eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Member
:
Johan Anders J. Kemi
:
Gironluodda 5
:
9520
:
Ikke registrert
:
Ikke registrert
:
951 29 775
jakemi88@hotmail.com
:
Johtttuisápmelaččaid listu (JSL )
Medlemmets utvalg Hopp over liste
Medlemmets utvalgsengasjement
Planutvalget - nedlagt 27.06.19
Ungdomsutvalget - nedlagt 27.06.19
Kommunestyret Kommunestyret valgperioden 2019 - 2023
Suohkanstivra
Kommunestyret Kommunestyret valgperioden 2019 - 2023
Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk
Formannskapets innstillingsmøte
Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin
Suohkanstivra
Formannskapet
Versjon:5.2.2