20191213 13.12.2019 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 09:00 Kommunehuset Boaššu
20191211 11.12.2019 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 09:00 Suohkanviessu Lávvu
20191210 10.12.2019 Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin 09:00 Suohkanviesus
20191210 10.12.2019 Formannskapets innstillingsmøte 09:00 Kommunehuset
20191203 03.12.2019 Formannskapets innstillingsmøte 09:00 Kommunehuset
20191203 03.12.2019 Ovdagotti mearrádusevttohančoahkkin 09:00 Suohkanviesus
20191127 27.11.2019 Hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial 12:00 Suohkanviessu čoahkkinlátnja - Lávvu
20191127 27.11.2019 Hovedutvalg for kultur, næring og teknisk 09:00 Suohkanviessu čoahkkinlátnja - Lávvu
20191113 13.11.2019 Formannskapet 11:00 Suohkanviessu Lávvu
20191031 31.10.2019 Kommunestyret 09:00 LES-bygget
Linjer per side Oppdater visning
Første Viser side: 2 / 15 Siste