1 Reguleringsplan for Náránaš steinbrudd - offentlig ettersyn Åpne dokument