eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapets innstillingsmøte Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 06 18 20190618 18.06.2019 09:00 Kommunehuset Lavvu Formannskapets innstillingsmøte
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS72019 PS 7/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsrapport 2018 Kautokeino kommune
0 PS82019 PS 8/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Årsregnskap 2018 Kautokeino kommune
0 PS92019 PS 9/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 1. tertial 2019
0 PS102019 PS 10/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Omstillingsplan for Kautokeino kommune
0 PS112019 PS 11/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Konseptstudie for ny barnehage og skole
0 PS122019 PS 12/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Reisemålsutvikling for Kautokeino kommune
0 PS132019 PS 13/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Politisk organisering fra valget 2019
0 PS142019 PS 14/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
0 PS152019 PS 15/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Overordnet beredskap for Kautokeino kommune
0 PS172019 PS 17/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Søknad om medlemskap i Nord-Troms Regionråd
0 PS182019 PS 18/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS - ny selskapsavtale
0 PS192019 PS 19/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Prosjekt for etablering av Verdensarvsenter for Struves Meridianbue
0 PS202019 PS 20/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Intensjonsavtale med Dáiddadállu
0 PS212019 PS 21/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll ENØK - energiprogram i formålsbyggene i kommunen
0 PS222019 PS 22/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endre foreldrebetaling i barnehagen
0 PS232019 PS 23/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Endre åpningstid i barnehagene
0 PS242019 PS 24/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering juni 2019
0 PS252019 PS 25/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Medarbeiderundersøkelse 2019 - Resultat
0 PS262019 PS 26/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer
0 PS272019 PS 27/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kartlegging og verdsetting av Friluftslivsområder
0 PS282019 PS 28/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Oppnevnelse av møtefullmektiger til forliksrådet 2019 - 2022
0 PS302019 PS 30/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Eldrerådets årsmelding 2018
0 PS292019 PS 29/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Versjon:5.2.2