1 Detáljareguleren GáhkkorĨorru, gnr/bnr 3/565 Åpne dokument