eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 17 20201217 17.12.2020 09:00 LES-bygg Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteinnkalling Åpne dokument
Hopp over liste Utvalgsmøte sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS612020 PS 61/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Budsjettregulering desember 2020
0 PS622020 PS 62/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Videreføring av kassakreditt 2021
0 PS632020 PS 63/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Opptak av startlån / tilskudd i Husbanken 2021
0 PS642020 PS 64/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Fastsettelse av eiendomsskatt 2021
0 PS652020 PS 65/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Søknad om driftstilskudd til Det Samiske Nasjonalteateret Beaivvas
0 PS662020 PS 66/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 for Kautokeino kommune
0 PS672020 PS 67/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Juryens innstilling til vinner av konkurransen "Ny skole i Kautokeino"
0 PS682020 PS 68/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Sammenslåingsprosess Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole
0 PS692020 PS 69/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Tilstandsrapport for grunnskole i Kautokeino 2019-2020
0 PS702020 PS 70/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Lokale retningslinjer for private barnehager
0 PS712020 PS 71/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Handlingsplan 2021 for omstillingsprogrammet
0 PS722020 PS 72/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kommunal planstrategi 2020-2023 Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune
0 PS732020 PS 73/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vurdering av administrativ organisering
0 PS742020 PS 74/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Kartlegging av skjenkegebyrer
0 PS752020 PS 75/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Godtgjørelse til folkevalgte - foreløpig tillegg
0 PS762020 PS 76/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Politisk delegeringsreglement 2020 - 2023
0 PS772020 PS 77/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Reglement for styrer, råd og utvalg i Kautokeino kommune
0 PS782020 PS 78/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Retningslinjer og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold på arbeidsplassen
0 PS792020 PS 79/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Revidering av innkjøpspolitiske retningslinjer
0 PS802020 PS 80/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Møteplan for kommunestyret 2021
0 PS812020 PS 81/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Vefik IKS - vurdering av utmeldelse
0 PS822020 PS 82/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut ENDRING I SELSKAPSAVTALE - VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS
0 PS832020 PS 83/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Forvaltningsrevisjon 2019 - Næringsfondet i Kautokeino kommune
0 PS842020 PS 84/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Rapport - Eierskapskontroll i Kautokeino kommune 2020
0 PS852020 PS 85/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for eierskapskontroll 2021 - 2024 for Kautokeino kommune
0 PS862020 PS 86/2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Plan for forvaltningsrevisjon 2021 - 2024 i Kautokeino kommune
Versjon:5.2.2