eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Hopp over liste Sak
:
2019/1142
:
Punktfeste for basestasjon i Šuošjávri
:
Tor Georg Næss
:
Under behandling
:
Sentral journalførende enhet
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/1142 20200617 17.06.2020 Utgående brev Oversending matrikkelbrev gnr 16 bnr 1 fnr 13 i Karasjok kommune med klageadgang. Punktfeste til mobil basestasjon til Telenor, Avjuvargeaidnu 4721 Jim Einar Roska   her
2019/1142 20200330 30.03.2020 Inngående brev Aksept av tilbud om festekontrakt på eiendommen Bennanddevarri gnr 16, bnr 1 i Karasjok kommune (INTERNAL) Fefo - Jim Einar Roska   her
2019/1142 20200117 17.01.2020 Inngående brev Reinbeitedistrikt 16 Karasjok Vest's uttalelse til basestasjon øst for Suossjavri Karasjok Kommune - Tor Georg Næss   her
2019/1142 20200211 11.02.2020 Saksframlegg/innstilling Telenor: Ohcama juohkit čuoggeláigu basestašuvdna Finnmárkkuopmodaga nuottabeal ŠuoššjávrrisSøknad om disp for punktfeste til basestasjon for mobil øst for Suossjavri   her
2019/1142 20200107 07.01.2020 Inngående brev Uttalelse vedrørende søknad om punktfeste for basestasjon på Benn-Anddevárri,Gbnr 16/1, østfor Šuošjávri,Kárášjoga gielda-Karasjok kommune Sámediggi/Sametinget   her
2019/1142 20191217 17.12.2019 Inngående brev Ingen meknader FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/1142 20191212 12.12.2019 Utgående brev Høring: Telenor. Søknad om dispensasjon fra Karasjok kommunes arealplans LNF-bestemmelser, for punktfeste til mobil basestasjon øst for Suossjavri Finnmark fylkeskommune m.fl.   her
2019/1142 20191101 01.11.2019 Inngående brev INNVILGET SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR BASESTASJON ØST FOR SUOSSJAVRI - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2019/1142 20191022 22.10.2019 Inngående brev HØRING: SØKNAD OM PUNKTFESTE FOR BASESTASJON ØST FOR Suossjavri - KARASJOK KOMMUNE Finnmarkmarkseiendommen   her
Versjon:5.2.2