eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/785 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høringssvar på Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp Arbeids- og sosialdepartementet   her
2019/977 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om støtte til reiselivsbedrift *****   her
2019/865 20191115 15.11.2019 Inngående brev Ohcan - beaivefálaldat demeansabuhcciide *****   her
2019/799 20191115 15.11.2019 Inngående brev Til leverandører til Røyken, Hurum og Asker kommune Nye Asker kommune   her
2014/72 20191115 15.11.2019 Inngående brev Stengt barnehage *****   her
2014/72 20191115 15.11.2019 Inngående brev Stengt barnehage *****   her
2019/967 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** *****   her
2019/973 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** *****   her
2019/974 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** *****   her
2019/975 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** *****   her
2019/976 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** *****   her
2019/973 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** *****   her
2019/968 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** *****   her
2019/968 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** *****   her
2019/969 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** *****   her
2019/970 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** *****   her
2019/971 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019***** ***** *****   her
2019/972 20191115 15.11.2019 Inngående brev Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2019, ***** Landbruksdirektoratet   her
2014/72 20191115 15.11.2019 Utgående brev Svar - Stengt barnehage *****   her
2019/867 20191115 15.11.2019 Inngående brev Påminnelse: Innovasjonsbarometer for kommunal sektor KS ved Une Tangen   her
2014/72 20191115 15.11.2019 Inngående brev Angående Stengt barnehage *****   her
2019/958 20191115 15.11.2019 Inngående brev Forvaltningstilsyn av kommunens myndighetsutøvelse etter forurensningsforskriften kapittel 13 MILJØDIREKTORATET   her
2019/963 20191115 15.11.2019 Inngående brev Vil ha månedlig faktura *****   her
2019/969 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 fra ***** *****   her
2019/967 20191115 15.11.2019 Inngående brev Kvittering - Søknad for RMP og OBB for 2019 ***** ***** *****   her
2019/761 20191114 14.11.2019 Inngående brev Kvittering på innsendt høyringssvar på Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov Det kongelige Kulturdepartementet   her
2019/955 20191114 14.11.2019 Inngående brev Boares mánáidgarde rehket *****   her
2018/52 20191114 14.11.2019 Inngående brev Sak bruksendring av hytte - utsettelse av ankefrist Edvard Romsdal   her
2019/947 20191114 14.11.2019 Inngående brev Rehket kundenr 5000, mánáidgarde rehket May Kristin Vars   her
2019/896 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse - Oppstart av obligatorisk eierskapskontroll KUSEK - Tom Øyvind Heitmann   her
2019/953 20191114 14.11.2019 Inngående brev Databehandleravtale må inngås LINDORFF AS   her
2019/954 20191114 14.11.2019 Inngående brev Blå skilt bygninger og kulturminner Varangermuseum   her
2019/408 20191114 14.11.2019 Inngående brev Refusjonskrav sommerjobb 2019 *****   her
2019/944 20191114 14.11.2019 Inngående brev Innsyn i sak 2016/61 - helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Offshore - Daniel Steinfjell   her
2019/953 20191114 14.11.2019 Utgående brev Underskrevet databehandleravtale i retur LINDORFF AS   her
2019/945 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiering for kommuneadministrasjonen 2018 - 2021 KOPINOR   her
2019/979 20191114 14.11.2019 Inngående brev Seminar skatteoppkreverfunksjonen Ks - Linda Hansen   her
2017/3295 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse om bekreftelse fra kommunen - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 Bufdir   her
2019/945 20191114 14.11.2019 Inngående brev Ny mønsteravtale om kopiering for grunnskolen, 2018 - 2021 KOPINOR   her
2016/314 20191114 14.11.2019 Inngående brev Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - smil, 914631440 - Jon Evald Hætta Landbruksdirektoratet   her
2019/799 20191114 14.11.2019 Inngående brev Leverandører og kontraktspartnere til Re og Tønsberg kommuner Tønsberg kommune   her
2019/946 20191114 14.11.2019 Inngående brev Norge får nytt Folkeregister fra 2020 DIREKTORATET FOR E-HELSE   her
2019/918 20191114 14.11.2019 Inngående brev Svar på refusjon av merutgifter i forbindelse med nordsamisk fjernundervisning høst 2019, Masi skole, Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2018/1048 20191114 14.11.2019 Inngående brev Vedtak i sak om skolemiljø for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/986 20191114 14.11.2019 Inngående brev Påminnelse om tilsagnsbrev om faglig og økonomisk støtte som realfagskommune ut 2020 - Haster Utdanningsdirektoratet   her
2019/950 20191114 14.11.2019 Inngående brev SØKNADSSKJEMA Helsesportsuka 2020. Porsanger Lions Club ved Sidsel Næss   her
2019/374 20191113 13.11.2019 Inngående brev Utbetalingsanmodning Daidda Dallu   her
2019/246 20191113 13.11.2019 Inngående brev Møte med Fylkesmannen 26.11.19, tema vil være skolesituasjonen i Kautokeino Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2019/925 20191113 13.11.2019 Inngående brev Krav om høyere lønn *****   her
2019/925 20191113 13.11.2019 Inngående brev Kravskjema lokale lønnsforhandliger *****   her
Versjon:5.2.2