 19 BNR 1 Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev Tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann - Stuorrageadgi avløpsrenseanlegg Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2019/600 20190612 12.06.2019 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra arealplanens LNFR-bestemmelser forfradeling,gnr 14/14 i Jergul- Karasjok kommune- fraråding Finnmark fylkeskommune   her
2019/600 20190612 12.06.2019 Inngående brev Distriktet ber om at saken sendes til Skuohtanjarga siida som berørt part, ber samtidig om at høringsfristen utsettes med 3 uker. Reinbeitedistrikt 16   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2019/742 20190612 12.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Nils Aslak Boine   her
Ingen tilgang 20190612 12.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/479 20190611 11.06.2019 Inngående brev Vår ref.: 19/479 Søknad om konsesjon for eiendommene gnr. 21 bnr. 221 og gnr. 21 bnr. 86 i Karasjok. Karasjok Kommune - Nils Aslak Boine   her
2019/734 20190611 11.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/739 20190611 11.06.2019 Utgående brev Čoahkkinbovdejupmi 1.luohká váhnemiidda-ovddasteaddjiide skuvlajagi 2019-20 / Innkalling til foreldremøte for 1.klasse skoleåret 2019-20 Karin Solbakken m.fl.   her
2019/743 20190611 11.06.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Utgående brev Test brev via SvarUt Else Marie Østby m.fl.   her
2019/404 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Johnny Edv. Kemi   her
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev SIERRALOHPEOHCAN MOHTORJOHTOLATLÁGAS- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSElOVEN Tom Strømeng   her
2019/706 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Arne Hansen Kurt-Arne Hansen   her
2019/705 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Næss og Kåre Theodorsen Jan Tormod Næss   her
2019/704 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Egil Thomassen Egil Thomassen   her
2019/703 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Torgeir Eriksen Torgeir Eriksen   her
2019/702 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Roald Andreas Vuolab Roald Andreas Vuolab   her
2019/484 20190611 11.06.2019 Inngående brev Regulering av eiendom gnr./bnr.: 9/1 feste 92 i Karasjok kommune Sweco   her
2019/701 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kristian Guttorm Nils Kristian Guttorm   her
Ingen tilgang 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab Alvin Vuolab   her
2019/736 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Anne Marie Guttorm Graven Anne Marie G Graven   her
2019/735 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jon Idar Vuolab Jon Idar Vuolab   her
2019/737 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Thorolf Bjørnback Thorolf Bjørnback   her
2019/738 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Pasi Anti Laiti Pasi Antti Laiti   her
2019/740 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Ann Solveig Nystad   her
2019/741 20190611 11.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan motorjohtolatlágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Elle Márgget Nystad   her
2019/717 20190610 10.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlagas Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Rolf Isaksen   her
2019/715 20190610 10.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlagas Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Dan Vidar Rasmus   her
2019/714 20190610 10.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlagas Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Ravna Rasmus   her
2019/713 20190610 10.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlagas Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jan-Tore Aslaksen   her
2019/712 20190610 10.06.2019 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlagas Søknad om dispesasjon fra motorferdselloven Supannee Suesamog Rasmus   her
Versjon:5.2.2