eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/393 20200327 27.03.2020 Inngående brev Oppfølging etter halvårsrapportering - andre halvår 2019. FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/860 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/464 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 ***** ***** *****   her
2020/5 20200327 27.03.2020 Inngående brev Avvisning av søknad om tilskudd til seksuala dearvašvuohta - 2020 kap. 762 post 73 HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av "Skriv til oss" funksjonen for brukere av sosiale tjenester Nav - (PK) NAV Prosjekt digisos   her
2019/962 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd - 2019 ***** ***** *****   her
2020/461 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd for 2019 ***** ***** *****   her
2020/463 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskudd 2019 ***** ***** *****   her
2020/465 20200327 27.03.2020 Inngående brev Vedtak om utbetaling av regionalt miljøtilskuddfor 2019 ***** ***** *****   her
2020/452 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Fylkesmannen om beitekrisa i reindrifta Fylkesmannen - Tandberg, Anders   her
2020/214 20200327 27.03.2020 Inngående brev Krisesentertilbud - ansatte i kommunenes krisesentertilbud under koronapandemien Fylkesmannen - Melum, Sølvi   her
2012/1059 20200327 27.03.2020 Inngående brev Klage på eiendomstakst ***** ***** *****   her
2020/448 20200327 27.03.2020 Inngående brev Utlysning av midler 2020 – Barnevernfaglig videreutdanning Bufdir - Morten Eikenes   her
2020/214 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/214 20200327 27.03.2020 Inngående brev Dekningsstatistikk for Barnevaksinasjonsprogrammet 2019 Folkehelseinstituttet - sysvak   her
2019/1160 20200327 27.03.2020 Inngående brev Tildeling av prosjektskjønnsmidler 2020 FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/214 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er Helsedir - Trykk-Tjenester   her
2020/331 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tomt Ole Thomas Nilut   her
2020/331 20200327 27.03.2020 Inngående brev Søknad om tomt 2 Ole Thomas Nilut   her
2019/869 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søk om midler til programmering Utdanningsdirektoratet   her
2020/331 20200326 26.03.2020 Inngående brev Viessosaji ohcan Skoarraluodda 3 ja Goalseluodda 2 Sara Ellen Anne Eira   her
2020/331 20200326 26.03.2020 Inngående brev Ohcan viessosajiid - Goalseluodda 2 ja Skoarraluodda 3 Berit Ellen Bongo   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon til alle ansatte i barnehage i Troms og Finnmark Fylkesmannen - Bjørn, Solveig   her
2017/3050 20200326 26.03.2020 Inngående brev Støtte på inntil 50 mill for ny skole Johan Vasara   her
2020/122 20200326 26.03.2020 Inngående brev kommunale eiendomsavgifter *****   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Tilbud til barn og unge som trenger det mest Utdanningsdirektoratet   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Komplett liste - smittevernsutstyr Strommes - Bernt-Erik Hansen   her
2020/459 20200326 26.03.2020 Inngående brev Søknad om barnehageplass *****   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Vedrørende forsyning av smittevernutstyr til kommunehelsetjenesten Helse-Nord - Sætermo Rune   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev skjermvegger Lindbak - Ørjan Simonsen   her
2020/214 20200326 26.03.2020 Inngående brev Smitteverntiltak og utfordringer med postutsendelser Digipost   her
2019/980 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om refusjon av merutgifter- fjernundervisning i nordsamisk Fylkesmannen - Linda Halvorsen Lyngedal   her
2020/331 20200326 26.03.2020 Inngående brev SØKNAD OM HUSTOMT - Skoarraluodda 3 og Goalseluodda 2 Jon Thomas Hætta   her
2020/451 20200326 26.03.2020 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Inger Anne Eira   her
2020/452 20200325 25.03.2020 Utgående brev Beitekrisen i reindriftsnæringen Det kongelige landbruks og matdepartement   her
2017/3050 20200325 25.03.2020 Inngående brev Hálbudit ođđa skuvlla - vurdere om det er mulig å kutte ned på nettoarealet WSP NORGE AS AVD TROMSØ   her
2020/324 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vårjakt på and i Kautokeino kommune Finnmark Politidistrikt - Are Aarhus   her
2019/151 20200325 25.03.2020 Inngående brev Utsettelse av pålegg ARKIVVERKET   her
2020/428 20200325 25.03.2020 Inngående brev Fylkesmannen ber om innsyn og redegjørelse Fylkesmannen i Troms og Finnmark   her
2020/429 20200325 25.03.2020 Utgående brev Vurdering av skjønnsmidlene Marion Høgmo   her
2020/429 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vurdering av skjønnsmidlene - vedlagt følger innspill fra noen av kommunene. KS - Marion Høgmo   her
2019/46 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vi tar imot barnehageplass *****   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak – oversendelse av rutinebeskrivelse HELSEDIREKTORATET   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle barnehager og skoler er fortsatt stengt Utdanningsdirektoratet (ikke svar)   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Melding om oppdateringer i Byggeportalen Byggtjeneste -   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge Postmottak HOD   her
2020/233 20200325 25.03.2020 Inngående brev Barnehagelister *****   her
2020/453 20200325 25.03.2020 Inngående brev Mánáidgarde/ SAAO ***** *****   her
2020/214 20200325 25.03.2020 Inngående brev Vedr. 20-03146-2 - Informasjon fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til kommuner om korona Integrerings- og mangfoldsdirektoratet   her
2020/114 20200325 25.03.2020 Inngående brev Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst Utdanningsdirektoratet   her
Versjon:5.2.2