1 Kommunale avgifter og gebyrer 2021 Åpne dokument
2 Momentum Budsjettnotat - Kautokeino kommune 2021 (2020_09_17) Åpne dokument
3 Gebyrhefte 2021 Åpne dokument