eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Formannskapets innstillingsmøte Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 12 10 20191210 10.12.2019 09:00 Kommunehuset Formannskapets innstillingsmøte
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Budsjettregulering desember 2019
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Regnskap 2. tertial 2019
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ny vurdering av prosjektet: Besøkssenter for natur, kultur og verdensarv i Kautokeino
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Vegvedlikeholdsplan 2020 - 2023
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Fastsettelse av eiendomsskatt 2020
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Kommunale avgifter og gebyrer 2020
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Videreføring av kassakreditt 2020
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2020
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Stiftelse av kommunalt eid aksjeselskap - omstillingsorganisasjon
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Møteplan for kommunestyret 2020
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunens representant til Kirkelig Fellesråd 2020 - 2023
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (VEFIK IKS) for valgperioden 2019 - 2023
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til VEFAS IKS for valgperioden 2019 - 2023
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til generalforsamling i YMBER 2019 - 2023
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kommunens representant til oppnevningsutvalget for konfliktrådet for valgperioden 2019 - 2023
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Øvre Anárjohka nasjonalparkstyre for valgperioden 2019 - 2023
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til styret i Samisk Musikkfestival i Kautokeino for perioden 01.01.20 - 31.12.21
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Beaivváš Sámi Nášjunálateáhter for valgperioden 2019 - 2023
0 PS502019 PS 50/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til Finnmark Friluftsrådet for valgperioden 2019 - 2023
0 PS512019 PS 51/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Sápmi Næringshage for valgperioden 2019 - 2023
0 PS522019 PS 52/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Kautokeino Frivilligsentral for valgperioden 2019 - 2023
0 PS532019 PS 53/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til Ávjovárri Urfolksregionråd 2019 - 2023
0 PS542019 PS 54/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til bokbuss-styret for valgperioden 2019 - 2023
0 PS552019 PS 55/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til styret i Internasjonalt Samisk Filminstitutt AS for valgperioden 2019 - 2023
0 PS562019 PS 56/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til skolemiljøutvalget for valgperioden 2019 - 2023
0 PS572019 PS 57/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til skolenes samarbeidsutvalg 2019 - 2023
0 PS582019 PS 58/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til barnehagenes samarbeidsutvalg for valgperioden 2019 - 2023
0 PS592019 PS 59/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Detaljregulering for Gáhkkorčorru, gnr/bnr 3/565
Versjon:5.2.2