eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1134 20191018 18.10.2019 Utgående brev Test asdf Thor Øyvind Syvertsen m.fl.   her
2019/1084 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1084 20191018 18.10.2019 Utgående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1146 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1987 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2018/1986 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1145 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/185 20191018 18.10.2019 Utgående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** *****   her
2019/403 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** *****   her
2019/931 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** *****   her
Ingen tilgang 20191018 18.10.2019 Inngående brev ***** *****   her
2019/932 20191018 18.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale *****   her
2019/1147 20191018 18.10.2019 Inngående brev Arbeidsavtale *****   her
2019/918 20191018 18.10.2019 Inngående brev Parkeringskort *****   her
2019/1059 20191017 17.10.2019 Utgående brev Stig Harby: Delingstillatelse arealoverføring gnr 28 bnr 3 og bnr 5 i Basevuovdi 126 Stig Harby   her
2019/1084 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1084 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/9 20191017 17.10.2019 Inngående brev Vedtaket oppheves FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1084 20191017 17.10.2019 Utgående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/557 20191016 16.10.2019 Inngående brev Tilskudd til reise- og opphold for lærere i Finnmark, Kompetanse for kvalitet, høsten 2019 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2018/2141 20191016 16.10.2019 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1109 20191016 16.10.2019 Inngående brev Informasjon om overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten Det kongelige finansdepartement   her
Ingen tilgang 20191016 16.10.2019 Inngående brev GRAVETILLATELSE Svein Thomassen A/S   her
Ingen tilgang 20191016 16.10.2019 Inngående brev GRAVETILLATELSE Statens vegvesen   her
2019/1140 20191016 16.10.2019 Inngående brev SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELLOVEN—VINTER Terje Hansen   her
2019/1141 20191016 16.10.2019 Inngående brev SØKNAD OM SKILTING Samisk videregående skole Karasjok   her
2019/1143 20191016 16.10.2019 Inngående brev Byggesøknad - Garasje Petter Tretnes Hansen / Maret Lajla Nedrejord   her
2019/902 20191015 15.10.2019 Utgående brev Tilsetting av stilling som 100% driftsleder bygningsdrift og utearealer *****   her
2019/1084 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1084 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1084 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1084 20191015 15.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1161 20191015 15.10.2019 Inngående brev Informasjon om tilretteleggingsmidler-lokale prioriteringer 2019/2020 -kommunene i Finnmark FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191015 15.10.2019 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1116 20191014 14.10.2019 Inngående brev Den kulturelle skolesekken - tildeling av øremerkede midler for skoleåret 2019/2020 Scene Finnmark   her
2019/1117 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tar ikke gjenvalg som meddommer for Indre-Finnmark Tingrett. Jan Atle Guttorm   her
2019/1112 20191014 14.10.2019 Inngående brev Spørreundersøkelse om klima og beredskap - VG Verdens Gang as   her
2019/1084 20191014 14.10.2019 Inngående brev Søknad om kommunalt utdanningsstipend *****   her
2019/1129 20191014 14.10.2019 Inngående brev Invitasjon til å gi innspill til ekspertgruppa som skal utrede framtidig drift av luftambulansetjenesten Helse og omsorgsdepartement   her
2019/258 20191014 14.10.2019 Inngående brev Tildeling av kriseskjønnsmidler 2019 - Karasjok kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Ingen tilgang 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høring- Uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft Vedlegg: FNF Finnmark - uttalelse til nasjonal ramme for vindkraft 01.10.2019 Forum for natur og friluftsliv Finnmark   her
2019/1127 20191014 14.10.2019 Inngående brev Høring —utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2019/1126 20191014 14.10.2019 Inngående brev Nå kandu søke om midlerfra Finnmarkfylkeskommunetil restaureringav freda bygninger,kulturminnerog kulturmiljø. Finnmark fylkeskommune   her
2019/867 20191014 14.10.2019 Inngående brev Anbefalinger fra norsk-finsk grensevassdragskommisjon 2019 Klima og miljødepartement   her
Versjon:5.2.2