eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapets innstillingsmøte Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 09 20200609 09.06.2020 09:00 Suohkanviessu Lávvu Formannskapets innstillingsmøte
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS242020 PS 24/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 1. tertial 2020
0 PS252020 PS 25/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2020
0 PS262020 PS 26/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eierskapsmelding for Kautokeino kommune
0 PS272020 PS 27/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunedirektør - ny tittel
0 PS282020 PS 28/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for fleksibel arbeidstid
0 PS292020 PS 29/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppgradering av Suohpatluohkká vannverk
0 PS302020 PS 30/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vei til vannverket
0 PS312020 PS 31/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll SØKNAD OM OPPKLASSIFISERING AV PRIVAT VEG TIL KOMMUNAL VEG, SAMT SØKNAD OM REFUSJON AV VEGUTGIFTER
0 PS322020 PS 32/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunal grunn, gnr 3 bnr 712, Coop-tomta
0 PS332020 PS 33/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for eldrerådet 2019
0 PS342020 PS 34/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsmelding for omstillingsprogrammet for 2019
0 PS352020 PS 35/2020 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet Tilrettelegging av skolelokaler, elev med spesielle behov
Versjon:5.2.2