eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/31 20200922 22.09.2020 Inngående brev Attestasjonsuttalelse vedrørende etterlevelseskontroll av Kautokeino kommune - anskaffelsesprotokoll VEFIK IKS AVD ALTA   her
2020/1187 20200922 22.09.2020 Utgående brev AVSLAG - SØKNAD OM UTSETTELSE *****   her
2020/1191 20200922 22.09.2020 Utgående brev AD. HENVENDELSE RESTANSER ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/366 20200922 22.09.2020 Utgående brev SD 52/19 Loahppamáksinávžžuhus / Utbetalingsanmodning for sluttbetaling SAMEDIGGI SAMETINGET KARASJOK OG KAUTOKEINO   her
2020/112 20200922 22.09.2020 Utgående brev Forespørsel på tilbud på skjøtselstiltak Struves Meridianbue-Muvravarri Verdensarv Kauto Maskin m.fl.   her
2020/190 20200922 22.09.2020 Inngående brev Láigohit Kulturviesu gievkana - Kulturhus kafe Sámi allaskuvla ved Ellen Oddveig Hætta   her
2020/184 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar - Erstatning av ferie *****   her
2020/122 20200922 22.09.2020 Inngående brev Fwd: Regnskap mai-juni *****   her
2020/209 20200922 22.09.2020 Inngående brev Protokollbiblioteket SUREWAY AS   her
2020/80 20200922 22.09.2020 Utgående brev Guovttegielatvuođarapporta 2019 Guovdageainnu suohkan ja loahppamáksinávžžuhus SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2020/1237 20200922 22.09.2020 Utgående brev Doaibmaplána 2021 - 2023 Guovdageainnu suohkan SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2020/1272 20200922 22.09.2020 Inngående brev Forespørsel om intervju - forskningsprosjekt om kommunens arbeid med krisesenterloven NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS   her
2020/1272 20200922 22.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar - Forespørsel om intervju syja@norceresearch.no   her
2019/963 20200922 22.09.2020 Utgående brev SV: Ønsker månedlig faktura *****   her
2019/963 20200922 22.09.2020 Utgående brev Kommunalavgift *****   her
2019/980 20200922 22.09.2020 Inngående brev Refusjon av merutgifter- fjernundervisning i nordsamisk FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/1271 20200922 22.09.2020 Inngående brev Oppstart forvaltningsrevisjon Kautokeino kommune - Mobbing blant barn og unge VEFIK IKS AVD ALTA   her
2020/184 20200922 22.09.2020 Inngående brev Erstatte ferie *****   her
2020/1272 20200922 22.09.2020 Inngående brev vdr forskningsprosjekt - krisesenterloven NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS   her
2020/1130 20200922 22.09.2020 Utgående brev Samisk fjernundervisning Øksnes kommune *****   her
2019/980 20200922 22.09.2020 Utgående brev Påminnelse - gjelder faktura *****   her
2020/1192 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Kulturskoleleder 50% stilling - vikariat i Språk og kultur - 2020/1192 - ***** ***** *****   her
2020/1192 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad på stilling - Kulturskoleleder 50% stilling - vikariat i Språk og kultur - 2020/1192 - ***** ***** ***** *****   her
2020/1017 20200922 22.09.2020 Utgående brev Spørsmål til kriteriedata 2021 KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
2020/121 20200922 22.09.2020 Utgående brev Svar - redusert ressursbruk - opplysninger og videre fremdrift - staben KS-KONSULENT AS   her
2020/978 20200922 22.09.2020 Utgående brev Anmodning om utsettelse ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1268 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om tomt Skierreluodda 6 SAHA AS - Morten Ailu Hansen   her
2020/1269 20200922 22.09.2020 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av 3 boligtomter Chris Arild Sara Solheim m.fl.   her
2020/799 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tillatelse til deling av grunneiendom - Tilleggsareal til gnr 3 bnr 360 (gbn 3/360) FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2020/1213 20200922 22.09.2020 Utgående brev Konsesjon på eiendommene 6/352 og 6/353 Nils Andreas Eira Tornensis   her
2019/890 20200922 22.09.2020 Utgående brev Oversendelse av matrikkelbrev FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2020/1049 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om vedtak Mathis M Utsi   her
2020/1049 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om tildelt tomt FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2020/1077 20200922 22.09.2020 Utgående brev Melding om tildelt boligtomt FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2020/1139 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om utslippstillatelse for Gnr/Bnr 6/345 RAMBØLL NORGE AS   her
2020/652 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om ferdigattest gnr. 3 bnr. 764 NEMO TEC AS   her
2020/1141 20200922 22.09.2020 Utgående brev Søknad om tilbygg til bolig GBN 6/191 NILS OLE J TRIUMF   her
2020/1085 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver - gbn 3 bnr 463 Marit Sarabakken   her
2020/1267 20200922 22.09.2020 Inngående brev Mánáidgárddesaji ohcan- ***** *****   her
2020/28 20200922 22.09.2020 Inngående brev Økonomisk tilsyn ***** ***** *****   her
2020/28 20200922 22.09.2020 Utgående brev Endelig frist - Ytterligere informasjon NUORTAMIELLI MÁNÁIDGÁRDI AS   her
2019/930 20200922 22.09.2020 Utgående brev Tildeling barnehageplass 2020/21 *****   her
2017/2538 20200922 22.09.2020 Utgående brev Permisjon fra barnehageplass 2020/21 *****   her
2020/485 20200922 22.09.2020 Utgående brev Utvidet åpningstid Maze barnehage 2020/21 *****   her
2019/79 20200922 22.09.2020 Utgående brev Vástadus - Rehket *****   her
2019/46 20200922 22.09.2020 Utgående brev Enkeltvedtak - Spesialpedagogisk hjelp *****   her
2020/1248 20200922 22.09.2020 Utgående brev Foreløpig svar på søknad om barnehageplass *****   her
2020/1185 20200922 22.09.2020 Inngående brev Grunneiers tillatelse - Etablering av 5 båtutsettingsplasser - Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
2020/1130 20200922 22.09.2020 Inngående brev Samisk fjernundervisning Øksnes kommune *****   her
2020/1130 20200922 22.09.2020 Inngående brev Manne eaba leat ***** ***** ***** ***** ***** ožžon sámegieloahpahus fálaldaga *****   her
Versjon:5.2.2