1 Saksframlegg Åpne dokument
2 Høring av klage Åpne dokument
3 Høringsuttalalse Edvard Romsdal Åpne dokument
4 Høringsuttalalse lakkonjarga reinbeitedistrikt Åpne dokument
5 Høringsuttalalse Sametinget Åpne dokument
6 Høringsuttalelse Guovdajohtolat Åpne dokument
7 Melding om vedtak - Dispensasjon fra arealformål Åpne dokument
8 Klage ettersendt 22 november Åpne dokument
9 Søknad Åpne dokument