1 Saksframlegg Åpne dokument
2 Særutskrift fra Representantskapsmøte KUSEK IKS 03.06.20 Åpne dokument
3 Tidligere selskapsavtale KUSEK IKS Åpne dokument
4 NY Selskapsavtale KUSEK IKS Åpne dokument
5 Epost av 070820 Forslag til ny selskapsavtale for KUSEK IKS-Feil i vedlegg 2 forslag til ny selskapsavtalen Åpne dokument
6 Vedlegg 2 sak 5-20 Korrigert forslag til ENDRING Selskapsavtale KUSEK IKS Åpne dokument