eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 06 16 20160616 16.06.2016 09:30 Máze skole Gymsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS122016 PS 12/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2015 - Kautokeino kommune
0 PS132016 PS 13/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2015 - Kautokeino kommune
0 PS142016 PS 14/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eldrerådets årsmelding 2015
0 PS152016 PS 15/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2015
0 PS162016 PS 16/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap for 1. tertial 2016
0 PS172016 PS 17/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering 2016
0 PS182016 PS 18/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Innkjøpspolitiske retningslinjer for Kautokeino kommune
0 PS192016 PS 19/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunereformen - kommunestyrets endelige vedtak i spørsmål om kommunesammenslåing.
0 PS202016 PS 20/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ávjovárri Urfolksregion - vedtekter med bestemmelser.
0 PS212016 PS 21/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vest Finnmark kommunerevisjon - ny selskapsavtale.
0 PS222016 PS 22/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Selskapskontroll - Interkommunalt arkiv Finnmark IKS
0 PS232016 PS 23/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - klagenemnda.
0 PS242016 PS 24/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av Forliksrådet 2017 - 2020
0 PS252016 PS 25/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Indre Finnmark tingrett for perioden 2017 - 2020.
0 PS262016 PS 26/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 2017 - 2020.
0 PS272016 PS 27/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av meddommere til Finnmark jordskifterett for perioden 2017 - 2020.
0 PS282016 PS 28/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av skjønnsmenn til Indre Finnmark Domssogn 2017 - 2020
0 PS292016 PS 29/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Thon Hotel Kautokeino - søknad om forlenget skjenkebevilling.
0 PS302016 PS 30/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kautokeino Villmarksenter AS - søknad om forlenget skjenkebevilling.
0 PS312016 PS 31/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Studentsamskipnaden i Indre Finnmark - søknad om forlenget skjenkebevilling.
0 PS322016 PS 32/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Masi Turistsenter - søknad om forlenget skjenkebevilling.
0 PS332016 PS 33/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suolovuopmi Fjellstue - søknad om forlenget skjenkebevilling
0 PS342016 PS 34/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oves Varesenter - søknad om forlenget salgsbevilling.
0 PS352016 PS 35/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vinmonopolet - søknad om forlenget salgsbevilling.
0 PS362016 PS 36/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Rema 1000 Kautokeino - søknad om forlenget salgsbevilling.
0 PS372016 PS 37/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll COOP Finnmark BA - søknad om forlenget salgsbevilling.
0 PS382016 PS 38/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Boazodoallolávdegotti mandáhtta / Mandat for reindriftsutvalget.
Versjon:5.2.2