eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2012 12 10 20121210 10.12.2012 09:00 LES-bygg Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612012 PS 61/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av kommunal inntektsskatteøre og eiendomsskatt for år 2013
0 PS622012 PS 62/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omorganisering av hjemmetjenester, sykehjem - og helseenheten
0 PS632012 PS 63/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omorganisering av enhetene tekniske tjenester og bygningsdrift.
0 PS642012 PS 64/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2013 - 2016 med handlingsprogram og årsbudsjett 2013.
0 PS652012 PS 65/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for kommunestyret 2013.
0 PS662012 PS 66/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om permisjon fra vervet i ungdomsutvalget.
0 PS672012 PS 67/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsrapport - Eiendomsforvaltning og bygningsvedlikehold 2012.
0 PS682012 PS 68/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016
0 PS692012 PS 69/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for selskapskontroll 2013 - 2016
0 PS702012 PS 70/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Coop Finnmark SA - Reguleringsplan for dagligvarebutikk i Kautokeino
0 PS712012 PS 71/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nye styringsdokumenter for Vefas IKS
0 PS722012 PS 72/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Salg av kommunal eiendom gnr 3 bnr 472.
0 PS732012 PS 73/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Cafe Vika Hætta - søknad om skjenkebevilling.
0 PS742012 PS 74/2012 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for etablering av gruvedrift i Biedjovággi, Kautokeino og Nordreisa kommuner - Behandling av revidert planprogram
0 PS752012 PS 75/2012 Dokumentet er tilgangsbeskyttet Dokumentet er tilgangsbeskyttet SKOLESTED OG SKOLESKYSS FOR TIDLIGERE ELEVER I LAHPPOLUOPPAL SKOLE
Versjon:5.2.2