1 Årsmelding for kontrollutvalget 2019 Åpne dokument
2 Oversendelse til kommunestyret i Kautokeino av kontrollutvalgets sak 11_2020 Kontrollutvalgets årsmelding 2019 Åpne dokument
3 SAK 11-2020 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2019 Åpne dokument
4 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Kautokeino kommune (Godkjent) Åpne dokument