eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/206 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:25.924147 Skatteetaten   her
2020/206 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:58.44987 Skatteetaten   her
2020/206 20210401 01.04.2021 Inngående brev Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:27.745522 Skatteetaten   her
2020/214 20210331 31.03.2021 Inngående brev Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 Bufetat   her
2019/869 20210330 30.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til merutgifter kommunene har til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2021/189 20210329 29.03.2021 Inngående brev RO 054/17 Duddjostetnot dál - Doarjaga sihkkun ja ruovttoluottamáksin / Annullering av tilskudd og tilbaketrekking Samediggi/Sametinget   her
2020/87 20210329 29.03.2021 Utgående brev Svar - søknad om torgplass i påsken 2021 Ismail Omar   her
2021/195 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tilskuddsbrev 2021 - tilskudd til sommerskoletilbud - Kautokeino kommune UTDANNINGSDIREKTORATET   her
2020/523 20210329 29.03.2021 Inngående brev Tolkningsuttalelse - Statsforvalterens tilsynsansvar etter barneloven § 43a Bufetat   her
2021/335 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om fradeling av tomt til fritidsbruk Per Anders Persen Sara   her
2021/333 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2021/80 20210326 26.03.2021 Inngående brev RO 006/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Diehtu máksima birra - Gartnetluohkka mánáidgardi Samediggi/Sametinget   her
2021/339 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2019/450 20210326 26.03.2021 Inngående brev Oppsigelse barnehageplass ***** ***** *****   her
2021/80 20210326 26.03.2021 Inngående brev RO 008/21 - Sámi mánáidgárdefálaldat 2021 – Diehtu máksima birra - Beazedieva mánáidgardi Samediggi/Sametinget   her
2021/338 20210326 26.03.2021 Inngående brev Mánáidgardesaji ohcan *****   her
2021/186 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kontrakt nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/186 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kontrakt nordsamisk fjernundervisning ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/186 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kontrakt nordsamisk fjernundervisning - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/186 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kontrakt Nordsamisk fjernundervisning for skoleåret 2021/22 - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/186 20210326 26.03.2021 Inngående brev Kontrakt Nordsamisk fjernundervisning for skoleåret 2021/22 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/58 20210326 26.03.2021 Utgående brev Signert avtale - Lindbak utskriftstjeneste - 3 kopimaskiner Lindbak   her
2019/1166 20210326 26.03.2021 Utgående brev Signert - Konsumentavtale for særnamsmannsfunksjon er oppdatert ny innsending påkrevd SKATTEETATEN   her
2021/336 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - ny bolig GNR 3/780 SAHA AS   her
2014/74 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest Lars Johan Mathis J Gaino   her
2020/751 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest GNR 6/1/48 Per Ivar Klemetsen   her
2021/331 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søker om serveringsbevilling av mat LEMONROSE FOODS AND DECORS ROSEMARIE YRAY RAMOS   her
2020/634 20210326 26.03.2021 Inngående brev Vil ha månedlig faktura ***** ***** *****   her
2020/59 20210326 26.03.2021 Utgående brev Svar - Søknad om skjenking iforbindelse med konsertarrangement 01.04 - 05.04.21 STIFTELSEN SAMISK MUSIKKFESTIVAL I KAUTOKEINO   her
2019/953 20210326 26.03.2021 Inngående brev Signert Databehandleravtale Skatteetaten Kautokeino Skatteetaten   her
2020/1024 20210326 26.03.2021 Utgående brev Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/286 20210326 26.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/34 *****   her
2020/58 20210326 26.03.2021 Inngående brev Fangstrapport - ryper Kurt Aage Møllenes   her
2020/17 20210326 26.03.2021 Inngående brev Utbetaling av lån - 1671997 7 HUSBANKEN   her
2019/284 20210326 26.03.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske 2021 Ole Mathis Mikkelsen Eira   her
2020/1024 20210326 26.03.2021 Utgående brev Anmeldelse ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2017/285 20210326 26.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/33 *****   her
2017/287 20210326 26.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/37 *****   her
2017/288 20210326 26.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/40 *****   her
2018/931 20210326 26.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/43 *****   her
2019/897 20210325 25.03.2021 Utgående brev Raporta doarjjageavaheami birra 2020 SAMEDIGGI / SAMETINGET   her
2021/325 20210325 25.03.2021 Inngående brev Søknad om ferdigattest GNR 5/1/58 Sten O H Olsen Heahtta   her
2019/944 20210325 25.03.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2017/3050 Løpenr: 1393/2019 Dokument tittel: Underskrevet kontrakt og korrigert referat i retur. Barnehage- og skolestruktur. Hrprosjekt - Roger Kåre Ramstad   her
2020/17 20210325 25.03.2021 Inngående brev Påminnelse om signering:Signere samtykke om utlevering av startlåndata til FoU-prosjekt HUSBANKEN   her
2021/359 20210325 25.03.2021 Inngående brev Veiledningsnotat for bedre kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2018/946 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/0 *****   her
2017/278 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/8 *****   her
2017/279 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/11 *****   her
2017/280 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/14 *****   her
2017/281 20210325 25.03.2021 Utgående brev Skatteseddel eiendomsskatt 2018 GBN 3/174/21 *****   her
Versjon:5.2.2