1 Klage på kommunens vedtak vedrørende dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til deling av gnr 2 bnr 18 Åpne dokument
2 Høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune Åpne dokument
3 Klage på kommunens vedtak av 14. mai 2020 Åpne dokument
4 Vedtak av 1. april 2020 Åpne dokument
5 Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark Åpne dokument
6 Høringsuttalelse fra Sametinget Åpne dokument
7 Søknad Åpne dokument