1 Ellen Anete Hætta - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ájastealli Åpne dokument
2 Ellen Anete Hætta - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Ájastealli Åpne dokument