1 Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og fritak fra eiendomsskatt Åpne dokument
2 Retningslinjer for behandling av utsettelse, nedsettelse og fritak fra eiendomsskatt Åpne dokument