eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2019/1039 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om skjenkebevilling for 4 ny år. Thon Hotel Kautokeino   her
2015/596 20200708 08.07.2020 Utgående brev Byggesak Ranahytta ved Kari Tverå Bonsaken   her
2019/1120 20200708 08.07.2020 Utgående brev Náránaš - svar på spørsmålene Leder i Naturvernforbundet i Ávjovárri - Svein Lund   her
2019/757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell etter RNB 2020 og kommuneproposisjon 2021 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell - ny alternativ og anbefalt prognosemodell KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell etter vedtak i Stortinget KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2019/757 20200708 08.07.2020 Inngående brev Oppdatert prognosemodell 2020 KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2018/1017 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kan vannlås/kranen fra nabo tomta flyttes vekk fra min tomt i Skierreluodda 1 Per Mathis Bongo   her
2020/1000 20200708 08.07.2020 Inngående brev Bekreftelse fra kommunen på registrert forhold i matrikkelen - GBN 6/1/48 i Kautokeino kommune FeFo   her
2019/1120 20200708 08.07.2020 Inngående brev Náránaš - takk for godt og grundig svar. Svein Lund   her
2019/316 20200708 08.07.2020 Inngående brev Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18 til 49 år FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/5 20200708 08.07.2020 Inngående brev Avslag på søknad om tilskudd - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/745 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste for ***** ***** ***** *****   her
2020/806 20200708 08.07.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste for ***** ***** ***** *****   her
2020/1002 20200708 08.07.2020 Inngående brev Informasjon om ny drosjeregulering og bruk av eneretter i Troms og Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/1001 20200708 08.07.2020 Inngående brev Tilskudd til miljøsertifisering for virksomheter i Finnmark Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/995 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fornying av salgsbevilling for alkohol. *****   her
2020/996 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fornyet skjenkebevilling for 4 nye år. KAUTOKEINO VILLMARKSENTER AS   her
2020/997 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad i forbindelse med salg av alkohol ved Suolovuopmi Fjllestue AS 2020 - 2024 SUOLOVUOPMI FJELLSTUE AS   her
2020/998 20200708 08.07.2020 Inngående brev Søknad om fornyelse av alminnelig skjenkebevilling for Masi Turistsenter MASI TURISTSENTER   her
2017/3050 20200707 07.07.2020 Utgående brev Behov for juridisk avklaring - ny skole medlemsservice@ks.no   her
2020/455 20200707 07.07.2020 Utgående brev Automatisk kvittering på innsendt søknad 2019-0027 *****   her
2020/581 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bredbåndbygging i Kautokeino. Saksnr. 20/14604 postmottak@tffk.no   her
2020/581 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om støtte til bredbåndbygging i Kautokeino. Saksnr. 20/14604 TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE   her
2019/245 20200707 07.07.2020 Utgående brev Søknad om forlenget prosjektperiode Marit Anne Iverdatter Sara   her
2020/214 20200707 07.07.2020 Utgående brev Beredskap i ferietiden - rapportere FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200707 07.07.2020 Utgående brev Beredskap i ferietiden - rapportere FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2018/52 20200707 07.07.2020 Inngående brev Foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/122 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om fritak for eiendomsavgifter *****   her
2020/122 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilleggsdokumentasjon - søknad om fritak for eiendomsavgifter *****   her
2020/798 20200707 07.07.2020 Utgående brev Foreløpig svar - etterspørring dokumentasjon *****   her
2020/806 20200707 07.07.2020 Utgående brev Tilbakemelding - papirsøknad på stilling ved hjemmesykepleien Inga Britt Elen Siri   her
2020/355 20200707 07.07.2020 Utgående brev Manaidgardesadji *****   her
2020/981 20200707 07.07.2020 Inngående brev Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt Mahtte Ante Johansen Sara   her
2019/485 20200707 07.07.2020 Inngående brev Anmodning om oppnevning av settefylkesmann FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/669 20200707 07.07.2020 Inngående brev Kautokeino IL godkjenner vilkårene ang. gangsti fra grunnskolen til Báktehárji idrettshall Kautokeino IL   her
2020/802 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2020/801 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2020/957 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad - Tundra Drone AS TUNDRA DRONE AS   her
2018/473 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar - Byggesøknad henvendelse Sara Beate Eira Persson   her
2019/1140 20200707 07.07.2020 Utgående brev Kautokeino kommunes representant (administratorbruker) *****   her
2020/937 20200707 07.07.2020 Inngående brev Søknad om midler til kompetansehevingstiltak *****   her
2020/937 20200707 07.07.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt søknad *****   her
2012/846 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Johan Mikkel Hætta   her
2020/980 20200707 07.07.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Johan Ingvar Sara   her
2020/112 20200707 07.07.2020 Utgående brev Svar - Forespørsel om tilbud - dere fikk oppdraget Kautomaskin   her
2019/1150 20200706 06.07.2020 Inngående brev Henvendelse vedr innrapportering av meddommere Domstoladministrasjonen   her
2019/1150 20200706 06.07.2020 Inngående brev Vedr. meddommere Domstol - Boine, Rita   her
2020/870 20200706 06.07.2020 Utgående brev Koronaroassoruđaid máksámuš - diehtu ahte lea bidjon máksimii CAVZO.NO   her
2018/856 20200706 06.07.2020 Inngående brev Nytt foreløpig svar FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
Versjon:5.2.2