eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2019 10 31 20191031 31.10.2019 09:00 LES-bygget Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS312019 PS 31/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Godkjenning av kommunestyrevalget 2019
0 PS322019 PS 32/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Ann-Catharina Lango - søknad om fritak fra politiske verv
0 PS332019 PS 33/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av formannskapet for valgperioden 2019 - 2023
0 PS342019 PS 34/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av ordfører for valgperioden 2019 - 2023
0 PS352019 PS 35/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av varaordfører for valgperioden 2019 - 2023
0 PS362019 PS 36/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av setteordfører for valgperioden 2019 - 2023
0 PS372019 PS 37/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023
0 PS382019 PS 38/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial for valgperioden 2019 - 2023
0 PS392019 PS 39/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av hovedutvalg for kultur, næring og teknisk for valgperioden 2019 - 2023
0 PS402019 PS 40/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av administrasjonsutvalg for valgperioden 2019 - 2023
0 PS412019 PS 41/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av dispensasjonsutvalg for behandling av dispensasjoner ihht. motorferdselloven for valgperioden 2019 - 2023
0 PS422019 PS 42/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av eldreråd for valgperioden 2019 - 2023
0 PS432019 PS 43/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av råd for personer med funksjonsnedsettelse for valgperioden 2019 - 2023
0 PS442019 PS 44/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av sakkyndig takstnemnd for fastsettelse av eiendomsskatt for valgperioden 2019 - 2023
0 PS452019 PS 45/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av sakkyndig ankenemnd for fastsettelse av eiendomsskatt - valgperiode 2019 - 2023
0 PS462019 PS 46/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av valgstyret for valgperioden 2019 - 2023
0 PS472019 PS 47/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av klagenemnd for valgperioden 2019 - 2023
0 PS482019 PS 48/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representant til KS fylkesmøte for valgperioden 2019 - 2023
0 PS492019 PS 49/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll Valg av representanter til IKA Finnmark IKS 2019 - 2023
Versjon:5.2.2