eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 19 20191219 19.12.2019 09:00 LES-bygget Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering desember 2019
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 2. tertial 2019
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vegvedlikeholdsplan 2020 - 2023
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av eiendomsskatt 2020
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale avgifter og gebyrer 2020
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll VIDEREFØRING AV KASSAKREDITT 2020
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2020
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll STIFTELSE AV KOMMUNALT EID AKSJESELSKAP - OMSTILLINGSORGANISASJON
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Økonomiplan med handlingsprogram 2020-2023
0 PS602019 PS 60/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for kommunestyret 2020
0 PS612019 PS 61/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2020 - 2023
0 PS622019 PS 62/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK IKS) for valgperioden2019 - 2023
0 PS632019 PS 63/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til VEFAS IKS for valgperioden 2019 - 2023
0 PS642019 PS 64/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til generalforsamling i YMBER 2019 - 2023
0 PS652019 PS 65/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet for valgperioden 2019 - 2023
0 PS662019 PS 66/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 - 2023
0 PS672019 PS 67/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til styret i Samisk Musikkfestival i Kautokeino for perioden 01.01.20 - 31.12.21
0 PS682019 PS 68/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Beaivváš Sámi Nášjunálateáhter for valgperioden2019 - 2023
0 PS692019 PS 69/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Finnmark Friluftsrådet for valgperioden 2019 - 2023
0 PS702019 PS 70/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Sápmi Næringshage for valgperioden 2019 - 2023
0 PS712019 PS 71/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Kautokeino Frivilligsentral for valgperioden 2019 - 2023
0 PS722019 PS 72/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Ávjovárri Urfolksregionråd 2019 - 2023
0 PS732019 PS 73/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til bokbusstyret for valgperioden 2019 - 2023
0 PS742019 PS 74/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS for valgperioden 2019 - 2023
0 PS752019 PS 75/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til skolemiljøutvalget for valgperioden 2019 - 2023
0 PS762019 PS 76/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til skolenes samarbeidsutvalg 2019 - 2023
0 PS772019 PS 77/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til barnehagenes samarbeidsutvalg for valgperioden 2019 - 2023
0 PS782019 PS 78/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565
Versjon:5.2.2