1 Detaljregulering Náránaš steinbrudd - Avgjørelse om offentlig ettersyn Åpne dokument
2 Reguleringsbestemmelser Åpne dokument
3 Planbeskrivelse Åpne dokument
4 Detaljregulering kart Åpne dokument