1 Regnskap 2. tertial 2020 Åpne dokument
2 Regnskap 2. tertial 2020 til kommunestyret Åpne dokument
3 Finansrapport 2.tertial 2020 Åpne dokument