eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapets innstillingsmøte Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2017 06 06 20170606 06.06.2017 09:00 Kommunehuset Lávvu Formannskapets innstillingsmøte
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS142017 PS 14/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2016 Kautokeino kommune
0 PS152017 PS 15/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2016 Kautokeino kommune
0 PS162017 PS 16/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 1. tertial 2017
0 PS172017 PS 17/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Driftstilskudd til fysioterapeut
0 PS182017 PS 18/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering 2017 - juni 2017
0 PS192017 PS 19/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll NAV Sápmi
0 PS202017 PS 20/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Lovlighetskontroll kommunestyrets sak 2/17 - Kautokeino kommune - kommuneplanens arealdel
0 PS212017 PS 21/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Kautokeino kommune.
0 PS222017 PS 22/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eiendomsskatt - fritak for bygninger som har historisk verdi
0 PS232017 PS 23/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer
0 PS242017 PS 24/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eldrerådets årsmelding 2016.
0 PS252017 PS 25/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ulrika Snowdon - søknad om fritak fra politiske verv.
0 PS262017 PS 26/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Nina Aleksandersen Farag - søknad om fritak fra politiske verv.
0 PS272017 PS 27/2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2016
Versjon:5.2.2