1 Ekonomiijaplána ja doaibmaprográmma 2020-2023 Åpne dokument
2 Vedlegg 2 liste over rådmannens forslag til sparetiltak i økonomiplan 2020-2023 Åpne dokument
3 Vedlegg 3 liste over nye driftstiltak og sparetiltak som ikke er tatt med i rådmannens forslag i økonomiplan 2020-2023 Åpne dokument
4 Vedlegg 4 liste over investeringstiltak som ikke er med i rådmannens forslag til økonomiplan 2020-2023 Åpne dokument