1 Søknad om kinokonsesjon-Kautokeino bygdekino, Diehtosiida Åpne dokument
2 søknad bygdekino Åpne dokument