eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2016 12 15 20161215 15.12.2016 09:00 LES-bygget Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS472016 PS 47/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering - desember 2016
0 PS482016 PS 48/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fire- eller femdagers skoleuke.
0 PS492016 PS 49/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorgtjenestene
0 PS502016 PS 50/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Selskapskontroll - Vefas IKS
0 PS512016 PS 51/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Plan for selskapskontroll 2017 - 2020.
0 PS522016 PS 52/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2017 - 2020
0 PS532016 PS 53/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Selskapskontroll - Interkommunalt Arkiv Finnmark ( IKA Finnmark IKS )
0 PS542016 PS 54/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kommunal planstrategi 2016 - 2019.
0 PS552016 PS 55/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreføring av kassakreditt 2017.
0 PS562016 PS 56/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av kommunalt inntektsskatteøre 2017
0 PS572016 PS 57/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2017.
0 PS582016 PS 58/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan 2017-2020 med handlingsprogram og årsbudsjett 2017
0 PS602016 PS 60/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reglement for Kautokeino kommunens finansforvaltning.
0 PS592016 PS 59/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Høring - Regional transportplan 2018 - 2027.
0 PS612016 PS 61/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk delegasjonsreglement.
0 PS622016 PS 62/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - kommunalt råd for funksjonshemmede.
0 PS632016 PS 63/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Suppleringsvalg - styremedlem til Samisk Musikkfestival.
0 PS642016 PS 64/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for kommunestyret 2017.
0 PS652016 PS 65/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av eiendomsskatt 2017.
0 PS662016 PS 66/2016 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll IKA FINNMAKR IKS - Endring av selskapsavtale.
Versjon:5.2.2